Vajda János – menyasszonyának, Bartos Rózának

A viharos életű poéta „csalfa” menyasszonyát rajongással övezte, a „lobogó szerelmes” házassága mégis hamarosan tragikusra fordult.

                    1.

bartosroza1880. október 1.

           Kedves, édes Rózám!

           Csodaszépséges arám!

Gyönyörűséges, bűbájos jövendőbelim, ennivaló kis feleségem!

Semmi baj, csak azért írok néhány sort, mivel ma és holnap nem látom. De sokat meg azért nem írok, mert irtózatos rossz írásom voltaképp olvashatatlan, s nem akarom szép szemeit annak találgatásával sokáig gyötörni.

Tegnap önmagát múlta fölül kedvességben, szeretetreméltóságban.

Szédülök a gondolattól, mily szerencsés, boldog vagyok, s holnaputánig, míg újra látni fogom, tegnapi szeretetreméltósága emlékeiből táplálkozom. Nincs boldogítóbb óhajtásom, mint örömét okozni, s boldogságomat tetézi az a tapasztalás, hogy az Ön angyali jó gyermeki szíve mily csekélységekben is tud gyönyörködni!

Legyen vidám, legyen meggyőződve, hogy sokkal mélyebben, forróbban szeretem, mint ezt kifejezni bírom. Kérem, vigyázzon, hogy valami baj ne érje, mert a földi végzet meg szokta irigyelni azt a nagy, végtelen, mennyei boldogságot, mely reám vár, és gáncsot vet, ha nem ügyelünk magunkra. Őrködjék egészsége és biztonsága fölött.

Csókolom eszem mindenét… a viszontlátásig!

Október-én, de. 11-kor.

                                                                 János

                    2.

1880. október 31.

           Imádott Szépséges Üdvösségem!

Hogy tegnapelőtt este óta mennyit szenvedtem, azt soha ki nem fejezhetem. Mert én nem láttam Ön mamáját, és nővérét, csak Önt és azt az urat…! Most már megértheti lelkiállapotomat és csodálhatja lelki erőmet, hogy mindeddig meg nem haltam. Soha életemben ekkora kínt nem állottam ki. Mily iszonyú tévedés!

Ha anyját vagy nővérét láttam volna, akkor talán megnyugszom. De miért nem jött Kegyed hozzám tegnap? A levelet, melyben én találkozásra kértem, még pénteken este adtam fel, e szerint abból, hogy tegnap nem jött a hajóhoz, a legrettenetesebbet következtettem.

De most már nyugodt vagyok, szinte boldog vagyok. Hanem, kérem az égre, most már ne késsék egy percet se. Méltóztassék bérkocsiba ülni és azonnal hozzám jönni. Oly sok mondanivalóm van, nem tudok addig semmit tenni, míg Önnel ki nem beszéltem magamat.

Két éjen át nem aludtam és nem is tudok addig, míg Önnel nem beszélek. Oh, miért nem írt nekem mindjárt tegnap, életemből tíz évet megmentett volna. De hála az égnek, csakhogy így van, – kérem, jöjjön mielőbb okvetlen. – –

Nem kínzom tovább rossz írásommal gyönyörűséges szemeit, – várom epedve.

                                                                                                   híve

                                                                                            Vajda János

Bartos Róza – Vajda Jánosnak

1880.

Nagy ember, édes költőm!

Miután ott voltam, nem volt maradásom otthon, kellett, hogy egyedül legyek. A bácsimhoz utaztam vidékre. De felejteni nem tudom, most már nem lehet. Érzem, hogy otthon nem maradhatok. Valahova el kell mennem.

                                               A sírig imádó, kezét csókoló

                                                                          Róza

szozattv


szozat a tiszta hang
 SZAKC_Hirlevel_2022_06_09sissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf