„Legeltessük az Úr nyáját”, szent X. Pius pápa antimodernista enciklikájának száztízéves évfordulójára emlékezve
„Százados úr ha felül a lovára”
A boldog szűz Máriához
A csángó menyecskék és lányok
A gyufa elterjedése előtt használt tűzcsiholó eszközök és ezzel összefüggő nyelvemlékeink az 1900-as évek elejéig
A huszárattak és a kettes huszárok tiszteseinek hőstettei a Kárpátokban, az I. világháborúban
A magyar huszár
A székely vértanúk emlékoszlopának felirata*
A szombatosok énekes könyvéből
A tordai országgyűlés és az unitáriusok
Ábrányi Emil: Dies Illa…
Ábrányi Emil: Gyermeksírás
Ábrányi Emil: Láttam halottat…
Adler Franciska: Megjött a Laci
Adonyi Nagy Mária: Karácsony
Ady Endre – Brüll Adélnak
Ady Endre levele – Boncza Bertának [2.]
Ady Endre: A Hadak Útja
Ady Endre: A Lánchíd levele
Ady Endre: A Rákóczi vén harangja
Ady Endre: Az Avar-domb kincse
Ady Endre: Az eltévedt lovas
Ady Endre: Beteg századokért lakolva
Ady Endre: Egy harci Jézus-Mária
Ady Endre: Ember az embertelenségben
Ady Endre: Esze Tamás komája
Ady Endre: Fajtáddal együtt átkozlak
Ady Endre: Feledjetek!...
Ady Endre: Hamvazószerdán
Ady Endre: Hulla a búzaföldön
Ady Endre: Ilosvai Selymes Péter
Ady Endre: Imádság háború után
Ady Endre: Intés az őrzőkhöz
Ady Endre: Krónikás ének 1918-ból
Ady Endre: Magyar fa sorsa
Ady Endre: Március 20
Ady Endre: Nótázó vén bakák a halottak élén
Ady Endre: Október 6.
Ady Endre: S ha Erdélyt elveszik?
Ady Endre: Ünnep a Dombon
Ady Endre: Vén diák üdvözlete
Ady Endre: Vízkereszt
Ady Lajos: Rákóczi
Ágh István: A parlamentnél
Ágh István: Árpád-házi katalógus
Ágh István: Szigligeti Szent Erzsébet
Agyagfalvi Hegyi István: A megtartó dal
Agyagfalvi Hegyi István: A trianoni karácsonyfa
Agyagfalvi Hegyi István: Árny és ezüst
Agyagfalvi Hegyi István: Bem apó örök serege
Agyagfalvi Hegyi István: Önmagamhoz
Agyagfalvi Hegyi István: Post mortem
Agyagfalvi Hegyi István: Székelyek romlása
Agyagfalvi Hegyi István: Szentgyörgynapkor…
Agyagfalvi Hegyi István: Trianoni olvasó
Alföldi Géza: Fegyvert adjatok!
Alföldi Géza: Üzenem
Amade László levele – Miticzki Juliannának
Andorffy Mária: Visszajött levél
András Sándor: Gyászmise a Hattyú utcai kocsmában
Andrejkovics Endre kispap, honvédtüzér százados
Andriska Károly: Fehér hó, piros hó
Angyal Emil: Mi nem sírunk
Angyal Emil: Tábori levelezőlap
Antal Iván- Balázs Árpád: Huszár csárdás
Ányos Pál: Gróf Zrínyi Miklósról
Apáti Ferenc: Feddő ének, Magyarok királynéja
Áprily Lajos: A Fejedelemhez
Áprily Lajos: Az elesettek
Áprily Lajos: Beszélgetés a földdel
Áprily Lajos: Faust ünnepén
Áprily Lajos: Mindszent
Áprily Lajos: Sajó Sándor ravatalánál
Aquinói Szent Tamás himnusza az oltáriszentségről
Arany A. László: A felvidéki magyarság néprajza
Arany János és a káromkodás
Arany János: A legszebb virág
Arany János: Civilizáció
Arany János: Gyermekkori ex-libris
Arany János: Mátyás anyja
Arany János: Nyalka huszár
Arany János: Rákócziné
Arany János: Tél vers
Arany János: Tinódi redivivus1
Arany János: Török Bálint
Arany János: V. László
Arany László: Elfrida
Arany László: Hunok harca
Aranyosrákosi Székely Sándor: A székelyek Erdélyben
Ásgúthy Erzsébet: Japán versek
Az 1848. szabadságharc elfeledett hőse Eberling Mátyás huszárőrmester, katolikus áldozópap, plébános
Az I. világháború Petőfije
B. Büttner Lina: Üdvözlégy Mária!
B. Eperjessy Margit: Magyar kenyér
Babits Mihály – feleségének, Török Sophie-nak
Babits Mihály: Egy kuruc a XX. században
Babits Mihály: Gróf Listius László
Babits Mihály: Miatyánk 1914.
Babits Mihály: Ne ily halált, ne ily harcot!
Bacsinni Bacsinszky Mihály honvéd, görögkatolikus papnövendék
Báger Gusztáv: Haydn: Teremtés
Baja Mihály: A kárpáti hegyoldalba
Baja Mihály: Sóhajtozik egy rokkant katona
Bajor Gizi levele – Vajda Ödönnek
Bajza József levele – feleségének Csajághy Júliának
Bajza József: Teleki Sámuel és a Teleki-téka
Baka István: Búcsú barátaimtól
Baka István: Carmen
Baka István: Halottak napja
Baka István: Tűzbe vetett evangélium
Baka István: Van Gogh börtönudvarán
Balaskó Jenő: Angyal Pista balladája
Balaskó Jenő: Sírfelirat
Balaskó Jenő: Szakértőbeszéd a felkelők sírjánál
Balassa Bálint: Könyörgés
Balassi Bálint: A XLII. zsoltár
Balassi Bálint: Adj már csendességet
Balaton László: A göcseji Attila-monda
Balaton László: A göcseji hiedelemvilág jellegzetes alakjai
Balaton László: A göcseji kástu védelmében
Balaton László: A göcseji patriarchális nagycsalád
Balaton László: A hagyományos göcseji gasztronómia
Balaton László: A lükü, a lésza, a tolitu, avagy a göcsejikumok tárháza
Balaton László: A szegek, az igazi Göcsej
Balaton László: Göböcse, Girgácia, Göcsej
Balaton László: Plánder Ferenc, Göcsej első ismertetője
Balázs Ferenc: Álom ízével szájamban
Bálint Sándor Boldogasszony vendégségében
Bálint Sándor: A délvidéki katolikus népélet forrásai
Bálint Sándor: A magyar népélet Szent István idejében
Bálint Sándor: A Napbaöltözött Asszony
Bálint Sándor: A szegedi népélet szakrális gyökerei
Bálint Sándor: Boldogasszony vendégségében /XIX. rész/
Bálint Sándor: Boldogasszony vendégségében /XX. rész/
Bálint Sándor: Boldogasszony vendégségében /XXI. rész/
Bálint Sándor: Boldogasszony vendégségében /XIV. rész/
Bálint Sándor: Boldogasszony vendégségében /XV. rész/
Bálint Sándor: Boldogasszony vendégségében /XVI. rész/
Bálint Sándor: Boldogasszony vendégségében /XVII. rész/
Bálint Sándor: Búcsújárás és település
Bálint Sándor: Kultusznyomok Rozsnyó vidékén
Bálint Sándor: Liturgia és néphagyomány
Bálint Sándor: Népünk halálélménye
Balla Ignác: A Lánchíd
Balla Miklós: Erzsébet királyné emlékezetére
Balogh Béla zászlós: Üzenet a frontról
Balogh Béla zls: Találkozás a Donnál
Balogh István: Próféták ébredjetek!
Balogh István: Tépelődés
Balogh István: Viharban
Balogh Melanie levele Lisznyai Kálmánnak
Baltás Simon Ferenc honvédtüzér, ferences szerzetes-papjelölt
Bangha Béla SJ.: Prohászka Ottokár szerepe a magyarországi katolikus megújhodásban /részlet/
Bangha Béla: A magyar kereszténység és katolicizmus szerepe a századforduló idején, a szabadkőműves és szabadgondolkodó egyeduralom korában. /részlet/
Bányai Zoltán: Egy levél
Bárd Miklós: A nemzethez
Bárd Miklós: A sír előtt
Bárd Miklós: A vén kutya
Bárd Miklós: Emlékezésül
Bárd Miklós: Ítélet
Bárd Miklós: Vae victis…
Bárd Miklós: Vajúdsz sötétség…
Bárd Oszkár: Schubert
Bárdosi Németh János: Kepék
Bárdosi Németh János: Lucázás
Báró Eötvös József: Mohács
Báró Nyári Albert: A légionárius
Baross Gábor: Huszárok
Baróti Szabó Dávid: Gvadányi síremlékére
Baróti Szabó Dávid: M. B. Orczy Lőrinc generális úrról
Bartalis János: Élni és meghalni…
Bartalis János: Kenyér – bor
Bartalis János: Kettéhasadt Erdély…
Bartalis János: Ó oly mindegy…
Bartalis János: Reményik Sándor ravatalánál
Bartalis János: Sírbeszéd Ady Endréhez
Bartalis János: Szent Mihály
Bartha Kálmán: Tekints le ránk…
Bartis Ferenc: És mégis élünk!
Bartók Béla levele – Jurkovics Irmynek
Bartók Lajos: A budai Honvédemlék leleplezése
Bartók Lajos: Tavasszal szeretnék meghalni...
Bartók Lajos: Zöldül az erdő...
Bartos Róza levele – Vajda Jánosnak
Batizi András: Krisztus feltámadásáról
Bátky Zsigmond: „Felnémet” vagy „álfelnémet” a dunántúli magyar ház?
Bátky Zsigmond: A „pest”-hez
Batsányi János: Bárótzi Sándor
Batsányi János: Búcsúvétel
Batsányi János: Kisfaludy – Himfyhez
Batthyány Ferenc levele – feleségének, Svetkovics Katalinnak
Beke Ödön: Régi irodalmi adatok a magyar néphithez
Békeffi László: Séta sötét utcákon
Bekényi Benedek: Werbőczy István Hármaskönyvének első kiadása elébe. /1517/
Békés Gellért: Gyümölcsoltó
Béky Zoltán: Üzenünk Erdélybe!
Bella István: A Föld-, Hold-, Égember elsiratása
Bella István: Ábel első levele Káinnak
Bella István: Ami elmarad
Bella István: Áni Máni muzsikál
Bella István: Arccal a földnek
Bella István: AZ ÉG FALÁRA
Bella István: ESŐS, ESTÉLI SZAVAK
Bella István: Esti ima
Bella István: Halotti beszéd
Bella István: Hármasoltár Illyés Gyulának
Bella István: MARADJ VELEM
Bella István: Megtalált vers
Bella István: Mintha te
Bella István: Mormolgató
Bella István: ÖNARCKÉP
Bella István: Régi dal
Bella István: Sóhaj és tükör
Bella István: Szegfű utca 23.
Bella István: Székely Dózsa György imája
Bella István: TÁJKÉP, TIGRISSEL
Bella István: Testamentum
Bella István: Történelem
Bella István: Verseim elé
Bella István: ZOKNIPOFÁJÚ VERS
Benedikt Ilus: Az ördög hegedül…
Beney Zsuzsa: Nagypéntek
Béniss Tamás Szent Ferenc rendi papjelölt, honvédgyalogos
Béniss Tamás ferences szerzetes- papjelölt, honvédgyalogos
Benjámin László: Elesettek
Benjámin László: Jacopone de Todi sírfelirata
Benke László: A félretaposott cipősök
Benyovszky Károly: Kolmár József – Petőfi barátja
Bercsinszky Alajos diakónus, honvéd-nemzetőr
Berda József: Aba-Novák Berda-képe alá
Berda József: Epitáfium
Berda József: Rémuralom: 1944
Berda József: Szent Ágoston
Berda József: Szent Sebestyén százados
Berda József: Szent Sebestyén százados
Berde Mária: Az én apám
Berecz Károly: Az utolsó huszár
Berényi László: Petrőczy Kata Szidónia, az első magyar költőnő
Béri Géza: TÖRÖKVESZEDELEM
Berzsenyi Dániel levele – Dukai Takács Juditnak
Berzsenyi Dániel: A halál
Berzsenyi Dániel: Ajánlás
Bethlen Miklós levele – mátkájának Kún Ilonának
Bíró András: Mária szépsége
Bíró László: Fogoly magyar éneke.
Bíró László: Levél
Bíró László: Üzenet
Bíróné Váró Éva: Vallomás
Bisztray Gyula: Százéves, örök Jókai
BLANÁR BÉLA dr.: Rákóczi két kassai útja
Bodnár István: A Szajna árad…
Bodor Aladár: Isten kardja
Bodor Aladár: Új szövetség
Bodor Aladár: Vitézi ének
Bodrogi Zsigmond: Színaranyból van a béke trombitája
Bognár György: Revíziós dal
Bohár László: Ne pazaroljátok!...
Böhm Károly plébános, honvéd-vadász százados
Bornemissza Anna levele – férjének, Apafi Mihálynak
Boross Sándor: Emese álma
Boross Sándor: Gyóni koporsójánál
Boross Sándor: Másodszor Mohács
Brasnyó István: Az elátkozott vitorla
Buda Ferenc: Huszadik évem: 56
Buda Ferenc: Március
Buda Ferenc: Nagy Lászlóhoz
Buda Ferenc: Rend
Buda Ferenc: Rend
Buda Ferenc: Szállj a kútba
Buda Ferenc: Tizenöt-húszéves halottak
Bugi Nagy-Mihály Erzsébet levele – férjének Rákóczy Lászlónak
Bujdokolva járok… /Kuruc nóta/
Büki Attila: Temetőben
Cantio Gabrielis Bethlen
Cságoly Péterfia Béla: A száz éve szándékosan félremagyarázott Ady Endre
Cságoly Péterfia Béla: Huszárversek, katonanóták, verbunkok [I. rész]
Cságoly Péterfia Béla: Huszárversek, katonanóták, verbunkok [II. rész]
Cságoly Péterfia Béla: Legősibb nemzeti jelvényünk
Cságoly Péterfia Béla: Sajó Sándorról
Csajbók Lidike: Imádság
Csákváry Zoltán: Üzenet egy tömegsírból
Csanádi Albert: Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére
Csanádi Imre: Az 56-os évre
Csanádi Imre: Húzd rá cigány!
Csanádi Imre: Miniatúrák a Képes Krónikából
Csanádi Imre: Vér
Csapó Jenő: Levél
Császár Ferenc: Straniera
Csata Ernő: Azért vagyunk…
Csata Ernő: Bolyai Farkas
Csata Ernő: Magányos cédrus
Csata Ernő: Orbán Balázs
Csécsi Imréné: Háborús időben
Csengén János: Indali Gyula halálára
Csengey Gusztáv: A fogoly lengyel
Csighy Sándor: A havas hű marad
Csighy Sándor: A vég
Csighy Sándor: Induljatok haza magyarok
Csighy Sándor: Isten úgy akarta
Csighy Sándor: Isten úgy akarta
Csighy Sándor: Könny lett a tengerünk
Csiki Ágnes Mária: De odahaza ég a város
Csizmadia Sándor költő, újságíró
Csokonai Vitéz Mihály – Lillámnak
Csokonai Vitéz Mihály – Vajda Juliannának
Csokonai Vitéz Mihály: Az éj és a csillagok
Csokonai Vitéz Mihály: Földi sírhalma felett
Csokonai Vitéz Mihály: Virág Benedek úrhoz
Csoóri Sándor: Ha volna életem
Csoóri Sándor: Látomás, fényes nappal
Csorba Győző: Fa
Csóri Gellért Pál fogatolt honvédtüzér, ferences rendi szerzetes
Czifra József: Hadifogoly kesergő
Czigány György: Édes néném!
Czipott György: Augusztussirató
Czipott György: Vásárfia
Czóbel Minka: A jó Isten kertje
Czóbel Minka: Örökre mindörökre
Czóbel Minka: Száz szál gyertyát!
Czóbel Minka: Tartalék
Czuczor Gergely: A huszár
Czuczor Gergely: Baróti Szabó
Czuczor Gergely: Hunyadi
Czuczor Gergely: Hunyadi János
Czuczor Gergely: Hunyadi János
Czuczor Gergely: Szondi
Dalmady Győző: A sebesült honvéd
Dalmady Győző: Az álmodó huszár
Dalmady Győző: Beniczky Emil
Dalmady Győző: Dal a huszárokról
Dalmady Győző: Hazaszeretet
Dalmady Győző: Kard és szurony
Dalmady Győző: Királyi romok
Dalmady Győző: Nemzeti ének
Dalmady Győző: Rákóczi hamvai
Dalmady Győző: Szent István napján
Damjanich János levele – feleségének, Cserkovits Emíliának
Damjanich János: Emíliámnak vigasztalásul
Darnay Kálmán: A csókosszájú várkisasszonyok
Darnay Kálmán: A gyöngysor legendája
Darnay Kálmán: A megsétáltatott várúr
Darnay Kálmán: Citra ármánykodása
Darnay Kálmán: Citra boszorkány tanyája
Darnay Kálmán: Csokonai Vitéz Mihály felruházkodik
Darnay Kálmán: Somlyói szüret
Darnay Kálmán: Sümegh, Csesznek, Somlyó és Veszprém várának története
Darnay Kálmán: Szárnyra kél a rárómadár
Darnay Kálmán: Szerencsét hoz a gyöngysor
Darnay Kálmán: Török cselvetés
Darnay Kálmán: Vándorol a gyöngysor
Darnay Kálmán: Vázsonykő története és legendái
Darnay Kálmán: Zászlós agaság útja
Darnay Kálmán: Zsuzsika gyűrűt cserél
Dávid Ferenc: Adjunk hálát mindnyájan…
Debreczeni Márton: A kiovi csatá-ból
Deési Sándor: Gyóni Géza találkozása Petőfi barátjával
Dékány Károly: A szálláson
Demény János: Bartók Béla világa
Dingha Béla: Két levél
Dinyés László: Mindenszentek napfényben
Dinyés László: Nagyszombat
Diószeghy Dezső: Erdélyi menekült
Diószeghy Dezső: József Attila
Diószeghy Dezső: Magyar mese
Diószeghy Dezső: Temetőben
Döbrentei Gábor: Huszárdalok
Döbrentei Kornél: A felszabadítás szomorúsága
Döbrentei Kornél: Halottak napi vers
Doleschall Ervinné: Szomorú örökség
Dömény József: A Rákóczi-harangról
Domokos Pál Péter: Székely faeke
Domokos Sándor: A csata hajnalán
Dózsa Dániel: Új Mikes búja
Dr. Andor Gyula, Bánáti Baum Mária, Csokonay Vitéz Gizella, Finta István, Hofhauser László, Kállay István, Kiss Menyhért, Kósa Rezső, Névtelen
Dr. Baranyai József: A komáromi magyar színészet története 1811-1941. [IV. rész]
Dr. Baranyay Ferenc: A komáromi magyar színészet története [III. rész]
Dr. Baranyay József: A komáromi magyar színészet története 1811-1941 [I]
Dr. Baranyay József: A komáromi magyar színészet története 1811-1941 [II]
Dr. Csalogovits József: Babonás népi hiedelmek a táltoslányról, az ördögről és a boszorkányról
Dr. Dömötör Tekla: Népi eredetű-e az európai vallásos színjáték?
Dr. Eisler Mátyás: Magyar hebraisták a XVII. században
Dr. Némethy Endre: Kemenesaljai hiedelmek a fölművelés és állattenyésztés köréből
Dr. Parányi Ferenc: Levél
Dr. Parányi Ferenc: Sóhaj
Dr. Tötösy Ernő: Egy hét csupán…
Dsida Jenő levele – Imbery Melindának
Dsida Jenő: Húsvétvárás
Dsida Jenő: Kerülöm a nevedet
Dsida Jenő: Sírfelirat
Dsida Jenő: Szilveszter
Duma-István András: Erdély megszólalása
Dutka Ákos: A füzes üzenet
Dutka Ákos: Az yperni Krisztus előtt
Dutka Ákos: Ember és magyar
Dutka Ákos: Két húsvéti vers
Dutka Ákos: Meotis leánya
Dutka Ákos: Nézem a kezem
Dutka Ákos: Sírásók
Dutka Ákos: Trianon…Trianon
Ébner Sándor: Bocskorformák Csonka-Szatmár és Bereg megyében
Ébner Sándor: Matyó „híres lányok” májusfája
Égi szűz virág
Egyed Emese: Ébredés
Elek Alfréd: Most…
Elhallgatott nemzeti tragédiánk: magyarellenes atrocitások Erdélyben az 1848-49-es szabadságharc idején
Emőd Tamás: Ha visszajönnek
Emőd Tamás: Kimaradási engedély
Endresz György óceánrepülő pilóta
Endrődi Béla: Hazatért harcosok éneke, Farkas Imre: Haláltánc, Gács Demeter: A térkép, Káldi József: Katona fohásza, Lampérth Géza: János huszár baja
Endrődi Sándor: Édes szülőanyám…
Endrődi Sándor: Mi dobog mi zokog?…
Ének a szent jobb kézhez
Ének szent István királyról
Ének Szűz Máriáról
Erdélyi hajdútánc
Erdélyi János: 1848-ban
Erdélyi János: A magyar népdalok [II. rész]
Erdélyi János: A magyar népdalok [III. rész]
Erdélyi János: A magyar népdalok [IV. rész]
Erdélyi János: A magyar népdalok [IX. rész]
Erdélyi János: A magyar népdalok [V. rész]
Erdélyi János: A magyar népdalok [VII. rész]
Erdélyi János: A magyar népdalok [VIII. rész]
Erdélyi János: A magyar népdalok [X. rész]
Erdélyi János: A magyar népdalok [XI. rész]
Erdélyi János: A magyar népdalok [XII. rész]
Erdélyi János: A magyar népdalok [XIII. rész]
Erdélyi János: A magyar népdalok I.
Erdélyi János: Egy századnegyed a magyar szépirodalomból [I. rész]
Erdélyi János: Egy századnegyed a magyar szépirodalomból [II. rész]
Erdélyi János: Egy századnegyed a magyar szépirodalomból [III. rész]
Erdélyi János: Egy századnegyed a magyar szépirodalomból [IV. rész]
Erdélyi János: Egy századnegyed a magyar szépirodalomból [V. rész]
Erdélyi János: Egy századnegyed a magyar szépirodalomból [VI. befejező rész]
Erdélyi János: Népköltészet és kelmeiség
Erdélyi János: Népköltészetünk a külföldön
Erdélyi János: Szondi Drégelben
Erdélyi János: Vörösmarty halálakor
Erdélyi János: Vörösmartyhoz
Erdélyi József: A Ság halála
Erdélyi József: Apám sírja
Erdélyi József: Egy székely ezred ősi emlékkönyvére
Erdélyi József: Március tizenötödikén
Erdélyi József: Napfordulás
Erdélyi József: Sértő Kálmán temetésére
Erdélyi József: Sirató ének
Erdélyi József: Szivárvány a város felett
Erdélyi József: Vér
Erdélyi József: Vér
Erdélyi József: Zrínyi apródja
Erdélyi Tibor: Az Isten megsegít!
Erős vár
Erős várunk nekünk az Isten
Ethey Gyula: Régi temetési szokások
Fábián Miklós: Gyóni Géza indulása
Falu Tamás: Foglyok éneke
Falu Tamás: Kenyerek miatyánkja
Falu Tamás: Levél
Falu Tamás: Magyar visszhang
Falu Tamás: Névtelen katona
Falu Tamás: Örkényben ágyúznak
Falu Tamás: Tábori posta
Falu Tamás: Tanítónő
Faludy György: Egy helytartóhoz 25 év után
Faragó József: A marosvásárhelyi diákok népköltészeti gyűjtőmunkája az 1860-as években
Faragó József: Kiáltás a Golgotáról
Faragó József: Kiáltás a Golgotáról
Farcádi Sándor: A mi karácsonyunk
Farkas Antal: Kisasszonynapján
Farkas Árpád: Epilógus a lófürösztéshez
Farkas Imre: Ceglédi hadgyakorlat, 1885
Farkas Imre: Egy könnycsepp a nagy háborúból
Farkas Imre: Egy szál rózsa
Farkas Imre: Ifjú harcos emlékezetére
Farkas Imre: Katonatemetés
Farkas Imre: Repülőposta
Farkasházi György: Az igazság dala
FÁY FERENC
Fáy Ferenc: Missa Hungarica
Fáy Ferenc: Rabság
Fáy Ferenc: Rabság
Fáy Ferenc: Utolsó szó jogán
Fáy Ferenc: Verses virrasztás
Fazekas Rajmund Szt. Ferenc rendi szerzetes, tábori lelkész
Fehér Károly: Hősök halála
Féja Géza: Attila-reneszánsz és a népfelség elve
Féja Géza: Az első magyar biblia és paraszti reneszánsz; A reneszánsz és a humanizmus
Féja Géza: Az erdélyi emlékirat
Féja Géza: Babits Mihály
Féja Géza: Dózsa-eposz
Féja Géza: Három prédikátor
Féja Géza: Mátyás király
Féja Géza: Nyirő József
Féja Géza: Ószövetség, zsoltárok, tragikus pátosz
Féja Géza: Tinódi Lantos Sebestyén
Féja Géza: Zrínyi, a költő
Fejes István: Áldás Rákóczira
Fekete István: Harangszó
Fekete István: Miklós-reggel
Fekete Lajos: Csonka vers a vén Dunáról
Fekete Lajos: Menetelő katonák
Feleki Sándor: Ki tudja, hol?
Felvinczi György: Siralmas versei a Kolozsvárt pusztító labancokról
Ferencsik András honvédőrvezető-gyalogos, görögkatolikus parókus
Ferenczi Lajos kispap, honvédgyalogos
Ferke Ágost: Dicsőség és becsület
Ferke Ágost: Jó az Isten…
Ferke Ágost: Koczó gazda levele
Ferke Ágost: Tábori levél
Ferke Ágost: Ti csüggedtek?
Floch István: Szép magyar sors
Fodor Géza: Munkács vára 1688 január 17-én, [még] Zrínyi Ilona idejében
Fodor József: Mérték és arány
Fogarasi Sámuel: Marosvásárhelyi professzor az emlékezés tükrében
Föglerné Kolozs Marcella: 1956 hőseinek
Fónay Jenő: 1956. november 4.
Fónay Jenő: 1956. október 23.
Fónay Jenő: A kisfogházban
Fónay Jenő: Faragott rímek
Fónay Jenő: Siralomház
Fónay Jenő: Titokban szóljatok harangok
Forbáth Imre: Petőfihez
Fordulj kedves lovam…
Forgách Zsuzsanna levele – férjének, Révay Ferencnek
Frangepán Ferenc levele – feleségének, De Naro Júliának
Fuchs Sebő kispap, honvéd főhadnagy
Füleki József: Hadijelentés
Fülöp Áron: Attila fiaiból
Fülöp Károly: Balassi
Füst Milán: Álmatlanok kara
Füzesi Magda: Levél Zágonból Rodostóba
Füzesi Magda: Naplemente
Gaál Áron: Kondor Béla
Gaál Béla: Ismeretlen katona sírjánál
Gaál Mózes, Az Én Újságom című gyermeklap főszerkesztője.
Gabányi Árpád: Aba Sámuel
Gabányi János: A betlehemezés Szamosújvárt
Gács Demeter: A vak harcos
Gács Demeter: Vártán
Gajdács Pál: Berde-cipó*
Gál Éva Emese: Hazátlanok millecentenáriuma
Gál Sándor: Könyörgés
Garay János: A szent korona
Garay János: Árpád, a honalapító
Garay János: Az Árpádok-ból
Garay János: Bánk-bán
Garay János: Induló
Garay János: Magyarország 1848-ban
Garay János: Petőfi Sándor emlékkönyvébe
Garay János: Szabadsági dal
Gárdonyi Géza levele – Szarvassy Margitnak
Gárdonyi Géza: A Hét vezér
Gárdonyi Géza: Háború árvája
Gárdonyi Géza: Háború árvája
Gárdonyi Géza: Kossuth Lajos neve
Gárdonyi Géza: Petőfi nászútja
Gárdonyi Géza: Prohászka Ottokár
Gárdonyi Géza: Prohászka Ottokár püspökről
Gáspár Jenő: Don Juan utolsó pohara
Gáspár Jenő: Limanovai legenda
Gasparics Márk ferences rendi szerzetes, az 1848-49 -es szabadságharc elfeledett vértanúja
Gavallér János: 1920. június 04.
Gavallér János: 1920. június 04.
Gavallér János: Álság
Gavallér János: Dal a pesti srácról
Gavallér János: Emlékezz 1956-ra!
Gavallér János: Utószó, Zas Lórántnak
Geleji Katona István: Az öreg Graduálból
Geleji Katona István: Az öreg Graduálból
Gellért Oszkár: Neuilly
Gellért Sándor: Oláh Gábor után
Gérecz Attila: Alkony
Góbi Imre: Imre
Góbi Imre: Imre
Gömöri György: Emléksorok egy áldozatról
Gömöri György: Emléksorok egy áldozatról
Gömöri György: Ilyenkor
Gömöry János: Felvidéki barokk műemlékeinkről
Gönyey Sándor: Fafaragás a Börzsöny hegység községeiben
Gráf Kálmán: Zord idők
Grandpierre K. Endre: Liszt Ferenc ujjainak tánca a Rákóczi-indulóban
Gróf Esterházy Alajos és Lühe Nándor huszárhadnagyok hősi tette és egyéb történetek
Gróf Eszterházy Pál hősi halála és egyéb történetek I.
Gróf Zichy Eleonóra: Krasznahorka büszke vára
gróf Zrínyi Miklós: A szigeti veszedelemből
Gulyás Pál: A niklai Berzsenyire
Gulyás Pál: Bakák, bakák!
Gulyás Pál: Búcsú Móricz Zsigmondtól
Gulyás Pál: Egy névtelen katonához
Gulyás Pál: Kölcsey szelleméhez
Gulyás Pál: Óda a Turulhoz
Gulyás Pál: Sinka Istvánhoz
Gunda Béla: Kenyérsütés Orosháza környékén
Gunda Béla: Szent Iván napi tűzcsóválás Törökkoppányban
Gvosgyák Vasdi Gábor honvédhadnagy, papnövendék
Gyökössy Endre: Doberdó
Gyökössy Endre: Elszakított folyók éneke
Gyökössy Endre: VIII. zsoltár
Gyóni (Áchim) Géza: A magyar ifjakhoz
Gyóni Géza: A Dicsőséges Jobbhoz
Gyóni Géza: A kokárda
Gyóni Géza: A kokárda
Gyóni Géza: A márciusi akarat
Gyóni Géza: A mi ünnepünk
Gyóni Géza: Arckép helyett
Gyóni Géza: Árny az éjszakában
Gyóni Géza: Böjti sóhaj
Gyóni Géza: Boldogasszony őrváltása
Gyóni Géza: Dögmadarak
Gyóni Géza: Egy kerti ház, Máris János: A lélek száll harmatosan, Tóth Zsigmond: Búcsú Gyóni Gézától
Gyóni Géza: Halottak napja
Gyóni Géza: Halottak napja
Gyóni Géza: Húshagyó
Gyóni Géza: Írják a történelmet
Gyóni Géza: Magyar végzet
Gyóni Géza: Március idusán
Gyóni Géza: Ne szomorkodj, Bálint…
Gyóni Géza: Őrtűznél
Gyóni Géza: Ottó
Gyóni Géza: Przemysl
Gyóni Géza: Szent hamvak
Gyóni Géza: Tomory úr nagymiséje
Gyóni Géza: Vén labanc éneke
Győrik György: Beszélgetés
Győrik György: Fakeresztek.
Győrik György: Hazafelé…
Győry Dezső: A Dunatáj lelke
Győry Dezső: Lármafa
Gyulai Pál kérő levele – Szendrey Marinak
Gyulai Pál levele – feleségének, Szendrey Marinak
Gyulai Pál: Báró Kemény Zsigmond sírjánál
Gyulai Pál: Hadnagy uram!
Gyulai Pál: Margit emléke
Gyurkovics Tibor: Szabó Lőrinc temetésén
Gyürky Ákos: Liszt Ferenc a zene fejedelme
Haáz Ferenc Rezső - Siklódi Pál: A lakodalmi prémes /vagy perémes/
Háhn Gyula: Vizsgára
Hajdu Imre: Grosschmid Géza titka
Hangay Sándor: A kis csizmák
Hangay Sándor: Alszik a silbak
Hangay Sándor: Dal a magyar lápokon
Hangay Sándor: Ébredjetek
Hangay Sándor: Hej turáni puszták!
Hangay Sándor: Huszár-halál
Hangay Sándor: Katonapoéta éneke
Hangay Sándor: Magyar pilóták éneke
Hangay Sándor: Mese a tábortűznél
Hangay Sándor: Miért kell sírni?
Hangay Sándor: Nagy Isten vígy haza
Hangay Sándor: Tört kopjájú kuruc legény
Haraszti Jákó József honvéd, áldozó pap
Hargitai Tihamér: Levél a táborból
Harsányi Lajos: A győri Mária
Harsányi Lajos: A magyar úr
Harsányi Lajos: A tárogatós
Harsányi Lajos: Bűnbánó Magdolna
Harsányi Lajos: Dante a pokolban
Harsányi Lajos: Dante első verse Beatricéhez
Harsányi Lajos: Dőlj Buda, romba!
Harsányi Lajos: Eltűnt katonához
Harsányi Lajos: Ferenc, a Szent sétál a zárdakertben
Harsányi Lajos: La Traviata
Harsányi Lajos: Michelangelo megkísértése
Harsányi Lajos: Szent Ágoston
Harsányi Lajos: Szonettek Assisi szent Ferencről
Harsányi Lajos: Vazul szeme
Határ Győző: Hazátlanul [Hungarian]
Havas István: A tarpataki völgyben
Hegyi József: Betegségek népi gyógymódjai Siklódon, az egykori Udvarhely vármegyében
Hiador (Jámbor Pál): Kossuth
Himnusz a felfeszített Krisztushoz
Hobscha Boldizsár gyalogos honvédőrmester, plébános
Honvédsír-felirat a kraszniki temetőben
Horváth Béla: Tiltakozás
Horváth Elemér: „56” költői
Horváth Endre: Árpád-ból
Horváth Imre: A menetszázad indulásakor
Horváth Imre: Ki tudja?
Horváth Imre: Kuruc-kesergő
Hudy Ilona: A mi postánkról
Hudy Ilona: Majd ha visszajönnek…
Húsvéti ének
Huszártisztesek hőstettei az I. világháborúban
Huszárvirtusok az I. világháború harcterein
Hütter Vincéné: Van egy kis domb…
I. Rákóczy György levele – feleségének, Lórántffy Zsuzsannának
ifj. báró Wlassics Gyula: Varga káplár édesanyja
Ifj. Dongó Géza: Visszajön Rákóczi…
Ifj. Gaál Mózes: Egy himnuszról
Ifj. Pintér Imre: Hangulat a sáncban
ifj. Szász Károly: Mohács miénk marad
Ifj. Wlassics Gyula: Elnémult lantok
Illés Endre: Az elborult költő
Illésfalvy Szabó József: Néma jóbarát
Illésfalvy Szabó József: Recski rabok dala
Illyés Gyula: A lélek épületei
Illyés Gyula: Buda 1945. január
Illyés Gyula: Buda, 1945. május
Illyés Gyula: Csatavesztés
Illyés Gyula: Dugovicsok
Illyés Gyula: Iszonyat
Illyés Gyula: Magyarok, 1944
Illyés Gyula: Michelangelo a tanítványaihoz
Illyés Gyula: Napló
Illyés Gyula: Ne feledd a tért…
Illyés Gyula: Schöpflin Aladár
Illyés Gyula: Segesváron
Illyés Gyula: Szállás a békének
Illyés Gyula: Széchenyi emlékezete
Imádunk szent ostya
Imrek Samu: Vezeklés
Imrek Sámuel: Ének
IN MEMORIAM
Írások Sértő Kálmán költőről
Ismeretlen levele – Ismeretlennek
Istvánffy Miklós: Szent Medárd
Jablonczay Pethes Béla: Magyarok bejövetelére
Jagos István Róbert: Temetői túl-sokk
Jakab Ödön: Az álmok most nem ülnek itthon
Jakab Ödön: Boldog katonák
Jakab Ödön: Kisfaludy Sándor emléke
Jakab Ödön: Túl a Kárpátokon
Jánosházy György: Olcsó a vers
Jánosi Gusztáv: Zrínyi Ilona búcsúja
Jánosy István: Budapest ostromából
Janus Pannonius: A moldvaiaktól szerzett hadijelvényekre, melyeket a budai Nagyboldogasszony templomában függesztettek föl
Jászai Mari levele – Plesch Jánosnak
Jászay-Horváth Elemér: A lengyel anya
Jászay-Horváth Elemér: Katona öcsémhez
Jékely Zoltán: Aki Szent György napján született
Jékely Zoltán: Vasvári Pál nyomában
Jókai Anna: Ima – virágvasárnap alkonyán
Jókai Anna: Pontosítás, Ima Magyarországért, Az életmű
Jókai Mór levele feleségének, Laborfalvi Rózának
Jókai Mór: A Rákóczy-szabadságharc
Jókai Mór: A siámi ikrek
Jókai Mór: Anna keserve
Jókai Mór: Fáy András halálára
Jókai Mór: Hamvazó szerdán
Jókai Mór: II. Rákóczy Ferencz emléke
Jókai Mór: Isten, áldd meg a magyart!
Jókai Mór: Széchenyi halálán
Jónás Alfréd: Elfelejtett dátumok a magyar színészet hőskorából I.
Jónás Alfréd: Elfelejtett dátumok a magyar színészet hőskorából. II.
József Attila – Vágó Mártának
József Attila levele – Szántó Juditnak
József Attila: A csodaszarvas
József Attila: A csodaszarvas
József Attila: Ady emlékezete
József Attila: Bús magyar éneke
József Attila: Esik eső magyar földre…
József Attila: Nem! Nem! Soha!
József Attila: Pogányos hitvallás magyarul
József Attila: Pünkösd előtt
József Ferenc királyi herceg: Búcsúztató
Juhász Géza: Az utca és a föld /József Attilláról/
Juhász Gyula levele – Eörsi Júliának
Juhász Gyula: A halott vár legendája
Juhász Gyula: Balassi
Juhász Gyula: Dugonics sírjánál
Juhász Gyula: Ének Arany Jánosról
Juhász Gyula: Fejfa 1919
Juhász Gyula: Gyász
Juhász Gyula: Háborús emlék
Juhász Gyula: Idézzük őt
Juhász Gyula: Keresztelő János
Juhász Gyula: Madách Sztregován
Juhász Gyula: Magyar Straszburgok
Juhász Gyula: Negyvenhatosok
Juhász Gyula: Petőfi szellemének
Juhász Gyula: Petőfi-kép
Juhász Gyula: Rákóczi hársfái
Juhász Gyula: Sebesült
Juhász Gyula: Széchenyi
Juhász Gyula: Szegény katona
Juhász Gyula: Temetők
Jung Károly: Kései bűnbánat
Kacskovics Tibor Béla: Este a Kazamatákban – Gyóni Gézának küldöm
Kalász Márton: A síroknál
Kálmán Károly: A zsoltárokból
Kalotay Mária: Legenda 1956 karácsonyán
Kanizsay Orsolya levele – férjének, Nádasdy Tamásnak
Kannás Alajos: A bálvány
Kannás Alajos: A bálvány
Kannás Alajos: Feladásig
Kannás Alajos: Hazám
Kannás Alajos: Kegyelem
Kannás Alajos: Keleti szél
Kannás Alajos: Kiáltvány
Kannás Alajos: Kormos kövek [49.]
Kannás Alajos: Látogató
Kannás Alajos: Lyukas zászló
Kannás Alajos: Nincs mentség
Kannás Alajos: November 4.
Kannás Alajos: Új Bach-huszárok
Kántor Mihály: A tábor alszik
Kányádi Sándor: Nagycsütörtökön
Kapui Ágota: A csendek csendje
Kapui Ágota: A magadét
Kapui Ágota: Arad
Kapui Ágota: Arad
Kapui Ágota: Csak a lélek szabadul
Kapui Ágota: Csendes fohász újév hajnalán
Kapui Ágota: Felelet
Kapui Ágota: Halottak napja
Kapui Ágota: Könyörgés húsvét előtt
Kapui Ágota: Kossuth álma
Kapui Ágota: November 4.
Kapui Ágota: Ötvenhat
Kapui Ágota: Variációk Trianonra
Karácsonyi népszokások adventtől vízkeresztig
Karg Magnus plébános, honvédhuszár őrnagy
Kárpáti Aurél: Magyar lovas éneke a Visztulánál
Kárpáti Kamil: Ezerkilencszázötvenegy
Katona József: Bánk bán
Kazinczy Ferenc levele – K. J.-nak
Kazinczy Ferenc: Az újítók
Kazinczy Ferenc: Ráday
Kelen László: A korhoz
Kemenes Ferenc: A magyarok Nagyasszonyához
Kenessey Flóra: Háborús dal
Kenyeres János: Öreg huszár
Képes Géza: A gondolat szabad
Képes Géza: Tank-parádé
Kerecseny János: A győztesekhez
Kerecseny János: Az Oroszlánok Oroszlánja
Kerecseny János: Fiamnak
Kerényi Frigyes: Fanni és Kármán
Kerényi Frigyes: Kármán József Fanni hagyományainak olvasása után
Kerényi Grácia: A mohácsi síkon
Kerestely Józsefné: Székely eledelek, Szendrey Ákos: Az új pár együttevésének jelentősége a házasságban
Keresztes Henrik: A kokárda
Keresztes Zoltán: Mint az agyagkorsó…
Keresztury Dezső: Hold a város felett
Keresztury Dezső: Jelkép
Kersék János: Az asszonyok, ha összejönnek
Kersék János: Ha majd mindnyájan visszajönnek
Kertész László: Szolgakorban legalább te perelj!
Kesztyűsné Balog Margit: Kis fiam
Khin Antal: Csallóközi legényavatás
Kis Ferenc: József Attila halálakor
Kisfaludy Károly: Alkonyi dal
Kisfaludy Károly: Harcok után
Kisfaludy Károly: Róza dala
Kisfaludy Sándor levele – feleségének Szegedy Rózának
Kisfaludy Sándor: Batsányihoz
Kiss Benedek: Sinka zsákja
Kiss Benedek: Sötétlik Világos
Kiss Dénes: Október drága véradó
Kiss Dénes: Suhanc ballada
Kiss Géza: Az ormánysági néphit köréből
Kiss Jenő: Gyertyaszentelő előtt
Kiss József: Csaba vezér
Kiss Lajos: Középhajtós szélmalom Hódmezővásárhelyen
Kiss Menyhért: A gorlicei hajnal
Kiss Menyhért: A hadiárva
Kiss Menyhért: A halottak vonata
Kiss Menyhért: Aranyliliom
Kiss Menyhért: Búcsúztató
Kiss Menyhért: Hol vagy István király?
Kiss Menyhért: Petőfi feltámad
Kiss Menyhért: Petőfi feltámad
Kiss S Jenő: Szomorú ősz
Kocsis László: Hazajöttek
Kökényesdi Ferenc: Éjfél után hármat ütött az óra
Kölcsey Antónia levele – Wesselényi Miklósnak
Kölcsey Ferenc: Kazinczy
Kolpaszky Jenő: Csendes temetőben
Kolpaszky Jenő: Reszkető hópihén…
Komáromi János: Menekülő kuruc
Komjáthy Jenő: Schopenhauer
Koncz Béla: Csak még egyszer…?
Kónya Lajos: Szívemre hull a pernye
Könyörgés elnyomatásban
Kőröspataki János: A Lupuj vajdáról való énekből
Kós Károly: Kalotaszeg
Kós Károly: Kiáltó szó
Kossuth Lajos levele – Zeyk Saroltának
Kossuth Pál: Borsiban
Kosztolányi Dezső levele – menyasszonyának, Görög Ilonának
Kosztolányi Dezső: A bús férfi panaszai
Kosztolányi Dezső: A magyar romokon
Kosztolányi Dezső: Ének Virág Benedekről
Kosztolányi Dezső: Mohács
Kosztolányi Dezső: Öcsém
Kosztolányi Dezső: Rapszódia
Kovács András Ferenc: Erdélyi töredék
Kovács István: Ágyúöntők földje
Közi Horváth József: Az igehirdető Mindszenty [I. rész]
Közi Horváth József: Az igehirdető Mindszenty [II. rész]
Közi Horváth József: Az igehirdető Mindszenty [III. befejező rész]
Kozma Andor: A magyarok szimfóniája
Kozma Andor: A szabadság napja
Kozma Andor: Könnyű hazafiság
Kozma Andor: Merán grófnő
Kozma Andor: Reviczky Gyula
Kozma Andor: Zrínyi a költő
Kralényi Albert papnövendék, honvédhuszár szakaszvezető
Krassó György: Májusi hajnal
Kring Miklós: Nagypénteken
Kriza János: A hazatérő katona
Krúdy Gyula levele – menyasszonyának, Várady Zsuzsának
Krúdy Gyula: A gábli története
Krúdy Gyula: Hídavatás
Krúdy Gyula: Magyarok próbája
Krúdy Gyula: Rákóczi harangja
Krúdy Gyula: Szent György napja
Krúdy Gyula: Zempléni Árpád, az utolsó romantikus költő
Kruppai Kájus János áldozópap, honvédvadász
Krüzselyi Erzsébet: Fogoly testvéreink
Kuczka Péter: 1957. június 30.
Kuczka Péter: A kivégzettek paradicsoma
Kuczka Péter: Hajnali négykor
Kuczka Péter: Inkább meztelen…
Kuczka Péter: Míg…
Kulcsár Balázs: Merre voltatok?
Kún Ilona levele – vőlegényének, Bethlen Miklósnak
Kuruc nóta
Lakatos Imre: A két Bolyai
Lakatos István: Az éjszaka válaszai
Lakatos István: Az éjszaka válaszai
Lakatos István: Forradalom
Lakatos István: In memoriam
Lampért Géza: Dal a zászlóról
Lampérth Géza: A jövő dala
Lampérth Géza: A toborzók
Lampérth Géza: De profundis…
Lampérth Géza: Hazám képe
Lampérth Géza: Miénk e föld
Lampérth Géza: Trén
Lászlóffy Csaba: Éjféli mise
Lázár Vilmos honvédtábornok – feleségének
Leiningen-Westerburg Károly levele – feleségének
Léka Géza: Hajlékony est
Lendvai István: A gárda
Lendvai István: Átok Behemótra
Lendvai István: Éjféli katona
Lendvai István: Irredenta
Lendvai István: Ítélet
Lendvai István: Könyörgés Betlehembe
Lendvai István: Magamon túl
Lendvai István: Morus Tamás balladája
Lendvai István: Salviati Madonnája
Lendvai István: Zrínyi
Lengyel János: Kép
Leskovics-Lángfy László tüzérfőhadnagy, papnövendék
Lévay József: Erdélyi János emléklapja
Libisch Győző: A versíró Szabó Dezső [II. rész]
Ligeti Miklós: Halott katona
Liszt Ferenc levele – D’Agoult grófnőnek
Liszti László gróf: A magyar Marsból
Lorántffy Zsuzsánna levele – férjének, I. Rákóczi Györgynek
Lőrinczy György: Föl, a végekre!
Lovag Henriquez Henrik huszárfőhadnagy és a nyíregyházi, XIV. „Hadik” huszárok hőstettei
Lovas Károly: Mákony
Lovászy Károly: Legenda egy verskötetről
Lovik Károly: Görgey és Benedek
Lukáts János: Lovak Mohácsnál
Lükő Gábor: Székely házak
Lükő Gábor: Székely tűzhelyek
Luther Márton: Erős vár
Madách Imre: Az aradi sírra
Madách Imre: Az ember tragédiája
Madarassy László: A magyar kocsizás múltjából
Madarassy László: A palóc „fakanál”
Madarassy László: Gulyások tarhója
Mády Ferenc: A dabasi pusztatemplom, A régi jó idők emléke, Megemlékezés a czigányprímásról, Ne szundikálj, magyar!
Magyar József: Az első világháború, 1914-1918
Magyarország Nagyasszonyához
Magyarországi szerző: Himnusz Szent Imre hercegről
Magyary Lajos: Ellőtték a jobb lábamat…
Mahunka Béla: „Jó Istenem, hozzad haza végre!”…
Majorné Papp Mariska: Kitüntetés
Makkai Ádám: Hajh, bősz Attila
Makkai Ádám: Teremtünk egyszer…
Márai Sándor: Boulevard
Márai Sándor: Credo /Quia absurdum/
Márai Sándor: Felvidéki tarisznya
Márai Sándor: Napló
Márai Sándor: Tanú vagyok rá
Marconnay Tibor: 1944 Karácsony
Marconnay Tibor: Erdélyi éj
Marconnay Tibor: Michelangelo Dávidja
Marconnay Tibor: Mikszáth
Marcsák Gergely: Frontnapló-töredékek
Marék Antal: Magyar írók utolsó órái
Margócsy Kálmán: Ádventkor
Mária-siralom
Márki Sándor: Az utolsó fejedelmi beiktatás Erdélyben
Markos Gyula: A magyar papok honszerelme
Martin Luther: Erős vár a mi Istenünk
Marton Pál: Égi ítélőszék
Mártonvölgyi László: Elfelejtett sírhant…
Máté Imre: Fölgyulladt farkú rókák
Máté Imre: Rozsdásodik az ősz
Matók Leó: A fáklya sorsa
Matók Leó: Alszik az Isten
Matók Leó: Én sose féltem
Matók Leó: Jaj lett itt a jóknak
Matók Leó: Koppányi sors
Matók Leó: Rabsonné vára*
Matók Leó: Rousseau dala
Mátyás Ferenc: LEVENTE ÖCSÉM utolsó leveléből
Mécs László: Az ismeretlen katona sírjánál
Mécs László: Fohász Jókaihoz
Mécs László: Julián barát
Mécs László: Leány a hegyen
Mécs László: Megjött a ló
Mécs László: Megláttam a férfit
Mécs László: Menjünk Asszizibe!
Mécs László: Nem megyek Rodostóba
Méliusz József: Álmodjunk tovább…
Mentovics Éva: A legszebb ünnepen
Mészöly Dezső: San salvadori énekek
Mészöly István: Áldomás
Mihálka Gábor papnövendék, honvédvadász
Mikszáth Kálmán – Mauks Ilona levélváltása
Mikszáth Kálmán: «Castrum Léta»
Mikszáth Kálmán: A Csák Máté fészke, Trencsén
Mikszáth Kálmán: A demokrácia legendája
Mikszáth Kálmán: A kurucok »látója«
Mikszáth Kálmán: A markomannok vára
Mikszáth Kálmán: A rehabilitált város
Mikszáth Kálmán: A szegedi vár
Mikszáth Kálmán: A székelyek között
Mikszáth Kálmán: A várak királya
Mikszáth Kálmán: Árva
Mikszáth Kálmán: Az új Blaháné
Mikszáth Kálmán: Beckó vagy Bolondóc vára
Mikszáth Kálmán: Bihar in floribus
Mikszáth Kálmán: Csejte vár és asszonya
Mikszáth Kálmán: Csicsóvár
Mikszáth Kálmán: Csókakő
Mikszáth Kálmán: Domine Chalupka
Mikszáth Kálmán: Drégely
Mikszáth Kálmán: Egy miniszter a budgetje előtt, a budgetje után és a minisztersége után
Mikszáth Kálmán: Érsek-Újvár
Mikszáth Kálmán: Fogaras
Mikszáth Kálmán: Galambóc
Mikszáth Kálmán: Gúnyvár
Mikszáth Kálmán: Kapivár
Mikszáth Kálmán: Királyok vára, Visegrád
Mikszáth Kálmán: Kosztolán
Mikszáth Kálmán: Mesés várak
Mikszáth Kálmán: Sáros-Patak
Mikszáth Kálmán: Sóvár
Mikszáth Kálmán: Szádvár
Mikszáth Kálmán: Székelykő
Mikszáth Kálmán: Veneturné vára
Mindszenti Gedeon: Tisztaságnak királynéja
Mindszentpáti Dudinszky Tivadar görögkatolikus parókus
Mindszenty József: New York – Anyák napi szentbeszéd
Mollináry Gizella: Arató ünnepen
Molnár Jenő: A katonafeleség
Molnár Jenő: Öcsémnek – Szibériában
Molnár Jenő: Öcsémnek – Szibériában
Molnár Jenő: Roham után
Molnár József: A halott és eltakarítása Hajdúnánáson
Molnár Kálmán: Idegen országban
Molter Károly: A Bolyai házban
Molter Károly: Emlékezés a szabadság vértanúira
Moór Elemér: A földmíveléssel kapcsolatos szokások, hiedelmek és babonák Rábagyarmaton1
Móra Ferenc: Kenyérért való imádság
Móra Ferenc: Mikor elmentek
Móra Ferenc: Üzenet haza
Móra István: Boldog gyerek – szegény gyerek
Móra István: Nagyszombaton
Móra László: Húsvét előtt
Móra László: Itália földjén
Móra László: Katonalevél
Móra László: Vörösmartyhoz
Móricz Zsigmond levele – Kardos Gézáné Magoss Olgának
Móricz Zsigmond: A gyermek hadnagy
Móricz Zsigmond: A magyar asszony
Móricz Zsigmond: A magyar költő Zempléni Árpád halálára
Móricz Zsigmond: Ady
Móricz Zsigmond: Csak megmaradni
Móricz Zsigmond: Egy akol, egy pásztor
Móritz Mátyás: Princípium
Móritz Mátyás: Sorsvállalók
Morvay Péter: Az Ecsedi-láp vidékének egykori állattartása és pásztorélete
Most jöttem Erdélyből
Mózsi Ferenc: Hősök nélkül
Munkácsy Mihály levele – menyasszonyának, Papier Cecíliának
Nadányi Zoltán: A tűz menyasszonya
Nadányi Zoltán: Arany
Nadányi Zoltán: Betlehemesek
Nadányi Zoltán: Furulyaszó
Nádasdy Tamás – feleségének, Kanizsai Orsolyának
Nagy András: Galícia síkját, halmát…
Nagy Emil László papjelölt, honvédtüzér
Nagy Emil László papjelölt, honvédvadász, majd tüzér
Nagy Endre: Nóták a bakáknak
Nagy Gáspár: A fiú naplójából
Nagy Gáspár: Kettészelt fényes-fekete nap
Nagy Gáspár: Ők már kivárják
Nagy Gáspár: Öröknyár: elmúltam 9 éves
Nagy Gáspár: Társzekerekbe fogass!
Nagy Ilonka: Katona-sírok
Nagy László: A város címere
Nagy László: Halállal élek, nem kenyérrel
Nagy László: Karácsony, fekete glória
Nagy László: Krizantém
Nagy László: Lánglakodalom
Nagy László: Pirosodik Húsvét
Nagy László: Tűz
Nagy László: Varjú-koszorú
Nagy László: Vendégek jövetele
Németh Ernő: Életre ítéltettünk
Németh Hugolin Szent Ferenc-rendi szerzetes, nemzetőr
Németh László: A vizsolyi biblia
Németh László: Az Ady-pör
Németh László: Az erdélyi irodalom
Németh László: Egy régi magyar folyóirat
Németh László: Heltai prózája
Németh László: Móricz Zsigmond*
Németh László: Sylvester nyelvtana
Névtelen íródeákok: Báthory Zsigmondról
Nógrádi Gyula: Ki volt a hős?
Novák Kálmán: A csüggedőkhöz
Novák Kálmán: Harc után
Novák Kálmán: Tavasz
Nyéki Vörös Mátyás: Boldogasszonról való ének
Nyirő József: A fekete pityóka
Obersovszky Gyula: A falak négyszögére kék
Obersovszky Gyula: Csillagok ülnek
Obersovszky Gyula: Kik vagytok ti
Obersovszky Gyula: Nekem minden színek közül
Obsitos: A legvitézebb magyar huszár
Október II-ik vasárnapján
Oláh Gábor: A kis káplár
Oláh Gábor: Apácai Csere János, hej!
Oláh Gábor: Mátyás király énekese
Oláh Gábor: Mikszáth Kálmán
Oláh János: Szabadság
Ölbey Irén: A Don mentén áll az öcsém
Ölbey Irén: Nagyboldogasszony
Ölbey Irén: Szent András
Oltványi Gáspár: Laudetur Jesus Christus!
Ölvedi László: Janicsárok kellenek
Opriss János honvéd, görögkatolikus kispap
Osváth Eszter: Katonák mennek…
Osváth Eszter: Ó béke, jöjj…
Osváth Eszter: Szállj, kis levél…
özv. Pósa Lajosné: Írom e levelet…
Özv. Pósa Lajosné: Virágos sír
P. Horváth Endre: Árpádból
Padányi Viktor: 1920. június 4.
Pados János
Pados János: Fonyód
Pados János: Mária légy velem!
Pakocs Károly: Fiam’ keresem
Palágyi Lajos: Az aradi vértanúk
Palágyi Lajos: Komjáthy Jenő sírkövére
Páll Miklós: Rodostói levél
Pálóczi Horvát Ádám: Gyónás
Pálóczi Horváth Ádám: Mátyás palotája
Palotay Gertrúd: Adalékok a kemencében főzéshez
Palotay Gertrúd: Palóc olajütő
Palotta /Emhecht/ Miklós: Nem, nem, soha!...
Pályán Etelka: Csodára várunk
Pap Benedek: Segítségül hívása Istennek
Pap József: Záradék
Pap Zoltán: Nem, nem, soha!
Papp Mihály: Szálljatok el felhők
Papp-Váry Elemérné: Nagy Lengyelországban
Parzsiczki Simeon János honvédgyalogos, áldozópap
Pásztor Árpád: A Naphoz
Pásztor Árpád: Új Noé
Paxy Anna levele – férjének Révay Ferencnek
Péchi Simon: CIX. Soltár
Pék Károly: Márianosztra
Perédy György: Őrszem a dombtetőn
Perez Özséb Antal szerzetesjelölt, honvédgyalogos-adjutáns
Pesti József: 1956-ban
Pesti József: Vulkán kürtőjén
Petelei István: A marosvásárhelyi céhek házi szokásairól
Pethő László Árpád: MENETELÉS 1956 - 2016
Petőfi Sándor levele – feleségének, Szendrey Júliának
Petőfi Sándor levele – K. F.-nek
Petőfi Sándor: A régi jó Gvadányi
Petőfi Sándor: Jókai Mórhoz
Petőfi Sándor: Kolmár József emlékkönyvébe
Petőfi Sándor: Pálnapkor
Petőfi Sándor: Szent sír
Petőfi Sándor: Vajda Péter halálára
Petőfiné Szendrey Júlia: Kezd már tombolni…
Petri György: A 301-es parcelláról
Petri Mór: A kis katona
Petri Mór: Árpád írása
Petri Mór: Átilla lakodalma
Petri Mór: Az Ér
Petri Mór: Ezeréves turulmadár
Petri Mór: Fáklyák
Petri Mór: Hadak útja
Petri Mór: Hadúr kardja
Petri Mór: Harcok
Pilinszky János levele – H. B. -nak
Pilinszky János: Bölcső és nem koporsó
Pilinszky János: Hommage à Paul Verlaine
Pilinszky János: Utószó
Pósa Lajos: Hej, Komárom, Komárom
Pósa Lajos: Kossuth Lajos emléke
Pósa Lajos: Március tizenötödikén
Pósa Lajos: Október hatodikán
Prém József: A szabadságról
Prohászka Ottokár: Kell imádkoznunk
Prohászka Ottokár: Kultúra és terror
Puszta Sándor: Dózsa-ikon
Puszta Sándor: Gyertyaszentelő
Puszta Sándor: Megszólalt a Föld
Puszta Sándor: Szent Kristóf
Puszta Sándor: Szent Sebestyén
Rab Tamás, Skorka Károly, Szegedi István, Törzsök József, Varga Antal, Zagyva Mária, Zolyáné Rácz Etus
Rab Zsuzsa: Ének Szent György vitézről
Rab Zsuzsa: Ráskai Lea széljegyzetei ANNIS DOMINI 1510-1978
Radnóti Miklós levele – Gyarmati Fanninak
Radnóti Miklós: Arckép
Radnóti Miklós: Szerelmes vers Boldogasszony napján
Radó Antal: A pesti Szabadság-téren
Radó Antal: Rab költő – Gyóni Gézának, Alatyrban –
Rajka Teréz: Pünkösd
Rákóczi könyörgése
Rákosi Viktor: Arrasi dal
Rakovszky József: A rab éneke
Rakovszky József: A rab éneke
Rakovszky József: A sátán arca
Rakovszky József: Az Eskü téri harang
Rakovszky József: Berlini hajnal
Rakovszky József: Dudás József mártírhalálára
Rakovszky József: Elmélkedés a zsarnok kőváránál
Rakovszky József: Emberiség
Rakovszky József: Hát hogy mint vagytok otthon, Pistikám? (Történet Petőfi Istvánról)
Rakovszky József: Oh, hányszor álmodott a Nép!
Rakovszky József: Rák[osi]
Rakovszky József: Üzenet a falon át
Rátkay László: Az ápolónőhöz
Rátkay László: Viharban
Ratkó József: Nagy László
Réffy Endre honvédszázados, piarista szerzetes, plébános
Reichard Piroska: Ver sacrum
Reindl Erzsébet: Miltényi József huszárkapitány emléke és kultusza Tapolcán
Reményik Sándor /Végvári /: Könnyek
Reményik Sándor /Végvári/: A költözők
Reményik Sándor /Végvári/: A szikra szikra csak...
Reményik Sándor /Végvári/: Ember az ekeszarvánál, 1920-ban
Reményik Sándor /Végvári/: Én még szabad vagyok
Reményik Sándor /Végvári/: Három szín
Reményik Sándor /Végvári/: Magyar gyermekek
Reményik Sándor /Végvári/: Némely pesti poétának
Reményik Sándor /Végvári/: Öröktűz
Reményik Sándor: „Lélektől lélekig”
Reményik Sándor: A dalaimat...
Reményik Sándor: A fordító
Reményik Sándor: A karácsonyfa énekel
Reményik Sándor: A szobor helyén
Reményik Sándor: Elvégeztetett?
Reményik Sándor: Erdély magyarjaihoz
Reményik Sándor: Erdélyi március
Reményik Sándor: Halottak napja
Reményik Sándor: Hogy is volt?
Reményik Sándor: Hymnus
Reményik Sándor: Keserű szívvel
Reményik Sándor: Segítsetek!
Reményik Sándor: Szószéken
Reményik Sándor: Új szövetség
Reményik Sándor: Zászló a szélben
Reviczky Gyula: Barabás Miklóshoz
Reviczky Gyula: Március tizenötödikén
Reviczky Gyula: Márczius tizenötödikén
Richter M. István: A mesteravatás és mesterasztal a céhvilágban
Rónay György: Betlehem
Rónay György: Guillaume de Machaut balladája
Rónay György: Gyermektemető
Rónay György: Wladimir Pachmann
Rosty Kálmán: Pátrónánkhoz
Rózsafi Rosen Pál római katolikus káplán, honvédtüzér
Rozványi Vilmos: Búcsúzóra
Rozványi Vilmos: Egyszerű emlék
Rudnyánszky Gyula: Örökkévaló szűz Máriához
Rudnyászky Gyula: Kitéptek karjaidból
Rumi Erzsébet: Virágvasárnap
Ruttkay Arnold: Nem volt még elég…?
Saáry Éva: Október 23
Sáfári László: Bimbó kinyílik
Sajó Sándor szavalóverseny a felvidéki Ipolyságon, a Magyar Költészet napján
Sajó Sándor: A faluban most virágzik az akác…, A vers halála, Háború van, Magasság, Szent gyász
Sajó Sándor: Add nekem…, Szülőföldem dalos tája, Vén legény dala
Sajó Sándor: Az erdő mélyén…
Sajó Sándor: Bessenyei
Sajó Sándor: Bessenyei szeretője
Sajó Sándor: Beszédes ajkad néma, csendes, Éj a szabadban, Mint megnyúlik a gyertyaláng is…
Sajó Sándor: Bocskai éneke
Sajó Sándor: Bűnös magyar töredelme
Sajó Sándor: Dal a szülőföldről
Sajó Sándor: Dal az éjben
Sajó Sándor: Dal az éjben
Sajó Sándor: Drégelyi ének
Sajó Sándor: Emlékezés a szabadságharcra, Győzni kell, Mikes szerelme, Sabác, Új magyar
Sajó Sándor: Ének Tompa Mihályról
Sajó Sándor: Gróf Festetics György emlékezete
Sajó Sándor: Halál az élet mezején
Sajó Sándor: Harangszó az Ipoly partján, Kakukkfűillat, Szülőföldem szép határa
Sajó Sándor: Harangversek, Kit Isten szívvel ver meg, Március tizenötödikére
Sajó Sándor: Harminc év, Kelet, nyugat, Krisztus lehajtja fejét a kereszten…
Sajó Sándor: Harminc év, Kelet, nyugat; Pünkösd reggelén
Sajó Sándor: Hazafelé
Sajó Sándor: Honvédek szobra
Sajó Sándor: Hős diákok
Sajó Sándor: Huszárok
Sajó Sándor: Lelkes honvédek
Sajó Sándor: Lovcsen
Sajó Sándor: Madách-ünnepen
Sajó Sándor: Magyar ének 1925-ben
Sajó Sándor: Magyar katonák
Sajó Sándor: Magyar lélek
Sajó Sándor: Mária keserve
Sajó Sándor: Mohács után
Sajó Sándor: Muzsikaszó
Sajó Sándor: Ne sírj… , Kép, Szob
Sajó Sándor: Pannonhalmán
Sajó Sándor: Ragyog a csillag fönt az égen…
Sajó Sándor: Vagyunk még magyarok
Sajó Sándor: Vatha éneke 1046-ban
Sajó Sándor: Vitam et Sanguinem!
Sántha György: 1935. május
Sántha György: Július 1916
Sántha Károly: Bús lány imádkozik
Sántha Károly: Húsvétkor
Sántha Károly: Nehéz napokban
Sárközi György: Magunkért lázadó Dózsák
Sárközi György: Magyar árnyak
Sárosi Gyula: A huszár
Sárosi Gyula: A vén huszár
Sas Ede: A versaillesi labdák
Sas Ede: Az aradi vértanúk
Sasváry Lola: Nagypéntek
Schnircz József honvédgyalogos, plébános
Schöpflin Aladár: Kaffka Margitról
Sebesi Ernő: Komjáthy Jenő
Seemayer Vilmos: Ludvérc-babonák Zala és Somogy vármegyékből
Serfőző Simon: Bűntelenül
Serfőző Simon: Még utána is
Sértő Kálmán: A halott József Attilához
Sértő Kálmán: Árnyékomról
Sértő Kálmán: Az én karácsonyom
Sértő Kálmán: Éjféli mise után
Sértő Kálmán: Kolozsvár
Sértő Kálmán: Kosztolányi sírdombjánál…
Sértő Kálmán: Más vagyok, mint akinek látnak
Sértő Kálmán: Születésnapomra
Sík Sándor: A diskutorok[1] temploma
Sík Sándor: Cserkészinduló
Sík Sándor: Dalolj, ne félj!
Sík Sándor: Folyosó
Sík Sándor: Forradalom
Sík Sándor: Morgó remete
Sinka István: Béke
Sinka István: Dózsa koronázása
Sinka István: Ének 56 karácsonyára
Sinka István: Ének a Don hőseiért
Sinka István: Ének a Don hőseiért
Sinka István: Fábián Mihály honvéd eltűnt
Sinka István: Isten őszi csillaga…
Sinka István: Jobb lett volna Baranyába…
Sinka István: Kicsi nép nagy bánattal
Sinka István: Százezer udvar
Sinka István: Szelíd és egyszerű levél Fiala Ferenchez
Sinka István: Szent-Mihálykor
Sinka István: Üdv néked Ifjúság
Sipos Gyula: A halottak
Somló Sándor: IV. Istvánból
Somló Sári: A mélységekből…
Sommer János: Mátyás könyvtáráról a moldvai fejedelemnél
Somogyi Imre: Nehéz idők
Sujánszky Antal: Könyörgés Máriához
Sulyok Vince: Félhangra
Supka Jeromos papnövendék, honvéd-tüzérőrmester
Süveges ….* : Szibéria
Szabó Dezső: [Síriratai]
Szabó Ferenc: Csontváry
Szabó Ferenc: Jövőbenézés
Szabó Ferenc: József Attila Istene
Szabó Géza: Ezer éves…
Szabó Gyula: Őszi dal
Szabó Jenő: Nem tudok elmenni…
Szabó Kálmán: Csöngettyű és kolomp a kecskeméti pásztorság kezén (1. rész)
Szabó Kálmán: Csöngettyű és kolomp a kecskeméti pásztorság kezén [II. rész]
Szabó Kálmán: Csöngettyű és kolomp a kecskeméti pásztorság kezén [III. rész]
Szabó Kálmán: Szappanfőzés Kecskeméten
Szabó Lőrinc levele – feleségének
Szabó Lőrinc levele – Lázár Júliának
Szabó Lőrinc: A kiszolgáltatottak
Szabó Lőrinc: Az örök Magyarországhoz
Szabó Lőrinc: Dsuang Dszi álma
Szabó Lőrinc: Erdélyi József és versújságja
Szabó Lőrinc: Meglepetések
Szabó Lőrinc: Párbeszéd
Szabolcska László: Levél Galíciából
Szabolcska Mihály: Ének a csatatéren
Szakál Gábor: Egy elmaradt előadás margójára
Szakolczay Lajos: »Fejükön a Halál fehér glóriája«
Szalatnai Rezső: Széchenyi
Szalay Károly: Carmen lugubre
Szalay Mihály: A honvéd anyja
Szalay Mihály: Az eltűnt özvegye
Szalay Mihály: Elvégeztetett
Szalóky József 1848-as honvédőrnagy levelezése –későbbi feleségével, Szentpétery Júliával
Számadó Ernő: Kisasszony napján
Szász Gerő: Az ó és új testamentum
Szász Károly: Emlékezés [Mentovich Ferenc] Mentovicsra
Szász Károly: Karácson
Szász Károly: Károli Gáspár szobra előtt
Szász Károly: Sírvers
Szávay Gyula: A király
Szávay Zoltán: Halott harcos jelentése
Szécsi Margit: Március 15.
Szegedi Gyula honvéd: Miként Gyóni mondta…
Szegedi Kis István: A magyarok siralmas éneke a tatár rablásról
Székely Nándor: Duba Ágnes
Szemere Miklós: Bordal Tompa Miskához
Szemere Miklós: Rákóczi szelleméhez
Szenczi Molnár Albert: 23. zsoltár
Szenczi Molnár Albert: 42. zsoltár
Szendrey Ákos: A népi élet társasösszejövetelei
Szendrey Ákos: Közvetítők szerepe a házasságkötésben*
Szendrey Júlia: El messze innen
Szendrey Zsigmond: Tiltott és előírt ételek a magyar népszokásban
Szent Ferenc
Szentgáli János 48-as honvédfőhadnagy, piarista tanár
Szentgyörgyi István: Halottak napján
Szentjánosi Csaba : „TUDSZ-E MÉG VILÁGUL?”
Szentjánosi Csaba: A 75 éve született Bella István vonzáskörében, nem csak Emlékéve kapcsán. I.
Szentjánosi Csaba: A 75 éve született Bella István vonzáskörében, nem csak Emlékéve kapcsán. II.
Szentjánosi Csaba: A 75 éve született Bella István vonzáskörében, nem csak Emlékéve kapcsán. III.
Szentjóbi Szabó László: A Fogadás
Szentjóbi Szabó László: Az együgyű paraszt
Szentmihályi Szabó Péter: Átkozott, áldott Trianon
Szentmihályi Szabó Péter: Késik még a jel
Szép Ernő: Levél magyar hadifogolyhoz
Szép Ernő: Messze, messze, messze
Szép Ernő: Világtalan katonáknak
Szép violácska, kedves rózsácska
Szepessy László Szent Erzsébet*
Szepessy László: Fotografiák
Szerémi Illyés: Cantio pulchra
Szigethy Ferenc: Őszi éjszakába…
Szilassy István tartalékos hadapród, valamint három közhuszár hőstette az I. világháborúban.
Szily Szabó Károly: Trianon!
Sziráki Medárd ferences szerzetesnövendék, honvédgyalogos
Szkárosi Horvát András: Vigasztaló ének
Szombati-Szabó István: Lázítás a békére
Szőnyi Géza: „Csőcselék” gyilkos Gerő
Szőnyi Gyula: 1956. november 4-e után
Szőnyi Gyula: 1956. november 4.
Szőnyi Gyula: A rab
Szőnyi Gyula: Egy ember a sárban
Szőnyi Gyula: Fekete rabó
Szőnyi Gyula: Golgotán
Szőnyi Gyula: Ha valakit rúgnak
Szőnyi Gyula: Jogot kérek
Szőnyi Gyula: Jött-ment
Szőnyi Gyula: Mártírok
Szőnyi Gyula: Mindszenty
Szőnyi Gyula: Ne higgyetek!
Szőnyi Gyula: Nem felejtünk
Szőnyi Gyula: Utolsó kívánság
Szőnyi Gyula: Utolsó szó jogán
Szőnyi Gyula: Üzenet [Két rab]
Sztancsi Román János ferences rendi házfőnök, plébános
Szücs József: Ének hősök emlékünnepén
Szuhay Benedek: Ha a sok…
T u r c h a n y i István: Magyar katonák
Takáts Gyula: Magyarok
Takáts Gyula: Tatay Sándorra emlékezve
Takáts Sándor: A hazai török hegedősök
Takáts Sándor: A régi bánáti bálok
Takáts Sándor: A régi diákéletből
Takáts Sándor: A szöktetés
Takáts Sándor: A Zrínyi-úrfiak
Takáts Sándor: Az igazi szegénylegények
Takáts Sándor: Csáky szalmája
Takáts Sándor: Hogyan ostromolta a komáromi bírót 20.000 török
Takáts Sándor: Polgármesterválasztás Budán 1694-ben
Takáts Sándor: Régi újsághírek
Tamási Lajos: Egy körúti sírkeresztre
Tamási Lajos: Keserves fáklya
Tarczay Gizella: Ki a szabadba
Tarnóczy István: Dicseret gyertya szentelö Boldog Aszszonyrul
Tatay Sándor: Egy téli nap Badacsonyban, 1950-ben
Teleki Sándor: Levelek
Temesváry Ferenc: Dicsőséges október emlékére
Thaly Kálmán: Árpád apánk…
Thaly Kálmán: Bezerédi nótája
Thaly Kálmán: Túri György harci éneke
Thándor Márk: Megkopott harangszó
Thomée József: Nem hívlak…
Thomée József: Öt év után
Thuróczi Zoltán püspök: Éjjeli őrszem (Temetési igehirdetés Reményik Sándor sírjánál)
Thurzó Elek levele – Ormosdi Székely Magdolnának
Thurzó György levele – mátkájának, Czobor Erzsébetnek
Timon Tibor: Öröktűz
Tinódi Sebestyén diák: Az udvarbírákról és kulcsárokról
Tollas Tibor: Az elítéltek
Tollas Tibor: Az őr
Tollas Tibor: Az utolsó tanítvány
Tollas Tibor: Húsz szem cseresznye
Tollas Tibor: Indiánsirató
Tollas Tibor: Ítélet előtt
Tollas Tibor: Mindhalálig
Tollas Tibor: Önítélet
Tollas Tibor: Pók a cellában
Tollas Tibor: Sose szabadulva
Tollas Tibor: Szegedi ballada
Tollas Tibor: Versek erdejében
Tömörkény emléktáblájára
Tömörkény István: A bruder
Tömörkény István: A kintorna és Galiba Ádám
Tömörkény István: A költő búja
Tömörkény István: A Netu Márton történeteiből
Tömörkény István: A rókusi szappanos és az angol
Tömörkény István: A túzokvadász
Tömörkény István: Az iszákregement
Tömörkény István: Dankó Pista
Tömörkény István: Egy kis fejezet a nagy regényből
Tömörkény István: Elbúcsúzás
Tömörkény István: Halbőr a gyógyszertárban
Tömörkény István: István: Régi szegedi alakok
Tömörkény István: János mint szerencsés nyerő
Tömörkény István: Liberálisok és konzervatívok
Tömörkény István: Maróthy doktor
Tömörkény István: Masa sógor
Tömörkény István: Régi szegedi alakok
Tömörkény István: Régi szegedi alakok III. rész
Tömörkény István: Steinhardt Náci a nagypéntekkel
Tömörkény István: Szegedi alakok
Tömöry Péter: Szibéria
Tompa László: A beteg Dsida Jenőhöz
Tompa László: Halálbamenők üdvözlete
Tompa László: Kiáltás
Tompa Mihály levele – Böszörményi Katalinnak, Soldos Emíliának
Tompa Mihály: A fogoly
Tompa Mihály: Kazinczy emlékezetére
Tompa Mihály: Kisfaludy Sándor emlékére
Tornai József: Bartók
Tornai József: Gorkij börtöne a Péter-Pál-erődben
Tornai József: József Attila
Tornai József: Szent István szarkofágja
Tornai József: Vőfély nem volt se hold, se nap
Tóth András István ferences szerzetes, huszárőrmester
Tóth András István laikus szerzetestestvér, honvédhuszár
Tóth Árpád: A vén magyar hegy…
Tóth Árpád: Invokáció Csokonai Vitéz Mihályhoz
Tóth Árpád: Katonasír
Tóth Árpád: Prospero szigetén
Tóth Bálint: Magyar litánia
Tóth Bálint: Örök béke
Tóth Bálint: Reggel a hóhér
Tóth Bálint: Sirató
Tóth Bálint: Vigyázzatok az éjszakára!
Tóth Dezső: Útban a „front” felé
Tóth Kálmán: Dal Przemyslről
Tóth Kálmán: Deák Ferenc emlékezete
Tóth Kálmán: Honvéd sírja
Tóth Kálmán: Szilágyi Erzsébet
Tóth Lajos honvéd: Búcsúztató egy hős honvéd halálára
Tóthné Munkácsy Eleonóra: Imádkozom…
Totth Jenő: Akármi jő, emlékezünk
Totth Jenő: Pereg a dob
Traeger Ernő: Szent Margit
Tuba Károly: Hír a harctérről
Turcsány Péter: Mi így emlékezünk
Turi György: Harci ének
Túrmezei Erzsébet: A nagyheti titok
Túrmezei Erzsébet: Jelige
Tusnády László: Bujdosóének
Tűz Tamás: Angyal mondd ki csak félig
Tűz Tamás: Íme, barátra lelék
Tűz Tamás: Leonardo
Tűz Tamás: Megfútták a harsonákat
Tűz Tamás: Párkák
Tűz Tamás: Szent Borbála napján
Utassy József: Anyám
Utassy József: Fény a bilincsen
Utassy József: Zrínyi Miklós!
Vachott Cornélia levele – Erdélyi Jánosnak
Vachott Sándor: Széphalom
Váci Mihály: Betlehemes
Vágó Márta levele – József Attilának
Vajda Endre: Pál igéjére
Vajda Ferenc: Székely kérdés a XVI. században
Vajda János – menyasszonyának, Bartos Rózának
Vajda János levele – menyasszonyának, Bartos Rózának
Vajda János: A végrendelet
Vajda János: Petőfi olvasásakor
Vajda János: Vége van
Valentyik Ferenc: A dabasi Kossuth-koszorú története
Valentyik Ferenc: Fleischer Etelka, Gyóni Géza elfeledett múzsája
Valentyik Ferenc: Kötetek, versek és eszmék cseréje
Valentyik Ferenc: Mády Ferenc, a dabasiak lokális poétája
Valentyik Ferenc: Takács Ádám [1733-1797] református tiszteletes példaadó életútja
Vályi Nagy Géza: Anyám leveléből
Vályi Nagy Géza: Az országzászló előtt
Vályi Nagy Géza: Erdély
Vályi Nagy Géza: Gvadányi lovasgenerális hívogatója
Vályi Nagy Géza: Ha minden szem…
Vályi Nagy Géza: Halottak napján
Vályi Nagy Géza: Harmadik temetés
Vályi Nagy Géza: Három könnycsepp…
Vályi Nagy Géza: Horthy István
Vályi Nagy Géza: Hosszú pihenő
Vályi Nagy Géza: Irredenta rapszódia
Vályi Nagy Géza: Jézus szeme
Vályi Nagy Géza: Jöhet már minden!
Vályi Nagy Géza: Limanova
Vályi Nagy Géza: Október 6.
Vályi Nagy Géza: Szemek, magyar szemek
Vályi Nagy Géza: Trianon után
Vályi Nagy Géza: Vénülő leányok
Vámossy József: Reggeltől estig fáradunk…
Váradi Antal: Ave Maria
Váradi Antal: Ave Maria
Váradi Antal: Hun utódokból
Váradi Antal: Magyarok Istene!...
Vargha Gyula: A Magyar társadalomhoz
Vargha Gyula: Erdélyünk
Vargha Gyula: Károlyi Mihály
Vargha Gyula: Kevés a vetés
Vargha Gyula: Kézai Simon mester
Vargha Gyula: Magyar katonáinkhoz
Vargha Gyula: Rákóczi temetése
Vargha Gyula: Szülőim sírjánál
Vargha Gyula: Tinódi halála
Vargha Gyula: Zrínyi
Vári Fábián László: Illyés Gyula fejfája előtt
Vári Fábián László: Majtény
Várnai Zseni: Anyám, akkor én mindig jó leszek…
Városi István: Péter-Pál reggelén
Varró Klára: Üzenet egy tömegsírból
Vas István: Szabó Lőrinc halálára
Vásárhelyi András: Ének Szent László királyról
Vay Sándor: Karácsony Rodostóban
Vay Sándor: Kurucok asszonyai
Végh Eduard István ferences szerzetesjelölt, honvédgyalogos-őrmester
Végvári [Reményik Sándor]: Eredj, ha tudsz
Vékony Pál: Kiss Péter alszik…
Verseghy Ferenc: Edgy Szamos-parti fetske keserves nyögése
Verseghy Ferenc: Szentjóbi Szabó László halálára
Vértessy Gyula: Tubarózsa halála
Vértesy Gyula: Azt mondják, hogy élünk
Vértesy Gyula: Huszárnóta
Vértesy Gyula: Szomorú hajnalhasadás
Vértesy Jenő: A nikápolyi csata
Vértesy Jenő: A szabácsi kapitányok
Vértesy Jenő: Kossuth
Vértesy Jenő: Tar Lőrinc
Vértesy Jenő: Tomori Pál legendája
Vértesy Jenő: Tűzpróba
Vida József: Tatárjárás
Vidor Marcell: Rákóczi ruténjei között
Vihar Béla: Egy katona megy a hóban
Vimmer Ignácz káplán, honvédgyalogos
Vinnai Ferenc: Üzenet haza
Virág Benedek: Baróti Szabó Dávid halálára
Virág Benedek: Vigasztaló
Viski Károly: „Az öreg székely rovásírása”
Viski Károly: Tihany őshalászata
Visszatekintve az I. világháború borzalmaira: Przemyśl
vitéz Csikós Jenő: Az Országzászlók
Vitéz György: Túléltem
vitéz Somogyvári Gyula /Gyula diák/: Panasz
vitéz Somogyvári Gyula: A boldog szunnyadókhoz
vitéz Somogyvári Gyula: A Szajna felé s a Tisza felé…
vitéz Somogyvári Gyula: A turáni testvérekhez
vitéz Somogyvári Gyula: Ábel a Tiszaparton
vitéz Somogyvári Gyula: Az elfoglalt sáncon
vitéz Somogyvári Gyula: Egyszer majd eljön
vitéz Somogyvári Gyula: Éjféli lázak
vitéz Somogyvári Gyula: Fekete madarakról
vitéz Somogyvári Gyula: Hajnali imádság
vitéz Somogyvári Gyula: Halott legény istenvárása
vitéz Somogyvári Gyula: Kuruc riadó a soproni sáncon
vitéz Somogyvári Gyula: Lélekszentelés
vitéz Somogyvári Gyula: Magam bátorítása
vitéz Somogyvári Gyula: Megáld az Isten
vitéz Somogyvári Gyula: Nagyanyó
vitéz Somogyvári Gyula: Ne kérdezz!
vitéz Somogyvári Gyula: Október 31.
vitéz Somogyvári Gyula: Repülj fehér galamb…
vitéz Somogyvári Gyula: Sereginduláskor
vitéz Somogyvári Gyula: Sopron segíts!
vitéz Somogyvári Gyula: Tihany alatt
vitéz Somogyvári Gyula: Varjú-zarándok
vitéz Somogyvári Gyula: Vert hadak útján
Vitéz Somogyváry Gyula /Gyula deák/: Új ének Szent István napján
vitéz Somogyváry Gyula: Húsvéti hármas-ének
vitéz Somogyváry Gyula: Roham után
Vitkovics Mihály: A múzsa panasza Barcsai Ábrahám sírjánál
Vitkovics Mihály: Horvát Istvánhoz
Viz Zoltán: Don Bosco titka
Viz Zoltán: Horthy
Viz Zoltán: Szent Ágoston
Viz Zoltán: Szent Terézke
Vizsolyi Miklós: Rodostói emlék
Vizsolyi Miklós: Rodostói emlék
Volly István: [Kis balladajáték] „Barna kislány megy a kútra”
Volly István: 101 Szűz Mária ének népi gyűjtésből [I. rész]
Volly István: 101 Szűz Mária ének népi gyűjtésből [II. rész]
Volly István: 101 Szűz Mária ének népi gyűjtésből [III. rész]
Volly István: 101 Szűz Mária ének népi gyűjtésből [IV. rész]
Volly István: 101 Szűz Mária ének népi gyűjtésből [IX. rész]
Volly István: 101 Szűz Mária ének népi gyűjtésből [V. rész]
Volly István: 101 Szűz Mária ének népi gyűjtésből [VI. rész]
Volly István: 101 Szűz Mária ének népi gyűjtésből [VII. rész]
Volly István: 101 Szűz Mária ének népi gyűjtésből [VIII. rész]
Volly István: 101 Szűz Mária ének népi gyűjtésből [X. rész]
Volly István: 101 Szűz Mária ének népi gyűjtésből [XI. rész]
Volly István: 101 Szűz Mária ének népi gyűjtésből [XII. rész]
Volly István: 101 Szűz Mária ének népi gyűjtésből [XIII. rész]
Volly István: 101 Szűz Mária ének népi gyűjtésből [XIV. rész]
Volly István: 101 Szűz Mária ének népi gyűjtésből [XV. rész]
Volly István: 101 Szűz Mária ének népi gyűjtésből [XVI. befejező rész]
Volly István: Alföldi nagy aratóünnep
Volly István: Alsóbodoki villőzés
Volly István: Balatonszárszói pünkösdi parádé
Volly István: Cigándi májusjárás
Volly István: Dunántúli nagy pünkösdjárás
Volly István: Esztergomi köszöntő
Volly István: Felvidéki nagy karikázó
Volly István: Fonyódi köszöntő
Volly István: Görög Ilona
Volly István: Húsvéti népi játékok, somogyi mátkatál, nagyhindi „Hej kicice”-játék, füzesgyarmati és nagyguti húsvéti köszöntő
Volly István: Komáromszentpéteri és Martosi Árgyilus-tánc
Volly István: Kötsei „Haja, haja, gombos majoranna”
Volly István: Menyhei farsangi talalaljkázás és domaházi ijesztőjárás
Volly István: Mérai »szép farsangolók«
Volly István: Nagyszalontai köszöntő
Volly István: Ősz lakodalmak [A mezőkövesdi gyertyás-tánc*]
Volly István: Sárközi menyasszonybúcsúzó
Volly István: Zoborvidéki szentivánéji tűz
Voloscsuk Dallos János huszárszázados, papnövendék
Vörösmarty Mihály levele – feleségének Csajághy Laurának
Vörösmarty Mihály levele – feleségének, Csajághy Laurának
Vörösmarty Mihály: A puszta sír
Vörösmarty Mihály: Budai temető
Vörösmarty Mihály: Cserhalom
Vörösmarty Mihály: Kisfaludy Károly sírjára
Vörösmarty Mihály: Mikes búja, A sas
Vörösmarty Mihály: Rákóczy Bercsényinél Lengyel Országban
Vörösmarty Mihály: Salamon
Vörösmarty Mihály: Szabad sajtó
Vörösmarty Mihály: Zalán futása
Vörösmarty Mihály: Zrínyi
Wass Albert: Gergely testvér
Wass Albert: Házsongárdi temetőben
Wass Albert: Lohengrin
Wass Albert: Nagypénteki sirató
Wass Albert: Olyan jó volna messze menni
Wass Albert: Tudom: a költőt megveted
Weöres Sándor: A tér lovasa
Weöres Sándor: Bolero
Weöres Sándor: Egysoros vers
Weöres Sándor: Elesett katonák
Weöres Sándor: József Attila utolsó fényképére
Weöres Sándor: Mária
Weöres Sándor: Megkopottan
Weöres Sándor: Merülő Saturnus
Weöres Sándor: Öregek
Weöres Sándor: Zsoltár részletek Szenczi Molnár Albert versformáiban
Weppery László: Vivát… vivát…
Wesselényi Kata levele – férjének, Kornis Ferencnek
Withalmi Muki kispap, honvédtüzér
Zas [Szász] Lórántra emlékezve
Zas Lóránt: A szégyen, Bízz abban, Csak az éjszakát, Kavicsok Pag szigetéről, Szívembe
Zas Lóránt: Nem
Zas Lóránt: Táltos Ének
Zempléni Árpád: A táltos
Zempléni Árpád: Játék, Végig az országon
Zempléni Árpád: Vámbéry halálára
Zilahy Lajos: Arany János sírjánál
Zilahy Lajos: Egy elesett katona felett
Zilahy Lajos: Ima a lembergi országút mellett
Zilahy Lajos: Kárpáti falvak
Zilahy Lajos: Katonatarisznya
Zilahy Lajos: Orosz délibáb
Zilahy Lajos: Requiem
Zilahy Lajos: Szibériai álom
Zivuska Andor: Szomorú anyák
Zoltai Lajos: A debreceni viselet a XVI-XVII. században [IV. rész]
Zoltai Lajos: A debreceni viselet a XVI–XVIII. században [II. rész]
Zoltai Lajos: A debreceni viselet a XVI–XVIII. században [III. rész]
Zoltai Lajos: A debreceni viselet a XVI–XVIII. században* [I. rész]
Zoltán Vilmos: Magyar ősz
Zombory Andor: Anyaszívek
Zorád Eta: A térkép
Zrínyi Ilona levele – férjének Thököly Imrének
Zrínyi Kata levele – férjének, Forgách Imrének
Zrínyi Miklós: Attila, Nem írom pennával
Zsabka Kálmán: Circumdederunt me
Zsabka Kálmán: Erdély éneke
Zsabka Kálmán: Koppány
Zsabka Kálmán: Október hat
Zsabka Kálmán: Petőfi átka
Zsabka Kálmán: Trianon

szozattv


szozat a tiszta hang Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Rátkai 2020 01 30 jorafordulopal vers2020a Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf