Volly István: 101 Szűz Mária ének népi gyűjtésből [X. rész]

A pócsi szép templomban

A pócsi szép templomban

1. A pócsi szép templomban
Kinyílott egy szép rózsa,
Siessünk csodájára,
Születése napjára.

2. Szűz Mária e rózsa,
Ég és föld királynéja,
Szent Anna leánya,
Kisasszonyunk, Mária.

3. Angyaloknál ékesebb,
Csillagoknál fényesebb,
Köszöntésedre jöttünk,
Tiszta szívvel üdvözlünk.

4. Atyaisten ültette,
Szentlélek eljegyezte,
Mennyből szállt e szép rózsa,
Jézus lett a bimbója.

5. Jertek hívek, tisztelni,
Máriát köszönteni,
Pócsnak ékes csillaga,
Üdvözlégy Szűz Mária!

6. Szent Annának jó szíve,
Máriának bölcsője,
Azért áldjuk Szent Annát,
Mert ő szülte Máriát.

7. Szent Anna drága kincse,
Lelkünk édes reménye,
Názáret városában
Ma jöttél a világra.

8. Mint egy ékes, szép rózsa,
Úgy nyílott ki számunkra,
Óh, mily boldogok vagyunk,
Hogy hozzá fordulhatunk.

9. Jertek árvák, özvegyek,
Szomorúak, betegek,
Itt van édesanyátok,
Gondot visel reátok.

10. Itt van a Szűz Mária,
A pócsi szép templomban,
Megvigasztal titeket,
Letörli könnyeteket.

11. Nem hagy el ő titeket,
Anyai szívvel szeret,
Könyörög szent Fiánál,
Értünk, hogyha lelkünk fáj.

12. Bánkódók, ne sírjatok,
Buzgón imádkozzatok,
Felvirrad őáltala
Reménységünk hajnala.

13. Keresztények, örvendjünk,
Hálaéneket zengjünk,
A kinyílott rózsának,
Üdvözítőnk anyjának.

14. Pócsnak ékes rózsája,
Mennyország királynéja,
Tekints le híveidre,
Igaz tisztelőidre.

15. Szent áldásod harmata
Szálljon le mindnyájunkra,
Gazdagok-, szegényekre,
Árvák- és özvegyekre.

16. Majd a boldog hazában,
Hol senki sem lesz árva,
Takarjon mindnyájunkat
Szűz Mária palástja.

17. Óh, kinyílt, ékes rózsa,
Kisasszonyunk, Mária,
Vonj szívedre bennünket,
Mennyben örvendjünk veled.

18. Jertek hívek, tisztelni,
Máriát köszönteni,
Üdvözlégy Pócs csillaga,
Kisasszonyunk, Mária!

Gyűjtötte Volly István

 
Kegyes jó Anyánk nézz mennyből reánk

Kegyes jó Anyánk nézz menyből reánk

1. Kegyes jó Anyánk, nézz mennyből reánk!
Adj erőt nekünk, hogy dicsérhessünk.
Anyánk vagy, anyánk vagy, anyánk vagy Mária!

2. Hogyha vétkeztünk, imádkozz értünk,
Mert az ég ura megbocsájt nékünk.
Anyánk vagy, anyánk vagy, anyánk vagy Mária!

3. Védd meg hazánkat, s benne falunkat,
Áldd meg népedet, ne hagyj el minket.
Anyánk vagy, anyánk vagy, anyánk vagy Mária!

Gyűjtötte Volly István


Megindítom nyelvemet

Megindítom nyelvemet

1. Megindítom nyelvemet,
Elzengem énekemet
Tiszteletedre Anyám,
Óh Mária, szűz dajkám.

2. Életem felajánlom,
Szívemet leláncolom,
A te tiszteletedre,
Megpihenni örökre.

3. Fogadd anyám, kedvesen,
Vegyed tőlem szívesen,
Ha pedig üt végórám,
Akkor is légy pátrónám.

4. Óh Mária, üdvözlégy,
Minket irgalmadba végy,
Mert irgalmas anya vagy,
Hozzám szereteted nagy.

5. Óh, Mária, szép rózsa,
Tisztaság lilioma,
Kérlek, oltalmadba végy,
Fiadnál szószólónk légy.

6. Mennyország ékessége,
Bűnösök reménysége!
Ne hagyj el szerelmesem,
Jöjj hozzám én jegyesem.

7. Míg testem a sírba száll,
Szívem addig el nem vál,
Tetőled, ó szép rózsa,
Üdvözítőnk szent anyja!

8. Édesanyám, hallgass meg,
Utaimban szentelj meg,
Légy őrzője lelkemnek,
Védelme mindenemnek.

9. Dicsőség az Atyának,
És az ő szent Fiának,
Véle a Szentléleknek,
Üdvözlet a szent Szűznek!

/Éneklik „A pócsi szép templomban” dallamára is/

Gyűjtötte Volly István


Minden hívek jöjjetek

Minden hívek jöjjetek

1. Minden hívek jöjjetek,
Máriát köszöntsétek,
Köszöntsük a Száz Máriát, Jézus szent anyját,
Szentháromság szép templomát, egek Asszonyát.

2. Hozzád futok, Mária,
Szívem legszebb virága.
A te szíved arany-oltár, drága szent Anna,
Te szülted a Szűz Máriát, Jézus nagyanyja.

3. Jaj, mert nagy bűnös vagyok,
Szűz Anya, benned bízom,
A te szíved arany-oltár, drága Szent Anna,
Te szülted a Szűz Máriát, Jézus nagyanyja.

4. Zöldellő rozmaring
Mária, reánk tekints.
A te szíved arany-oltár, drága szent Anna,
Te szülted a Szűz Máriát, Jézus nagyanyja.

5. Mennyből szállott szép rózsa,
Szentháromság temploma,
A te szíved arany-oltár, drága szent Anna,
Te szülted a Szűz Máriát, Jézus nagyanyja.

6. Mária, szép liliom,
Kihez siet milliom.
A te szíved arany-oltár, drága szent Anna,
Te szülted a Szűz Máriát, Jézus nagyanyja.

7. Tárd ki szent karjaidat,
Ölelj meg mindnyájunkat!
A te szíved arany-oltár, drága szent Anna,
Te szülted a Szűz Máriát, Jézus nagyanyja.

8. Ha eljön a végóra,
Akkor jöjj el Mária!
Végy föl a szűz karjaidba, egek asszonya,
Mutass be a szent Fiadnak, szép Szűz Mária.

Gyűjtötte Volly István


Óh, mily édes, örvendetes

Oh mily édes örvendetes

1. Óh, mily édes, örvendetes napra ébredtünk,
Égi anyánk drága neve ragyog előttünk.
Szűz Mária a drága neve legelső,
Vigaszunkra adta nékünk ezt a Teremtő.

2. Fenn az égben a szent szüzek, koszorút kötnek,
A mennyei trónus körül így énekelnek:
Szűz Mária a drága neve legelső,
Vigaszunkra adta nékünk azt a Teremtő.

3. Jertek, hívek, szedjük le a legszebb virágot,
Hódolattal köszöntsük meg égi anyánkot.
Szűz Mária a drága neve legelső,
Vigaszunkra adta nékünk azt a Teremtő.

4. Árva, s özvegy, ki elveszté földi támaszát,
Pártfogóul válassza a drága Szűzanyát.
Szűz Mária a drága neve legelső,
Vigaszunkra adta nékünk azt a Teremtő.

Gyűjtötte Volly István

szozattv


szozat a tiszta hang
  Meghívó két oldalonszekelyfold-november Szaszregen-december2022 pusztaszabolcs-1Meghivo Orosz Ors Szoborsors aink c könyv bemutatójára vargaelőadás SZAKC_Hirlevel_2022_08_31meghivo2Gyóni kötetképsissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf