Vinnai Ferenc: Üzenet haza

…Isten veled, hadapród ur,                                         
Nehéz utad angyal áldja,                             
Bucsuztatlak, megáldalak,
Veled indul a szívem is
S ezer ember szíve vágya.

Eredj haza, küldenek a
Reménytelen reménykedők,
Bucsut intő szerelemmel
Itt mi küldünk, otthon hívnak
Csillag-néző szent szenvedők.

Vidd el haza köszöntésünk,
S mondd el otthon, hogy élünk még,
 Buval, jajjal, könnyel, bajjal,
A bibliás Jób átkával
Vert meg minket a szörnyű ég.

Hontalanság babiloni
Nehéz gondja ölel körül,
Alattomos álom-körrel
Naponta a könyörtelen
Konok végzet körül kerül.

Sirj, panaszkodj,zokogj, remegj,
Pereld azt, ki ellenségünk,
Szomjunkat és éhségünket,
 Gyötrelmünket vidd el haza
S légy otthon a segítségünk.

Légy a futár, utcsináló;
Szándékodat Isten áldja,
Kíséri a lépteidet
Hontalanok vissza-útján
Ezer ember vágya-álma.

Meséld el, hogy csendes este
Sajgó vérünk ölelni vágy
Üszkös vágyak kínjai közt
Ravatalnál szomorúbb az
Asszonytalan katona-ágy.

Körülöttünk börtönné vált
A tenyérnyi fogoly-világ,
Tövises drót árnyékában
Jaj, nem virul piros rózsa
És nem fakad álom-virág

Mondd el azt is: – Rabkenyéren
Szikkadozunk mélyen fájva,
Úgy busulunk, úgy sápadunk,
Mint gyérülő napsütésben
A vénülő őszi mályva.

Barna bánat hideg árnya
Takargat be csendben minket,
Árnyékokká szelídülünk,
S a vasmarku szomorusàg
Szoritja a szíveinket.

Mondd el otthon, hogy mindnyájan
Mellünk verve kérjük Istent,
Minden angyalt, Krisztus Jézust,
Szikkadt szájjal, jajt hadarva
Kérve kérünk mindent mi szent:

– Rövidítsék napjainkat,
Enyhítsék a kínjainkat,
Csókolgassák szíveinket,
S változtassák szép valóra
Hajnalszínű álmainkat.

Élő-halott itt mindenki.
Nézzük egymást révedezve,
Vad hónapok törtek reánk,
S meghalt bennünk a hit, mese,
Öröm, remény, fény és eszme:

Tüzes seb a testünk-lelkünk,
A rabság már husig éget,
A szöges drót s a tilalom
Árnyékában kívánjuk az
Otthon-ízű jó vidéket.

Panaszold el odahaza:
– Egymást tépjük vádaskodva,
Telve vagyunk setétséggel
S nő a bánat fejünk felett
Felhő módra sokasodva.

Sárral verjük egymást szemközt,
Ellenségek a barátok,
Nő bennünk a vádaskodás,
S elnyel lassan a förtelem,
A fekete magyar àtok.

…Hadapród ur, elküldelek,
Ne hallgasd e bus beszédet,
Amely minket, tudod te is,
Szivgyökérig emésztö vad
Zsarátnokos tüzzel éget.


Eredj futva a zimankós
Határtalan éjszakába,
Szenvedélyes égő aggyal
Rohanj, mint az ámokfutó.
Mint az örült, mint a kába,

S felejtsd el azt, amit mondtam.
…Odahaza ne mondj te mást,
Csak egy édes adjonistent,
Csak ragyogó, szívvidító,
Simogató vigasztalást.

Mondd azt otthon a könnyező
Bánat-arcu kis családnak,
Készülődik a vőlegény,
Nincsen baja a testvérnek,
A fiunak, jó apának.

Biztasd őket, készülődünk
Árva szívvel teutánad,
Csomagoljuk kis batyunkat,
Hazavisz az anyánk könnye,
Asszony-sóhaj, testvér-bánat.

Mondd el otthon, hadapród úr:
Velünk az Ur, segít az ég,
Öreg bátyánk, indulj,eredj
S csak annyit mondj – élünk, élünk
…Odahaza ez is elég.


Ajánlom ezt a verset Tasnádi Aladár hdp. örm. urnak,
kedves „Zahlmeister”-ünknek, aki a Bocholt-i
hadifogolytáborból megszökve, magával vitte leveleinket
 és zlj-unk teljes névsorát azzal,
hogy hozzátartozóinkat hogylétünkről értesíti.

szozattv


szozat a tiszta hang Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Rátkai 2020 01 30 jorafordulopal vers2020a Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf