Balogh Melanie levele Lisznyai Kálmánnak

Lisznyai KalmanA ma már szinte ismeretlen költőnőnő szerelmes sorai a kor ünnepelt, de korunkban alig emlegetett költőjéhez szólnak.

Baden, 1858. augusztus 31.

        Tisztelt Kegyed!
    Már régen válaszoltam volna kedve levelére, ha attól nem félek, hogy egyszerű soraim meg nem felelnek ama költő kedélyben írt levélnek, azonban nem lehet mindenki lánglelkű költő, még kevésbé oly aranyosszájú próféta, mint Ön. Végtelenül sajnálom, hogy Badenben nem találkozhattunk, alig hiszi az ember, mily jólesik szívének édes anyanyelvét idegen országban hallani, honfitársaival találkozni… Mi kevés emberrel ösmerkedtünk meg, a „szépet” semmiféle német fiatal embertől nem fogadtuk el, s így elhiheti, hogy Vas Elek csak tréfából mondotta azt Önnek.
    Sok kirándulást tettünk, ami e rendkívül szép vidéken kimondhatatlan gyönyört szerzett ábrándokhoz hajló lelkemnek – nem tudom, miért – néha oly mélabús, fájó fájó érzés remegteté szívemet, ha szemeim az előttem nyugvó nagyszerű tájon pihentek, mintha meg akarna repedni… S abban a percben azt hittem mégis, hogy a menny vonult lelkemen keresztül!
    Mily szép, mily gyönyörteljes halál volna az, kora reggel, midőn a nap tűzgolyóként emelkedik a föld fölé… annak feltörekvő sugarain a mennybe szállani! – E gondolat merült fel lelkemben ma reggel, midőn Rauhenstein nagyszerű romjai közt bolyongva, a szikla egyik csúcsán a napfölkeltére merengtem, itt érzem azt, hogy csak az öröm köt a földhöz, a fájdalom az égbe vonzza lelkünket.
    Igen igen köszönöm édes Lisznyai, hogy velem azon még nem ösmert szép, gyöngéd kis költeményét közölte, akaratlanul is el-elmondom néha, olyannyira megtetszett.
    Nem tudom, levelem Hall-ban fogja-e még találni, fájdalom, mi pár nap múlva lehagyjuk már e tündérszép vidéket, melynek szépségére még a visszaemlékezés is örökre édes leend, nemsokára viszontlátom édes szüleimet, imádott hazámat, jó barátaimat. – Mi jó lesz egy hó távollét után az édes anyai keblen megpihenni! Ó, ezt a boldogságot ösmerem, szívemet az öröm ez édes előérzete már is sebes dobogásba hozza.
    Isten Önnel, édes Lisznyai! A nyakkendőt tegnap végzém be, soraim kíséretében útnak indítom. Reménylem, Hall üdvös hatással volt kissé gyönge egészségére, amit Önnek szívből kíván tisztelője s barátnője
                              Balogh Melanie

Vahot Imrének szíves üdvözletemet, itt levő rokonunk, Zsarnay Imre tiszteli Önöket.

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hang szozat a tiszta hang
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf