Paxy Anna levele – férjének Révay Ferencnek

    Révay Ferenc korának ismert törekvő hőse, nádori helytartó, nádorhelyettes, majd a király és a rendek megbízottja.

    1549. november 30.

    Szolgálatomnak utána szerelmes uramnak kívánnám tekegyelmednek minden jó egészégét hallanom. Ím a tekegyelmed akarata elküldöttem a társzekereket, ím három szalonnát küldöttem rajta, s egylukna1 borsót, árpakását, pohánkakását, negyven túrót, két fazék vajat, ha szerével költi, többet ér Kegyelmed vele félesztendőnél. A halért mindenfelé érte voltak, mind Povosára, Árva vármegyébe mind elküldöttem, de nem lelének, hanem Beniczky vett volt egy galócát magának, s míg én érte küldék, addig füstre tette volt. Azért ím odaküldtem Kendnek száz pisztrángot, nyolc lepényhalat, öt galócát, osztán Kendnek valami faolajt kellene hozni, mert nincsen faolajunk.
    Tekegyelmed írta vala, hogy én Kegyelmedet Blatnyicán várnám. Inkább Kegyelmed ugyan ide haza jöjjen, osztán ha Isten Kegyelmedet meghozza, megmondom Kegyelmednek az okát. Az Putnoki adta borokért Liskát küldém s elhozatom. Ím Szakách Mártonnét kiküldöttem, de bizony nem örömest küldöm vala ki, mert ha menyegzőnk leszen, vagy vendégünk, a Márton igen szűkös szolga vala. Más az, hogy immár sokkal több tékozlás leszen, mert az asszonynak sok felestekemet, uzsonnát kell adni a sok jámbornak. Osztán Kegyelmed hozna Pankónak valami subicának2 való posztót, stannétot3 vagy mit.
    Erek Isten tartsa minden jóval Kegyelmedet, és hozza jó egészségben haza.
    Datum Sklabinya szombaton, szent András napján, anno domini 1549.

Paxy Anna nagyságos
Révay Ferencné

/1/ véka
/2/ subácska, kis mente
/3/ kelme

szozattv


szozat a tiszta hang
 SZAKC_Hirlevel_2022_08_31meghivo2Gyóni kötetképsissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf