»A XXI. század a Titánok százada lesz, a XXII. pedig az isteneké…«
A Magyar Katolikus Püspöki Kar 1946-os karácsonyi körlevele a felvidéki magyarellenes jogtiprásokról /részlet/
Ábrányi Emil: A mi zászlónk
Adonyi Nagy Mária: Teremtés
Ady Endre: A fajtám sorsa
Ady Endre: Ad az Isten
Ady Endre: Imádság úrvacsora előtt
Ady Endre: Szép magyar sors
Ágh István: Istenháza
Agyagfalvi Hegyi István: A magyar dal
Agyagfalvi Hegyi István: Az élet csak az Úr!
Agyagfalvi Hegyi István: De profundis
Agyagfalvi Hegyi István: Harangkötél
Agyagfalvi Hegyi István: Haza izenek…
Agyagfalvi Hegyi István: Hej, te szegény Magyarország
Agyagfalvi Hegyi István: Isten
Agyagfalvi Hegyi István: Isten csákánya alatt
Agyagfalvi Hegyi István: Levél Amerikába
Agyagfalvi Hegyi István: Magyar ősz
Agyagfalvi Hegyi István: Találkozás az Istennel
Agyagfalvi Hegyi István: Úri koldusok rendje
Agyagfalvi Hegyi István: Világok harca közt
Alföldi Géza: A Golgotára…
Alföldi Géza: Az én apám egy szabad proletár
Alföldi Géza: Elég!
Alföldi Géza: Hazátlanok
Alföldi Géza: Magyar ember
Alföldi Géza: Magyarnak lenni
Alföldi Géza: Pajtás a hitet el ne add!
Alföldi Géza: Szabadság?
Alföldi Géza: Szenvedni kell!
Alföldi Géza: Temetők népe
Áprily Lajos: Haza
Áprily Lajos: Holló a kereszten
Áprily Lajos: Menedék
Áprily Lajos: Nyugtalan égbolt
Áprily Lajos: Szállj, Ábel füstje
Áprily Lajos: Templom
Arany János: Magyar Misi
Arany János: Reggeli ének
Arany János: Rendületlenül
Arany János: Segítsünk a hazán!
Árpás Károly: Élettapasztalatom
Ásgúthy Erzsébet: Add tovább a lángot!
Ásgúthy Erzsébet: Csatatér
Ásgúthy Erzsébet: Halottak napja volt …
Ásgúthy Erzsébet: Te voltál a galamb
B. Dombi Attila: MINDENSZENTEK TÁRSASÁGA
Babay József: Ének irgalomért
Babits Mihály: Művész imája
Bágyoni Szabó István: Egy XXI. századi költőtáborhoz
Bajcsy-Zsilinszky Endre: Belesodródunk a világháborúba, s benne továbbsodródunk
Baka István: Én itt vagyok
Baka István: Gecsemáné
Baka István: Zsoltár
Balassi Bálint: Bocsásd meg Úristen…*
Balla Zsófia: Zsoltár
Baloghné Molnár Mária: Hazám!
Bangha Béla SJ: Lehetséges-e a világot Krisztusnak visszahódítani?
Bangha Béla SJ.: A mohamedánokról és a zsidóságról
Bányai Kornél: Magyar inferno
Bányai Kornél: Magyar nász
Bárd Miklós: Isten-érzés
Bárd Oszkár: Az Isten színei
Bárd Oszkár: Én meg akarom magam tartani!
Bárd Oszkár: Jánosnak levele van Magdolnához
Barkuti Jenő: A segély fa
Barkuti Jenő: Ady Endréről szólva…
Barkuti Jenő: Pilátus előtt
Barkuti Jenő: Rianás
báró Orczy Lőrinc: A magyar hazának
Bartalis János: A hó alatt nem alhat a vetés…
Bartalis János: Isten – kedves
Bartalis János: Isten kezében
Bartalis János: Isteni bölcsesség
Bartalis János: Megpróbáltatásban
Bartók Lajos: A magyar ifjúsághoz
Bartók Lajos: Az első napsugár
Batiz Dénes: Magyar hajnal felé
Batsányi János: A magyar író
Bazsó Dombi Attila görögkatolikus lelkipásztor beszéde a Sepsiszentgyörgyi Autonómia-rendezvényen*
Bazsó Dombi Attila: Isten vállalkozása; emberré lenni!
Bazsó Dombi Attila: Magyar köszöntés a hagyományos örmény karácsonyra
Bazsó-Dombi Attila: A Magyar Engesztelő Kápolna Isten akarata szerinti felépítése
Bella István: Halotti beszéd
Benyhe István: Társadalmi válságok
Berda József: A cseh-tót ivadék szól így
Berda József: Diákmisén
Berda József: Vespera Esztergomban
Berde Mária: A kereszt előtt
Berde Mária: Add meg Uram:
Berde Mária: Ima
Bódás János: A „tökéletes” ember
Bódás János: Békesség néktek!
Bódás János: Füst és fény
Bódás János: Irigylem az útszéli vándort
Bódás János: Károli Gáspár emlékezete
Bódás János: Lelkek parasztja
Bódás János: Nagy urak
Bódás János: Tövis
Bodor Aladár: A hallgató magyar
Bodosi György: Lejárt a világ
Borbély István: Az erdélyi magyar szépirodalom
Bözödi György: A nagy vizsgálat
Bözödi György: Őszi hálaadás
Br. Bánffy-Máthé Mária: Ének a székely Végekről
Brasnyó István: Krónikus ének 1988-ból
Brassai Viktor: Rabság
Buda Ferenc: Himnusz haza
Buda Ferenc: Szólásért való ének
Büki Attila: IMA
Bulányi páter: Besúgás és az e világi ország törvényszerűsége, avagy a jézusi kétszerkettő
Cs. Szabó László: Kis népek hivatása
Cságoly Péterfia Béla: A kassai vértanúk 1995-ös szenté avatásának tanulságai
Cságoly Péterfia Béla: Orbán Viktor kormányzásának jobboldali- keresztény- konzervatív gyökerű filozófiai bírálata
Csajbók Lidike: Ima
Cser László S. J.: A magyar szó dicsérete
Csighy Sándor: A hontalanhoz
Csighy Sándor: A magyar sors
Csighy Sándor: Betakart rózsák
Csighy Sándor: Bujdosó dala
Csighy Sándor: Krisztus
Csighy Sándor: Népem szószólója vagyok
Csighy Sándor: Szabolcsban én is ott vagyok Erdélyben
Csíki Sándor: Székely-magyar állampolgárság 2104-ben
Csiky Ágnes Mária: Áldás magyar nyelv
Csuka Zoltán: Az ősök földjén
Czegő Zoltán: Nosztalgia
Czipott György: Kegyelem
Czipott György: Megváltás örök
Czóbel Minka: Czigány temetés
Czóbel Minka: Krisztus
Czóbel Minka: Megnyugvás éneke
Dalmady Győző: A magyar szó
Dalmady Győző: Csak magyarok legyünk!
Dalmady Győző: Fel magyarom!
Dalmady Győző: Hazafiság és magyarság
Derzsi Sándor: A kezdet balladája
Dingha Béla: Hegyek között
Dinyés László: Kereszt
Diószeghy Dezső: Búzaszem
Diószeghy Dezső: Ma már tudom…
Diószeghy Dezső: Magyar, sorban
Diószeghy Dezső: Szonett Júdáshoz
Döbrentei Kornél: A rendíthetetlen lovag
Döbrentei Kornél: Amikor Madonnát játszik a céda
Döbrentei Kornél: Betilthatatlan szívdobogás
Dömötör Ilona: Köd
Dr. Bakos Batu: Szent Korona – magyar küldetés a múltban és jelenben
Dr. Dzsotjánné Krajcsir Piroska: Örmények karácsonya
Dr. Kerecseny János: Hitvány a fajtám
Dr. László Kálmán: Háborús ének.
Dr. Ölvedi László: Futóhomok
Dsida Jenő: Az utolsó miatyánk
Dsida Jenő: Gyónás Istennek
Dsida Jenő: Ha...
Dsida Jenő: Krisztus
Dudás Kálmán: Bizalommal és töredelmesen
Dura Máté: A hazaszeretetről
Dutka Ákos: A Kárpátok dala
Dutka Ákos: A magyar dal
Dutka Ákos: Az élet kútja
Dutka Ákos: Az Isten örök és egy egyedül
Ébredezünk-e csipkerózsika álmunkból?
Éltes Enikő: Hit
Emőd Tamás: Magyar legenda
Endrődi Sándor: Ha látok nyomorultat…
Endrődi Sándor: Isten
Endrődi Sándor: Isten dolga
Endrődi Sándor: Párbeszéd
Erdélyi János: Intés
Erdélyi János: Nemzeti zászló
Erdélyi József: Az én országom
Erdélyi József: Köszönet
Erdélyi József: Nyári rapszódia
Erdélyi József: Szeretet
Erdélyi József: Út
Erdélyi Tibor: A magyar harcos bátran énekel
Erdélyi Tibor: Egyetlen haza
Erdélyi Tibor: Feszülnek a húrok
Erdélyi Tibor: Isten nyoszolyáján
Falu Tamás: Ima
Falu Tamás: Imádság előre
Falu Tamás: Magyar bánat
Falu Tamás: Öregasszony imádkozik
Faludi Ferenc: Az Úr Jézushoz
Farcádi Sándor: Hun hegyek fölött
Farcádi Sándor: Székely szántó
Farcádi Sándor: Új élet kezdetén
Farkas Árpád: Zsoltár
Fáy Ferenc: A harminchárom éves Krisztus és én
Fáy Ferenc: Imádság, hajnali fényben
Fáy Ferenc: Kivégzés
Fáy Ferenc: Ruhátlanul
Fáy Ferenc: Tiborc új éneke
Fazekas Lajos: Énekkel szeretlek
Fehér Ferenc: Baranyai ének
Fehér Tibor: Örök bú
Féja Géza: Szent István népe
Fekete István: Múltunk és nyelvünk
Flórián Tibor: Bölcsőmtől síromig
Flórián Tibor: Mindenki testvérem nekem
Flórián Tibor: Végtelen békességgel
Földváry Miklós István: A hagyományos római /un. tridenti/ liturgia
fr. Dr. Barsi Balázs O.F.M.: Reményben élő ádventi Egyház vagyunk
Füst Milán: Magyar könyörgés
Gács Demeter: Jó volna
Gács Demeter: Misztérium
Gál Éva Emese: Fohász
Garai Gábor: Magyarul
Garay János: A hetyke huszárok
Garay János: Hit, remény és szeretet
Garay János: Unio
Gárdonyi Géza: Az öreghonvéd
Gáspár Jenő: Gyónás
Gavallér János: Az uralkodó zűrzavar
Gavallér János: Lélekzsarnokság
Gellért Sándor: Virraszt az Isten
Gérecz Attila: Boldog Özséb himnusz
Gittai István: Pipacs
Gömöri György: Attila sírja
Gr. Szapáry Hadik Etelka: Ketten vagyunk
Gracza János: Az én imádságom
Gulyás Pál: A Biblia siratása
Gulyás Pál: Ez itt a tér
Gulyás Pál: Mit akar a világ?
Gyökössy Endre: Dorgálj meg bennünket, Úristen
Gyökössy Endre: Zsoltár a háborúban
Gyóni Géza: Amit szerettem volna
Gyóni Géza: Én bús utam
Gyóni Géza: Jézus
Gyóni Géza: Latrok között
Gyóni Géza: Magyar rónán
Gyóni Géza: Sírvers
Gyóni Géza: Sírvers (2)
Gyóni Géza: Térjetek meg
Gyóni Géza: Tiborc is elment
Gyóni Géza: Vallás
Gyóni Géza: Zsoltár
Györe Imre: Fohász
Győry Dezső: Férfiének Európa romjain
Győry Dezső: Ha egyszer elfogyunk
Gyulai Pál: Áldjon meg az Isten
Gyurkovics Tibor: Táv
Habán Mihály: Átlényegülés
Hangay Sándor: Él a magyarság
Hangay Sándor: Könyörgés Szűz Máriához
Hangay Sándor: Magyar csillagok
Harsányi Lajos: Az öröm piros miséi
Harsányi Lajos: Bölcsődal
Harsányi Lajos: Jézus eljött hozzám
Harsányi Lajos: Légy büszke, hogy magyar vagy!
Harsányi Lajos: Magyarok a Tiszánál
Harsányi Lajos: Tragikus magyar
Harsányi Lajos: Vers az égi asszonyhoz
Harsányi Lajos: Vigília
Harsányi Zsolt: Két magyar
Harsányi Zsolt: Választás
Határ Győző: Jóisten
Hegyi Béla: Isten egyedül van
Heltai Gáspár: Kilencvennyolcadik fabula
Heltai Jenő: Ima
Herczeg Ferenc: „Könnyű az uraknak!”
Herczeg Ferenc: A szerződések szentsége
Herczeg Ferenc: Az „utolsó magyar”
Herczeg Ferenc: Az utolsó vacsora: az emberiség életének egyik csúcspontja
Herczeg Ferenc: Békeszerződés
Herczeg Ferenc: Hadjárat az igazság ellen
Herczeg Ferenc: Mozduljon meg az ország
Herczeg Ferenc: Nagyhatalmi paktum I.
Herczeg Ferenc: Nagyhatalmi paktum II.
Herczeg Ferenc: Prágai demokrácia
Herczeg Ferenc: Rossz politika
Herczeg Ferenc: Sir Austen Chamberlain és a revízió
Herczeg Ferenc: Tavaszi gondolatok
Hervay Gizella: Hazatérés
Hervay Gizella: Leltár
Horváth Béla: A bencések balladája
Horváth Béla: Tán Isten ujja
Horváth Imre: Az én Istenem
Horváth Imre: Isten rámsújt
Horváth Imre: Magyar imádság
Horváth János: Hazamegyek
Hunyor Tamás: Ima
Huzella Ödön: Ki boldog?
Huzella Ödön: Krisztust prédikálom
Illyés Gyula: Lapda
Illyés Gyula: Magyar a csapások alatt
Illyés Gyula: Peroráció: záróbeszéd
Illyés Gyula: Szadisták és genocidák
Imrek Sámuel: Harcok idején
Indali Gyula: A honvédek
ISTEN ES A SZŰZANYA KIENGESZTELŐDÉSRE SZÓLÍTJÁK MÁRIA ORSZÁGA NÉPEIT!
Iváni Rella: Jani
Jagos István Róbert: Hontalanul
Jakab Ödön: A magyar paraszt
Jankovich Ferenc: Epilógus
Jankovics Marcell: Hajótöröttek üzenése
Jánosházy György: Dómban
Jánosi Gusztáv: Ne féltsétek a magyart
Jánosy István: Óda
Jékely Zoltán: A marosszentimrei templomban
Jékely Zoltán: Az én országom
Jócsik Lajos: Demokrácia és a nemzetiségek
Jókai Mór: Igen sok magyar úr emlékkönyvébe
Jókai Mór: Magyar divat
Jókai Mór: Ne csüggedj
Jóna Dávid :Az élet szövete II.
Jóna Dávid: Az élet szövete
Jóna Dávid: Az élet szövete III.
Jóna Dávid: Egy sima, egy fordított
Jozgits János: A Hazához
Józsa Péter Pál: Huszárik halála az Elégia tükrében
József Attila: Csöndes estéli zsoltár
József Attila: Egyszerű ez
József Attila: Imádság megfáradtaknak
József Attila: Isten
József Attila: Lopók között szegényember
József Attila: Magyarok
József Attila: Nem emel föl
Juhász Árpád: Riadó
Juhász Ferenc: Himnusz töredék
Juhász Gyula: Ballada a honi tájakról
Juhász Gyula: Csönd
Juhász Gyula: Egy hangszer voltam…
Juhász Gyula: Isten kezében
Juhász Gyula: Magyar…
Julius Evola: Felvillanások!
Kabós Éva: És háborúba készülnek a népek
Kabós Éva: Romok felett
Kacsó Sándor: Imádság
Kanizsa József: A Hit ereje
Kannás Alajos: Földi feltámadás
Kannás Alajos: Kormos kövek
Kannás Alajos: Magyar csillag
Kannás Alajos: Magyar Golgota
Kannás Alajos: Vesszen a magyar?
Kányádi Sándor: A XC. zsoltár
Kányádi Sándor: Invokáció
Kányádi Sándor: Isten háta mögött
Kányádi Sándor: Isten sírján
Karácsony Sándor: Egyetem Kolozsvárott
Karinthy Frigyes: Levél
Kató A. János: Ima
Kerecsendi Kiss Márton: Nyugovó
Kerényi Frigyes: A hazához
Kerényi Grácia: Hazám földje
Keresztes Lajos: Tetszhalott
Kéri Edit: Márton Áron és az erdélyi határok
Kersék János: Templomcsend
Kisfaludy Károly: A hazafi
Kiss Ferencné Forgon Margit: Hálaadás
Kiss Gyula: Magyar harangok
Kiss Jenő: Kőből kibomló arc
Kiss Jenő: Ma még Péter vagyok
Kiss Jenő: Mise a Gizella-templomban
Kiss Jenő: Zsoltár
Kiss Menyhért: Bíztatás
Kiss Menyhért: Censztochói legenda
Kiss Menyhért: Csak néhány szót még…
Kiss Menyhért: Magyarok
Komjáthy Aladár: Szegénység sziklája
Komjáthy Jenő: Magyar vagyok
Kompolthy Tivadar: Amerikában
Köpeczi Boóz-Deák Albert: Én édes kis hazám…
Környei Elek: Isten hegedűje
Környey Paula: Kísértés hegyén
Kosztolányi Dezső: Életre-halálra
Kosztolányi Dezső: Magyar vagyok, minthogy magyarul írok…
Kosztolányi Dezső: Még büszkén vallom, hogy magyar vagyok.
Kovács András Ferenc: Kiben Máriát dicséri
Kovács András Ferenc: Psalmus Transsylvanicus
Kovács Imre: Parasztok, írók, programok
Kovács István: Beolvasztás
Kövér Erzsébet: Kis versek Istenhez
Kozma Andor: Esti köszöntő
Kriza János: Erdővidék az én hazám
Kunoss Endre: Kitárom reszkető karom
Kunszentmártoni Molnár István: Uram adj
Kuthy István: Európa
L. Dr. Kiss Ibolya: Az én uram
Lampért Géza: A vitéz
Lampérth Géza: Fergeteg volt
Lampérth Géza: Hit és honszeretet
Lampérth Géza: Sursum corda!
Langmár János: Kit illet köszönet?
Lászlóffy Csaba: Anyanyelv
Legifj. Szász Károly: Mi az Isten?
Lendvai István: Magyar rapszódia
Lendvai István: Szűz Mária bölcsődala
Lévay József: Él-e még egy magyar?
Lipcsey Ádám: Üdvözlégy Mária!
Listius László: A nemes Magyarország címeréhez
Lisznyai Kálmán: Édes hazám…
Lisznyai Kálmán: Hazám képe
Lisznyai Kálmán: Magyar vendégszeretet
Londesz Elek: Tűnődés a csukott kapu előtt
Lukács György[alias Georg Löwinger] filozófus, a rombolás apostola
M. Szabó Magda: Üzent a földem
Madách Imre - Keresztury Dezső: Csák végnapjai
Madách Imre: Nem féltelek hazám!
Maghy Zoltán: Paraszt
Magyar Bálint: Imádság a hazáért
Magyar János: Tisztelendő lelki Atyám…
Magyari Lajos: Újmagyar Mária-siralom
Magyarnak lenni tudod mit jelent?
Major Zala Lajos: Ima ablaknyitáskor
Makay Ida: Hozzád, Érted
Makkai Sándor: Leszámolás
Márai Sándor: Az Isten szól
Marconnay Tibor: Isten I
Marconnay Tibor: Isten II
Marconnay Tibor: Mi magyarok vagyunk
Marconnay Tibor: Világ Páncélja Lenni!
Mária Margit: Az én Krisztusom!
Mária Margit: Sorsom osztályosának
Marsall László: Magyarnak lenni
Mártír a mártírokért - Mindszenty bíboros hercegprímás levele Riesz Istvánhoz
Mártonvölgyi László: Pálos klastrom a halovány hold alatt
Mécs László: A csőcselék
Mécs László: A síp
Mécs László: De profundis!
Mécs László: Fiatal magyaroknak írtam
Mécs László: Hajnali harangszó
Mécs László: Hajnali harangszó
Mécs László: Valaki imádkozik értem
Mécs László: Veni Sancte Spiritus
Mécs László: Vetkőzik az erdő
Medgyes Lajos: Erdély sorsa
Mentes Mihály: Az imádság
Mentes Mihály: Bátornak kell látszani
Mentes Mihály: Harmatcsepp és Isten
Mentes Mihály: Isten a kaptár
Mentes Mihály: Isten rabságában
Mentes Mihály: Könyörgés engeszteléssel
Mentes Mihály: Krisztus és a gyermek
Mentes Mihály: Lázban
Mentes Mihály: Minek félsz, kicsiny hitű?
Merényi Gyula: Eljövendő nótás magyarság
Miklós Elemér: Péterke imája
Miklós Jenő: A magyar vers
Miklós Jenő: Isten vetése
Mikó Eszter: Vége a dőzsölésnek, nem nótázhatnak mán több szent éneket!
MILLENIUMI FOHÁSZ
Mindszenty József: »Vagyok aki vagyok.«
Mindszenty József: A Mária-tisztelet nemzeti örökségünk
Mindszenty József: A nemzeti engesztelési mozgalom elindításakor
Mindszenty József: A prímás válasza a kommunista támadásokra
Mindszenty József: A száműzöttekhez
Mindszenty József: A világ sója
Mindszenty József: Bécs Szent István király ünnepén
Mindszenty József: Karácsonyi szentbeszéd
Mindszenty József: Körlevél Kanada és az USA magyarjaihoz
Mindszenty József: Magyarország Nagyasszonya
Mindszenty József: Pásztorlevél a deportálásokról
Mindszenty József: Segítse a magyar a magyart!
Mindszenty József: Szeretet és keresztviselés
Mindszenty József: Úrnapi szentbeszéd
Missuray-Krúg Lajos: Véderdőn
Mohácsi Jenő: Magyar paraszt
Mohácsi Jenő: Magyar paraszt
Móra László: Istenhez utazóban
Móricz Zsigmond: Bujdosó kurucok éneke
Móricz Zsigmond: Kesergő
Nagy Emma: Jeremiád
Nagy Emma: Testvérem, mondd...!
Nagy Gáspár: Te Deum
Nagy Imre: Lócsontváz a pusztán
Nagy László: Itthon vagyok
Négyesy Irén: Jó lenne megfogni végre egymás kezét…
Németh István: Kiáltás a mélyből
Németh István: Miért kerestél?
Németh László; Jelszó: Petőfi
Németh László: Kisebbségből kisebbségbe
Németh László: Magyarok Romániában
Németh László: Népiesség és népiség
Németh László: Petőfi Sándor
Nyílt levél Orbán Viktornak!
Nyirő Józseffel erről-arról [XIX. rész]
Nyirő Józseffel erről-arról [XVI. rész]
Nyirő Józseffel erről-arról [XXIV. rész]
Nyírő Józseffel erről-arról XXIII. rész
Nyirő Józseffel erről-arról. [XLI. rész]
Nyirő Józseffel erről-arról. [XLIII. rész]
Nyirő Józseffel erről-arról. [XLIV. rész]
Nyirő Józseffel erről-arról. [XLV. rész]
Nyirő Józseffel erről-arról. [XLVI. rész]
Nyirő Józseffel erről-arról. [XX. rész]
Nyirő Józseffel erről-arról. /VI. rész/
Nyirő Józseffel erről-arról. II. rész
Nyirő Józseffel erről-arról. V. rész
Nyirő Józseffel erről-arról. XII. rész
Nyírő Józseffel erről-arról. XIII. rész
Nyírő Józseffel erről-arról. XIV. rész
Nyirő Józseffel erről-arról. XL. rész
Nyirő Józseffel erről-arról. XLII. rész
Nyirő Józseffel erről-arról. XV. rész
Nyírő Józseffel erről-arról. XVIII. rész
Nyirő Józseffel erről-arról. XXI. rész
Nyirő Józseffel erről-arról. XXIX. rész
Nyirő Józseffel erről-arról. XXV. rész
Nyirő Józseffel erről-arról. XXVI. rész
Nyirő Józseffel erről-arról. XXVII. rész
Nyirő Józseffel erről-arról. XXVIII. rész
Nyirő Józseffel erről-arról. XXX. rész
Nyirő Józseffel erről-arról. XXXI. rész
Nyirő Józseffel erről, arról. XI. rész
Nyírő Józseffel, erről-arról [XVII. rész]
Nyirő Józseffel, erről-arról. I. rész
Nyirő Józseffel, erről-arról. III. rész
Nyirő Józseffel, erről-arról. IV. rész
Nyirő Józseffel, erről-arról. IX. rész
Nyirő Józseffel, erről-arról. VII. rész
Nyirő Józseffel, erről-arról. VIII. rész
Nyirő Józseffel, erről-arról. X. rész
Ölbey Irén: Angyalének mennybemenetel napján
Ölbey Irén: Ha elfelejtenék
Ölbey Irén: Hit, remény, szeretet
Ölbey Irén: Isten
Ölbey Irén: Könyörgés jó papokért
Ölbey Irén: Magyarságom
Ölbey Irén: Mária és Márta
Olosz Lajos: Ecce homo
Olosz Lajos: El fog jönni az ő országa
Olosz Lajos: Ima
Olosz Lajos: Könyörtelen mesék
Olosz Lajos: Néma kürt
Olosz Lajos: Pietás
Olosz Lajos: Utolsó hit
Ölvedi László: Az Isten felé
Ölvedi László: Könyörgés a fájdalomért
Ölvedi László: Minek éljek?
Orpeus / Felvidék/: A magyar költő hivatása
Őstörténet - másképpen
P. Pál Ödön: Otthon
P. Tewrewk Emil: Az ínség dala
Paizs Tibor: Szemek
Pakocs Károly: Esti imádságom
Pakocs Károly: Hajnalcsillag
Pakocs Károly: Hegytetőn
Pakocs Károly: Királyi nász
Pakocs Károly: Krisztus forradalmárai
Pakocs Károly: Megadom magamat neked, Isten
Pákolitz István: Gyökér
Palágyi Lajos: Magyar végzet
Palágyi Lajos: Magyar végzet (2)
Palágyi Lajos: Sok magyar
Pálóczi Horváth Ádám: Magyar tánc
Palotai Gyula: Szentháromság
Pap József: Jöjj zsoltáros Isten
Peterdi Andor: A magyar faluk…
Petőfi Sándor: Honfidal
Petőfi Sándor: Imádságom
Petőfi Sándor: Kereszt
Petőfi Sándor: Mért nem születtem ezer év előtt?
Petri Mór: Harangszó
Petri Mór: Hitet!
Petri Mór: Magyar dal
Petri Mór: Régi utakon
Petrovics Pál: Honépítők
Pilinszky János: Ismerem
Pilinszky János: Zsolozsma
Pilinszky János: Zsoltár
Podolszki József: Hiszek a megváltóban
Pósa Lajos: Áldja meg az Isten
Pósa Lajos: De keserű a magyar nép kenyere!
Pósa Lajos: Feltámadás
Pósa Lajos: Mi a haza?
Prohászka Ottokár: A tradíció elve nemzetben s egyházban
Prohászka Ottokár: Szociáldemokrácia és katolikus egyház
Puszta Sándor: Donum
Puszta Sándor: Fohász
Puszta Sándor: Fölajánlás
Puszta Sándor: Imádság
Puszta Sándor: Legvégső imám
Puszta Sándor: Meszesgödör és megdicsőülés
R. Berde Mária: Irgalom
R. Berde Mária: Sirály
R. Berde Mária: Terem az ember
R.Berde Mária: Minden helyett
Rab Zsuzsa: A XC. zsoltárra
Rab Zsuzsa: Első világháborús emlékművek
Rab Zsuzsa: Haza
Rab Zsuzsa: Kereszt
Rab Zsuzsa: Keserű zsoltár
Rab Zsuzsa: Miatyánk
Ráday Pál gróf: Az Atyaisten dicsérete
Radnóti Miklós: Erőltetett menet
Radó Antal: Kivándorlók
Rajka Teréz: Karácson napján
Rajka Teréz: Magyar leány
Rákos Sándor: Sirató
Rakovszky József: Honvágy
Rakovszky József: Istennél
Rakovszky József: Ma újra
Ratkó József: Egy ágyon, egy kenyéren
Reményik Sándor: A döblingi tébolyda árnyai
Reményik Sándor: Ahogy lehet
Reményik Sándor: Angelus
Reményik Sándor: Az álorcás magyar
Reményik Sándor: Az ige
Reményik Sándor: Az utolsó mondat problémája
Reményik Sándor: Csak te…
Reményik Sándor: Isten
Reményik Sándor: Mi a magyar?
Reményik Sándor: Ne ítélj
Reményik Sándor: Nébó hegyén
Reményik Sándor: Processio
Reményik Sándor: Szeresd az Istent s tégy, amit akarsz
Reményik Sándor: Tépelődés a Sinai-hegyen
Reményik Sándor: Üres kardhüvely szól
Reményik Sándor: Utolsó munkás
Reményik Sándor: Zöld csillagok
Reviczky Gyula: Imádságom
Reviczky Gyula: Isten
Reviczky Gyula: Magyar lány
Reviczky Gyula: Magyar virtus
Reviczky Gyula: Miatyánk
Reviczky Mária: Önnön bűnével
Rolla Margit: Bizony mondom néked…
Rónai Mihály András: Itthon
Rónay György: Jelenlét
Rozman József: Keresztes vitézek
Rudnyánszky Gyula: Egy perc
Rudnyánszky Gyula: Isten
Rudnyánszky Gyula: Isten áldása
Sáfáry László: Véreim
Sághy Ferencné Zórád Eta: Megpihenek nálad
Sajó Sándor: A felföld
Sajó Sándor: A hit
Sajó Sándor: A veréb
Sajó Sándor: Az utolsó magyar
Sajó Sándor: E rab föld mind az én hazám
Sajó Sándor: Hegedűnek száraz fája…
Sajó Sándor: Keresztfához megyek…
Sajó Sándor: Magyarnak születtem
Sajó Sándor: Magyarnak születtem
Sajó Sándor: Magyarok harca
Sajó Sándor: Mikor az erdő halk szellője lebben
Sajó Sándor: Mikor az erdő halk szellője lebben…
Sajó Sándor: Nem akarok gyáva csendet…
Sajó Sándor: Nem vagyok én forradalmár
Sajó Sándor: Örök bánat
Sajó Sándor: Rab Magyar
Sajó Sándor: Rendületlenül
Sajó Sándor: Tárogató
Salamon Ernő: Üdvözlet hazatéréskor
Sándor Judit: A konkoly
Sántha György: Isten cséplőgépje
Sárkány Kálmánné: Megritkult sorok
Sárközi György: Angyalok harca
Sárosi Árpád: A vén huszár
Sértő Kálmán: Béreslakások
Sértő Kálmán: El kell menni
Sértő Kálmán: Halálgólya
Sértő Kálmán: Magyar imádság a pusztán
Sértő Kálmán: Magyarország
Sértő Kálmán: Mezítlábas ember
Sértő Kálmán: Rab verseim börtöne előtt
Sértő Kálmán: Rabság
Sidló András: Csendes elődeim
Sík Sándor: Búzavirág
Sík Sándor: Dunapart és cella
Sík Sándor: Ma élünk még
Sík Sándor: Megértettem, hogy kenyérnek születtem
Sík Sándor: Te Deum
Sík Sándor: Úrfelmutatás előtt
Sinka István: Ádám a halmon
Sinka István: Adtál neki érte tetőt
Sinka István: Bűnre vágyó angyal
Sinka István: Fénylik Magyarország…
Sinka István: Fohász
Sinka István: Hős katona… hogy is híjják?
Sinka István: Íme a hazám
Sinka István: Isten
Sinka István: Isten
Sinka István: Jézus örökre elhagyja Názáretet
Sinka István: Magyar remények himnusza
Sinka István: Magyar táj képekkel
Sinka István: Magyar vendégek
Sinka István: Pillangók Imériben
Sinka István: Sárcsillag
Sinka István: Végvári legények
Sipos Domokos: Megszületett
Somló Sári: A magyarhoz…
Somló Sári: Föltámadásra
Somló Sári: Ha lehullnak…
Somló Sári: Magyar vagy!…
Somló Sári: Szent anyaföld
Somló Sári: Tomboljatok!
Somogyvári Gyula: A fiú
Sükei Károly: A fecske
Sulyok Vince: Hazád és anyanyelved
sz. Fehér Ferenc: A mi zászlónk
Sz. Márta Mária: Ne csüggedj!
Sz. Márta Mária: Nem kell tudás
Szabédi László: Minek örülök
Szabó Dezső: Tiborc könyörög
Szabó Ferenc: Hajnali mise
Szabó Gyula: A magyarról
Szabó Lőrinc: Ima a gyermekekért
Szabó Lőrinc: Misztikus hódolat
Szabó Lőrinc: Örök ösztönzőm, áldott Anyaföld!
Szakál Gábor: Barguzintól a Kerepesi temetőig
Szántó Róbert: Isten!
Szász Béla: Egy édes hang
Szász Károly: Az enyedi temetőben
Szász Károly: Két honvéd
Szász Károly: Madárfészek a templomban
Szász Péter Domonkos: Hivatás
Szász Péter Domonkos: Keresztút
Szathmáry István: A híd
Szávay Gyula: Zászlóavatásra
Szécsi Margit: Fehér galambot
Szedő Dénes: Hartyáni feszület
Székely László: Az én imám
Székely Magda: Zsoltár
Szeleczky Zita: Ima
Szemlér Ferenc: Katona
Szemlér Ferenc: Könyörgés szelídségért
Szenes Erzsi: Pörben az Úrral…
Szentimrei Jenő: De profundis
Szentimrei Jenő: Imádság roham után
Szentimrei Jenő: Miatyánk ki vagy a legárvább
Szentimrei Jenő: Minden kuszább
Szentimrei Jenő: Szomjazom
Szentmihályi Szabó Péter: Csontváz zenekar
Szentmihályi Szabó Péter: Kelet-európai indián
Szentmihályi Szabó Péter: Magyarok
Szentmihályi Szabó Péter: Térdre, magyar!
Szeredai-Gruber Károly: Ima
Szigethy Ferenc: Ha szellő kél…
Szigethy Ferenc: Test és lélek
Szilágyi Domokos: Kyrie
Szilágyi Domokos: Meštovič: Jób
Szöllősi Zoltán: Szatmárcseke
Szombati-Szabó István: Imádság vénség ellen
Szombati-Szabó István: Isten
Szombati-Szabó István: Jób
Szőnyi Gyula: Magyar földön születtem én
Szuhai Antal: Mikor az est leszáll…
Taar Margit: Bűn mécsesénél
Tamás István: A kokárda
Tamás Lajos: Az örök álom
Tamás Lajos: Harcom a szavakkal
Tamás Lajos: Jóságom sátora
Tarcsafalvi Albert: A földmíves temetése
Tarcsafalvi Albert: Légy hát magyar!
Tárkányi Béla: Boldogasszony anyánk!
Tarnavölgyi [Fiák] András: Hősök ünnepén
Telek A. Sándor: Ükapámtól énhozzámig…
Teleki Júlia: Keresem az apám sírját
Temérdek: Magyar bú
Tollas Tibor: Tavaszi üzenet
Tompa Gábor: Hűség vize
Tompa László: Erdélyi magaslaton
Tompa László: Jönnek
Tompa László: Úton a Jóság elébe
Tompa Mihály: Épen mint a kakas…
Tornai József: A nemzet szelleme
Tornai József: Az isten-semmi
Törőcsik Attila: A modernitás társadalomkritikája
Törőcsik Attila: A posztmodernitás társadalomelmélete
Törőcsik Attila: Historiográfia - A történetírás történetisége
Tóth Árpád: Isten oltó-kése
Tóth Endre: Elhagyott gyár
Tóth Ferenc: Égig érő erdőn
Turcsány Péter: A Duna üzenete
Túrmezei Erzsébet: A Wittenbergi oltárkép előtt
Túrmezei Erzsébet: Ancilla Domini…
Túrmezei Erzsébet: Csak Jézus
Túrmezei Erzsébet: Csak Jézusra nézz!
Túrmezei Erzsébet: Ha nem teszek semmit sem
Túrmezei Erzsébet: Három üzenet idegenbe szakadó magyaroknak
Túrmezei Erzsébet: Husz börtöne
Túrmezei Erzsébet: Imádság a februári tavaszban
Túrmezei Erzsébet: Jöjjön akármi Isten hatalmas
Túrmezei Erzsébet: Töviskorona
Túrmezei Erzsébet: Töviskorona
Tűz Tamás: Amoris via Dolorosa
Tűz Tamás: Emlékezz valami másra
Tűz Tamás: Műved vagyok
Utassy József: Lakótelepi Jézus
Utassy József: Magyarország!
Valentyik Ferenc: MAGYAR-MAGYAR MÁTRIX
Vályi Nagy Géza: Az utolsó huszár-csákó
Vályi Nagy Géza: Bölcsődal tavaszi vetés felett
Vályi Nagy Géza: Krisztushívás
Vályi Nagy Géza: Magyar izenet
Vályi Nagy Géza: Magyar tavasz
Vályi Nagy Géza: Mai könyörgés
Vályi Nagy Géza: Márciusi rapszódia
Vályi Nagy Géza: Naplemente
Varga Rudolf: ÉNEK
Vargha Gyula: A halál hídjánál
Vargha Gyula: A magyar ember
Vargha Gyula: A magyar szó szárnyán
Vargha Gyula: Beatus ille*
Vargha Gyula: Késő munka
Vargha Gyula: Magyarország, édes hazám!
Vargha Gyula: Öngyilkos nemzet fia vagyok én
Városi István: Csak gyorsan, gyorsan…
Vas István: Branyiszkó
Vas István: Levél a túlvilágba
Végvári [Reményik Sándor]: Magyarok mindenütt
Veres János: Palóc madonnák
Veres Péter: Én nem mehetek el innen
Veress Miklós: Az igék születése
Vértesy Jenő: Magyar párbaj
Vida Imre: Az alkotó szellemiség katolikuma
Vidor Marcell: Magyar szó
Vidor Marcell: Orgona szól
Vígh Károly: Bajcsy és József Attila
vitéz Endreváry József: Reánk rakták
Vitéz Hábel György: Mi magyarok, csehek, szlovákok és ruszinok
vitéz Saáry Gyula: Az én imám…
vitéz Somogyvári Gyula: Csüggedés
vitéz Somogyvári Gyula: Magyar
vitéz Somogyvári Gyula: Magyar Bábel
vitéz Somogyvári Gyula: Panaszkodnak a magyar szelek
vitéz Somogyvári Gyula: Székelyek
Vörös Éva: A lúzer
Vörösmarty Mihály: A hazafiak
Vörösmarty Mihály: Szózat
Vörösmarty Mihály: Tartson meg az Isten…
Wass Albert: A bércek énekelnek
Wass Albert: Dalol a honvágy
Wass Albert: Fekete gálya a Sajón
Wass Albert: Gátak
Wass Albert: Ha visszatérek
Wass Albert: Látható az Isten
Wass Albert: Magyar fa sorsa
Wass Albert: Százéves dal az ismeretlen bujdosóról
Wass Albert: Véren vett ország
Wass Albert: Vizek felett
Weöres Sándor: Ima
Weöres Sándor: Magyar tanulság
Weppery László: Gyónom…
Weppery László: Vigyázzatok rá…
Wimberger Anna: Mária
Wimberger Anna: Most elpihentél drága föld…
Zas Lóránt: Kitörölhetetlen
Zempléni Árpád: Gondoskodás
Zempléni Árpád: Örök magyar
Zilahy Lajos: Vigasztalás
Zsabka Kálmán: A vak ablak mögött
Zsabka Kálmán: Csatára
Zsabka Kálmán: De szolgák nem leszünk!
Zsabka Kálmán: Ébredj magyar
Zsabka Kálmán: Földrajzóra
Zsabka Kálmán: Hiszek egy Istenben
Zsabka Kálmán: Hontalanok
Zsabka Kálmán: Isten
Zsabka Kálmán: Magyar vagyok
Zsabka Kálmán: Sorsunk
Zsiskú János: Sirató
Zsutai János: Pusztaságon

szozattv


szozat a tiszta hang Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Rátkai 2020 01 30 jorafordulopal vers2020a Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf