Bethlen Miklós levele – feleségének

Bécs, 1715. március 27.

    Édes Feleségem!
    16. március kelt leveledet vettem, rendre megyek rajta a választétellel. Írod elől, hogy a Telekinek adott smaragdos öltözet helyett mást nem vettem. Békességben úr löttem volna a Telekiné lakodalmától fogva ez alatt a 12 esztendő alatt, akár 12 gyémántost vettem volna. A rubintossal megéri József. Istennel beszélj efféléről.
A fejedben magadtól ütött patkószeg dolgát csodálom, nevetném, de szánlak téged is, magamat is. Hogy hogy gondolsz már ennyi idődre olyan bolondságot az én rendes egyenes írásomból, megmagyarázom. Az az Ágnes, Klára pártáját fejedbe szegző patkószeg nem egyéb, hanem a te Józsefhez való értetlen bakmajom kölyket ölelgető szerelemhez hasonló kedvezésed. Ha te a püspökkel elindított dologba engem bele nem hagysz, József most úr volna, és Ágnes vagy gerendi, vagy boncidai, vagy szentkirályi úrasszony volna. De ha így tetszett Istennek, övé a dicsőség. Csak az én Istenem szent fiáért oltalmazzon benneteket, az én keserves három levelembe tett jövendölésemtől, hogy te Apafi Györgyné ne légy. Én ugyan Isten kegyelme által a huszti rendeléssel ha lehet azt a patkószeget kivonszom. De azon csodálkozom Teleki Sa(mu) uram 8. március nekem Szentmiklósról hosszú levelet írt, melyre a választételemet meglátod nemsokára. Hogy vagyon innet 2 március mentél, holott a 12. január írott levél elveszett, és ő 8. március teszen reá választ. Most azt csodálom, hogy te semmit sem írsz róla, holott te legnagyobb dolgod fiaiddal, leányaiddal együtt, én pedig addig el nem készítem, míg te válaszodat nem veszem, halandó ember vagyok, bizony megsiratjátok, kivált Ágnesék, ha el nem készül. Van-e híveddel, és te egyezésedből van a Teleki uram írása? Őkegyelme pedig, sem a leányok, ne igen búsuljanak a 7. punktumon az erdélyi keresmény jószágaim iránt, mert én azon iránt az én előbbi testamentumomat akarom helyben hagyni, mely is a leányoknak igen hasznos. Elvárom sietve válaszodat.
Írod, hogy József a lakadalom iránt nem fogad szót, maga kárán meg fog tanulni. Meg bizony, ti mindnyájan a magatok kárán. Ez a második patkószeg, miért teszerd uraddá, ne add a kezére a kulcsot. Olvasd meg, mit írtam erről azelőtt.
    Írod, nem kaphatsz szolgát. A két Harsányi, Daróczi másolyan. Adjon Isten, de jobbat Ajtainál, kiről másszor írok. Ezt sietve küldd el neki.
    Zabolán szénát gabonát a vetnivalón kívül tegyék Istókék számára pénzzé. Isten kegyelme veletek.
    Bécs 27. mart. 1715.
                               Tökéletes férjed
                                  G B Miklós

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf