„Legeltessük az Úr nyáját”, szent X. Pius pápa antimodernista enciklikájának száztízéves évfordulójára emlékezve
„Százados úr ha felül a lovára”
[IDvez-légy Szüz Szent Borbála…]
A boldog szűz Máriához
A csángó menyecskék és lányok
A gyufa elterjedése előtt használt tűzcsiholó eszközök és ezzel összefüggő nyelvemlékeink az 1900-as évek elejéig
A huszárattak és a kettes huszárok tiszteseinek hőstettei a Kárpátokban, az I. világháborúban
A magyar huszár
A májusfa
A székely vértanúk emlékoszlopának felirata*
A szombatosok énekes könyvéből
A tordai országgyűlés és az unitáriusok
Ábrányi Emil: Dies Illa…
Ábrányi Emil: Gyermeksírás
Ábrányi Emil: Láttam halottat…
Ábrányi Emil: Nem vagyok több
Adler Franciska: Megjött a Laci
Adonyi Nagy Mária: Karácsony
Ady Endre – Brüll Adélnak
Ady Endre levele – Boncza Bertának [2.]
Ady Endre: A Hadak Útja
Ady Endre: A halottak élén
Ady Endre: A kuruc halála
Ady Endre: A Lánchíd levele
Ady Endre: A Rákóczi vén harangja
Ady Endre: A Rákóczi vén harangja
Ady Endre: Az Avar-domb kincse
Ady Endre: Az eltévedt lovas
Ady Endre: Beteg századokért lakolva
Ady Endre: Blaha Lujza búcsúja
Ady Endre: Egy harci Jézus-Mária
Ady Endre: Ember az embertelenségben
Ady Endre: Emlékezés Március Idusára
Ady Endre: Érettségi
Ady Endre: Esze Tamás komája
Ady Endre: Fajtáddal együtt átkozlak
Ady Endre: Feledjetek!...
Ady Endre: Hamvazószerda
Ady Endre: Hamvazószerdán
Ady Endre: Hulla a búzaföldön
Ady Endre: Ihar a tölgyek közt
Ady Endre: Ilosvai Selymes Péter
Ady Endre: Imádság háború után
Ady Endre: Intés az őrzőkhöz
Ady Endre: Krónikás ének 1918-ból
Ady Endre: Levél-féle Móricz Zsigmondhoz
Ady Endre: Magyar fa sorsa
Ady Endre: Március 20
Ady Endre: Nótázó vén bakák a halottak élén
Ady Endre: Október 6.
Ady Endre: Özvegy legények tánca
Ady Endre: PROHÁSZKA OTTOKÁR NAGYVÁRADON
Ady Endre: S ha Erdélyt elveszik?
Ady Endre: Ünnep a Dombon
Ady Endre: Vén diák üdvözlete
Ady Endre: Vízkereszt
Ady Lajos: Rákóczi
Ágh István: A parlamentnél
Ágh István: Árpád-házi katalógus
Ágh István: Szigligeti Szent Erzsébet
Agyagfalvi Hegyi István: A megtartó dal
Agyagfalvi Hegyi István: A trianoni karácsonyfa
Agyagfalvi Hegyi István: Árny és ezüst
Agyagfalvi Hegyi István: Bem apó örök serege
Agyagfalvi Hegyi István: Esdeklés az életért
Agyagfalvi Hegyi István: Önmagamhoz
Agyagfalvi Hegyi István: Post mortem
Agyagfalvi Hegyi István: Székelyek romlása
Agyagfalvi Hegyi István: Szentgyörgynapkor…
Agyagfalvi Hegyi István: Trianoni olvasó
Alföldi Géza: Fegyvert adjatok!
Alföldi Géza: Üzenem
Amade László levele – Miticzki Juliannának
Andorffy Mária: Visszajött levél
András Sándor: Gyászmise a Hattyú utcai kocsmában
Andrejkovics Endre kispap, honvédtüzér százados
Andriska Károly: Fehér hó, piros hó
Angyal Emil: Mi nem sírunk
Angyal Emil: Tábori levelezőlap
Antal Iván- Balázs Árpád: Huszár csárdás
Ányos Pál: Gróf Zrínyi Miklósról
Apáti Ferenc: Feddő ének, Magyarok királynéja
Áprily Lajos: A Fejedelemhez
Áprily Lajos: Az elesettek
Áprily Lajos: Beszélgetés a földdel
Áprily Lajos: Faust ünnepén
Áprily Lajos: Kolozsvári éjjel
Áprily Lajos: Mindszent
Áprily Lajos: Sajó Sándor ravatalánál
Aquinói Szent Tamás himnusza az oltáriszentségről
Arany A. László: A felvidéki magyarság néprajza
Arany János és a káromkodás
Arany János: A legszebb virág
Arany János: Alkalmatosságra írott versek
Arany János: Civilizáció
Arany János: Gyermekkori ex-libris
Arany János: Kapisztrán
Arany János: Mátyás anyja
Arany János: Nyalka huszár
Arany János: Rákócziné
Arany János: Tél vers
Arany János: Tinódi redivivus1
Arany János: Török Bálint
Arany János: V. László
Arany László: Elfrida
Arany László: Hunok harca
Aranyosrákosi Székely Sándor: A székelyek Erdélyben
Ásgúthy Erzsébet: Japán versek
Ásguthy Erzsébet: Jöjj el Szentlélek!...
Assisi Szent Ferenc: Cantico di frate Sole
Az 1848. szabadságharc elfeledett hőse Eberling Mátyás huszárőrmester, katolikus áldozópap, plébános
Az első Mária ének
Az I. világháború Petőfije
B. Büttner Lina: Üdvözlégy Mária!
B. Eperjessy Margit: Magyar kenyér
Babits Mihály – feleségének, Török Sophie-nak
Babits Mihály: [Furcsa elmenni Délre…]
Babits Mihály: A könnytelenek könnyei
Babits Mihály: Anyám nevére
Babits Mihály: Csonka Magyarország
Babits Mihály: Egy kuruc a XX. században
Babits Mihály: Gróf Listius László
Babits Mihály: Kanizsai Dorottya
Babits Mihály: Miatyánk 1914.
Babits Mihály: Ne ily halált, ne ily harcot!
Bacsinni Bacsinszky Mihály honvéd, görögkatolikus papnövendék
Báger Gusztáv: Haydn: Teremtés
Baja Mihály: A kárpáti hegyoldalba
Baja Mihály: Sóhajtozik egy rokkant katona
Bajor Gizi levele – Vajda Ödönnek
Bajza József levele – feleségének Csajághy Júliának
Bajza József: Teleki Sámuel és a Teleki-téka
Baka István: Búcsú barátaimtól
Baka István: Carmen
Baka István: Halottak napja
Baka István: Tűzbe vetett evangélium
Baka István: Van Gogh börtönudvarán
Bakics Anna levele – férjének, Révay Mihálynak
Balaskó Jenő: Angyal Pista balladája
Balaskó Jenő: Ilyen éjszakát hagytatok
Balaskó Jenő: Sírfelirat
Balaskó Jenő: Szakértőbeszéd a felkelők sírjánál
Balassa Bálint: Az Óceánum mellett
Balassa Bálint: Búcsú-ének hazájához
Balassa Bálint: Búcsú-ének kedveséhez
Balassa Bálint: Könyörgés
Balassi Bálint: A XLII. zsoltár
Balassi Bálint: Adj már csendességet
Balaton László: A göcseji Attila-monda
Balaton László: A göcseji hiedelemvilág jellegzetes alakjai
Balaton László: A göcseji kástu védelmében
Balaton László: A göcseji patriarchális nagycsalád
Balaton László: A hagyományos göcseji gasztronómia
Balaton László: A lükü, a lésza, a tolitu, avagy a göcsejikumok tárháza
Balaton László: A szegek, az igazi Göcsej
Balaton László: Göböcse, Girgácia, Göcsej
Balaton László: Plánder Ferenc, Göcsej első ismertetője
Balázs Ferenc: Álom ízével szájamban
Bálint Sándor Boldogasszony vendégségében
Bálint Sándor: A délvidéki katolikus népélet forrásai
Bálint Sándor: A magyar népélet Szent István idejében
Bálint Sándor: A Napbaöltözött Asszony
Bálint Sándor: A szegedi népélet szakrális gyökerei
Bálint Sándor: Boldogasszony vendégségében /XIX. rész/
Bálint Sándor: Boldogasszony vendégségében /XX. rész/
Bálint Sándor: Boldogasszony vendégségében /XXI. rész/
Bálint Sándor: Boldogasszony vendégségében /XIV. rész/
Bálint Sándor: Boldogasszony vendégségében /XV. rész/
Bálint Sándor: Boldogasszony vendégségében /XVI. rész/
Bálint Sándor: Boldogasszony vendégségében /XVII. rész/
Bálint Sándor: Búcsújárás és település
Bálint Sándor: Kultusznyomok Rozsnyó vidékén
Bálint Sándor: Liturgia és néphagyomány
Bálint Sándor: Népünk halálélménye
Balla Ignác: A Lánchíd
Balla Miklós: Erzsébet királyné emlékezetére
Balogh Béla zászlós: Üzenet a frontról
Balogh Béla zls: Találkozás a Donnál
Balogh István: Próféták ébredjetek!
Balogh István: Tépelődés
Balogh István: Viharban
Balogh Melanie levele Lisznyai Kálmánnak
Baltás Simon Ferenc honvédtüzér, ferences szerzetes-papjelölt
Bán Aladár: A Szeplőtelenhez
Bán Aladár: Dóm és madár
Bangha Béla SJ.: Prohászka Ottokár szerepe a magyarországi katolikus megújhodásban /részlet/
Bangha Béla: A magyar kereszténység és katolicizmus szerepe a századforduló idején, a szabadkőműves és szabadgondolkodó egyeduralom korában. /részlet/
Bánkövy Kornél: Prohászka
Bányai Zoltán: Egy levél
Bárd Miklós: A nemzethez
Bárd Miklós: A sír előtt
Bárd Miklós: A vén kutya
Bárd Miklós: Emlékezésül
Bárd Miklós: Ítélet
Bárd Miklós: Sejtés volt…
Bárd Miklós: Vae victis…
Bárd Miklós: Vajúdsz sötétség…
Bárd Oszkár: Schubert
Bárdosi Németh János: Kepék
Bárdosi Németh János: Kölcsey
Bárdosi Németh János: Lucázás
Báró Eötvös József: A tokaji hegy, A nap mikor…, Tanács, Végrendelet
Báró Eötvös József: Mohács
Báró Mednyánszky Caesár plébános, tábori lelkész
Báró Nyári Albert: A légionárius
Baross Gábor: Huszárok
Baróti Szabó Dávid: Gvadányi síremlékére
Baróti Szabó Dávid: M. B. Orczy Lőrinc generális úrról
Barsyné Kail Irma: Jogunk van élni!
Bartalis János: Élni és meghalni…
Bartalis János: Kenyér – bor
Bartalis János: Kettéhasadt Erdély…
Bartalis János: Ó oly mindegy…
Bartalis János: Reményik Sándor ravatalánál
Bartalis János: Sírbeszéd Ady Endréhez
Bartalis János: Szent Mihály
Bartha Kálmán: Tekints le ránk…
Bartis Ferenc: És mégis élünk!
Bartók Béla levele – Jurkovics Irmynek
Bartók Lajos: A budai Honvédemlék leleplezése
Bartók Lajos: Tavasszal szeretnék meghalni...
Bartók Lajos: Zöldül az erdő...
Bartos Róza levele – Vajda Jánosnak
Batizi András: Krisztus feltámadásáról
Bátky Zsigmond: „Felnémet” vagy „álfelnémet” a dunántúli magyar ház?
Bátky Zsigmond: A „pest”-hez
Batsányi János levele – feleségének, Baumberg Gabriellának
Batsányi János: Bárótzi Sándor
Batsányi János: Búcsúvétel
Batsányi János: Kisfaludy – Himfyhez
Batthyány Ferenc levele – feleségének, Svetkovics Katalinnak
Beke Ödön: Régi irodalmi adatok a magyar néphithez
Békeffi László: Séta sötét utcákon
Bekényi Benedek: Werbőczy István Hármaskönyvének első kiadása elébe. /1517/
Békés Gellért: Gyümölcsoltó
Béky Zoltán: Üzenünk Erdélybe!
Bella István: A Föld-, Hold-, Égember elsiratása
Bella István: Ábel első levele Káinnak
Bella István: Ami elmarad
Bella István: Áni Máni muzsikál
Bella István: Arccal a földnek
Bella István: AZ ÉG FALÁRA
Bella István: ESŐS, ESTÉLI SZAVAK
Bella István: Esti ima
Bella István: Halotti beszéd
Bella István: Hármasoltár Illyés Gyulának
Bella István: MARADJ VELEM
Bella István: Megtalált vers
Bella István: Mintha te
Bella István: Mormolgató
Bella István: ÖNARCKÉP
Bella István: Régi dal
Bella István: Sóhaj és tükör
Bella István: Szegfű utca 23.
Bella István: Székely Dózsa György imája
Bella István: TÁJKÉP, TIGRISSEL
Bella István: Testamentum
Bella István: Történelem
Bella István: Verseim elé
Bella István: ZOKNIPOFÁJÚ VERS
Benedikt Ilus: Az ördög hegedül…
Beney Zsuzsa: Gyertyaszentelő
Beney Zsuzsa: Nagypéntek
Beniczky Péter: Isten a hadak verője
Béniss Tamás Szent Ferenc rendi papjelölt, honvédgyalogos
Béniss Tamás ferences szerzetes- papjelölt, honvédgyalogos
Benjámin László: Elesettek
Benjámin László: Jacopone de Todi sírfelirata
Benke László: A félretaposott cipősök
Benkő Samu: A marosvásárhelyi református kollégium diákjainak törekvései a múlt század harmincas éveiben
Benyovszky Károly: Kolmár József – Petőfi barátja
Bercsinszky Alajos diakónus, honvéd-nemzetőr
Bercsinszky Alajos nemzetőr tizedes, esperes- plébános
Berda József: Aba-Novák Berda-képe alá
Berda József: Ady Endre
Berda József: Epitáfium
Berda József: Meghalt
Berda József: Pünkösd elé
Berda József: Rémuralom: 1944
Berda József: Rögzítés 1952-ből
Berda József: Sóhajtozó fák
Berda József: Szent Ágoston
Berda József: Szent Sebestyén százados
Berda József: Szent Sebestyén százados
Berde Mária: Az én apám
Berecz Károly: Az utolsó huszár
Berényi László: Petrőczy Kata Szidónia, az első magyar költőnő
Béri Géza: TÖRÖKVESZEDELEM
Bertalan Sándor: Gondolatok
Berzsenyi Dániel levele – Dukai Takács Juditnak
Berzsenyi Dániel: A halál
Berzsenyi Dániel: Ajánlás
Bethlen Gábor levele – feleségének, Károlyi Zsuzsannának
Bethlen Miklós levele – feleségének
Bethlen Miklós levele – mátkájának Kún Ilonának
Bíró András: Mária szépsége
Bíró László: Fogoly magyar éneke.
Bíró László: Levél
Bíró László: Üzenet
Bíróné Váró Éva: Vallomás
Bisztray Gyula: Százéves, örök Jókai
BLANÁR BÉLA dr.: Rákóczi két kassai útja
Bódás János: Károli Gáspár
Bódás János: Virágvasárnap
Bodnár István: A Szajna árad…
Bodor Aladár: Isten kardja
Bodor Aladár: Kórus
Bodor Aladár: Új szövetség
Bodor Aladár: Vitézi ének
Bodrogi Zsigmond: Színaranyból van a béke trombitája
Bognár György: Revíziós dal
Bohár László: Ne pazaroljátok!...
Böhm Károly plébános, honvéd-vadász százados
Bornemissza Anna levele – férjének, Apafi Mihálynak
Bornemisza Péter: Siralmas énnéköm…
Boróczy Laczi kispap, honvédtüzér
Boross Sándor: Emese álma
Boross Sándor: Gyóni koporsójánál
Boross Sándor: Másodszor Mohács
Bözödi György: Szentgyörgynap
Brasnyó István: Az elátkozott vitorla
Brasnyói István: Nagyboldogasszony napjára virradó éjszaka
Buda Ferenc: Huszadik évem: 56
Buda Ferenc: Március
Buda Ferenc: Nagy Lászlóhoz
Buda Ferenc: Rend
Buda Ferenc: Rend
Buda Ferenc: Szállj a kútba
Buda Ferenc: Tizenöt-húszéves halottak
Bugi Nagy-Mihály Erzsébet levele – férjének Rákóczy Lászlónak
Bujdokolva járok… /Kuruc nóta/
Büki Attila: Temetőben
Buzáth Linus tábori lelkész, áldozópap
Cantio Gabrielis Bethlen
Cs. Ladányi Margit: Könyörgő imádság
Cs. Szabó László: Kölcsey százéves sírjára
Cságoly Péterfia Béla: A magyar aratás kezdete egykor, Péter-Pál napján
Cságoly Péterfia Béla: A száz éve szándékosan félremagyarázott Ady Endre
Cságoly Péterfia Béla: Huszárversek, katonanóták, verbunkok [I. rész]
Cságoly Péterfia Béla: Huszárversek, katonanóták, verbunkok [II. rész]
Cságoly Péterfia Béla: Huszárversek, katonanóták, verbunkok [III. rész]
Cságoly Péterfia Béla: Huszárversek, katonanóták, verbunkok [IV. befejező rész]
Cságoly Péterfia Béla: Legősibb nemzeti jelvényünk
Cságoly Péterfia Béla: Sajó Sándorról
Csajbók Lidike: Imádság
Csajbók Lidike: Izent a Tátra…
Csákváry Zoltán: Üzenet egy tömegsírból
Csanád Béla: Sarlósboldogasszony
Csanádi Albert: Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére
Csanádi Imre: A megszállás után
Csanádi Imre: Az 56-os évre
Csanádi Imre: Húzd rá cigány!
Csanádi Imre: Miniatúrák a Képes Krónikából
Csanádi Imre: Vér
Csapó Jenő: Levél
Császár Ferenc: Straniera
Csata Ernő: Azért vagyunk…
Csata Ernő: Bolyai Farkas
Csata Ernő: Madéfalva
Csata Ernő: Magányos cédrus
Csata Ernő: Orbán Balázs
Csata Ernő: Püspöki vízió
Csata Ernő: Üzenet Barguzinba
Csécsi Imréné: Háborús időben
Csengén János: Indali Gyula halálára
Csengey Gusztáv: A fogoly lengyel
Csighy Sándor: A havas hű marad
Csighy Sándor: A vég
Csighy Sándor: Induljatok haza magyarok
Csighy Sándor: Isten úgy akarta
Csighy Sándor: Isten úgy akarta
Csighy Sándor: Könny lett a tengerünk
Csiki Ágnes Mária: De odahaza ég a város
Csizmadia Sándor költő, újságíró
Csokonai Vitéz Mihály – Lillámnak
Csokonai Vitéz Mihály – Vajda Juliannának
Csokonai Vitéz Mihály: A Dugonics oszlopa
Csokonai Vitéz Mihály: Az éj és a csillagok
Csokonai Vitéz Mihály: Földi sírhalma felett
Csokonai Vitéz Mihály: Mihály-napi álom
Csokonai Vitéz Mihály: Virág Benedek úrhoz
Csoóri Sándor: Ha volna életem
Csoóri Sándor: Látomás, fényes nappal
Csoóri Sándor: Láttam arcodat
Csorba Győző: Fa
Csóri Gellért Pál fogatolt honvédtüzér, ferences rendi szerzetes
Csuka Zoltán: A fehéregyházi síkon
Csuka Zoltán: Szent Anna-tó
Csúzy Zsigmond: Dicsőséges Szent József
Czifra József: Hadifogoly kesergő
Czigány György: Édes néném!
Czipott György: „Decretum… Ugros eliminandos esse”
Czipott György: Augusztussirató
Czipott György: Gyászmesterekhez
Czipott György: Uriv, 1943
Czipott György: Vásárfia
Czóbel Minka: A harkály mondja…
Czóbel Minka: A jó Isten kertje
Czóbel Minka: Novemberi est
Czóbel Minka: Örökre mindörökre
Czóbel Minka: Száz szál gyertyát!
Czóbel Minka: Tartalék
Czuczor Gergely: A huszár
Czuczor Gergely: Baróti Szabó
Czuczor Gergely: Hunyadi
Czuczor Gergely: Hunyadi János
Czuczor Gergely: Hunyadi János
Czuczor Gergely: Szondi
Dalmady Győző: A mogyoródi csata*
Dalmady Győző: A Petőfiház
Dalmady Győző: A sebesült honvéd
Dalmady Győző: Az álmodó huszár
Dalmady Győző: Beniczky Emil
Dalmady Győző: Dal a huszárokról
Dalmady Győző: Hazaszeretet
Dalmady Győző: Honvédsírok az isaszegi temetőben
Dalmady Győző: Kard és szurony
Dalmady Győző: Királyi romok
Dalmady Győző: Krisztus a búzakalászok közt
Dalmady Győző: Nemzeti ének
Dalmady Győző: Rákóczi hamvai
Dalmady Győző: Szent István napján
Dalmady Győző: Zrínyi Szigetvárt*
Damjanich János levele – feleségének, Cserkovits Emíliának
Damjanich János: Emíliámnak vigasztalásul
Darnay Kálmán: A csókosszájú várkisasszonyok
Darnay Kálmán: A gyöngysor legendája
Darnay Kálmán: A megsétáltatott várúr
Darnay Kálmán: Citra ármánykodása
Darnay Kálmán: Citra boszorkány tanyája
Darnay Kálmán: Csokonai Vitéz Mihály felruházkodik
Darnay Kálmán: Somlyói szüret
Darnay Kálmán: Sümegh, Csesznek, Somlyó és Veszprém várának története
Darnay Kálmán: Szárnyra kél a rárómadár
Darnay Kálmán: Szerencsét hoz a gyöngysor
Darnay Kálmán: Török cselvetés
Darnay Kálmán: Vándorol a gyöngysor
Darnay Kálmán: Vázsonykő története és legendái
Darnay Kálmán: Zászlós agaság útja
Darnay Kálmán: Zsuzsika gyűrűt cserél
Dávid Ferenc: Adjunk hálát mindnyájan…
Debreczeni Márton: A kiovi csatá-ból
Deési Sándor: Gyóni Géza találkozása Petőfi barátjával
Dékány Károly: A szálláson
Demény János: Bartók Béla világa
Dénes György: Gyóni Gézáról és verséről
Dies irae
Dingha Béla: Két levél
Dinyés László: Mindenszentek napfényben
Dinyés László: Nagyszombat
Diószeghy Dezső: Erdélyi menekült
Diószeghy Dezső: Észak-Erdély üzen
Diószeghy Dezső: József Attila
Diószeghy Dezső: Magyar mese
Diószeghy Dezső: Temetőben
Diószeghy Tibor: Advent 1956
Döbrentei Gábor: Huszárdalok
Döbrentei Kornél: A felszabadítás szomorúsága
Döbrentei Kornél: Halottak napi vers
Doleschall Ervinné: Szomorú örökség
Domanovszky György: A kiöntőcsöves edények és magyarországi elterjedésük (1. rész)
Domanovszky György: A kiöntőcsöves edények és magyarországi elterjedésük (2. rész)
Dömény József: A Rákóczi-harangról
Domokos Pál Péter: Székely faeke
Domokos Sándor: A csata hajnalán
Dömötör Tekla: Állatalakoskodások a magyar népszokásokban
Dózsa Dániel: Új Mikes búja
Dr. Alapi Gyula: Magyar muzeális kincseink [a megszállt Felvidéken*]
Dr. Andor Gyula, Bánáti Baum Mária, Csokonay Vitéz Gizella, Finta István, Hofhauser László, Kállay István, Kiss Menyhért, Kósa Rezső, Névtelen
Dr. Baranyai József: A komáromi magyar színészet története 1811-1941. [IV. rész]
Dr. Baranyay Ferenc: A komáromi magyar színészet története [III. rész]
Dr. Baranyay József: A komáromi magyar színészet története 1811-1941 [I]
Dr. Baranyay József: A komáromi magyar színészet története 1811-1941 [II]
Dr. Csalogovits József: Babonás népi hiedelmek a táltoslányról, az ördögről és a boszorkányról
Dr. Dömötör Tekla: Népi eredetű-e az európai vallásos színjáték?
Dr. Eisler Mátyás: Magyar hebraisták a XVII. században
Dr. Nagy Zsigmond: II. Rákóczi Ferencz
Dr. Némethy Endre: Kemenesaljai hiedelmek a fölművelés és állattenyésztés köréből
Dr. Nyárády Mihály: A Rétköz régi halászata (2. rész)
Dr. Nyárády Mihály: A Rétköz régi halászata (I. rész)
Dr. Nyárády Mihály: A Rétköz régi halászata [III. rész]
Dr. Parányi Ferenc: Levél
Dr. Parányi Ferenc: Sóhaj
Dr. Pesthy Pál: A magyar tánc
Dr. Szelényi Ödön: Magyar népszokások
Dr. Tötösy Ernő: Egy hét csupán…
Dr. Zempléni Miklós: A boldog szunnyadókhoz
Dsida Jenő levele – Imbery Melindának
Dsida Jenő: A tó tavaszi éneke, Harminc év közelében, Tarka-barka strófák
Dsida Jenő: Eközben a világ elalszik körülöttünk
Dsida Jenő: Húsvétvárás
Dsida Jenő: Kerülöm a nevedet
Dsida Jenő: Sírfelirat
Dsida Jenő: Szilveszter
Duma-István András: Erdély megszólalása
Dura Máté: A magyar nép
Dutka Ákos: A füzes üzenet
Dutka Ákos: Az yperni Krisztus előtt
Dutka Ákos: Ember és magyar
Dutka Ákos: Erdély
Dutka Ákos: Két húsvéti vers
Dutka Ákos: Meotis leánya
Dutka Ákos: Nézem a kezem
Dutka Ákos: Sírásók
Dutka Ákos: Trianon…Trianon
Dutka Ákos: Trianon…Trianon
Ébner Sándor: A veszprémi csutorás mesterség
Ébner Sándor: Bocskorformák Csonka-Szatmár és Bereg megyében
Ébner Sándor: Matyó „híres lányok” májusfája
Égi szűz virág
Egyed Aladár: Könyörgés
Egyed Emese: Ébredés
Elek Alfréd: Most…
Elhallgatott nemzeti tragédiánk: magyarellenes atrocitások Erdélyben az 1848-49-es szabadságharc idején
Emőd Tamás: Ha visszajönnek
Emőd Tamás: Kimaradási engedély
Emőd Tamás: Kuruc takarodó
Endresz György óceánrepülő pilóta
Endrődi Béla: Hazatért harcosok éneke, Farkas Imre: Haláltánc, Gács Demeter: A térkép, Káldi József: Katona fohásza, Lampérth Géza: János huszár baja
Endrődi Sándor: A pálya végén, Én voltam?... Itt hagylak…
Endrődi Sándor: Édes szülőanyám…
Endrődi Sándor: Gyönge violának…
Endrődi Sándor: Mi dobog mi zokog?…
Endrődi Sándor: Újév alkalmából
Ének a szent jobb kézhez
Ének szent István királyról
Ének Szűz Máriáról
Erdélyi hajdútánc
Erdélyi János: 1848-ban
Erdélyi János: A magyar népdalok [II. rész]
Erdélyi János: A magyar népdalok [III. rész]
Erdélyi János: A magyar népdalok [IV. rész]
Erdélyi János: A magyar népdalok [IX. rész]
Erdélyi János: A magyar népdalok [V. rész]
Erdélyi János: A magyar népdalok [VII. rész]
Erdélyi János: A magyar népdalok [VIII. rész]
Erdélyi János: A magyar népdalok [X. rész]
Erdélyi János: A magyar népdalok [XI. rész]
Erdélyi János: A magyar népdalok [XII. rész]
Erdélyi János: A magyar népdalok [XIII. rész]
Erdélyi János: A magyar népdalok I.
Erdélyi János: Egy századnegyed a magyar szépirodalomból [I. rész]
Erdélyi János: Egy századnegyed a magyar szépirodalomból [II. rész]
Erdélyi János: Egy századnegyed a magyar szépirodalomból [III. rész]
Erdélyi János: Egy századnegyed a magyar szépirodalomból [IV. rész]
Erdélyi János: Egy századnegyed a magyar szépirodalomból [V. rész]
Erdélyi János: Egy századnegyed a magyar szépirodalomból [VI. befejező rész]
Erdélyi János: Népköltészet és kelmeiség
Erdélyi János: Népköltészetünk a külföldön
Erdélyi János: Szondi Drégelben
Erdélyi János: Vörösmarty halálakor
Erdélyi János: Vörösmartyhoz
Erdélyi József: A Ság halála
Erdélyi József: Apám sírja
Erdélyi József: Egy székely ezred ősi emlékkönyvére
Erdélyi József: Lehel kürtje
Erdélyi József: Március tizenötödikén
Erdélyi József: Napfordulás
Erdélyi József: Sértő Kálmán
Erdélyi József: Sértő Kálmán temetésére
Erdélyi József: Sirató ének
Erdélyi József: Szivárvány a város felett
Erdélyi József: Vér
Erdélyi József: Vér
Erdélyi József: Zrínyi apródja
Erdélyi Tibor: Az Isten megsegít!
Erdélyi Zoltán: Kanizsai Dorottya
Erdős Aurél Gergely honvédvadász, teológusjelölt
Erdős Gábor szeminarista, honvédvadász és két sorstársa
Erdősi Sylvester János: Az magyar népnek, ki ezt olvassa
Erős vár
Erős várunk nekünk az Isten
Ethey Gyula: Régi temetési szokások
Fábián Miklós: Gyóni Géza indulása
Falu Tamás: Foglyok éneke
Falu Tamás: Halottak napja
Falu Tamás: Kenyerek miatyánkja
Falu Tamás: Kisasszonynapja
Falu Tamás: Levél
Falu Tamás: Magyar visszhang
Falu Tamás: Névtelen katona
Falu Tamás: Örkényben ágyúznak
Falu Tamás: Szegény anyám
Falu Tamás: Tábori posta
Falu Tamás: Tanítónő
Faludy György: Egy helytartóhoz 25 év után
Faragó József: A marosvásárhelyi diákok népköltészeti gyűjtőmunkája az 1860-as években
Faragó József: Kiáltás a Golgotáról
Faragó József: Kiáltás a Golgotáról
Faragó József: Kiáltás a Golgotáról
Farcádi Sándor: A mi karácsonyunk
Farkas Antal: Kisasszonynapján
Farkas Árpád: Epilógus a lófürösztéshez
Farkas Imre: Ceglédi hadgyakorlat, 1885
Farkas Imre: Egy könnycsepp a nagy háborúból
Farkas Imre: Egy szál rózsa
Farkas Imre: Ifjú harcos emlékezetére
Farkas Imre: Katonatemetés
Farkas Imre: Repülőposta
Farkas Imre: Újévi köszöntő
Farkasházi György: Az igazság dala
FÁY FERENC
Fáy Ferenc: Missa Hungarica
Fáy Ferenc: Rabság
Fáy Ferenc: Rabság
Fáy Ferenc: Utolsó szó jogán
Fáy Ferenc: Verses virrasztás
Fazekas Rajmund Szt. Ferenc rendi szerzetes, tábori lelkész
Fehér Gyula: Kutak a Körös Kis-Sárrétén
Fehér Károly: Hősök halála
Féja Géza: A katolikus reformáció kora – XVII. század
Féja Géza: A második reformátor
Féja Géza: A mezei magyarság
Féja Géza: A népszínmű
Féja Géza: A protestáns kor – XVI. század
Féja Géza: A széphistória
Féja Géza: A társadalmi lírikus
Féja Géza: Attila-reneszánsz és a népfelség elve
Féja Géza: Az első magyar biblia és paraszti reneszánsz; A reneszánsz és a humanizmus
Féja Géza: Az erdélyi emlékirat
Féja Géza: Az ómagyarság
Féja Géza: Az új népiség
Féja Géza: Babits Mihály
Féja Géza: Bornemisza Péter
Féja Géza: Dózsa-eposz
Féja Géza: Három prédikátor
Féja Géza: Mátyás király
Féja Géza: Névtelen költők
Féja Géza: Nyirő József
Féja Géza: Ószövetség, zsoltárok, tragikus pátosz
Féja Géza: Tinódi Lantos Sebestyén
Féja Géza: Zrínyi, a költő
Fejes István: Áldás Rákóczira
Fekete István: Harangszó
Fekete István: Miklós-reggel
Fekete Lajos: Csonka vers a vén Dunáról
Fekete Lajos: Menetelő katonák
Feleki Sándor: Halljátok-e?
Feleki Sándor: Ki tudja, hol?
Felvinczi György: Siralmas versei a Kolozsvárt pusztító labancokról
Ferencsik András honvédőrvezető-gyalogos, görögkatolikus parókus
Ferenczi Lajos kispap, honvédgyalogos
Ferke Ágost: Dicsőség és becsület
Ferke Ágost: Jó az Isten…
Ferke Ágost: Koczó gazda levele
Ferke Ágost: Tábori levél
Ferke Ágost: Ti csüggedtek?
Floch István: Szép magyar sors
Fodor Géza: Munkács vára 1688 január 17-én, [még] Zrínyi Ilona idejében
Fodor József: Mérték és arány
Fogarasi Sámuel: Marosvásárhelyi professzor az emlékezés tükrében
Föglerné Kolozs Marcella: 1956 hőseinek
Fónay Jenő: 1956. november 4.
Fónay Jenő: 1956. október 23.
Fónay Jenő: A kisfogházban
Fónay Jenő: Faragott rímek
Fónay Jenő: Siralomház
Fónay Jenő: Titokban szóljatok harangok
Forbáth Imre: Petőfihez
Fordulj kedves lovam…
Forgách Mária levele – férjének, Révay Péternek
Forgách Zsuzsanna levele – férjének, Révay Ferencnek
Frangepán Ferenc levele – feleségének, De Naro Júliának
Fuchs Sebő kispap, honvéd főhadnagy
Füleki József: Hadijelentés
Fülöp Áron: Attila fiaiból
Fülöp Károly: Balassi
Füst Milán: Álmatlanok kara
Füst Milán: Szózat a sírból…
Füzesi Magda: Levél Zágonból Rodostóba
Füzesi Magda: Naplemente
Füzessy Mihály: Erdélyi levél
Gaál Áron: Kondor Béla
Gaál Béla: Ismeretlen katona sírjánál
Gaál Mózes, Az Én Újságom című gyermeklap főszerkesztője.
Gabányi Árpád: Aba Sámuel
Gabányi János: A betlehemezés Szamosújvárt
Gács Demeter: A vak harcos
Gács Demeter: Vártán
Gajdács Pál: Berde-cipó*
Gál Éva Emese: Hazátlanok millecentenáriuma
Gál Sándor: Könyörgés
Galamb Sándor: Gárdonyi Géza
Garay Alajos: Dicsérd a Jézus szent nevét!
Garay János: A szent korona
Garay János: Árpád, a honalapító
Garay János: Az Árpádok-ból
Garay János: Bánk-bán
Garay János: Honvéd halála
Garay János: Induló
Garay János: Magyarország 1848-ban
Garay János: Petőfi Sándor emlékkönyvébe
Garay János: Szabadsági dal
Gárdonyi Géza levele – Szarvassy Margitnak
Gárdonyi Géza: A Hét vezér
Gárdonyi Géza: A lengyel határon
Gárdonyi Géza: Háború árvája
Gárdonyi Géza: Háború árvája
Gárdonyi Géza: Kezdő tanítónak
Gárdonyi Géza: Kossuth Lajos neve
Gárdonyi Géza: Petőfi nászútja
Gárdonyi Géza: Prohászka Ottokár
Gárdonyi Géza: Prohászka Ottokár püspökről
Gáspár Jenő: Don Juan utolsó pohara
Gáspár Jenő: Limanovai legenda
Gasparics Márk ferences rendi szerzetes, az 1848-49 -es szabadságharc elfeledett vértanúja
Gavallér János: 1920. június 04.
Gavallér János: 1920. június 04.
Gavallér János: Álság
Gavallér János: Dal a pesti srácról
Gavallér János: Emlékezz 1956-ra!
Gavallér János: Utószó, Zas Lórántnak
Geleji Katona István: Az öreg Graduálból
Geleji Katona István: Az öreg Graduálból
Gellért Oszkár: Neuilly
Gellért Sándor: Oláh Gábor után
Gérecz Attila: Alkony
Gérecz Attila: Örök arcunk
Gérecz Attila: Örök arcunk
Góbi Imre: Imre
Góbi Imre: Imre
Gombos Gyula: Egy költő halálára
Gömöri György: Emléksorok egy áldozatról
Gömöri György: Emléksorok egy áldozatról
Gömöri György: Ilyenkor
Gömöry János: Felvidéki barokk műemlékeinkről
Gönyey Sándor: Fafaragás a Börzsöny hegység községeiben
Gosztonyi Nándor: A magyar népdal lelke
Gráf Kálmán: Zord idők
Grandpierre K. Endre: Liszt Ferenc ujjainak tánca a Rákóczi-indulóban
Gróf Csáky Pál levele – mátkájának
Gróf Esterházy Alajos és Lühe Nándor huszárhadnagyok hősi tette és egyéb történetek
Gróf Eszterházy Pál hősi halála és egyéb történetek I.
Gróf Zichy Eleonóra: Krasznahorka büszke vára
Gróf Zichy Géza: Hetven éves lettem
gróf Zrínyi Miklós: A szigeti veszedelemből
Gulyás Pál: A niklai Berzsenyire
Gulyás Pál: Bakák, bakák!
Gulyás Pál: Búcsú Móricz Zsigmondtól
Gulyás Pál: Egy névtelen katonához
Gulyás Pál: Kölcsey szelleméhez
Gulyás Pál: Óda a Turulhoz
Gulyás Pál: Sinka Istvánhoz
Gunda Béla: Kenyérsütés Orosháza környékén
Gunda Béla: Szent Iván napi tűzcsóválás Törökkoppányban
Gvosgyák Vasdi Gábor honvédhadnagy, papnövendék
Gyökössy Endre: Doberdó
Gyökössy Endre: Elszakított folyók éneke
Gyökössy Endre: Rab magyar éneke túl a Királyhágón
Gyökössy Endre: Rákóczi
Gyökössy Endre: VIII. zsoltár
Gyóni (Áchim) Géza: A magyar ifjakhoz
Gyóni Géza: A Dicsőséges Jobbhoz
Gyóni Géza: A kokárda
Gyóni Géza: A kokárda
Gyóni Géza: A márciusi akarat
Gyóni Géza: A mi ünnepünk
Gyóni Géza: Arckép helyett
Gyóni Géza: Árny az éjszakában
Gyóni Géza: Böjti sóhaj
Gyóni Géza: Boldogasszony őrváltása
Gyóni Géza: Bús monológ egy arckép előtt
Gyóni Géza: Dögmadarak
Gyóni Géza: Egy kerti ház, Máris János: A lélek száll harmatosan, Tóth Zsigmond: Búcsú Gyóni Gézától
Gyóni Géza: Halottak napja
Gyóni Géza: Halottak napja
Gyóni Géza: Húshagyó
Gyóni Géza: Írják a történelmet
Gyóni Géza: Magyar végzet
Gyóni Géza: Március idusán
Gyóni Géza: Ne szomorkodj, Bálint…
Gyóni Géza: Őrtűznél
Gyóni Géza: Ottó
Gyóni Géza: Przemysl
Gyóni Géza: Szent hamvak
Gyóni Géza: Tomory úr nagymiséje
Gyóni Géza: Vén labanc éneke
Gyóni Géza: Zsoltár
Györffy István: Farkasgégén eresztett… /népi mondásmagyarázat/
Győrik György: Beszélgetés
Győrik György: Fakeresztek.
Győrik György: Hazafelé…
Győry Dezső: A Dunatáj lelke
Győry Dezső: Lármafa
Győry Kálmán: Böjt
Gyulai Pál kérő levele – Szendrey Marinak
Gyulai Pál levele – feleségének, Szendrey Marinak
Gyulai Pál: A vén almafa
Gyulai Pál: Báró Kemény Zsigmond sírjánál
Gyulai Pál: Hadnagy uram!
Gyulai Pál: Margit emléke
Gyurkovics Tibor: Szabó Lőrinc temetésén
Gyürky Ákos: Liszt Ferenc a zene fejedelme
Gyűrky Ödön: Glória
Haáz Ferenc Rezső - Siklódi Pál: A lakodalmi prémes /vagy perémes/
Hagymási Bálint: Ad Pannoniam
Háhn Gyula: Vizsgára
Hajdu Imre: Grosschmid Géza titka
Hangay Sándor: A kis csizmák
Hangay Sándor: Alszik a silbak
Hangay Sándor: Dal a magyar lápokon
Hangay Sándor: Dózsa lelke visszajár
Hangay Sándor: Ébredjetek
Hangay Sándor: Hej turáni puszták!
Hangay Sándor: Huszár-halál
Hangay Sándor: Katonapoéta éneke
Hangay Sándor: Magyar imádság
Hangay Sándor: Magyar pilóták éneke
Hangay Sándor: Mese a tábortűznél
Hangay Sándor: Miért kell sírni?
Hangay Sándor: Nagy Isten vígy haza
Hangay Sándor: Tört kopjájú kuruc legény
Hangay Sándor: Zomotor*
Haraszti Jákó József honvéd, áldozó pap
Hargitai Tihamér: Levél a táborból
Harsányi Lajos: A győri Mária
Harsányi Lajos: A magyar úr
Harsányi Lajos: A tárogatós
Harsányi Lajos: Az égő katedrális
Harsányi Lajos: Bűnbánó Magdolna
Harsányi Lajos: Dante a pokolban
Harsányi Lajos: Dante első verse Beatricéhez
Harsányi Lajos: Dőlj Buda, romba!
Harsányi Lajos: Eltűnt katonához
Harsányi Lajos: Ferenc, a Szent sétál a zárdakertben
Harsányi Lajos: La Traviata
Harsányi Lajos: Michelangelo megkísértése
Harsányi Lajos: Szent Ágoston
Harsányi Lajos: Szent Erzsébet
Harsányi Lajos: Szonettek Assisi szent Ferencről
Harsányi Lajos: Vazul szeme
Határ Győző: Hazátlanul [Hungarian]
Havas István: A tarpataki völgyben
Hegyi József: Betegségek népi gyógymódjai Siklódon, az egykori Udvarhely vármegyében
Herrmann Antal: Örmények Máramarosban
Hiador (Jámbor Pál): Kossuth
Himnusz a felfeszített Krisztushoz
Hobscha Boldizsár gyalogos honvédőrmester, plébános
Homor Imre: Az áradó Duna mellett…
Homor Imre: Szép magyar keresztek…
Hontvári Szabó Lajos: Mementóul
Honvédsír-felirat a kraszniki temetőben
Hornyik János: Halottak estéjén
Horváth Béla: Az égi körben…
Horváth Béla: Tiltakozás
Horváth Elemér: „56” költői
Horváth Elemér: Cvetajeva
Horváth Endre: Árpád-ból
Horváth Imre: A menetszázad indulásakor
Horváth Imre: Boldogok…
Horváth Imre: Fohász
Horváth Imre: Húsvét - 1921 -
Horváth Imre: Ki tudja?
Horváth Imre: Kiáltás
Horváth Imre: Kuruc-kesergő
Horváth Imre: Magyar ének
Horváth Imre: Piros pünkösd
Horváth Ödön: Eltiportak és unokáik
Horváth Ödön: Halottaink emlékezete
Horváth Ödön: Korunkkal haladva
Hudy Ilona: A mi postánkról
Hudy Ilona: Majd ha visszajönnek…
Húsvéti ének
Huszártisztesek hőstettei az I. világháborúban
Huszárvirtusok az I. világháború harcterein
Hütter Vincéné: Van egy kis domb…
I. Rákóczy György levele – feleségének, Lórántffy Zsuzsannának
ifj. báró Wlassics Gyula: Varga káplár édesanyja
Ifj. Dongó Géza: Visszajön Rákóczi…
Ifj. Gaál Mózes: Egy himnuszról
ifj. Gyurátz Samu: Az én jó tanítómnak!
Ifj. Hajas Gyula: Akármerre jársz-kelsz…
Ifj. Pintér Imre: Hangulat a sáncban
ifj. Szász Károly: Mohács miénk marad
Ifj. Wlassics Gyula: Elnémult lantok
Illés Endre: Az elborult költő
Illésfalvy Szabó József: Néma jóbarát
Illésfalvy Szabó József: Recski rabok dala
Illyés Bálint: II. Rákóczi Ferencz
Illyés Gyula: A lélek épületei
Illyés Gyula: Buda 1945. január
Illyés Gyula: Buda, 1945. május
Illyés Gyula: Csatavesztés
Illyés Gyula: Dugovicsok
Illyés Gyula: Hidak
Illyés Gyula: Iszonyat
Illyés Gyula: Magyarok, 1944
Illyés Gyula: Michelangelo a tanítványaihoz
Illyés Gyula: Napló
Illyés Gyula: Ne feledd a tért…
Illyés Gyula: Öt éve…
Illyés Gyula: Schöpflin Aladár
Illyés Gyula: Segesváron
Illyés Gyula: Sértő Kálmán
Illyés Gyula: Szállás a békének
Illyés Gyula: Széchenyi emlékezete
Ima Szűz Máriához – Ima Angyalok királynéjához
Imádunk szent ostya
Imrek Samu: Vezeklés
Imrek Sámuel: Ének
IN MEMORIAM
Írások Sértő Kálmán költőről
Ismeretlen levele – Ismeretlennek
Ismeretlen szerző: Himnusz a Szűz Máriáról
Istvánffy Miklós: Szent Medárd
Istvánffy Miklós: Tinódi Sebestyénről
Iváni Rella: Hazám!
Iváni Rella: Madonnák
Ivanics Jusztin János áldozópap, honvédgyalogos
Jablonczay Pethes Béla: Magyarok bejövetelére
Jagos István Róbert: Temetői túl-sokk
Jakab Ödön: Az álmok most nem ülnek itthon
Jakab Ödön: Boldog katonák
Jakab Ödön: Kisfaludy Sándor emléke
Jakab Ödön: Túl a Kárpátokon
Jankovich Ferenc: Romhalmok fölött
Jankovics Marcell: Séta a régi Pozsonyban
Jánosházy György: Olcsó a vers
Jánosi Gusztáv: Zrínyi Ilona búcsúja
Jánosy István: Budapest ostromából
Janus Pannonius: A moldvaiaktól szerzett hadijelvényekre, melyeket a budai Nagyboldogasszony templomában függesztettek föl
Jászai Mari levele – Plesch Jánosnak
Jászay-Horváth Elemér: A lengyel anya
Jászay-Horváth Elemér: Katona öcsémhez
Jászay-Horváth Elemér: Vén Kerekes Márton
Jékely Zoltán: Aki Szent György napján született
Jékely Zoltán: Aki Szent György napján született
Jékely Zoltán: Vasvári Pál nyomában
Jókai Anna: Ima – virágvasárnap alkonyán
Jókai Anna: Pontosítás, Ima Magyarországért, Az életmű
Jókai Mór levele feleségének, Laborfalvi Rózának
Jókai Mór: A nagyszombati ütközet
Jókai Mór: A Rákóczy-szabadságharc
Jókai Mór: A siámi ikrek
Jókai Mór: Anna keserve
Jókai Mór: Az első diadala a „libertas”-nak
Jókai Mór: Egy elmulasztott szó
Jókai Mór: Eötvös József
Jókai Mór: Esze Tamás
Jókai Mór: Fáy András halálára
Jókai Mór: Hamvazó szerdán
Jókai Mór: II. Rákóczy Ferencz emléke
Jókai Mór: Isten, áldd meg a magyart!
Jókai Mór: Kukacok versenye vagy ki a legjobb barátja a fának?
Jókai Mór: Rákóczy mint Erdély nagyfejedelme
Jókai Mór: Széchenyi halálán
Jónás Alfréd: Elfelejtett dátumok a magyar színészet hőskorából I.
Jónás Alfréd: Elfelejtett dátumok a magyar színészet hőskorából. II.
József Attila – Vágó Mártának
József Attila levele – Szántó Juditnak
József Attila: /Csókol Attila…/
József Attila: A csodaszarvas
József Attila: A csodaszarvas
József Attila: Ady emlékezete
József Attila: Ady Endre helyett mondom
József Attila: Aratásban
József Attila: Bús magyar éneke
József Attila: Esik eső magyar földre…
József Attila: Luca
József Attila: Meghalt Juhász Gyula
József Attila: Nem! Nem! Soha!
József Attila: Pogányos hitvallás magyarul
József Attila: Pünkösd előtt
József Attila: Sas
József Ferenc királyi herceg: Búcsúztató
Juhász Géza: A fekete bojtár
Juhász Géza: Az utca és a föld /József Attilláról/
Juhász Gyula levele – Eörsi Júliának
Juhász Gyula: 48 március 15.
Juhász Gyula: A békekötésre
Juhász Gyula: A békekötésre
Juhász Gyula: A halott vár legendája
Juhász Gyula: A Hymnus
Juhász Gyula: Addig is…
Juhász Gyula: Adyra gondolok
Juhász Gyula: Anna örök
Juhász Gyula: Balassi
Juhász Gyula: Botond apánk Bizáncban
Juhász Gyula: Dugonics sírjánál
Juhász Gyula: Ének Arany Jánosról
Juhász Gyula: Ének Kupa vezérről
Juhász Gyula: Falusi harang verse, Halott társak üdvözlése, Köszönet a nőknek
Juhász Gyula: Fejfa 1919
Juhász Gyula: Gyász
Juhász Gyula: Gyász
Juhász Gyula: Háborús emlék
Juhász Gyula: Honvédemlék
Juhász Gyula: Hungária
Juhász Gyula: Idézzük őt
Juhász Gyula: Keresztelő János
Juhász Gyula: Kossuth-nóta...
Juhász Gyula: Madách Sztregován
Juhász Gyula: Magyar mezítlábas
Juhász Gyula: Magyar Straszburgok
Juhász Gyula: Negyvenhatosok
Juhász Gyula: Petőfi szellemének
Juhász Gyula: Petőfi-kép
Juhász Gyula: Rákóczi hársfái
Juhász Gyula: Regös az udvarban
Juhász Gyula: Sebesült
Juhász Gyula: Széchenyi
Juhász Gyula: Szegény katona
Juhász Gyula: Temetők
Juhász Gyula: Tinódihoz
Juhász Gyula: Új verseim elébe
Jung Károly: Kései bűnbánat
Kacskovics Tibor Béla: Este a Kazamatákban – Gyóni Gézának küldöm
Kalász Márton: A síroknál
Kálmán Károly: A zsoltárokból
Kálmán Károly: Dávid király zsoltár könyvéből
Kalotay Mária: Legenda 1956 karácsonyán
Kamuthi Kata levele – férjének, Serédi Istvánnak
Kanizsay Orsolya levele – férjének, Nádasdy Tamásnak
Kannás Alajos: A bálvány
Kannás Alajos: A bálvány
Kannás Alajos: Feladásig
Kannás Alajos: Hazám
Kannás Alajos: Kegyelem
Kannás Alajos: Keleti szél
Kannás Alajos: Kiáltvány
Kannás Alajos: Kormos kövek [49.]
Kannás Alajos: Látogató
Kannás Alajos: Lyukas zászló
Kannás Alajos: Nincs mentség
Kannás Alajos: November 4.
Kannás Alajos: Új Bach-huszárok
Kántor Mihály: A tábor alszik
Kányádi Sándor: Hunyadi
Kányádi Sándor: Nagycsütörtökön
Kányádi Sándor: Naplótöredék
Kapui Ágota: A csendek csendje
Kapui Ágota: A magadét
Kapui Ágota: Arad
Kapui Ágota: Arad
Kapui Ágota: Csak a lélek szabadul
Kapui Ágota: Csak az a fekete autó
Kapui Ágota: Csendes fohász újév hajnalán
Kapui Ágota: Felelet
Kapui Ágota: Halottak napja
Kapui Ágota: Királyok királya
Kapui Ágota: Könyörgés húsvét előtt
Kapui Ágota: Kossuth álma
Kapui Ágota: November 4.
Kapui Ágota: November 4.
Kapui Ágota: Ötvenhat
Kapui Ágota: Szárszó
Kapui Ágota: Variációk Trianonra
Karácsonyi népszokások adventtől vízkeresztig
Karafiáth Jenő: Az én anyám is…
Karg Magnus plébános, honvédhuszár őrnagy
Kárpáti Aurél: Magyar lovas éneke a Visztulánál
Kárpáti Kamil: Ezerkilencszázötvenegy
Kassák Lajos: Január 1, hajnal
Katona József levele – Széppataki Rózának
Katona József: Bánk bán
Kazinczy Ferenc levele – K. J.-nak
Kazinczy Ferenc: Az újítók
Kazinczy Ferenc: Ráday
Kecskeméti Vég Mihály: Az LV. Zsoltár
Kelen László: A korhoz
Kemenes Ferenc: A magyarok Nagyasszonyához
Kenessey Flóra: Háborús dal
Kenyeres János: Öreg huszár
Képes Géza: A gondolat szabad
Képes Géza: A marokszedő lyány
Képes Géza: Tank-parádé
Kerecseny János: A győztesekhez
Kerecseny János: Az aradi tizenhárom
Kerecseny János: Az Oroszlánok Oroszlánja
Kerecseny János: Fiamnak
Kerecsényi Dezső: Bálteremben
Kerecsényi Dezső: Várunk
Kerényi Frigyes: Fanni és Kármán
Kerényi Frigyes: Kármán József Fanni hagyományainak olvasása után
Kerényi Grácia: A mohácsi síkon
Kerestely Józsefné: Székely eledelek, Szendrey Ákos: Az új pár együttevésének jelentősége a házasságban
Keresztes Henrik: A kokárda
Keresztes Zoltán: Mint az agyagkorsó…
Keresztury Dezső: Hold a város felett
Keresztury Dezső: Jelkép
Kersék János: Az asszonyok, ha összejönnek
Kersék János: Ha majd mindnyájan visszajönnek
Kertész László: Szolgakorban legalább te perelj!
Kesztyűsné Balog Margit: Biharban
Kesztyűsné Balog Margit: Kis fiam
Két szál pünkösdrózsa …
Khin Antal: Csallóközi legényavatás
Kis Ferenc: József Attila halálakor
Kisfaludy Károly: A poézis
Kisfaludy Károly: Alkonyi dal
Kisfaludy Károly: Harcok után
Kisfaludy Károly: Rákosi szántó a török alatt
Kisfaludy Károly: Róza dala
Kisfaludy Sándor levele – feleségének Szegedy Rózának
Kisfaludy Sándor: Batsányihoz
Kisfaludy Sándor: Himfy szerelmeiből
Kiss Benedek: Sinka zsákja
Kiss Benedek: Sötétlik Világos
Kiss Dénes Imre honvédgyalogos-őrmester, Ferences rendi szerzetes
Kiss Dénes: Október drága véradó
Kiss Dénes: Suhanc ballada
Kiss Géza: Az ormánysági néphit köréből
Kiss Jenő: A kolozsvári Szent Mihály-templom
Kiss Jenő: Gyertyaszentelő előtt
Kiss József: Csaba vezér
Kiss Lajos: Középhajtós szélmalom Hódmezővásárhelyen
Kiss Menyhért: A gorlicei hajnal
Kiss Menyhért: A hadiárva
Kiss Menyhért: A halottak vonata
Kiss Menyhért: Aranyliliom
Kiss Menyhért: Búcsúztató
Kiss Menyhért: Hol vagy István király?
Kiss Menyhért: Petőfi feltámad
Kiss Menyhért: Petőfi feltámad
Kiss Menyhért: Üzenet
Kiss S Jenő: Szomorú ősz
Kocsis László: Hazajöttek
Kökényesdi Ferenc: Éjfél után hármat ütött az óra
Kölcsey Antónia levele – Wesselényi Miklósnak
Kölcsey Ferenc: Honvágy és szerelem
Kölcsey Ferenc: Huszt
Kölcsey Ferenc: Kazinczy
Kölcsey Ferenc: Vad homály kél…
Kolpaszky Jenő: Csendes temetőben
Kolpaszky Jenő: Reszkető hópihén…
Komáromi János: Menekülő kuruc
Komjáthy Jenő: Anyámhoz
Komjáthy Jenő: Schopenhauer
Koncz Béla: Csak még egyszer…?
Konrád Jenő: Magyarok vagyunk
Konrád József pazmanista kispap, honvédgyalogos-főhadnagy
Kónya Lajos: Szívemre hull a pernye
Könyörgés elnyomatásban
Kormos István: Mozsár
Kornis István levele – Gyerőfi Borbálának
Kőröspataki János: A Lupuj vajdáról való énekből
Kós Károly: Kalotaszeg
Kós Károly: Kiáltó szó
Kós Károly: Márton és György
Kossuth Lajos levele – Zeyk Saroltának
Kossuth Pál: Borsiban
Kosztolányi Dezső levele – menyasszonyának, Görög Ilonának
Kosztolányi Dezső: A bús férfi panaszai
Kosztolányi Dezső: A magyar romokon
Kosztolányi Dezső: Balassi Bálint
Kosztolányi Dezső: Endrődi Sándor
Kosztolányi Dezső: Ének Virág Benedekről
Kosztolányi Dezső: Gyászkar
Kosztolányi Dezső: Magyar költők sikolya Európa költőihez 1919-ben
Kosztolányi Dezső: Még büszkén vallom…
Kosztolányi Dezső: Mikszáth Kálmán
Kosztolányi Dezső: Mohács
Kosztolányi Dezső: Nem tudtam én dalolni nektek az újról, csak a régiről
Kosztolányi Dezső: Öcsém
Kosztolányi Dezső: Petőfi Sándor
Kosztolányi Dezső: Rapszódia
Kosztolányi Dezső: Rapszódia
Kosztolányi Dezső: Rapszódia
Kosztolányi Dezső: Szent László jelenése
Kosztolányi Dezső: Újévkor
Kovács András Ferenc: Erdélyi töredék
Kovács Imre: Sértő Kálmán
Kovács István: Ágyúöntők földje
Kovács Lajos kispap, honvédgyalogos
Kövy János: Vízkereszt
Közi Horváth József: Az igehirdető Mindszenty [I. rész]
Közi Horváth József: Az igehirdető Mindszenty [II. rész]
Közi Horváth József: Az igehirdető Mindszenty [III. befejező rész]
Kozma Andor: A magyarok szimfóniája
Kozma Andor: A szabadság napja
Kozma Andor: Könnyű hazafiság
Kozma Andor: Merán grófnő
Kozma Andor: Reviczky Gyula
Kozma Andor: Zrínyi a költő
Kralényi Albert papnövendék, honvédhuszár szakaszvezető
Krassó György: Májusi hajnal
Kring Miklós: Nagypénteken
Kriza János: A hazatérő katona
Krúdy Gyula levele – menyasszonyának, Várady Zsuzsának
Krúdy Gyula: A gábli története
Krúdy Gyula: Hídavatás
Krúdy Gyula: Magyarok próbája
Krúdy Gyula: Rákóczi harangja
Krúdy Gyula: Szent György napja
Krúdy Gyula: Szent Mihály lova
Krúdy Gyula: Vízkereszt napján a háborús fővárosban
Krúdy Gyula: Zempléni Árpád, az utolsó romantikus költő
Kruppai Kájus János áldozópap, honvédvadász
Krüzselyi Erzsébet: Fogoly testvéreink
Kuczka Péter: 1957. június 30.
Kuczka Péter: A kivégzettek paradicsoma
Kuczka Péter: Hajnali négykor
Kuczka Péter: Inkább meztelen…
Kuczka Péter: Míg…
Kulcsár Balázs: Merre voltatok?
Kuliffay Ede: Hősök sírja
Kún Ilona levele – vőlegényének, Bethlen Miklósnak
Kuruc nóta
Kuthen: Szűz Máriához
Lakatos Imre: A két Bolyai
Lakatos István: Az éjszaka válaszai
Lakatos István: Az éjszaka válaszai
Lakatos István: Forradalom
Lakatos István: In memoriam
Lakatos István: Psalmus Hungaricus
Lampért Géza: Dal a zászlóról
Lampérth Géza: A jövő dala
Lampérth Géza: A Mármora-tenger…
Lampérth Géza: A toborzók
Lampérth Géza: De profundis…
Lampérth Géza: Hazám képe
Lampérth Géza: Miénk e föld
Lampérth Géza: Trén
Lászlóffy Aladár: Fohász titokzatos
Lászlóffy Aladár: Ó, iskoláim, drága iskolák!
Lászlóffy Aladár: Örmény mohácsolás
Lászlóffy Csaba: Éjféli mise
Lázár Vilmos honvédtábornok – feleségének
Leiningen-Westerburg Károly levele – feleségének
Léka Géza: Hajlékony est
Lendvai István: A gárda
Lendvai István: Átok Behemótra
Lendvai István: Éjféli katona
Lendvai István: Irredenta
Lendvai István: Ítélet
Lendvai István: Könyörgés Betlehembe
Lendvai István: Magamon túl
Lendvai István: Morus Tamás balladája
Lendvai István: Salviati Madonnája
Lendvai István: Zrínyi
Lengyel Bertalan: Fohász
Lengyel János: Kép
Lenkei Henrik: Kuruc átok
Leskovics-Lángfy László tüzérfőhadnagy, papnövendék
Lévay József: Erdélyi János emléklapja
Lévay József: Haza járó szellem
Lévay József: Mártonnap után
Libisch Győző: A versíró Szabó Dezső [II. rész]
Ligeti Miklós: Halott katona
Liszt Ferenc levele – D’Agoult grófnőnek
Liszti László gróf: A magyar Marsból
Loránd Zoltán: Voltunk egyszer...
Loránd Zoltán: Voltunk egyszer...
Lorántffy Zsuzsánna levele – férjének, I. Rákóczi Györgynek
Lőrincz Ferenc honvédgyalogos-őrmester, áldozópap
Lőrinczy György: Föl, a végekre!
Lovag Henriquez Henrik huszárfőhadnagy és a nyíregyházi, XIV. „Hadik” huszárok hőstettei
Lovas Károly: Mákony
Lovászy Károly: Legenda egy verskötetről
Lovik Károly: Görgey és Benedek
Lukáts János: Lovak Mohácsnál
Lükő Gábor: Székely házak
Lükő Gábor: Székely tűzhelyek
Luther Márton: Erős vár
Madách Imre: A halál költészete
Madách Imre: Az aradi sírra
Madách Imre: Az ember tragédiája
Madai Gyula: Vass Albert*
Madarassy László: A magyar kocsizás múltjából
Madarassy László: A palóc „fakanál”
Madarassy László: Gulyások tarhója
Mády Ferenc: A dabasi pusztatemplom, A régi jó idők emléke, Megemlékezés a czigányprímásról, Ne szundikálj, magyar!
Mády Ferenc: Hol van Rákóczy szobra?
Magasi Artúr: Virágszórók úrnapi körmenetben
Magyar József: Az első világháború, 1914-1918
Magyarok királynéja /Ének 1797-ből/
Magyarország Nagyasszonyához
Magyarországi szerző: Himnusz Szent Imre hercegről
Magyary Lajos: Ellőtték a jobb lábamat…
Máhr Mariska: A hajó
Mahunka Béla: „Jó Istenem, hozzad haza végre!”…
Majorné Papp Mariska: Kitüntetés
Makkai Ádám: Hajh, bősz Attila
Makkai Ádám: Teremtünk egyszer…
Mansbarth Antal világi lelkész
Márai Sándor: Anya
Márai Sándor: Boulevard
Márai Sándor: Credo /Quia absurdum/
Márai Sándor: Felvidéki tarisznya
Márai Sándor: Napló
Márai Sándor: Tanú vagyok rá
Márai Sándor: Tragédia Meyerlingben
Marconnay Tibor: 1944 Karácsony
Marconnay Tibor: Erdélyi éj
Marconnay Tibor: Michelangelo Dávidja
Marconnay Tibor: Mikszáth
Marcsák Gergely: Frontnapló-töredékek
Marczinek József honvéd, esperes plébános
Marék Antal: Magyar írók utolsó órái
Margócsy Kálmán: Ádventkor
Mária-siralom
Márki Sándor: Az utolsó fejedelmi beiktatás Erdélyben
Markos Gyula: A magyar papok honszerelme
Martin Luther: Erős vár a mi Istenünk
Marton Pál: Égi ítélőszék
Mártonvölgyi László: Elfelejtett sírhant…
Martos Ferenc Don Quijote
Máté Imre: Fölgyulladt farkú rókák
Máté Imre: Rozsdásodik az ősz
Matók Leó: A fáklya sorsa
Matók Leó: Alszik az Isten
Matók Leó: Én sose féltem
Matók Leó: Jaj lett itt a jóknak
Matók Leó: Koppányi sors
Matók Leó: Rabsonné vára*
Matók Leó: Rousseau dala
Matók Leó: Szent Imre herceg
Mátyás Ferenc: LEVENTE ÖCSÉM utolsó leveléből
Mécs László: A bányafüttyös válasza
Mécs László: Az ismeretlen katona sírjánál
Mécs László: Fohász Jókaihoz
Mécs László: Juhász Gyula
Mécs László: Julián barát
Mécs László: Leány a hegyen
Mécs László: Megjött a ló
Mécs László: Megláttam a férfit
Mécs László: Menjünk Asszizibe!
Mécs László: Nem megyek Rodostóba
Méliusz József: Álmodjunk tovább…
Mentes Mihály: Magyar címer
Mentovics Éva: A legszebb ünnepen
Mészöly Dezső: San salvadori énekek
Mészöly István: Áldomás
Mihálka Gábor papnövendék, honvédvadász
Mihály László: Kisasszony napján
Mikszáth Kálmán – Mauks Ilona levélváltása
Mikszáth Kálmán: «Castrum Léta»
Mikszáth Kálmán: A Csák Máté fészke, Trencsén
Mikszáth Kálmán: A demokrácia legendája
Mikszáth Kálmán: A keresdi vár
Mikszáth Kálmán: A kurucok »látója«
Mikszáth Kálmán: A markomannok vára
Mikszáth Kálmán: A rehabilitált város
Mikszáth Kálmán: A szegedi vár
Mikszáth Kálmán: A székelyek között
Mikszáth Kálmán: A várak királya
Mikszáth Kálmán: Ajnácskő
Mikszáth Kálmán: Árva
Mikszáth Kálmán: Az új Blaháné
Mikszáth Kálmán: Beckó vagy Bolondóc vára
Mikszáth Kálmán: Bihar in floribus
Mikszáth Kálmán: Csejte vár és asszonya
Mikszáth Kálmán: Csicsóvár
Mikszáth Kálmán: Csókakő
Mikszáth Kálmán: Domine Chalupka
Mikszáth Kálmán: Drégely
Mikszáth Kálmán: Egy miniszter a budgetje előtt, a budgetje után és a minisztersége után
Mikszáth Kálmán: Érsek-Újvár
Mikszáth Kálmán: Fogaras
Mikszáth Kálmán: Galambóc
Mikszáth Kálmán: Gúnyvár
Mikszáth Kálmán: Kapivár
Mikszáth Kálmán: Kékkő vára
Mikszáth Kálmán: Királyok vára, Visegrád
Mikszáth Kálmán: Kőhalom
Mikszáth Kálmán: Kosztolán
Mikszáth Kálmán: Krasznahorka
Mikszáth Kálmán: Likava vára
Mikszáth Kálmán: Mesés várak
Mikszáth Kálmán: Sáros-Patak
Mikszáth Kálmán: Somlyó vára
Mikszáth Kálmán: Sóvár
Mikszáth Kálmán: Szádvár
Mikszáth Kálmán: Székelykő
Mikszáth Kálmán: Veneturné vára
Mikszáth Kálmán: Világos
Mindszenti Gedeon: Tisztaságnak királynéja
Mindszentpáti Dudinszky Tivadar görögkatolikus parókus
Mindszenty Gedeon: Magyarország Védasszonya
Mindszenty Gedeon: Mária méhei
Mindszenty József: New York – Anyák napi szentbeszéd
Miskolci Kovács Gyula: Árpád síri álma
Mollináry Gizella: Arató ünnepen
Molnár Borbála levele – Édes Gergelynek
Molnár Ferenc: Ádvent
Molnár Jenő: A katonafeleség
Molnár Jenő: Öcsémnek – Szibériában
Molnár Jenő: Öcsémnek – Szibériában
Molnár Jenő: Roham után
Molnár József: A halott és eltakarítása Hajdúnánáson
Molnár Kálmán: Idegen országban
Molter Károly: A Bolyai házban
Molter Károly: Emlékezés a szabadság vértanúira
Monostory Gyula: Advent
Moór Elemér: A földmíveléssel kapcsolatos szokások, hiedelmek és babonák Rábagyarmaton1
Móra Ferenc: Kenyérért való imádság
Móra Ferenc: Mikor elmentek
Móra Ferenc: Üzenet haza
Móra István: Boldog gyerek – szegény gyerek
Móra István: Nagyszombaton
Móra László: A Kenyér ünnepen
Móra László: Feltámadunk
Móra László: Hogy szeressük jó anyánkat
Móra László: Húsvét előtt
Móra László: Itália földjén
Móra László: Katonalevél
Móra László: Voltunk, leszünk
Móra László: Vörösmartyhoz
Móricz Zsigmond levele – Kardos Gézáné Magoss Olgának
Móricz Zsigmond: A gyermek hadnagy
Móricz Zsigmond: A magyar asszony
Móricz Zsigmond: A magyar költő Zempléni Árpád halálára
Móricz Zsigmond: Ady
Móricz Zsigmond: Csak megmaradni
Móricz Zsigmond: Egy akol, egy pásztor
Móricz Zsigmond: Kesergő
Móritz Mátyás: Princípium
Móritz Mátyás: Sorsvállalók
Morvay Péter: Az Ecsedi-láp vidékének egykori állattartása és pásztorélete
Most jöttem Erdélyből
Mózsi Ferenc: Hősök nélkül
Munkácsy Mihály levele – menyasszonyának, Papier Cecíliának
Murányi Árpád: Hála és kérés
N. Bartha Károly dr.: A csërge készítése az udvarhelymegyei Bágy községben
Nadányi Zoltán: A tűz menyasszonya
Nadányi Zoltán: Arany
Nadányi Zoltán: Betlehemesek
Nadányi Zoltán: Furulyaszó
Nádasdy Tamás – feleségének, Kanizsai Orsolyának
Nagy András: Galícia síkját, halmát…
Nagy Emil László papjelölt, honvédtüzér
Nagy Emil László papjelölt, honvédvadász, majd tüzér
Nagy Endre: Nóták a bakáknak
Nagy Gáspár: A fiú naplójából
Nagy Gáspár: Kettészelt fényes-fekete nap
Nagy Gáspár: Ők már kivárják
Nagy Gáspár: Ők már kivárják…
Nagy Gáspár: Öröknyár: elmúltam 9 éves
Nagy Gáspár: Társzekerekbe fogass!
Nagy Ilonka: Katona-sírok
Nagy László: A város címere
Nagy László: Gyümölcsoltó
Nagy László: Halállal élek, nem kenyérrel
Nagy László: Karácsony, fekete glória
Nagy László: Krizantém
Nagy László: Lánglakodalom
Nagy László: Májusfák
Nagy László: Pirosodik Húsvét
Nagy László: Sólyomének
Nagy László: Tűz
Nagy László: Varjú-koszorú
Nagy László: Vendégek jövetele
Nagy Miklós: Mária
Nagy Miklós: Mária-legenda
Nagy Miklós: Nagyboldogasszony népe
Nagy Miklós: Sarlós Boldogasszony
Negyedi Szabó Margit: Hőseink sírjára…
Nemes Nagy Ágnes: Nyári éj
Németh Ernő: Életre ítéltettünk
Németh Hugolin Szent Ferenc-rendi szerzetes, nemzetőr
Németh József honvédőrmester, papnövendék
Németh László: A vizsolyi biblia
Németh László: Az Ady-pör
Németh László: Az erdélyi irodalom
Németh László: Egy régi magyar folyóirat
Németh László: Heltai prózája
Németh László: Móricz Zsigmond*
Németh László: Sylvester nyelvtana
Névtelen íródeákok: Báthory Gáborról
Névtelen íródeákok: Báthory Zsigmondról
Névtelen íródeákok: I Rákóczy Györgyről
Nigó Károly: A Don-kanyarban
Nógrádi Gyula: Ki volt a hős?
Novák Kálmán: A csüggedőkhöz
Novák Kálmán: Harc után
Novák Kálmán: Tavasz
Nyéki Vörös Mátyás: Boldogasszonról való ének
Nyirő József: A fekete pityóka
Obersovszky Gyula: A falak négyszögére kék
Obersovszky Gyula: Csillagok ülnek
Obersovszky Gyula: Kik vagytok ti
Obersovszky Gyula: Nekem minden színek közül
Obsitos: A legvitézebb magyar huszár
Október II-ik vasárnapján
Oláh Gábor: A kis káplár
Oláh Gábor: Ady Endre halálára
Oláh Gábor: Apácai Csere János, hej!
Oláh Gábor: Mátyás király énekese
Oláh Gábor: Mikszáth Kálmán
Oláh János: Szabadság
Ölbey Irén: A Don mentén áll az öcsém
Ölbey Irén: Édesanyám, lelkem
Ölbey Irén: Nagyboldogasszony
Ölbey Irén: Szent András
Ölbey Irén: Szent Pál levele a korintusiakhoz
Oltványi Gáspár: Laudetur Jesus Christus!
Ölvedi László: Janicsárok kellenek
Ölvedi László: Mona Lisa
Opriss János honvéd, görögkatolikus kispap
Opriss János honvédvadász, görögkatolikus papnövendék
Orbán Ottó: Cantio optima
Orbán Ottó: Hallod-e te sötét árnyék
Ormos Iván: Panteon
Osváth Eszter: Katonák mennek…
Osváth Eszter: Ó béke, jöjj…
Osváth Eszter: Szállj, kis levél…
özv. Pósa Lajosné: Írom e levelet…
Özv. Pósa Lajosné: Virágos sír
P. Horváth Endre: Árpádból
Paczot Judit levele – férjének, Dóczy Andrásnak
Padányi Viktor: 1920. június 4.
Pados János
Pados János: Fonyód
Pados János: Mária légy velem!
Pakocs Károly: Fiam’ keresem
Palágyi Lajos: Az aradi vértanúk
Palágyi Lajos: Komjáthy Jenő sírkövére
Páll Miklós: Rodostói levél
Pálóczi Horvát Ádám: Gyónás
Pálóczi Horváth Ádám: Mátyás palotája
Palotay Gertrúd: Adalékok a kemencében főzéshez
Palotay Gertrúd: Palóc olajütő
Palotta /Emhecht/ Miklós: Nem, nem, soha!...
Pályán Etelka: Csodára várunk
Pap Benedek: Segítségül hívása Istennek
Pap Gábor: Annavigalmi emlékül
Pap József: Záradék
Pap Zoltán: Nem, nem, soha!
Papp Mihály: Szálljatok el felhők
Papp-Váry Elemérné: Nagy Lengyelországban
Papp-Váry Elemérné: Nagy Lengyelországban
Parzsiczki Simeon János honvédgyalogos, áldozópap
Pásztor Árpád: A Naphoz
Pásztor Árpád: Új Noé
Patkó Olivér: Hiszünk Atyánk
Paxy Anna levele – férjének Révay Ferencnek
Péchi Simon: CIX. Soltár
Pécs Gyuláné: Tetemrehívás
Pécs Gyuláné: Tetemrehívás
Pécs Gyuláné: Tetemrehívás
Pék Károly: Márianosztra
Perédy György: Őrszem a dombtetőn
Perényi Klára levele – férjének, Gelsei Pethő Lászlónak
Perez Özséb Antal szerzetesjelölt, honvédgyalogos-adjutáns
Pesti József: 1956-ban
Pesti József: Vulkán kürtőjén
Petelei István: A marosvásárhelyi céhek házi szokásairól
Peterdi Andor: Zempléni Árpádhoz
Pethő László Árpád: MENETELÉS 1956 - 2016
Petőfi Sándor levele – feleségének, Szendrey Júliának
Petőfi Sándor levele – K. F.-nek
Petőfi Sándor: A régi jó Gvadányi
Petőfi Sándor: Esik, esik, esik, Készülj hazám!, Két vándor, Lennék én folyóvíz
Petőfi Sándor: Jókai Mórhoz
Petőfi Sándor: Kolmár József emlékkönyvébe
Petőfi Sándor: Lehel
Petőfi Sándor: Pálnapkor
Petőfi Sándor: Szent sír
Petőfi Sándor: Vajda Péter halálára
Petőfi Sándor: Vajda Péter halálára
Petőfiné Szendrey Júlia: Kezd már tombolni…
Petri György: A 301-es parcelláról
Petri Mór: A kis katona
Petri Mór: Árpád írása
Petri Mór: Átilla lakodalma
Petri Mór: Az Ér
Petri Mór: Ezeréves turulmadár
Petri Mór: Fáklyák
Petri Mór: Hadak útja
Petri Mór: Hadúr kardja
Petri Mór: Harcok
Petröczi Éva: Patrona Hungariae
Petrovics Pál: Ki a nő?
Petrovics Pál: Mivé lettél, hazám Trianonban?!
Pilinszky János levele – H. B. -nak
Pilinszky János: Bölcső és nem koporsó
Pilinszky János: Hommage à Paul Verlaine
Pilinszky János: Utószó
Porubszky Géza: Ave, maris stella!
Pósa Lajos: Blahánénak
Pósa Lajos: Hej, Komárom, Komárom
Pósa Lajos: Kis kunyhóba vágyom...
Pósa Lajos: Kossuth Lajos emléke
Pósa Lajos: Március tizenötödikén
Pósa Lajos: Október hatodikán
Pósa Lajosné: Anyának
Prém József: A szabadságról
Prohászka Ottokár: A könny hazug…
Prohászka Ottokár: Kell imádkoznunk
Prohászka Ottokár: Kultúra és terror
Puszta Sándor: Dózsa-ikon
Puszta Sándor: Gyertyaszentelő
Puszta Sándor: Megszólalt a Föld
Puszta Sándor: Szent Kristóf
Puszta Sándor: Szent Sebestyén
R. Berde Mária: Első pünkösd
Rab Tamás, Skorka Károly, Szegedi István, Törzsök József, Varga Antal, Zagyva Mária, Zolyáné Rácz Etus
Rab Zsuzsa: Ének Szent György vitézről
Rab Zsuzsa: Ráskai Lea széljegyzetei ANNIS DOMINI 1510-1978
Radnai István: Ötvenhatos mindenszentek
Radnóti Miklós levele – Gyarmati Fanninak
Radnóti Miklós: Arckép
Radnóti Miklós: Szerelmes vers Boldogasszony napján
Radó Antal: A pesti Szabadság-téren
Radó Antal: Rab költő – Gyóni Gézának, Alatyrban –
Radványi Kálmán: Magyar halottak
Radványné Ruttkay Emma: Öreg János
Rajka Teréz: Pünkösd
Rákóczi könyörgése
Rákosi Viktor: Arrasi dal
Rakovszky József: A rab éneke
Rakovszky József: A rab éneke
Rakovszky József: A sátán arca
Rakovszky József: Az Eskü téri harang
Rakovszky József: Berlini hajnal
Rakovszky József: Dudás József mártírhalálára
Rakovszky József: Elmélkedés a zsarnok kőváránál
Rakovszky József: Emberiség
Rakovszky József: Hát hogy mint vagytok otthon, Pistikám? (Történet Petőfi Istvánról)
Rakovszky József: Oh, hányszor álmodott a Nép!
Rakovszky József: Rák[osi]
Rakovszky József: Üzenet a falon át
Rátkay László: Az ápolónőhöz
Rátkay László: Viharban
Ratkó József: Nagy László
Réffy Endre honvédszázados, piarista szerzetes, plébános
Reichard Piroska: Ver sacrum
Reindl Erzsébet: Miltényi József huszárkapitány emléke és kultusza Tapolcán
Reményik Sándor / Végvári /: Íme, bizonyság...
Reményik Sándor /Végvári /: Könnyek
Reményik Sándor /Végvári/: A költözők
Reményik Sándor /Végvári/: A szikra szikra csak...
Reményik Sándor /Végvári/: Ember az ekeszarvánál, 1920-ban
Reményik Sándor /Végvári/: Én még szabad vagyok
Reményik Sándor /Végvári/: Három szín
Reményik Sándor /Végvári/: Magyar gyermekek
Reményik Sándor /Végvári/: Némely pesti poétának
Reményik Sándor /Végvári/: Öröktűz
Reményik Sándor /Végvári/: Szól a censor...
Reményik Sándor: „Lélektől lélekig”
Reményik Sándor: A dalaimat...
Reményik Sándor: A fordító
Reményik Sándor: A karácsonyfa énekel
Reményik Sándor: A legrögösebb út
Reményik Sándor: A megtagadott eskü
Reményik Sándor: A szobor helyén
Reményik Sándor: Az óriás
Reményik Sándor: Elvégeztetett?
Reményik Sándor: Erdély magyarjaihoz
Reményik Sándor: Erdélyi március
Reményik Sándor: Halottak napja
Reményik Sándor: Hogy is volt?
Reményik Sándor: Hymnus
Reményik Sándor: Keserű szívvel
Reményik Sándor: Mene Tekel
Reményik Sándor: Nem nyugszunk bele
Reményik Sándor: Némely pesti poétának
Reményik Sándor: Sas a magasban
Reményik Sándor: Segítsetek!
Reményik Sándor: Szószéken
Reményik Sándor: Új szövetség
Reményik Sándor: Vérszerződés
Reményik Sándor: Vihar utáni gondolatok
Reményik Sándor: Zászló a szélben
Reviczky Gyula: Barabás Miklóshoz
Reviczky Gyula: Magdolna
Reviczky Gyula: Március tizenötödikén
Reviczky Gyula: Márczius tizenötödikén
Reviczky Gyula: Szent-István napján
Rezek Román Sándor: Egyszerű szonett Szűz Máriához
Rezek Román Sándor: Ima Szent Margithoz
Richter M. István: A mesteravatás és mesterasztal a céhvilágban
Rónay György: Betlehem
Rónay György: Guillaume de Machaut balladája
Rónay György: Gyermektemető
Rónay György: Wladimir Pachmann
Rosty Kálmán: „Virágos kert vala!”
Rosty Kálmán: A Szűz Anya bölcső dala
Rosty Kálmán: Pátrónánkhoz
Rozman József: Arató paraszt
Rozman József: Beethoven végnapjai
Rózsafi Rosen Pál római katolikus káplán, honvédtüzér
Rozványi Vilmos: Búcsúzóra
Rozványi Vilmos: Egyszerű emlék
Rozványi Vilmos: Kurucok élete
Rudnyánszky Gyula: Örökkévaló szűz Máriához
Rudnyászky Gyula: Kitéptek karjaidból
Rumi Erzsébet: Virágvasárnap
Ruttkay Arnold: Nem volt még elég…?
Ruzsonyi Béla: Magyar keserv
Saáry Éva: Október 23
Sáfári László: Bimbó kinyílik
Sajó Sándor szavalóverseny a felvidéki Ipolyságon, a Magyar Költészet napján
Sajó Sándor: A faluban most virágzik az akác…, A vers halála, Háború van, Magasság, Szent gyász
Sajó Sándor: A magyar fiú éneke
Sajó Sándor: Add nekem…, Szülőföldem dalos tája, Vén legény dala
Sajó Sándor: Az erdő mélyén…
Sajó Sándor: Bessenyei
Sajó Sándor: Bessenyei szeretője
Sajó Sándor: Beszédes ajkad néma, csendes, Éj a szabadban, Mint megnyúlik a gyertyaláng is…
Sajó Sándor: Bocskai éneke
Sajó Sándor: Bűnös magyar töredelme
Sajó Sándor: Dal a szülőföldről
Sajó Sándor: Dal az éjben
Sajó Sándor: Dal az éjben
Sajó Sándor: Drégelyi ének
Sajó Sándor: Emlékezés a szabadságharcra, Győzni kell, Mikes szerelme, Sabác, Új magyar
Sajó Sándor: Ének Tompa Mihályról
Sajó Sándor: Gróf Festetics György emlékezete
Sajó Sándor: Gyűlölet
Sajó Sándor: Halál az élet mezején
Sajó Sándor: Harangszó az Ipoly partján, Kakukkfűillat, Szülőföldem szép határa
Sajó Sándor: Harangversek, Kit Isten szívvel ver meg, Március tizenötödikére
Sajó Sándor: Harminc év, Kelet, nyugat, Krisztus lehajtja fejét a kereszten…
Sajó Sándor: Harminc év, Kelet, nyugat; Pünkösd reggelén
Sajó Sándor: Hazafelé
Sajó Sándor: Honvédek szobra
Sajó Sándor: Hős diákok
Sajó Sándor: Huszárok
Sajó Sándor: Lelkes honvédek
Sajó Sándor: Lovcsen
Sajó Sándor: Madách-ünnepen
Sajó Sándor: Magyar ének 1925-ben
Sajó Sándor: Magyar katonák
Sajó Sándor: Magyar lélek
Sajó Sándor: Mária keserve
Sajó Sándor: Mohács után
Sajó Sándor: Muzsikaszó
Sajó Sándor: Ne sírj… , Kép, Szob
Sajó Sándor: Pannonhalmán
Sajó Sándor: Ragyog a csillag fönt az égen…
Sajó Sándor: Vagyunk még magyarok
Sajó Sándor: Vatha éneke 1046-ban
Sajó Sándor: Vitam et Sanguinem!
Sántha György: 1935. május
Sántha György: Július 1916
Sántha Károly: Bús lány imádkozik
Sántha Károly: Ének
Sántha Károly: Ének
Sántha Károly: Húsvétkor
Sántha Károly: Nehéz napokban
Sántha Károly: Reformáció
Sárközi György: Magunkért lázadó Dózsák
Sárközi György: Magyar árnyak
Sárosi Gyula: A huszár
Sárosi Gyula: A vén huszár
Sas Ede: A versaillesi labdák
Sas Ede: Az aradi vértanúk
Sasváry Lola: Nagypéntek
Schnircz József honvédgyalogos, plébános
Schöpflin Aladár: Kaffka Margitról
Sebesi Ernő: Komjáthy Jenő
Seemayer Vilmos: Ludvérc-babonák Zala és Somogy vármegyékből
Serfőző Simon: Bűntelenül
Serfőző Simon: Feledésből az emlékmű
Serfőző Simon: Még utána is
Sértő Kálmán: A halott József Attilához
Sértő Kálmán: Áldjon meg az Isten, Búzakóstolás, Legszebb halál
Sértő Kálmán: Árnyékomról
Sértő Kálmán: Az én karácsonyom
Sértő Kálmán: Éjféli mise után
Sértő Kálmán: Kacsasütés
Sértő Kálmán: Kolozsvár
Sértő Kálmán: Kosztolányi sírdombjánál…
Sértő Kálmán: Más vagyok, mint akinek látnak
Sértő Kálmán: Múlt és jelen
Sértő Kálmán: Pusztulás
Sértő Kálmán: Születésnapomra
Sík Sándor: /Az Isten küld…/
Sík Sándor: A diskutorok[1] temploma
Sík Sándor: Cserkészinduló
Sík Sándor: Dalolj, ne félj!
Sík Sándor: Folyosó
Sík Sándor: Forradalom
Sík Sándor: Gyerekek
Sík Sándor: Kiáltás Zrínyihez
Sík Sándor: Kurucok tánca
Sík Sándor: Morgó remete
Sík Sándor: Regős ének
Sík Sándor: Vakáció
Simon Zoltán: Dal a kurucokról
Sinka István: A fénynek átragyogni …, Anyám balladát táncol, Delej, Ki tud róluk…, Nem fa, nem húr
Sinka István: A gárda üzen
Sinka István: Béke
Sinka István: Dózsa koronázása
Sinka István: Ellopott szivárvány
Sinka István: Elvarázsolt élet
Sinka István: Ének 56 karácsonyára
Sinka István: Ének a Don hőseiért
Sinka István: Ének a Don hőseiért
Sinka István: Fábián Mihály honvéd eltűnt
Sinka István: Halált küldött az éji rét, Időtlenség, Ilondi kaszások, Magyar vendégek
Sinka István: Isten őszi csillaga…
Sinka István: Jobb lett volna Baranyába…
Sinka István: Kicsi nép nagy bánattal
Sinka István: Százezer udvar
Sinka István: Szelíd és egyszerű levél Fiala Ferenchez
Sinka István: Szent-Mihálykor
Sinka István: Üdv néked Ifjúság
Sipos Gyula: A halottak
Sipos Soma: Búcsúztató
Sok Zsuzsanna napokat…
Somboryné Pohánka Margit: Elvégeztetett…
Somló Sándor: IV. Istvánból
Somló Sári: A mélységekből…
Somló Sári: Szent Anyaföld
Somlyó Zoltán: Versailles
Sommer János: Mátyás könyvtáráról a moldvai fejedelemnél
Somogyi Imre: Nehéz idők
Sujánszky Antal: Könyörgés Máriához
Sulyok Vince: Félhangra
Supka Jeromos papnövendék, honvéd-tüzérőrmester
Süveges ….* : Szibéria
Szabados János: Az utolsó Zrínyi
Szabó Dezső: [Síriratai]
Szabó Ferenc: Csontváry
Szabó Ferenc: Jövőbenézés
Szabó Ferenc: József Attila Istene
Szabó Géza: Ezer éves…
Szabó Gyula: Őszi dal
Szabó Gyula: Panasz
Szabó Jenő: Nem tudok elmenni…
Szabó Kálmán: A jószág jegye és billege Kecskeméten
Szabó Kálmán: Csöngettyű és kolomp a kecskeméti pásztorság kezén (1. rész)
Szabó Kálmán: Csöngettyű és kolomp a kecskeméti pásztorság kezén [II. rész]
Szabó Kálmán: Csöngettyű és kolomp a kecskeméti pásztorság kezén [III. rész]
Szabó Kálmán: Szappanfőzés Kecskeméten
Szabó Lőrinc levele – feleségének
Szabó Lőrinc levele – Lázár Júliának
Szabó Lőrinc: A kiszolgáltatottak
Szabó Lőrinc: A magyar irodalom középkora
Szabó Lőrinc: Az örök Magyarországhoz
Szabó Lőrinc: Dsuang Dszi álma
Szabó Lőrinc: Erdélyi József és versújságja
Szabó Lőrinc: Meglepetések
Szabó Lőrinc: Párbeszéd
Szabó Lőrinc: Ünnep
Szabolcska László: Levél Galíciából
Szabolcska Mihály: Ének a csatatéren
Szabolcska Mihály: Rákóczi sírja
Szacsvai Károly: Magyar béke
Szakál Gábor: Egy elmaradt előadás margójára
Szakály Dezső: Tanító vagyok
Szakolczay Lajos: »Fejükön a Halál fehér glóriája«
Szalatnai Rezső: Széchenyi
Szalay Károly: Carmen lugubre
Szalay Mihály: A honvéd anyja
Szalay Mihály: Az eltűnt özvegye
Szalay Mihály: Elvégeztetett
Szalay Mihály: Ma – holnap – holnapután
Szalay Mihály: Szállj le, angyal…
Szalkai Balogh Örzse: Szépülj világ
Szalóky József 1848-as honvédőrnagy levelezése –későbbi feleségével, Szentpétery Júliával
Számadó Ernő: Kisasszony napján
Szász Gerő: Az ó és új testamentum
Szász Károly: Emlékezés [Mentovich Ferenc] Mentovicsra
Szász Károly: Karácson
Szász Károly: Károli Gáspár szobra előtt
Szász Károly: Sírvers
Szathmáry István: Nagy lesz újra Magyarország
Szathmáry István: Nagy lesz újra Magyarország!
Szávay Gyula: A király
Szávay Gyula: A májusfa vörös virága
Szávay Zoltán: Halott harcos jelentése
Szécsi Margit: Március 15.
Szegedi Gyula honvéd: Miként Gyóni mondta…
Szegedi Kis István: A magyarok siralmas éneke a tatár rablásról
Szegi Pál: Elégia
Székely Nándor: Duba Ágnes
Szemenyei Mihály honvédgyalogos- egyházi író, plébános
Szemere Miklós: Bordal Tompa Miskához
Szemere Miklós: Rákóczi szelleméhez
Szemlér Ferenc: Medárdus
Szemlér Ferenc: Szent Imre herceg ünnepére
Szenczi Molnár Albert: 23. zsoltár
Szenczi Molnár Albert: 42. zsoltár
Szenczi Molnár Albert: 90 zsoltár
Szenczi Molnár Albert: Jeremiás prófétának siralmas éneke
Szenczi Molnár Albert: XXXV. zsoltár
Szendrey Ákos: A népi élet társasösszejövetelei
Szendrey Ákos: Közvetítők szerepe a házasságkötésben*
Szendrey Júlia levele – Petőfi Sándornak
Szendrey Júlia: El messze innen
Szendrey Zsigmond: Tiltott és előírt ételek a magyar népszokásban
Szent Ferenc
Szent Gellért – Imre herceg nevelője
Szentgáli János 48-as honvédfőhadnagy, piarista tanár
Szentgyörgyi István: Halottak napján
Szentjánosi Csaba : „TUDSZ-E MÉG VILÁGUL?”
Szentjánosi Csaba: A 75 éve született Bella István vonzáskörében, nem csak Emlékéve kapcsán. I.
Szentjánosi Csaba: A 75 éve született Bella István vonzáskörében, nem csak Emlékéve kapcsán. II.
Szentjánosi Csaba: A 75 éve született Bella István vonzáskörében, nem csak Emlékéve kapcsán. III.
Szentjóbi Szabó László: A Fogadás
Szentjóbi Szabó László: Az együgyű paraszt
Szentmihályi Szabó Péter: Átkozott, áldott Trianon
Szentmihályi Szabó Péter: Késik még a jel
Szép Ernő: Felhő
Szép Ernő: Istenem, Gyóni Géza…
Szép Ernő: Levél magyar hadifogolyhoz
Szép Ernő: Messze, messze, messze
Szép Ernő: Világtalan katonáknak
Szép violácska, kedves rózsácska
Szepessy László Szent Erzsébet*
Szepessy László: Fotografiák
Szepessy László: Szent Imre sírja*
Szerb Antal: A [görög] dráma
Szerb Antal: A [görög] líra
Szerb Antal: A [görög] próza
Szerb Antal: A Szentírás /I.rész/
Szerb Antal: A Szentírás /II. rész/
Szerb Antal: Az [görög] eposz
Szerémi Illyés: Cantio pulchra
Szervác József: Halottak napja-dal
Szigethy Ferenc: Őszi éjszakába…
Szilassy István tartalékos hadapród, valamint három közhuszár hőstette az I. világháborúban.
Szily Szabó Károly: Trianon!
Sziráki Medárd ferences szerzetesnövendék, honvédgyalogos
Szkárosi Horvát András: Vigasztaló ének
Szombati Ambrus Sándor Szt. Ferenc rendi szerzetes, honvédtüzér
Szombati-Szabó István: Folyó fátuma
Szombati-Szabó István: Lázítás a békére
Szombati-Szabó István: Lóth
Szőnyi Géza: „Csőcselék” gyilkos Gerő
Szőnyi Gyula: 1956. november 4-e után
Szőnyi Gyula: 1956. november 4.
Szőnyi Gyula: A rab
Szőnyi Gyula: Egy ember a sárban
Szőnyi Gyula: Fekete rabó
Szőnyi Gyula: Golgotán
Szőnyi Gyula: Ha valakit rúgnak
Szőnyi Gyula: Jogot kérek
Szőnyi Gyula: Jött-ment
Szőnyi Gyula: Mártírok
Szőnyi Gyula: Mindszenty
Szőnyi Gyula: Ne higgyetek!
Szőnyi Gyula: Nem felejtünk
Szőnyi Gyula: Utolsó kívánság
Szőnyi Gyula: Utolsó szó jogán
Szőnyi Gyula: Üzenet [Két rab]
Sztancsi Román János ferences rendi házfőnök, plébános
Sztárai Mihály: LXXIV. zsoltár
Szücs József: Ének hősök emlékünnepén
Szuhay Benedek: Ha a sok…
Szulik József: A Boldogságos Szűz oltalma
Szulik József: Kenyérmező
Szunyogh Zsuzsánna levele – férjének Rédey Lászlónak
T u r c h a n y i István: Magyar katonák
Tábori Piroska: Harangok
Takács Imre: Krisztus létrán a keresztre megy
Takáts Gyula: Magyarok
Takáts Gyula: Tatay Sándorra emlékezve
Takáts Sándor: A hazai török hegedősök
Takáts Sándor: A régi bánáti bálok
Takáts Sándor: A régi diákéletből
Takáts Sándor: A szöktetés
Takáts Sándor: A Zrínyi-úrfiak
Takáts Sándor: Az igazi szegénylegények
Takáts Sándor: Csáky szalmája
Takáts Sándor: Hogyan ostromolta a komáromi bírót 20.000 török
Takáts Sándor: Polgármesterválasztás Budán 1694-ben
Takáts Sándor: Régi újsághírek
Tamás Lajos: Hat jegenye
Tamási Lajos: Egy körúti sírkeresztre
Tamási Lajos: Keserves fáklya
Tanfi Iván: Nem bírjuk már!
Tanfi Iván: Nem bírjuk már!
Tanfi Iván: Töprengés
Tarczay Gizella: Ki a szabadba
Tarisznyás Márton: Gyergyószentmiklósi adatok az erdélyi örménység történeti néprajzához
Tarnóczy Árpád: Bujdosik a madár
Tarnóczy István: Dicseret gyertya szentelö Boldog Aszszonyrul
Tatay Sándor: Egy téli nap Badacsonyban, 1950-ben
Telegdy Pál levele – menyasszonyának, Várady Katának
Telekdi Fruzsina levele – férjének, Ártándi Pálnak
Teleki Sándor: Levelek
Temesváry Ferenc: Dicsőséges október emlékére
Temesváry Kriszta: Anyám!
Thaly Kálmán: A szentgotthárdi harc
Thaly Kálmán: Árpád apánk…
Thaly Kálmán: Bezerédi nótája
Thaly Kálmán: Túri György harci éneke
Thándor Márk: Megkopott harangszó
Thomée József: Mindörökké!
Thomée József: Nem hívlak…
Thomée József: Öt év után
Thomée József: Üzen a falunk
Thuróczi Zoltán püspök: Éjjeli őrszem (Temetési igehirdetés Reményik Sándor sírjánál)
Thurzó Elek levele – Ormosdi Székely Magdolnának
Thurzó György levele – mátkájának, Czobor Erzsébetnek
Tichy Kálmán: Világot átfogó erő [Jókai Mórról]
Timon Tibor: Öröktűz
Tinódi Sebestyén diák: Az udvarbírákról és kulcsárokról
Tinódi Sebestyén: Szondi eleste Drégel várában
Tőkés Béla: Magyarpalatkai (Mezőség Erdély) népviselet
Tollas Tibor: Az elítéltek
Tollas Tibor: Az őr
Tollas Tibor: Az utolsó tanítvány
Tollas Tibor: Húsz szem cseresznye
Tollas Tibor: Indiánsirató
Tollas Tibor: Ítélet előtt
Tollas Tibor: Mindhalálig
Tollas Tibor: Önítélet
Tollas Tibor: Pók a cellában
Tollas Tibor: Sose szabadulva
Tollas Tibor: Szegedi ballada
Tollas Tibor: Versek erdejében
Tömörkény emléktáblájára
Tömörkény István: A bruder
Tömörkény István: A kintorna és Galiba Ádám
Tömörkény István: A költő búja
Tömörkény István: A Netu Márton történeteiből
Tömörkény István: A rókusi szappanos és az angol
Tömörkény István: A túzokvadász
Tömörkény István: Az iszákregement
Tömörkény István: Dankó Pista
Tömörkény István: Egy kis fejezet a nagy regényből
Tömörkény István: Elbúcsúzás
Tömörkény István: Halbőr a gyógyszertárban
Tömörkény István: István: Régi szegedi alakok
Tömörkény István: János mint szerencsés nyerő
Tömörkény István: Liberálisok és konzervatívok
Tömörkény István: Maróthy doktor
Tömörkény István: Masa sógor
Tömörkény István: Régi szegedi alakok
Tömörkény István: Régi szegedi alakok III. rész
Tömörkény István: Steinhardt Náci a nagypéntekkel
Tömörkény István: Szegedi alakok
Tömöry Péter: Szibéria
Tompa László: A beteg Dsida Jenőhöz
Tompa László: Halálbamenők üdvözlete
Tompa László: Kiáltás
Tompa Mihály levele – Böszörményi Katalinnak, Soldos Emíliának
Tompa Mihály: A fogoly
Tompa Mihály: Kazinczy emlékezetére
Tompa Mihály: Kisfaludy Sándor emlékére
Torkos László: Döntsetek már!
Tormai József: Egy mondat a szabadságról
Tornai József: Bartók
Tornai József: Gorkij börtöne a Péter-Pál-erődben
Tornai József: József Attila
Tornai József: Szent István szarkofágja
Tornai József: Vőfély nem volt se hold, se nap
Tóth András István ferences szerzetes, huszárőrmester
Tóth András István laikus szerzetestestvér, honvédhuszár
Tóth Árpád: A fa
Tóth Árpád: A vén magyar hegy…
Tóth Árpád: Hazám, hazám…
Tóth Árpád: Invokáció Csokonai Vitéz Mihályhoz
Tóth Árpád: Katonasír
Tóth Árpád: Mi mámor volt…
Tóth Árpád: Prospero szigetén
Tóth Bálint: Magyar litánia
Tóth Bálint: Örök béke
Tóth Bálint: Reggel a hóhér
Tóth Bálint: Sirató
Tóth Bálint: Vigyázzatok az éjszakára!
Tóth Dezső: Útban a „front” felé
Tóth Kálmán: Dal Przemyslről
Tóth Kálmán: Deák Ferenc emlékezete
Tóth Kálmán: Honvéd sírja
Tóth Kálmán: Szilágyi Erzsébet
Tóth Lajos honvéd: Búcsúztató egy hős honvéd halálára
Tóthné Munkácsy Eleonóra: Imádkozom…
Totth Jenő: Akármi jő, emlékezünk
Totth Jenő: Pereg a dob
Traeger Ernő: Szent Margit
Tuba Károly: Hír a harctérről
Turbók Gyula: Felvidéki kuruc rigmusa
Turcsány Péter: Mi így emlékezünk
Turi Ágoston: Álmodj Blaha Lujza…
Turi György: Harci ének
Túrmezei Erzsébet: A megszegett kenyér
Túrmezei Erzsébet: A nagyheti titok
Túrmezei Erzsébet: A vértanúk éve elé
Túrmezei Erzsébet: Jelige
Tusnády László: Bujdosóének
Tűz Tamás: Angyal mondd ki csak félig
Tűz Tamás: Íme, barátra lelék
Tűz Tamás: Leonardo
Tűz Tamás: Megfútták a harsonákat
Tűz Tamás: Párkák
Tűz Tamás: Szent Borbála napján
Utassy József: Anyám
Utassy József: Fény a bilincsen
Utassy József: Zrínyi Miklós!
Vachott Cornélia levele – Erdélyi Jánosnak
Vachott Sándor: Fáy András emlékkönyvébe
Vachott Sándor: Széphalom
Váci Mihály: Betlehemes
Vágó Márta levele – József Attilának
Vajda Albert: Egy ötvenhatos önvallomása
Vajda Endre: Pál igéjére
Vajda Ferenc: Székely kérdés a XVI. században
Vajda János – menyasszonyának, Bartos Rózának
Vajda János levele – menyasszonyának, Bartos Rózának
Vajda János: A végrendelet
Vajda János: A vörös sipkás
Vajda János: Petőfi olvasásakor
Vajda János: Vége van
Vajk Péter Tamás: Selmecbánya városába…
Vajthó László: Egy igaz poéta halálára
Valentyik Ferenc: A dabasi Kossuth-koszorú története
Valentyik Ferenc: Fleischer Etelka, Gyóni Géza elfeledett múzsája
Valentyik Ferenc: Kötetek, versek és eszmék cseréje
Valentyik Ferenc: Mády Ferenc, a dabasiak lokális poétája
Valentyik Ferenc: Takács Ádám [1733-1797] református tiszteletes példaadó életútja
Vályi Nagy Géza: Anyám leveléből
Vályi Nagy Géza: Az országzászló előtt
Vályi Nagy Géza: Béke-galamb
Vályi Nagy Géza: Erdély
Vályi Nagy Géza: Gvadányi lovasgenerális hívogatója
Vályi Nagy Géza: Ha minden szem…
Vályi Nagy Géza: Halottak napján
Vályi Nagy Géza: Harmadik temetés
Vályi Nagy Géza: Három könnycsepp…
Vályi Nagy Géza: Horthy István
Vályi Nagy Géza: Hosszú pihenő
Vályi Nagy Géza: Irredenta rapszódia
Vályi Nagy Géza: Jézus szeme
Vályi Nagy Géza: Jöhet már minden!
Vályi Nagy Géza: Limanova
Vályi Nagy Géza: Magyar ember ilyenkor…
Vályi Nagy Géza: Márciusi rapszódia
Vályi Nagy Géza: Október 6.
Vályi Nagy Géza: Sem egy halmot, sem egy völgyet…
Vályi Nagy Géza: Szemek, magyar szemek
Vályi Nagy Géza: Szent Gellért
Vályi Nagy Géza: Trianon után
Vályi Nagy Géza: Vénülő leányok
Vámossy József: Reggeltől estig fáradunk…
Váradi Aladár: Dolgozz Hazádért!
Váradi Antal: Ave Maria
Váradi Antal: Ave Maria
Váradi Antal: Ave Maria
Váradi Antal: Endrődi †
Váradi Antal: Hun utódokból
Váradi Antal: Magyarok Istene!...
Váradi Antal: Rabok éneke
Várady Aladár: Búsulnak az öreg nyárfák…
Várady Aladár: Ki a viharba!
Várady Aladár: Magyar bosszú
Varga Borbála: A Jelen
Varga Borbála: Nem akar ragyogni
Vargha Gyula: A Magyar társadalomhoz
Vargha Gyula: A trianoni béke megkötésekor
Vargha Gyula: Erdélyünk
Vargha Gyula: Gyulai Pál emlékezete
Vargha Gyula: Kálvária-járás
Vargha Gyula: Károlyi Mihály
Vargha Gyula: Kevés a vetés
Vargha Gyula: Kézai Simon mester
Vargha Gyula: Legyen meg a Te akaratod
Vargha Gyula: Magyar katonáinkhoz
Vargha Gyula: Pasztell-kép
Vargha Gyula: Rákóczi temetése
Vargha Gyula: Szülőim sírjánál
Vargha Gyula: Tinódi halála
Vargha Gyula: Zrínyi
Vargha László: Eredj vissza fecskemadár
Vargha László: Kelj fel, kelj fel, Árpád-vezér!
Vári Fábián László: Illyés Gyula fejfája előtt
Vári Fábián László: Majtény
Várnai Zseni: Anyám, akkor én mindig jó leszek…
Városi István: Péter-Pál reggelén
Várregék és mesés várromok I. Ajnácskő
Várregék és mesés várromok II. Árva
Varró Klára: Üzenet egy tömegsírból
Vas István: Medárd
Vas István: Pincében
Vas István: Szabó Lőrinc halálára
Vásárhelyi András: Ének Szent László királyról
Vay Sándor: Karácsony Rodostóban
Vay Sándor: Kurucok asszonyai
Végh Eduard István ferences szerzetesjelölt, honvédgyalogos-őrmester
Végvári [Reményik Sándor]: Eredj, ha tudsz
Vékony Pál: Kiss Péter alszik…
Verseghy Ferenc: Edgy Szamos-parti fetske keserves nyögése
Verseghy Ferenc: Szentjóbi Szabó László halálára
Versényi György: Csokonai szobránál
Vértessy Gyula: Tubarózsa halála
Vértesy Gyula: Azt mondják, hogy élünk
Vértesy Gyula: Huszárnóta
Vértesy Gyula: Magunkban
Vértesy Gyula: Szomorú hajnalhasadás
Vértesy Jenő: A nikápolyi csata
Vértesy Jenő: A szabácsi kapitányok
Vértesy Jenő: II. István
Vértesy Jenő: Kossuth
Vértesy Jenő: Petőfi
Vértesy Jenő: Tar Lőrinc
Vértesy Jenő: Tomori Pál legendája
Vértesy Jenő: Tűzpróba
Vida József: Tatárjárás
Vidor Marcell: Rákóczi ruténjei között
Vihar Béla: Egy katona megy a hóban
Vimmer Ignácz káplán, honvédgyalogos
Vinnai Ferenc: Üzenet haza
Virág Benedek: Baróti Szabó Dávid halálára
Virág Benedek: Vigasztaló
Viski Károly: „Az öreg székely rovásírása”
Viski Károly: Tihany őshalászata
Visszatekintve az I. világháború borzalmaira: Przemyśl
vitéz Csikós Jenő: Az Országzászlók
Vitéz György: Túléltem
vitéz Rózsás József: Elesett hősök ébredjetek…
vitéz Somogyvári Gyula /Gyula diák/: Panasz
vitéz Somogyvári Gyula: A boldog szunnyadókhoz
vitéz Somogyvári Gyula: A Szajna felé s a Tisza felé…
vitéz Somogyvári Gyula: A turáni testvérekhez
vitéz Somogyvári Gyula: Ábel a Tiszaparton
vitéz Somogyvári Gyula: Az elfoglalt sáncon
vitéz Somogyvári Gyula: Egyszer majd eljön
vitéz Somogyvári Gyula: Éjféli lázak
vitéz Somogyvári Gyula: Fekete madarakról
vitéz Somogyvári Gyula: Gyújtogatás
vitéz Somogyvári Gyula: Hajnali imádság
vitéz Somogyvári Gyula: Halott legény istenvárása
vitéz Somogyvári Gyula: Kuruc riadó a soproni sáncon
vitéz Somogyvári Gyula: Kuruc riadó a soproni sáncon
vitéz Somogyvári Gyula: Lélekszentelés
vitéz Somogyvári Gyula: Magam bátorítása
vitéz Somogyvári Gyula: Megáld az Isten
vitéz Somogyvári Gyula: Nagyanyó
vitéz Somogyvári Gyula: Ne kérdezz!
vitéz Somogyvári Gyula: Október 31.
vitéz Somogyvári Gyula: Repülj fehér galamb…
vitéz Somogyvári Gyula: Sereginduláskor
vitéz Somogyvári Gyula: Sopron segíts!
vitéz Somogyvári Gyula: Tihany alatt
vitéz Somogyvári Gyula: Varjú-zarándok
vitéz Somogyvári Gyula: Vert hadak útján
Vitéz Somogyváry Gyula /Gyula deák/: Új ének Szent István napján
vitéz Somogyváry Gyula: Assisi
vitéz Somogyváry Gyula: Húsvéti hármas-ének
vitéz Somogyváry Gyula: Roham után
Vitkovics Mihály: A múzsa panasza Barcsai Ábrahám sírjánál
Vitkovics Mihály: Fáy Andráshoz
Vitkovics Mihály: Horvát Istvánhoz
Viz Zoltán: Don Bosco titka
Viz Zoltán: Horthy
Viz Zoltán: Szent Ágoston
Viz Zoltán: Szent Terézke
Vizsolyi Miklós: Rodostói emlék
Vizsolyi Miklós: Rodostói emlék
Volly István: [Kis balladajáték] „Barna kislány megy a kútra”
Volly István: 101 Szűz Mária ének népi gyűjtésből [I. rész]
Volly István: 101 Szűz Mária ének népi gyűjtésből [II. rész]
Volly István: 101 Szűz Mária ének népi gyűjtésből [III. rész]
Volly István: 101 Szűz Mária ének népi gyűjtésből [IV. rész]
Volly István: 101 Szűz Mária ének népi gyűjtésből [IX. rész]
Volly István: 101 Szűz Mária ének népi gyűjtésből [V. rész]
Volly István: 101 Szűz Mária ének népi gyűjtésből [VI. rész]
Volly István: 101 Szűz Mária ének népi gyűjtésből [VII. rész]
Volly István: 101 Szűz Mária ének népi gyűjtésből [VIII. rész]
Volly István: 101 Szűz Mária ének népi gyűjtésből [X. rész]
Volly István: 101 Szűz Mária ének népi gyűjtésből [XI. rész]
Volly István: 101 Szűz Mária ének népi gyűjtésből [XII. rész]
Volly István: 101 Szűz Mária ének népi gyűjtésből [XIII. rész]
Volly István: 101 Szűz Mária ének népi gyűjtésből [XIV. rész]
Volly István: 101 Szűz Mária ének népi gyűjtésből [XV. rész]
Volly István: 101 Szűz Mária ének népi gyűjtésből [XVI. befejező rész]
Volly István: Alföldi nagy aratóünnep
Volly István: Alsóbodoki villőzés
Volly István: Balatonszárszói pünkösdi parádé
Volly István: Cigándi májusjárás
Volly István: Dunántúli nagy pünkösdjárás
Volly István: Esztergomi köszöntő
Volly István: Felvidéki nagy karikázó
Volly István: Fonyódi köszöntő
Volly István: Görög Ilona
Volly István: Húsvéti népi játékok, somogyi mátkatál, nagyhindi „Hej kicice”-játék, füzesgyarmati és nagyguti húsvéti köszöntő
Volly István: Komáromszentpéteri és Martosi Árgyilus-tánc
Volly István: Kötsei „Haja, haja, gombos majoranna”
Volly István: Menyhei farsangi talalaljkázás és domaházi ijesztőjárás
Volly István: Mérai »szép farsangolók«
Volly István: Nagyszalontai köszöntő
Volly István: Ősz lakodalmak [A mezőkövesdi gyertyás-tánc*]
Volly István: Sárközi menyasszonybúcsúzó
Volly István: Zoborvidéki szentivánéji tűz
Voloscsuk Dallos János huszárszázados, papnövendék
Vörösmarty Mihály levele – feleségének Csajághy Laurának
Vörösmarty Mihály levele – feleségének, Csajághy Laurának
Vörösmarty Mihály: A puszta sír
Vörösmarty Mihály: A szegény asszony könyve
Vörösmarty Mihály: Budai temető
Vörösmarty Mihály: Cserhalom
Vörösmarty Mihály: Hedvig
Vörösmarty Mihály: Hunyadi halála
Vörösmarty Mihály: Kisfaludy Károly sírjára
Vörösmarty Mihály: Mikes búja, A sas
Vörösmarty Mihály: Rákóczy Bercsényinél Lengyel Országban
Vörösmarty Mihály: Salamon
Vörösmarty Mihály: Szabad sajtó
Vörösmarty Mihály: Szent László
Vörösmarty Mihály: Zalán futása
Vörösmarty Mihály: Zrínyi
Wass Albert: Gergely testvér
Wass Albert: Házsongárdi temetőben
Wass Albert: Lohengrin
Wass Albert: Nagypénteki sirató
Wass Albert: Olyan jó volna messze menni
Wass Albert: Tudom: a költőt megveted
Weöres Sándor: A reménytelenség könyve
Weöres Sándor: A tér lovasa
Weöres Sándor: Bolero
Weöres Sándor: Egysoros vers
Weöres Sándor: Elesett katonák
Weöres Sándor: József Attila utolsó fényképére
Weöres Sándor: Mária
Weöres Sándor: Megkopottan
Weöres Sándor: Merülő Saturnus
Weöres Sándor: Öregek
Weöres Sándor: Szent Iván hava
Weöres Sándor: Szent Miklós
Weöres Sándor: Zsoltár részletek Szenczi Molnár Albert versformáiban
Weppery László: Vivát… vivát…
Wesselényi Kata levele – férjének, Kornis Ferencnek
Withalmi Muki kispap, honvédtüzér
Z. Tábori Piroska: Anyákról
Zas [Szász] Lórántra emlékezve
Zas Lóránt: A fajtámért, A dombon, A négy Zas, Édesanyámat mosolyogva, Hegyek közé
Zas Lóránt: A Haza
Zas Lóránt: A szégyen, Bízz abban, Csak az éjszakát, Kavicsok Pag szigetéről, Szívembe
Zas Lóránt: Beidéztek
Zas Lóránt: Nem
Zas Lóránt: Táltos Ének
Zempléni Árpád: A táltos
Zempléni Árpád: Éji futás, Szonett
Zempléni Árpád: Játék, Végig az országon
Zempléni Árpád: Vámbéry halálára
Zilahy Lajos: Arany János sírjánál
Zilahy Lajos: Egy elesett katona felett
Zilahy Lajos: Ima a lembergi országút mellett
Zilahy Lajos: Kárpáti falvak
Zilahy Lajos: Katonatarisznya
Zilahy Lajos: Levél édesanyámhoz
Zilahy Lajos: Orosz délibáb
Zilahy Lajos: Petőfi a táborban
Zilahy Lajos: Requiem
Zilahy Lajos: Szibériai álom
Zivuska Andor: Szomorú anyák
Zoltai Lajos: A debreceni viselet a XVI-XVII. században [IV. rész]
Zoltai Lajos: A debreceni viselet a XVI–XVIII. században [II. rész]
Zoltai Lajos: A debreceni viselet a XVI–XVIII. században [III. rész]
Zoltai Lajos: A debreceni viselet a XVI–XVIII. században* [I. rész]
Zoltán Vilmos: Magyar ősz
Zombory Andor: Anyaszívek
Zorád Eta: A térkép
Zrínyi Ilona levele – férjének Thököly Imrének
Zrínyi Kata levele – férjének, Forgách Imrének
Zrínyi Kata levele férjének, Forgách Imrének
Zrínyi Miklós: Attila, Nem írom pennával
Zsabka Kálmán: Circumdederunt me
Zsabka Kálmán: Erdély éneke
Zsabka Kálmán: Koppány
Zsabka Kálmán: Október hat
Zsabka Kálmán: Petőfi átka
Zsabka Kálmán: Trianon
Zsadányi Nagy Árpád: Thököly levele Zrínyi Ilonához

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf