Vásárhelyi András: Ének Szent László királyról

    Idvezlégy kegyelmes Szent lászló kerály!
Magyarországnak édes oltalma.
Szent kerályok közt drágalátus gyöngy,
Csillagok között fénességes csillag.

    Szentháromságnak vagy te szolgája,
Jézus Krisztusnak nyomdoka követi1
Te Szent Léleknek tiszta edénye,
Szíz Máriának választott vitéze.

    Magyarországnak vagy kerály magzattya,
Szent kerályoknak fénes tüköre:
Teneked atyád kegyes Béla kerály,
Hogy hozzá képest kegyes kerály lennél!

    Nekönk szileti Lengyelországban,
Menyből adatál nagy csudaképpen.
Másszor sziletíl szent keresztvíztől,
Ősödnek nevén László lőn neved.

    Mikoron méglen gyermekded volnál,
Kihoza Béla kerály jó Magyarországba.
Hogy dicskednél te két országban,
Magyarországban és menyországban.

    Letelepedél Bihar-Váradon,
Ah várusnak lől édes oltalma;
Templomot rakatál Szíz Máriának,
Kiben most nyúgoszol menden tisztességvel.

    Környől fekesznek téged császárok,
Püspökök, kerályok és jobbágy urak2;
Olaj származik szent koporsódból,
Tetemed foglalták az szép sáraranyból3.

    Téged dicsérnek szent zolozmával
Papok, diákok és várusnépek;
Téged földnek kereksége,
Mert téged dicsérnek Istennek angyeli.

    Te dicsekedel kerály-székeldben,
Képed feltötték az magas kőszálra;
Fénlik mint nap, salyog4 mint arany;
Nem elégeszik senki tereád nézni.

    Te arcúl tellyes szép piros valál,
Tekéntetedben embereknél kedvesb;
Beszédedben ékes, karodban erős,
Lám mendent te ejtesz, ki tevéled küzdik.

    Tagodban ékes, termetedben díszes,
Válladtul fogva mendeneknél magasb;
Csak szépséged császárságra méltó,
Hogy szent korona téged méltán illet.

    Testedben tiszta, lelkedben fénes,
Szívedben bátor miként vad oroszlán,
Azért neveztek bátor Lászlónak,
Mikoron méglen iffjúdad volnál.

    Mert választa az szíz Mária,
Megdicsőíte sok jó ajándékkal,
Hogy te őriznédés oltalmaznád,
Neki ajánlád jó Magyarországot.

    Fejedben kele az szent korona,
Megbátorejta téged az Szent Lélek;
Kezdéd követni atyádnak életét,
Rózsákat szaggatál, koronádba fízéd.

    Dicsérjük magyarok Szent László kerált!
Bizony érdemli mi dicséretönköt.
Dicsérjük őtet angyelok mondván:
Idvezlégy kegyelmes Szent László kerály!

 

/1/ Követője
/2/ Itt régiesen: előkelő nemes
/3/ Sárga arany
/4/ Ragyog

szozattv


szozat a tiszta hang
 SZAKC_Hirlevel_2022_08_31meghivo2Gyóni kötetképsissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf