Szkárosi Horvát András: Vigasztaló ének

              Nótája: Segítségül híjjuk az etc.

Semmit ne bánkódjál Krisztus szent serege,
Mert nem árthat néked senki gyűlősége,
Noha ez világnak rajtad dihőssége
De nem hágy szégyenbe Krisztus ő felsége.

Királyi nemzet vagy, noha te kicsin vagy,
Az atya istennek bizony te kedves vagy,
Ő szent fia által már te is fiú vagy,
Minden dicsőségben higyjed, hogy részes vagy.

Hogyha te igazán a Krisztusban bízol,
Higyjed, hogy lélekben istennel meghízol,
Ha Krisztus vérében igaz hüttel iszol,
Higyjed, hogy örökké meg nem szomjúhozol.

Akármint halásszon az ördög utánad,
Az ő tagjaiban dühösködjék rajtad,
Mind tőrrel, fegyverrel siessen utánad,
Ha Krisztusban bízol, neked az sem árthat.

Rajtad semmit nem fog a pogány ellenség,
Noha nehéz neked az rettenetesség,
Bátor koncra hányjon a hitlen ellenség,
Feltámaszt a Krisztus, neked nagy reménség.

Ótalmazza Krisztus az ő szentegyházát,
Miként az jó pásztor az ő juhocskáját,
Valaki hallgatja az Krisztus mondását,
Viseli mindenkor szorgalmatos gondját.

Siess most mi hozzánk Krisztus, segélj minket
Az te szent igéddel neveljed hitünket,
Az te szent lelkeddel bírjad életünket,
Hogy minden dolgunkban dicsérhessünk téged.

Igaz fogadásod és minden beszéded,
Nyilván vagyon immár minden dicsőséged,
Ne hadd elpusztulni a kicsin sereget,
Kiért a keresztfán vallál nagy kínokat.

Ne nézzed úristen ez világ vakságát,
Te nagy jóvoltodról háládatlanságát,
Az te igéd ellen ily nagy káromlását,
Nézzed az Krisztusnak ártatlan halálát.

Vedd el már mirólunk az sok ellenséget,
Vedd ki mi közülünk az sok gyűlölséget,
Esnek nagy szégyenbe minden ellenségönk,
Az kik megtagadják az te dicsőséged.

Senkiben nem bízik az anyaszentegyház,
Hanem csak te benned ki minket ótalmazsz,
Te igazságoddal mindenkoron táplálsz,
Te szent sebeiddel minket megvigasztalsz.

Hálát adunk néked mennybéli nagy isten,
Ki vagy egy állatban és három személyben,
Ne hagyj: mi rettegjünk az keserűségben,
Halálunk óráján ne essünk kétségbe.

                               1544 körül

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hang szozat a tiszta hang
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf