Volly István: 101 Szűz Mária ének népi gyűjtésből [VI. rész]

Asszonyunk Szűzanyánk

1. Asszonyunk, Szűzanyánk,
Üdvözlünk tégedet,
Kérünk, óh meg ne vesd
Pártfogolt népedet.

2. Te, kiben tiszteli
Honunk védasszonyát,
Őrizd meg s gyámolítsd
A jó magyar hazát.

Asszonyunk Szűzanyánk

Gyűjtötte Volly István

Az Úr angyala köszönté

1. Az Úr angyala köszönté szép Szűz Máriát,
És szűz méhébe fogadá áldott szent Fiát.
Üdvözlégy szép Szűz Mária, malaszttal teljes,
Ki leszállott mennyből hozzád, a kegyes Krisztus,
Áldott vagy az asszonyok közt, az Úr van veled.
Áldott legyen szűz méhednek gyümölcse, Jézus!

2. Íme, én vagyok az Úrnak hív szolgálója,
Légyen nékem igéd szerint szent akarata.

3. És az Ige testté lett és köztünk lakozék,
Szentlélekisten malasztja ránk harmatozzék.

4. Imádkozzál miérettünk Istennek anyja,
Szent angyali seregeknek szép szűz királynéja,

5. Méltók legyünk szent Fiadnak igéretire,
Bemehessünk tehozzád az örök életbe.

6. Majd ha eljő életünknek végső órája,
Szent nevedre kérünk téged, szép Szűz Mária.

7. Jöjj el akkor, vigasztald meg bús szíveinket,
S holtunk után mennyországba segítsd lelkünket.

Minden vers végén: Üdvözlégy szép Szűz Mária, malaszttal teljes,
Ki leszállott mennyből hozzád, a kegyes Krisztus,
Áldott vagy az asszonyok közt, az Úr van veled.
Áldott legyen szűz méhednek gyümölcse, Jézus!

Az Úr angyala köszönté

Gyűjtötte Volly István

Gyertek a drágalátos Szűz Máriához

1. Gyertek a drágalátos Szűz Máriához,
A teljes Szentháromság szép templomához.
Összetett kézzel mind imádkozzunk,
Jézus, Mária, Szent József, könyörülj rajtunk.
Égi szűzvirág, áldjon a világ.
Hogy legyen békességben szép magyar hazánk!

2. Jó Szent István király is terád bízott,
A szép Magyarországod mindig virágzott.
Ne hagyj elveszni, Jézus Mária,
Mert te vagy a Szentléleknek szép lilioma.
Kérünk szent Anyánk, adj szent áldást ránk,
Mert tégedet választott a Szentháromság.

Gyertek a drágalátos Szűz Máriához

Gyűjtötte Volly István

Mária… hajnali szép csillag

1. Mária, Mária,
Hajnali szép csillag,
Szegény bűnösökön
Mindörökké csillogsz!

2. Mária, Mária,
Angyalok öröme,
Te vagy mindnyájunknak
Te vagy reménysége!

3. Mária, Mária,
Kinyílt szép liliom,
Téged tiszteljenek
Ezer milliomon.

4. Mária, Mária,
Frigynek szent szekrénye,
Te vagy mindnyájunknak,
Te vagy reménysége!

5. Mária, Mária,
Összetett kezekkel
Elődbe borulunk
Hulló könnyeinkkel.

6. Mária, Mária,
Bűnösök oltalma,
Szegény özvegy árvák-
nak vagy szószólója!

7. Mária, Mária,
Nézd, hogy sírnak árvák,
A sok sirásukban
Nevedet kiáltják…

8. Mária, Mária,
Egek királynéja,
Szegény bűnösöknek
Oltalom-városa.

9. Mária, Mária,
Nyíló legszebb virág,
Illatárját érzi
Ez az egész világ.

10. Mária, Mária,
Atyaisten lánya,
Te vagy a Szentlélek
Ékes szép mátkája.

11. Mária, Mária,
Gábriel köszöntött:
„Áldott vagy örökön
Az asszonyok között!”

12. Mária, Mária,
Te kiválasztattál,
Mert szent Fiat szültél,
Még is szűz maradtál.

13. Mária, Mária,
El ne hagyd népedet,
Kérünk e szent helyen,
Segélj meg bennünket!

14. Mária, Mária,
Nyújtsd ki jobb kezedet,
Fogadjál el minket,
Szegény bűnösöket.

15. Mária, Mária,
Májusi szép virág,
Kit értünk megkedvelt
Teljes Szentháromság.

16. Mária, Mária,
Irgalmasság anyja,
Téged tiszteljünk
Jézusnak szent anyja.

17. Mária, Mária,
Jézust, szent Fiadat,
Kérjed miérettünk
Kegyes magzatodat.

18. Mária, Mária,
Dicsértessél tőlünk,
Légy irgalmas hozzánk,
Kegyes esedezőnk.

19. Mária, Mária,
(Andocs) nagyasszonya,
Hozzád folyamodók
Kegyes pártfogója.

20. Mária, Mária,
Hazánk védasszonya,
A búcsújáróknak
Vezérlőcsillaga.

21. Mária, Mária,
Legfőbb trónuson ülsz,
Tudjuk, hogy mirajtunk,
Anyánk megkönyörülsz!

Gyűjtötte Volly István

Zöldelő virágszál

1. Zöldelő virágszál te vagy, óh Mária,
Kegyes irgalmasság angyalok asszonya.
Vigadozzál mennyben egek királynéja,
Szent Fiad székében lelkük pártfogója.

2. Áldott vagy Mária az asszonyok között,
Áldott a Szent Anna, a te édes szülőd,
„Szent méhed gyümölcse, áldott minden fölött”,
Szent Erzsébet asszony téged így köszöntött.

3. Óh, te, a limbusban kinyílt legszebb rózsa,
Áron vesszejének szép, ékes virága,
Te szülted a Jézust nekünk e világra,
Ezernyi ezerszer üdvözlégy Mária!

4. Óh, kegyes Szűzanya, ki senkit el nem hagysz,
Minden bűnösöket kegyesen meghallgatsz,
Szomorú szíveknek vigasztalást te adsz,
Minden megtérőket kegyelmedbe fogadsz.

5. Hozzám is, Szűzanyám, légy irgalmassággal,
Engeszteld Fiadat kegyes szavaiddal,
Nem szűnsz te dicsérni zengedező szóval,
Fordulj édesanyám hozzám víg orcával!

Zöldelő virágszál

Gyűjtötte Volly István

– folytatjuk –

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf