Babits Mihály: Csonka Magyarország

   Bár lenne a hangom tiszta és éles, mint intő csengőkét! A tiétek
zavaros, mint mocskos habja! ti leborultok az Ércbálvány előtt!

döntsön az erőszak!

s döntött az Erőszak…

mi jogotok beszélni többé?

Nekem van rá jogom!

ti elhánytátok a Kiáltást: mint bolond a fegyverét! nem kiálthattok már:

én elkiálthatom:

Óh Igazság, te egyetlen kiáltás! egyetlen fegyver! Jerikó trombitája! szólj!

   falak, omoljatok hangjaitól!

Gerincek, borzadjatok! Európában! és Amerikában! mert borzasztó az Igazság a gerincekben!

   mit érnek a ma-épített falak körülöttem?

ott borzong az Igazság a kövekben! ott ég a hegyekben! árad
a vizekben! Óh tiszta, éles trombita, zengj!

ne hallgass sohase!
egy napig se! egy óráig se! egy pillanatig se! mint ahogy nem
hallgat fájás az idegenben, míg megvan a betegség…

   nem hallgat a madár, míg fészkébe nem tér…

   nem hallgat a folyó, míg tengerbe nem ér…

   nem hallgat a szél, míg él…

Nekem van rá jogom!

   Én elkiálthatom:

      I g a z s á g !

It eldobtátok ezt a szót, mint bolond a fegyverét, szegény
testvéreim! s csak gyenge izmotok maradt, csak puszta kezetek,
meztelen
mely bilincsekbe verve, ha üt, csak önmagát ütheti esztelen
sem lázadni nem tud, sem meghajolni az Ércbálvány előtt igazán –
de hát az ércbálvány hazája lettél-e, hazám?

Van-e reményed abban?
a sötét utakban?

Nem! – Csak a napban!
mely céget a kövön és ragyog a patakban.

Ti azt mondtátok: Döntsön az erőszak!
s hangotok zavart most, mint mocsarak habja.
De én azt mondom: dönt majd az erős Nap!

Kitárom tiszta szavamat a Napra.-

 

*

Ti eldobtátok a trombitát,
zeng, nem a ti kezetekben,
de a trombita zeng tovább,
hanem a vízben, a hegyekben,
Erdélyben, felvidéken,
az égen,

s bennem!

Én sohse mondtam: „Dönt majd az erőszak!” – most mondhatom: „Nem, Nem!”

 

1923

szozattv

.
szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf