Volly István: 101 Szűz Mária ének népi gyűjtésből [IV. rész]

Dicsértessél édes Jézusunk

Dicsértessél édes Jézusunk

1. Dicsértessél édes Jézusunk,
Szent nevedben útnak indulunk.
Uram Jézus, segíts utunkban,
Szűz Mária, légy oltalmunkra!

2. Jézusban lesz nagy bizodalmunk,
Hogy megadja mennyben jutalmunk,
Szűz Mária lesz a szószólónk,
Őrangyalunk a kalauzunk.

3. Szent válladra hajtjuk fejünket,
Kegyelmedbe fogadj bennünket!
Midőn lelkünk az ítéletre
Indul; vidd az örök életre!

Gyűjtötte Volly István


Egek királynéja, Mária, segíts

Egek királynéja Mária segíts

1. Egek királynéja, Mária, segíts!
Jézusnak szent anyja, Mária, segíts!
Óh, segíts mirajtunk, kik hozzád sóhajtunk,
Mária, segíts.

2. Szent fiadra kérünk,
Mert te vagy reményünk,

3. Hitünk védelmében,
Üdvünk szent ügyében,

4. Hogy az Istent féljük,
És kegyét megnyerjük,

5. Hogy neked tetszhessünk,
S téged követhessünk,

6. Irgalmasság anyja,
Megtérők oltalma,

7. Igaz bűnbánatra,
Élet-jobbulásra,

8. Erős bizalomra,
Lelki nyugalomra,

/Minden versben: Mária, segíts!... Mária,Ó segíts! / Óh segíts mirajtunk, kik hozzád sóhajtunk, / Mária, segíts!/


Feljött már a csillag, mégsem találhatom

Feljött már a csillag

1. Feljött már a csillag, mégsem találhatom,
Az én szent Fiamat, szerelmes magzatom.
A csillagok velem együtt szomorkodnak,
Úr Jézus Krisztusért epedve bánkódnak.

2. Ah, hol vagy édesem, én szívem gyémántja?
Hol vagy kedves fiam, lelkemnek rubintja?
Mondd meg, kérlek, József, egyetlen jegyesem,
Hol az én jó fiam, isteni gyermekem?

3. Szerelmes szent anyán, te valál megmentőnk,
Tetőled született Jézus, üdvözítőnk!
Ezerszer áldott légy ezen jóságodért,
Hogy égi magzatod érettünk onta vért.

Gyűjtötte Volly István


Ha én kertész volnék

Ha én kertész volnék

1. Ha én kertész volnék,
Rózsafát ültetnék.
Virágjával a szent
Szűznek kedveskednék.

2. A legszebb bimbóból
Fűzném olvasóját,
És azzal naponként
Tisztelném Máriát.

3. De kertész nem vagyok,
Tehát Gábriellel
Köszöntöm a Szűzet
És Szent Erzsébettel.

4. E kettőből fűzöm
Egyházunk imáját,
Ho9gy méltőképp áldjam
Hazánk pátrónáját.

5. „Üdvözlégy Mária,
Malaszttal vagy teljes,
Malaszttal vagy teljes,
Irgalmas és kegyes.

6. Áldott asszonyok közt,
Mert méhed gyümölcse,
Jézus által hullt le
A bűnnek bilincse.

7. Asszonyunk Mária,
Istennek szent Anyja,
Szóljon miérettünk
Szűz ajkad imája.

8. Most és majd halálunk
Utolsó óráján
Veled örvendhessünk
Mennyben Jézus jobbján.”

Gyűjtötte Volly István


Mária… Te köszöntésedre

Mária te köszöntésedre

1. Mária, Mária,
Te köszöntésedre,
Mi is megjelentünk
Drága szent nevedre.

2. Mária, Mária,
Olvasók virága,
A Szentháromságnak
Kincses szép tárháza.

3. Mária, Mária,
Kinyílt ékes virág,
Akit megköszöntött
Teljes Szentháromság.

4. Mária, Mária,
Hajnali drága fény,
Mert csak te könyörögsz
Minden bűnösökért.

5. Mária, Mária,
Napnak vezetője,
A szép holdvilágnak
Fényes követője.

6. Mária, Mária,
Ki szent szemeidet
Siralmasan értünk
Az égre vetetted,

7. Engedd, Szűz mária,
Hozzád fohászkodjunk
A szép olvasókkal
Téged koszorúzzunk.

Gyűjtötte Volly István

–folytatjuk–

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf