Bakics Anna levele – férjének, Révay Mihálynak

A levélíró Anna leánya annak a Bakics Pálnak, aki világi létére és szerb ortodox származása ellenére a győri püspökség tulajdonosa volt, s ezért „püspöknek” is nevezték.

    1560. október 14.

    Szolgálatomnak ajánlása után én édes szerelmes uram kívánom mindenkoron az mennybeli úr Istentől egészséget és minden jót, és kérem ő szent felségét, hogy oltalmazza Kegyelmedet miden gonosz betegségtől. A Kegyelmed levelét én nagy szívem szerint megláttam, és értem, hgoy az én szerelmes öcsém Kegyelmeddel jól alkuszik, illik is s bizony nagy örömmel értettem.

    Továbbá szerelmes utam Kegyelmed írt, hogy Misinczky az uramnak költő bort vegyen. Misinczky Lőcsére ment ló venni, borunk meg volna kivel megérnöjök*, de bizony igen elecetesült, és magamért vétettem egy kis átalagot.

    Továbbá én szerelmes uram Kegyelmed írja, hogy örömest immár jó hírt értene felőlem, bizony még egyéb jó hírt nem írhatok, még igen nehéz vagyok, de én édes uram megadja az Isten, hogy kegyelmednek jó hírt írok vagy izenek, egy vitézzel megszalajtom házát Kegyelmednek hamar való nap, ha Isten ő szent felsége akarja; a gyermekek mind egészségben vannak, Lőrinc s Babka kegyelmednek szolgálatját ajánlja; Kata váltig kiátti Kegyelmedet. Én is kívánom a kegyelmed megjövését, de bizony jól tudom, hogy kárára volna Kegyelmednek; bizony Kegyelmed jól teszi, hogy útbaigazítja őket. Én nekem Borbála asszony írt vala, hogy neki hitelben két forint ára sajtot s egy forint ára vajad adjak, én választ nem tevék rea, ha kér is, Kegyelmed ne adjon, jobb készpénzen eladni, mint hitelben.

    Továbbá szerelmes uram a szegény Borbála asszony az éjjel oly igen lenehezedett vala, hogy én nem hittem, hogy virradtát érje. Immár szintén reá ért egyéb nyavalyáját én nem vélem, hanem a tüdeje, mája rothadt, mért él az, és vért pök s a szája oly bides, hogy feljebb nem lehet; bizony elég szívem szerént bánom vele, de immár szegény én nem hiszem, hogy messze vigye, pomagranátot** kíván igen.

    Továbbá szerelmes uram Kegyelmed vétessen én nekem két lat szederjes spanyol selymet, kegyelmednek megszolgálom. Az Úr Isten tartsa meg Kegyelmedet én szerelmes utam minden jóval nagy sok esztendeig.

    Datum Sklabinya a szent Lukács előtt kedden 1560.

    A Kegyelmed atyja

   a Bakics Anna

     

    U. i. Szerelmes uram a Miso az fullajtár valami félelem miatt ide hazaszökött. Kegyelmed kegyelmezzen meg neki, ha odamegyen, ne bántassa Kegyelmed én édes uram.

    Révay Mihály uramnak Turóc vármegye főispánjának, énnekem szerelmes uramnak adassék e levél.

     

    /*/ beérhetjük
/**/ gránátalma   

szozattv


szozat a tiszta hang
 meghivo2Gyóni kötetképSZAKC_Hirlevel_2022_06_09sissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf