Volly István: 101 Szűz Mária ének népi gyűjtésből [XI. rész]

Egy gyönyörű kertbe vezetlek

Egy gyönyörű kertbe vezetlek

1. Egy gyönyörű kertbe vezetlek titeket,
Amely kertben soha el nem tévedhettek.
Mert Úr Jézus a kertésze, Szűz Mária kertésznője,
Szent Domonkos atyánk a gondviselője.

2. E gyönyörű kertben három virág nyílik,
Fehér, piros, sárga szépen illatozik.

3. Ez a gyönyörű kert körül van kerítve,
És legszebb rózsákkal föl van ékesítve.

4. Akik e szép kertbe be akarnak lépni,
Az elvállalt titkot buzgón kell végezni.

5. Mindenki szedheti a kertben a rózsát,
Ha szívből szereti a szép Szűz Máriát.

6. Azért e mai nap újuljon a rózsa,
Égi jó anyánknak kössük koszorúba.

7. Midőn a zord halál reánk veti fátyolát,
E gyönyörű kertből nyerhetünk egy rózsát.

[Minden vers után: Mert Úr Jézus a kertésze, Szűz Mária kertésznője,/ Szent Domonkos atyánk a gondviselője!]

Gyűjtötte Volly István
   

Egykor midőn Szűz Mária

Egykor midőn Szűz Mária

Legenda Mária haláláról

1. Egykor midőn Szűz Mária
Árvaságán búsúla,
Fölment Olajfák hegyére,
Honnan mennybe ment fia.

2. Imádkozik kívánsággal,
Szent szíve elbágyada,
Hogy ily soká szent Fiától
Árvaságra marada.

3. Azonnal Gábriel angyal
Eleibe leszállott,
Fényességgel a kezében
Tart egy zöld olajágat.

4. Mondván: „Üdvözlégy Mária,
Én Uramnak szent Anyja,
Örülj, örvendj, mert szent Fiad
Kérésed meghallgatta.”

5. Mondá azért Szűz Mária:
„Édes őrzőangyalom,
Mit jelent e szép köszöntés,
Amit mondtál, nem tudom.”

6. „Te szent Fiad hozzád küldött,
Hogy neked megjelentsem,
Mert közel van az az idő,
Hogy magához fölvigyen.”

7. „Kérlek tehát alázattal,
Édes őrzőangyalom,
Mondd meg nekem, mely nap lészen
Az én boldog halálom?

8. És jelents meg szent Fiamnak
Utolsó kívánságom,
Három dolgot kérnék tőle
Hogyha kedvét találom.

9. Első: hogy én halálomra
Szent Fiam jöjjön hozzám,
Második: az apostolok
Legyenek a házamnál.

10. Harmadik: a gonosz lelket
Ne lássam az ágyamnál,
Hogy boldogul kimúlhassak,
Lelkemet vegye hozzá.”

11. Mond az angyal: „Óh Szűzanyám,
Megleszen kívánságod,
Mert szent Fiad hozzád eljön,
És a szent apostolok.

12. A gonosztól nem kell félned,
Hatalmad alatt vannak,
Mert a te szent lábaiddal
A fejét megtiportad.”

13. Ekkor a szép Szűz Mária
Szép hazaballagott,
A szolgálólánynak mondá
Szedjen le sok virágot.

14. Szobáját fölékesíté,
Meggyújtá a gyertyákat,
Előrakja halálára
Elkészített ruhákat.

15. Akkor szépen körülülték
Szűz Máriát ágyánál,
Három napot úgy töltöttek,
Imádkoztak házánál.

16. Míg jön érte Urunk Jézus
Minden angyali karok
Fényességgel minden szentek,
Látják az apostolok.

17. Az angyalok körülfogják
Az ágyát, jó illattal
Ékesítik szobácskáját,
Behintik virágokkal.

18. Ágyához ment az Úr Jézus,
Kegyesen megcsókolá,
Mondván: „Köszöntlek tégedet
Szerető édesanyám!”

19. Szeplőtelen szent testétől
Szent lelke így válik el
Isten vévén a kezébe
És tartja nagy kegyesen.

20. Az angyalok fölviszik őt
Nagy örömmel a mennybe,
Szentháromság szép trónusa
Elejbe dicsőséggel!


Mária kertjének nyitva ajtaja

Mária kertjének nyitva ajtaja

1. Mária kertjének nyitva ajtaja,
Benne tündöklik a szép koszorúja.
Fehér, piros, zöld a levelei,
Szűz Mária ezt nagyon kedveli!

2. Oly kedves e koszorúnak illata,
Hogy az egész világot elárasztja.

3. Illatára föltárul a mennyország,
Örömmel zeng az angyali sokaság.

4. Mily boldog ki ezen koszorút fonja,
Annak Szűz Mária a pártfogója.

5. Mi is keresztények, kik idejöttünk,
Szép Szűz Máriának koszorút kössünk.

6. Kössünk koszorút a hit virágiból,
Szívünk szerelmének szent fohásziból.

7. Végre Szűz Mária, tégedet kérünk,
Engedd, hogy mennyekben koszorút kössünk.

[Minden vers végén: Fehér, piros, zöld a levelei,/ Szűz Mária ezt nagyon kedveli!]

Gyűjtötte Volly István


Mária… mennyei szép virág

Mária mennyei szép virág

1. Mária, Mária,
Mennyei szép virág,
Kit áldva magasztal,
Széles ez nagy világ.

2. Mária, Mária,
Mennyei liliom,
Kinek illatától
Gyógyul sok milliom, –

3. Mária, Mária,
Mennyei nefelejcs,
Minket bűnösöket,
Soha el ne felejts!

4. Mária, Mária,
Mennyei szép rózsa,
Sok bús özvegy, árva
Megvigasztalója.

5. Mária, Mária,
Üdvösség hajnala,
Kire felvirradott
Boldogságunk napja.

6. Mária, Mária,
Mennyei szép csillag,
Ki a gyászos égen
Értünk szépen csillog!

7. Mária, Mária,
Hazánk védasszonya,
Özvegyek s árváknak
Megvigasztalója.

8. Mária, Mária,
Gyászban is fényesség,
Árva magyaroknak
Te vagy az ékesség.

Gyűjtötte Volly István


Óh egeknek lilioma

Óh egeknek lilioma

1. Óh egeknek lilioma, szép Szűz Mária!
Ezen szép kis kápolnának ékes rózsája.

2. Tehozzád idejöttem, ékes szűz virág
Méltóztassál meghallgatni, kegyes asszonyság.

3. Mint a szarvas, kútforráshoz, hozzád siettem,
Bűneimnek bocsánatját hogy megnyerhessem.

4. Üdvözlégy óh százezerszer, ékes szűz virág!
Ezen szép kis kápolnába oltott rózsaág.

5. Amint én most itt tisztellek e szent képedben,
Úgy légy jelen halálomkor, végszükségemben.

6. E mostani verseimet, ha nem mondhatom,
Szűz Mária, te légy nekem kegyes pártfogóm.

7. Ajkim mostani szavait írd szent szívedbe,
Vigyed a te szent szülötted színeelejbe.

Gyűjtötte Volly István

szozattv


szozat a tiszta hang
  Meghívó két oldalonszekelyfold-november Szaszregen-december2022 pusztaszabolcs-1Meghivo Orosz Ors Szoborsors aink c könyv bemutatójára vargaelőadás SZAKC_Hirlevel_2022_08_31meghivo2Gyóni kötetképsissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf