Volly István: 101 Szűz Mária ének népi gyűjtésből [III. rész]

Angyaloknak boldog királynéja

1. Angyaloknak boldog királynéja,
Úr Jézusnak dicsőséges anyja,
Mennyországnak ékes, szép csillaga,
Paradicsom tündöklő kapuja.

2. Néznek reád árváknak szemei,
Özvegyeknek szomorú szívei,
Szegényeknek nyomorult ügyei,
Bűnösöknek sóhajtó lelkei.

3. Üdvözlégy óh szüzeknek pálmája,
Pátriárkák nemes onokája,
A próféták öröme, vígsága,
Apostolok édes nyájassága.

4. Üdvözlégy te, Jézusnak dajkája,
Atyaisten kedves termőfája,
Szentléleknek szerelmes mátkája,
Szentháromság legszebb alkotmánya.

5. Ne feledkezz, Anyánk, árváidról,
Ne feledkezz bűnös fiaidról,
Emlékezzél minden szolgáidról,
Kik ismernek segítő karodról.

6. Nézz le mennyből reánk kegyelmesen,
Mert kiáltunk hozzád keservesen,
Nyújtsd kezedet, Anyánk, mindenkinek,
Kik általad irgalmat keresnek.

7. Dicsértessél, dicső Szentháromság,
Kitől ered minden lelki jóság!
Dicsértessél, nagyságos Asszonyság,
Ki által száll reánk a mennyország!

Volly István gyűjtése  


Indulj szívem, siess lelkem

1. Indulj szívem, siess lelkem, nézz most Jézus anyjára,
Mely kegyesen, szerelmesen reátekint fiára.
Indulj a nagy királynéhoz, Szentháromság templomához,
Hadd vigadjon, gyönyörködjön, hogy övé vagy, örüljön!

2. Hogy lehessen, történhessen, őtet meg ne szeressem,
És jó anyát, menny ajtaját igazán ne kedveljem?!
Ő Atyaisten leánya, áldott Jézusnak dajkája,
Vigasztaló Szentléleknek választott szép mátkája.

3. Hajnalcsillag miként ragyog, e nagyasszony tündöklik.
Napunk fénye, Hold keréke ettől elboríttatik.
Itt a teremtett állatok, mennyben sok számos trónusok,
Sőt a teljes Szentháromság e szűzben vigadozik.

Volly István gyűjtése  


Kössünk szép koszorút Szűz Máriának

1. Kössünk szép koszorút Száz Máriának,
Kiben a világnak új napja támad
Üdvözlégy Mária nemünk csodája,
Deríts fényt az édes magyar hazára!

2. Üdvözlégy Mária, fehér liliom,
Bámulja szépséged az égi Sión!
Gábriel szavára, hogy megijedtél,
Halovány liliom akkoron lettél.

3. Üdvözlégy Mária, szende ibolya,
Isten Bárányának őrző angyala,
Hogy Heródes elől elrejtezkedtél,
Titkos ibolyává akkoron lettél.

4. Üdvözlégy Mária, gyenge rózsaszál,
Ki ott Názáretben felvirágoztál.
Fehér rózsa voltál, piros lettél,
Hogy a kereszt alatt vérben fürödtél.

5. Üdvözlégy Mária, ezerjóvirág,
Benned talált gyógyszert az egész világ,
Te megorvosolod a föld sebeit,
S akik vétek által esnek sebbe itt.

6. Üdvözlégy Mária, menny örökzöldje,
Tebenned remél e siralomvölgye.
Üdvözlégy Mária, szép csillagvirág,
Boldog, ki mennyégben téged nyílni lát!

7. Üdvözlégy Mária, kedves nefelejcs,
Tisztelő népedet óh, el ne felejtsd!
Szent István kertjének legszebb virága:
Deríts fényt az édes magyar hazára!  

Gyűjtötte Volly István


Mondjunk dicséretet

1. Mondjunk dicséretet szép Szűz Máriának,
Tegyünk tiszteletet Jézus szent anyjának.
Üdvözlégy ezerszer egek királynéja,
Óh kegyelmes , óh kegyelmes, óh édes Szűz Mária!

2. Üdvözlégy szűzvirág, ki el nem hervadtál,
Malasztok harmatja által ápoltattál.

3. Te, ki jámborságban, mint napfény ragyogtál,
S az alázatosság tiszta tükre voltál.

4. Óh, fölséges Isten választott leánya,
Kit a Szentléleknek ereje megszálla.

5. Tetőled születék az Isten Báránya,
A bűnben elmerült világ váltságára.

6. Engedd, hogy híveid hozzád futhassanak,
S neked üdvözletet szívből mondhassanak.

7. Nagy méltóságra vitt az Isten téged,
De nagyobb szívedben hozzánk a szeretet.

8. Azért folyamodunk hozzád, óh Szűzanya,
Tekints kegyes szemmel bűnös fiaidra.

9. Irgalmasság anyja, tudod esetinket,
Téríts kéréseddel szent Fiadhoz minket!

10. Nem kérünk múlandó fényt és gazdagságot,
Hanem megtérésben hív állandóságot!

(Minden vers végén: Üdvözlégy ezerszer egek királynéja,
Óh kegyelmes , óh kegyelmes, óh édes Szűz Mária!)

Gyűjtötte Volly István


Született szép Szűz Mária

1. Született szép Szűz Mária,
Szép piros hajnal hasada.
Mária, Mária,
Te vagy az az oltoványi kinyílott piros rózsa.
Szent angyalok királynéja, Mária!

2. Mostan kinyílt egy szép rózsa virág,
Kit rég óhajtott a világ.

3. Feltetszik fényes csillagunk,
Fénylik a drága szép napunk.

4. Köszöntsük e kis leánykát,
Úgy nézzük, mint Isten anyját.

(Minden vers végén: Mária, Mária,
Te vagy az az oltoványi kinyílott piros rózsa.
Szent angyalok királynéja, Mária!)

Gyűjtötte Volly István

–folytatjuk–

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf