Zrínyi Ilona levele – férjének Thököly Imrének

Zrínyi Ilona a vértanú Zrínyi Péter lánya és az ugyanakkor vértanúhalt halált Frangepán Ferenc unokahúga, I. Rákóczi Ferenc özvegye. Később a nála 14 évvel fiatalabb Thököly Imrének felesége, kinek oldalán maga is egyik szervezője a Habsburgok elleni kuruc felkelésnek. Férjét a törökországi száműzetésbe is követte.

    1.    

    Munkács, 1686. május 5. és 10. között.

     

    Az én istenem ne adja azt érnem, hogy az én édes uram nélkül bárminemű bátorságos várban vagy helyben megmaradásomat lelhessem. Én azt nem kívánom: hanem vagy élet, vagy halál – semminémű félelem vagy nyomorúság engem kegyelmedtől el nem rekeszt. Csak éppen kegyelmed el ne hagyjon, én ha gyalog is, kész vagyok elmenni, valahun hallom kegyelmedet lenni…

    Senki sem engemet, sem két gyermekemet megijedt állapottal nem látta. Valamint elején, úgy a dolog folytán készek voltunk fejünk felszálltáig a várat megtartani életünk leheletével is. Lássa immár, kikkel tett fel az ellenség, ha asszonyember vagyok is, Munkácson meg mertem várni őket, vigyék hírét máshová is…

    Elsőben is legyen hála a Szentháromság egy istennek, ki az ártatlanok pártfogója s az eltökélteké. Megtalálta kegyelmedet is édes kedves uram, s az én méltatlan személyemet, másodmagammal lévén, oltalmazta kétségbeeséstől…

    Nem tudom, mikor kell várni új vendégszámot1, nem is tudom, tarthatom-e veres superlátra2, de az istenért, édes szívem uram akkor, ha lehet, legyünk együtt, hogy igaz szeretettel s hűséggel átadhassam gyermekeimet, a várral a bennevalókkal együtt, ha hótan történnék is, könnyebb leszen lelkemnek…

    Az ellenség félelme miatt senki búsulásomat nem látta; de isten ellenségeimet mióta maga rémítéssel elvitte, csak sírással töltöm kevés számú óráimat, sok, nehéz az én boldogtalanságomat kigondolni is, annyival nehezebb kiírni…

    Míg élek, senki ne féltse Munkácsot, de óránkint nem tudom, mi éri fejemet. Adja isten, oly szerencsés lehetnék, édes szívem, örvendeztethetném magam életemnek letételével és fiú magzattal. Rongyos várban jó szívvel látnánk mindnyájan kegyelmedet…

    /1/ vendégeket
    /2/ baldachinos ágyra

 

2.

    Munkács 1686. június 4.

     

    Mint édes kedves uramnak ajánlom szeretettel való szolgálatomat, kívánom isten hamar időn juttassa velem együtt örvendetesebb napokra, és jó egészségben való látással szívből kívánom.

    Én édes uram, nagy szeretettel vettem kegyelmed leveleit, és a mit parancsolt kegyelmed jó lelkemismereti szerént írám itt, ki mint viselte és alkalmaztatta magát. Én édes uram, írom, hogy az istennek csuda jó voltából és gondviselése után, én senkire sem panaszkodhatom; igaz hívek voltak, jól viselték magokat, kinek mi tiszti és hivatalja volt, abba eljártak, ha nem, másokkal végben vitettem; ha olykor meglett dolog után sajnáltak hír nélkül végbement, arra én sokat nem gondoltam, pedig hogy isten megtartott és ellenségeinket megszégyenítette, és merre a vizet kivenni akarta, most igen vastagon gyön a víz, jobbára teli is már az árok. Szolga uraimék felől mi illeti és megszámlálom kikkel gondolom el lehet a vár, kegyelmednek az több cselédeket is elköldöm, csak passust küldjön kegyelmed, mert sokért fel nem venném, valami esne rajtok. Minémő hírek folynak, Molnár uram meglassodott, nem pattog, sebben fekszik, mióta ároknak szorították. Szakmár felűl hozták a hírt, Beregszászra száll, bírót féltettem és tömlöcre tétettem a rossz embert, ha nem tud félni, pengessen vasat. A mikor a hajdúk mennek, akkor küldök szekszenás3 lovon szükséges portékát, kell e nyári kentes kegyelmednek, várom tudósítását, tálakat csináltattam; cseléd és az udvar szükséges posztót mi formán lehet nem kérdeztem Lesseny uramot, van e rá bizakodva vagy nem, nem szeretem tarkán járnak; muzsikás nincsen, csak cipke4 és német trombitás, két török sípos, de az olyan elég van kegyelmednek; az Újvári Jankó vitézi mesterséggel is el tud szolgálni. Sok irigyi vannak is érette… Mi édes kedves uram volt itt vitézi oskola, minden nap sokáig is tartott, jól is megtanultak ezek, eszveszoktak, eszveesködtek, csak jól folyjék a dolog, szép hírek nevek örökki fennmarad. Rongyos várba jó szívvel látnánk mindnyájan kegyelmedet; Ferkót és Júliánkát ajánlom kegyelmed igaz szeretetiben és maradok szeretettel szolgáló engedelmes felesége

    Zrínyi Ilona

   

    /3/ teherhordó nyerges
    /4/ régi fúvós hangszer

szozattv


szozat a tiszta hang
  szekelyfold-november Szaszregen-december2022 pusztaszabolcs-1Meghivo Orosz Ors Szoborsors aink c könyv bemutatójára vargaelőadás SZAKC_Hirlevel_2022_08_31meghivo2Gyóni kötetképsissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf