Nyéki Vörös Mátyás: Boldogasszonról való ének

1200px BoldogasszonyMária, Szentháromság leánya,
Atyaistennek drága kincstartója,
Jézus Krisztusnak boldog szent anyja,
Üdvös légy, Szentlélek templomja.

Angyaloknak királyné asszonya,
Mennyországnak örvendetes útja,
Paradicsomnak tündöklő kapuja,
Üdvös légy, életnek kegyes anyja.

Az Szentírás téged élő fának,
Méltán nevez mennyei rózsának,
Élő kenyér-hordozó hajónak,
Vízen járók fényes csillagjának,

Makula nélkül való tükörnek,
Áron, Mózes és Jesse vesszejének
És bezárlatott múlatókertnek,
Szörnyűnek, mint rendelt seregeknek,

Szent szeretet és élet anyjának,
Szent várasnak s bölcsesség házának,
Jákob pátriárka lajtrájának,
Számkivetettek lakó várasának,

Lépesméznek és frigy szekrényének,
Izraelnek teljes örmnének
És Jeruzsálem dücsőségének,
Mint az hold és az nap, oly ékesnek,

Eléghetetlen lángozó csipkének,
Salamonnak királyi székének,
Az Istennek rejtek szent helyének,
Tövis között felnőtt liliumnak,

Az felséges Isten sátorának,
Felkészített, fényes aranyháznak,
Az Gedeon herceg gyapjújának
És Szent Dávid királyi tornyának.

Te, hajnali szép csillag, Mária,
Te vagy keresztyénség koronája
És nyomorultak vigasztalója,
Bujdosók vezére s táplálója.

Magyarországnak jó szószólója
És örökös királyné asszonya,
Ellenségitől oltalmazója,
Nagy szükségiben gyámolítója.

Óhajtással tehozzád kiáltunk,
Mert felette mi megnyomorodtunk,
Veszedelemtől környülvétettünk,
Isten ellen kik sokat vétettünk.

Tekints népeid nyavalyáira,
Pogánságtól elpusztulásira,
Eretnekségtől elromlásira,
És légy jóra igazgatásira.

Inkább most kell nékünk segétséged,
Szükségeinkben te esedezésed,
Szent fiadnál buzgó könyörgésed,
Megszánásból anyai jótéted.

Ne mondhassák az sok ellenségek,
Az ördögök, az eretnekségek,
Az pogányok, sok kegyetlenségek,
Ez világi gonosz mesterségek,

Hogy nem használtál ily nagy igyünkben,
Hogy meggyőzettettél népeidben,
Hiában bíztunk kegyességedben,
Ne mondjanak káromlást ezekben.

Rémüljön meg az pogány ellenség,
Romoljon meg minden eretnekség,
Szálljon közinkben az szent békesség,
Dicsírtessék mindenben istenség.

Áldott légy, mindeneknek teremptője,
Áldott légy, világ idvözítője,
Áldott légy, híveknek szentelője,
Áldassék meg ez szónak éneklője.

                                                             1635 előtt

szozattv


szozat a tiszta hang
  Meghívó két oldalonszekelyfold-november Szaszregen-december2022 pusztaszabolcs-1Meghivo Orosz Ors Szoborsors aink c könyv bemutatójára vargaelőadás SZAKC_Hirlevel_2022_08_31meghivo2Gyóni kötetképsissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf