Volly István: 101 Szűz Mária ének népi gyűjtésből [IX. rész]

Engedelmet kérünk most a házigazdától

Engedelmet kérünk most a házigazdától

1. Engedelmet kérünk most a házigazdától,
Ne sajnálja a házát Jézus szent Anyjától.
Mert jutalmat kap érte mennyei Atyától:
Ha nem sajnálja házát ezen társaságtól.

2. Óh, mennyei szent Atyánk, áldd meg ezt a házat,
– Akik itt imádkozunk benne szent Anyánknak,
Óh, koronás társaim, engedelmet kérek, –
De szívesen eljöttem, kedvesen vegyétek!

3. Dicséret és dicsőség légyen az Atyának, –
A Szentlélekkel együtt áldott szent Fiának,
– Tiszteletünket tegyük Jézus szent Anyjának,
– Szentolvasó-társulat szűz királynéjának!

Gyűjtötte Volly István

 
Isten hozott május

Isten hozott május

1. Isten hozott május szép hónapja,
Virágoknak életre hozója.
Minden gyökér készül fejlődésre,
Kivirulni a szép természetben.

2. Szebbnél-szebb színekkel virítanak,
Különböző jóillatot adnak,
Kedveskednek, néked, Szűz Mária,
Mert te vagy a rózsák szép rózsája!

3. Tündöklik már szerte egész világ,
Örvend, vigad az egész mennyország.
Szűz Máriát mennek köszönteni
Az angyalok millió seregi.

Gyűjtötte Volly István


Mária … fényesb a csillagnál

Mária fényesb a csillagnál

1. Mária, Mária! Fényesb a csillagnál,
Szebb a holdvilágnál,
Tisztább az aranynál, Mária!
Ezerszer köszöntelek,
Szüntelen dicsérlek,
Szívemből szeretlek, Mária!

2. Mária, Mária! Atya Isten lánya,
Fiúnak Szűz Anyja,
Szentlélek mátkája, Mária!
Áldom szent nevedet,
Óhajtom kedvedet,
Mutasd kegyelmedet, Mária!

3. Mária, Mária! Mennyország ajtaja,
Angyalok vigalma,
Emberek oltalma, Mária!
– Azért dicsérjenek
Az égi seregek
S földön az emberek, Mária! –

4. Mária, Mária! Árvák kegyes anyja,
Betegek orvosa,
Szegények gyámola, Mária!
– Esedezzél értünk,
Kik oly sokszor vétünk,
Hogy szívből megtérjünk, Mária! –

5. Mária, Mária! Bűnösök oltalma,
Erős bizodalma,
Elhagyottak anyja, Mária!
– Esedezzél értünk,
Kik oly sokszor vétünk,
Hogy szívből megtérjünk, Mária! –

6. Mária, Mária! Szeretett jó Anyánk,
Főképp, ha végóránk
Eljő, vigyázz reánk, Mária!
– Buzgó kérelmedre,
Szent Fiad kegyelme
Vigyen az egekbe, Mária!

Gyűjtötte Volly István


Szűz Mária fogadd el

Szűz Mária fogadd el

1. Szűz Mária fogadd el a mi köszöntésünk,
Kérjél Istentől áldást, szent malasztot nékünk.
Íme, Gábriel után, mi is köszöntünk, mondván:
Üdvözlégy Mária, Jézus áldott anyja!

2. A mennyei atyának kedves, szép leánya,
Megtetszettél Istennek, lettél Jézus anyja,
De ez javunkért történt, mondjuk tehát angyalként:
Üdvözlégy óh kegyes, ó malaszttal teljes!

Gyűjtötte Volly István


Üdvözlégy óh szentséges Száz Mária

Üdvözlégy óh szentséges Szűz Mária

Üdvözlégy ó szentséges Szűz Mária,
Szent fiadnál bűnösök szószólója.
Ne hagyj minket, édes Anyánk,
Ezt sóhajtja szívünk és szánk,
Majd ha eljön halálunknak órája.

Gyűjtötte Volly István

szozattv


szozat a tiszta hang Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet
 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf