Báró Mednyánszky Caesár plébános, tábori lelkész

Aranyos-medgyesi báró Mednyánszky Caesár született Beczkón 1824. évi június hó 9-én.
Alsóbb iskoláit a szülei házban, a felsőbbeket Győrött, Nagy-Szombatban és Esztergomban végezte, ahol 1847. június 20-án szeneltetett áldozó pappá.
A szabadságharc eseményei, a honvédség dicső tettei e bátor lelkű fiatal pap nemes szívét, hazáért lángoló lelkét nem hagyták érintetlenül. A szabadságért lelkesülő fiatal papnak szűk a szerény zohori parókia, bár bátor lelke a csaták mezejére ösztönzi. A veszélyben forgó szeretett haza védelmére ő is kész örömmel felajánlani szolgálatát, szívét, karját.
A zohori plébániát 1849. jan. 5-ig adminisztrálta. E napon elhagyta a csendes plébániát és Udvardon felkereste Jeszenák bárót, 6-án Kéménd és Maros felé Görgei táborába ment s mint tábori lelkész belépett a hadseregbe, jeles tehetségei következtében csakhamar tábori főpappá lőn s mint ilyen szervezőleg szerencsével működött; és nemsokára, midőn a sereg a bányavárosokbóli előnyomulásában Eperjes és Kassa felé a branyiszkói szorost szuronyszegezve hősiesen hatalmába ejtette, egy Selmecbányán csatlakozott tábori lelkészt látunk egy zászlóalj élén magasra emelt kereszttel, szóval és bátor példájával honvédeinket a győzelemhez vezetni.
1849. febr. 27-én vívatott a káponai híres csata Windischgrätz és Dembinszky alatt. E nagy csatában a Zanini olasz zászlóaljat maga Dembinszky vezette Tótfalu felől az ellenség ellen. E zászlóalj élén lelkesítő bátorsággal ment előre kezében kereszttel Görgey hadtestének tábori főpapja, báró Mednyánszky Caesár, és a lelkesítő példa hatott is, mert a Zanini zászlóalj betört a faluba s a pusztító kartácstűz dacára, egy részét elfoglalta; az ellenség meghátrált, de csakhamar újabb erősítést kap, mely a Zanini zászlóaljat körülfogja s nagy részben fogollyá teszi. Báró Mednyánszky élete ekkor veszélyben forgott, mert az üldöző osztrák katonák egyike halálos csapást mért reá, melyet azonban – szerencsére – a mellén viselt ezüstkereszt fogott fel. A vágás ma is meglátszik a kereszten, melyet a nemes család szent ereklyeként őriz.
Báró Mednyánszky Caesár ezután a főhadiszálláson volt az egész következő táborozás alatt, a bicskei, isaszegi, nagy-sarlói, szőnyi és Budavár ostroma idejében, addig, míg Görgey a hadügyi tárcát elvállalván, neki abban hatáskört kijelölt.
Ezen új alkalmazásában a kormány váltakozó székhelyeire, Pestről Szeged-, Arad-, Világosra vitte a haza sorsa.
A világosi fegyverletétel után, midőn végre a bebörtönzések és besorozások keserű utójátéka Aradon lejátszódott, néhány jóakarójának sikerült elmenekülését a városból eszközölni és vagy két hónappal későbben, miután titokban Beczkón szüleitől búcsút vett, őt a határon átszöktetni.
Elhalt 1857. április hóban déli Franciaországban.

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf