Mikszáth Kálmán: A demokrácia legendája

Hogy a kedélyesség milyen szükséges fűszer a világon, abból tűnik ki, mert a népfantázia még a mennyek országában is tartogat magának egy kedélyes öreg urat: Szent Pétert. Minden tréfás dolog, mely az eget a földdel hozza érintkezésbe, az „égi házmester” szereplésével történik.

    Most is ő róla van szó. Egyévi szabadságot kért a legfőbb úrtól.

    - Mit szándékozol Péter?

    - Lemegyek, uram, a földre.

    - Megint kalandozni akarsz, mint fiam idejében. Sok bohókás csínyt követtél el akkor.

    - Most valami okosat szeretnék cselekedni.

    - Ugyan?

    - Ez a Ghyczy meg Somssich, mióta itt vannak, telebeszélik a fülemet panasszal, uram, hogy hazájukban tönkremennek a liberális vívmányok, hogy retrográd megy minden. Megígértem nekik, hogy lemegyek Magyarországra és visszafordítom a közszellemet.

    - Próbáld meg, Péter.

    - Azért hát kérlek, uram, adj nekem szabadságot egy évre. Hadd vigye addig a janitorságot Vilmos császár, mert az úgyis örökké ott ácsorog a kapunál.

    - Csak nem a feleségét várja? – pajkoskodott az Úr.

    - A fiát várja.

    - Hát jól van, Péter, elmehetsz, de milyen igazolványt adjak neked, mert ott a földön lenned kell valaminek, hogy hathass!

    - Feladatomhoz képest természetesen valami polgári minőséget kérek. Adj okmányokat s legyen bennök a nevem Hajlig Péter.

    - Milyen okmányokat akarsz?

    - Mindössze egy keresztelő levelet és egy nevemre szóló takarékpénztári könyvet.

*

    Hajlig Péter lejött Budapestre s legelőször is elment a Nemzeti Kaszinóba. Ott akarta reformálni az erkölcsöket. Beszélt okosan, bölcsességgel, ami csak az égi mindentudásnak adatik.

    De ott rá sem hallgattak.

    Ha bemutatták, hogy „Hajlig Péter”, a főurak az orrukat fintorították.

    Ha leült kártyázni, szívesen elnyerték a pénzét, de ha valami vezetői ideát pendített meg, hallhatta háta mögött a fumigáló hangot:

    - Schmarn.

    Hajlig úr dühbe jött a mágnásokra és hátat fordított nekik

    - No, én itt bolond fővel demokráciát akartam csinálni az arisztokraták közt. Belebuktam. De megérdemeltem, úgy kellett nekem. Mért nem mentem mindjárt a polgári elem közé, melynek javára fáradozom? Ott kell kitűzni a liberális eszmék zászlaját a hívek és nem az ellenfelek között.

    Elment hát Hajlig úr tapogatózni a polgárok közé, ott diskurált, kapacitált, izgatott, lelkesített.

    A polgárok hallgatták egy darabig. Végre megunták a sok fölösleges beszédet s így szóltak hozzá:

    - Hát Önnek Herr von Hajlig nincs semmiféle üzlete, hogy ráér ilyeneken törni a fejét?

    Elszomorodott Péter úr nagyon, de még nem adta meg magát.

    - Ejh’ iszen van még egy faktor, akire számíthatok a küzdelemben: a zsidók. Ezekkel próbálok szerencsét.

    A zsidók közt kezdett most agitálni Hajlig Péter. Elnyomott faj, könnyen kell, hogy szikrát fogjon. Pénzök is van, sokat tehetnek, eszök is van, sokat megértenek.

    Hajlig kifejtette minden ékesszólását, minden szabadelvű argumentumát s amikor már azt hitte, hogy tűzön-vízen készek után menni, egymás közt morogták a zsidók:

    - Wie haiszt? Hát mit akar itt egy Hajlig Péter? Ki az a Hajlig Péter? Hiszen ezzel a névvel Hajlig Jakab is lehetne.

    Péter most már igazán dühbe jött s még aznap felment a Gellérthegyre s onnan fohászkodott fel az égbe:

    - Uram, itt vagyok; az egy esztendőt ki is töltöttem itt, mulatok egy kicsit, mert a takarékpénztári könyvecske bőven futja, de a dologgal már fölhagytam. Minden hasztalan. Azonban kevés okmányt hoztam arra nézve, hogy itt kellemesen tartózkodhassam.

    - Mit kívánsz még? – kérdé az égi hang.

    - Adj kérlek uram egy nemeslevelet is.

    - Ej, ej, Péter. Ha már benne vagy, mindjárt grófságot is kérhetnél.

    - Azt, azt, uram – kiáltá Péter mohón.

    S most már gróf Szentpétery név alatt fogja tölteni köztünk szabadságidejét ő mennyei méltósága is, aki valamikor kétezer év előtt csak mint kecskepásztor vándorolgatott ezen a tájon.

1888

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hang szozat a tiszta hang
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf