Kornis István levele – Gyerőfi Borbálának

A nemesi családból származó Kornis István főkamarásmester a Habsburgok híve, és így II. Ferdinánd király belső titkos tanácsosa volt. Szerelmes leveleivel más asszonyát ostromolta.

 

1.

1701. május 1.

Méltóságos Grófné.

Ajánlom kötelességgel való szolgálatomat Kegyelmednek.

Édes kedves Grófné Asszonyom, valóban bánom ilyen közel volt Kegyelmed házamhoz, s ilyen bizonyos embere jött Kegyelmednek hozzám, még csak egy vakarításnyi levelit is nem vehettem Kegyelmednek, mid ezeket az ifjú legényi beszédemért vélem, hogy cselekszi Kegyelmed, az kiben nem méltó Kegyelmednek kétségeskedni, mivel már nem bolondság dolgunk, s nem is kicsiny emberek által folytatom dolgom, nem kevés becstelenségemre esnék Kegyelmeddel való játszadozásom, noha gyermeki ésszel vagyok, de meg tudom az ilyeket gondolni, az mint ottlétemben is mondtam Kegyelmednek, valahol Kegyelmed becstelenségit kívánnám, ott becsteleníttetném magam is, csakhogy sok dolgaim lévén hamarsággal öszvekelésünk nem lehet, ne sajnálja Kegyelmed az sok rossz ember nyelvének tűrni. Énnekem ily bizonyos alkalmatosságom lévén, nem akarom ez látogató levelem nélkül bizonyos emberemet Kegyelmedhez bocsátani, mely is hogy találja Kegyelmedet jó egészségben szívesen kívánom, ezen  bizonyos emberitül Kegyelmednek. Az mint szegény ifjú legénységemtül telik, egy kis ajándékocskát küldtem. Kivel továbbra is kötelezvén magamot Kegyelmedhez, maradok igaz jóakaró szolgája

Kegyelmednek

D. Gyeke Anno 1701. d. 1.Maij.

                                                                                                              Kornis István m. p.

 

2.

1701. szeptember 10.

Méltóságos Grófné.

Ajánlom kegyelmednek igaz kötelességgel való kész szolgálatomat. Isten Kegyelmedet minden kívánta jókkal áldja meg szívesen kívánom.

Az Kegyelmed levelit nagy szeretettel vettem, melyben Kegyelmetek osztozása* napját értem, én mind eddig is azért nem tudósítottam Kegyelmedet, hogy Pater Kapi uram levelit vártam, az melyet ezen levelemben Kegyelmednek elküldöttem, abbul kitanulhat Kegyelmed minden dolgokat. Kérem azért nagy szeretettel Kegyelmedet, hogy még is tovább szóban ne forogjunk, tudósítson Kegyelmed, ha hütlés** előtt meggyónik, és úrvacsoráját veszen é, mivel Pater Kapi Uram mégis kételkedik. Már én penig minden órán Kegyelmednek látogatására elmehetnék. Csak az Kegyelmed jó válaszát vehessem ebben az hónapban, Kegyelmedet meglátogatom; alig is várnám azt az szent órát, melyben Kegyelmeddel nyájaskodhatnám, elég nehéz az is. Kegyelmednek távulléte miatt magam nem beszélhetek, hanem levelem által kell beszélgetnem Kegyelmeddel, mindazonáltal kívánom ez levelem találhassa Kegyelmedet friss jó egészségben. Maradván igaz szolgája míg él

Kegyelmednek

D. Gyeke Anno 1701. d. 10, Septembris

                                                                                                                Kornis István mp.

 

P. S. Édes kedves Grófné Asszonyom nagy szeretettel kérem Kegyelmedet, Szabó Gáspárt vagy egy hétre ne sajnálja hozzám küldeni, kitül válaszát is várom Kegyelmednek és úgy ő tülle oda menetemrül fogom tudósítani Kegyelmedet. Maradván fen megírt szolgája

                                                                                                                              Kegyelmednek

 

/*/ eltávozása
/**/ hittevés

szozattv


szozat a tiszta hang
  Meghívó két oldalonszekelyfold-november Szaszregen-december2022 pusztaszabolcs-1Meghivo Orosz Ors Szoborsors aink c könyv bemutatójára vargaelőadás SZAKC_Hirlevel_2022_08_31meghivo2Gyóni kötetképsissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf