Lorántffy Zsuzsánna levele – férjének, I. Rákóczi Györgynek

I. Rákóczi György ebben az időben még csak gazdag magyarországi főnemes, és mint Bethlen Gábor fejedelem híve, részt vesz a Habsburgok elleni hadjáratban. Az aggódó feleség csak burkoltan és önmagát fékezve fejezte ki leveleiben hűséges vonzalmát.

I.
1620. november 1.
    Kegyelmednek, mint szerelmes uramnak ajánlom szolgálatomat.
    Amióta az Úr Isten ő szent felsége kegyelmedet ismét tőlünk felvitte, négy rendbeli levelét kegyelmednek vettem, melyekben a kegyelmed jó egészségét megértettem, akinek szívem szerint örültem. Az utolsó levelében írja kegyelmed, hogy semmi újságot nem küldhet, mivel ott most minden szűk volna, de soha kegyelmed énnekem kedvesebb újságot nem küldhet jó egészségénél, mint mikor jó egészségben értem kegyelmedet lenni. Hála az Úr Istennek, mi is itt tűrhető egészségben vagyunk, melyet kegyelemed felől is szívem szerint kívánok hallani. Hogy pedig azon panaszkodik kegyelmed édesem, hogy én kegyelmedről megfeledkeztem volna, és kegyelmednek semmit sem írnék; ezt kegyelmed ne nekem, hanem a levélhordóknak késedelmes voltaknak tulajdonítsa, mert mindenkor, valamikor innen felmentek, s az alkalmatosság hozta, kegyelmednek írtam, de ha késedelmesek voltak a felmenésben, azt nekik tulajdoníthatjuk. Kegyelmed énnálam édesem nincs elfelejtve, hanem kegyelmedet szüntelen elmémben viselem. Az újhelyi ispitályban való szegényeket pedig ami illeti, én azokról gondot viseltetek, s gondom is lészen reájok, s hozza az Úr Isten ő szent felsége hamar időm jó egészségben meg is kegyelmedet, s láthasson jó egészségben kegyelmedet.
    Datum in Sárospatak 1. Die Novembris anno 1620.
                                                                                               Lorántffy Zsuzsánna   

II.
1621. június 27.
    Adassék a tek. és nagys. felső-vadászi Rákóczy Györgynek, nekem szerelmes uramnak adassék. Pozsony.
    Szolgálatomat ajánlom kegyelmednek, mint szerelmes uramnak, Istentől minden jókat s kedves egészséget kívánok kegyelmednek megadatni.
    A kegyelmed levelét megadták, melyben a kegyelmed jó egészését megértettem, mely jó egészségben kívánom ennek utána is Isten ő szent felsége kegyelmedet tartsa meg. Mi is, hála legyen az úr Istennek, tűrhető állapottal vagyunk a kis Samuelkát is nem arányozhatjuk*, ha lelki a hideg vagy nem, csak azonban vagyon. Czeglédi uram küldött valami kenetet Sérésről, és mindennap azzal kenettetem, egyébként nem volna semmi nyavalya amint arányozzuk. Kegyelmedet igen fölötte kérem, a maga egészségére viseljen szorgalmatos gondot, a mostani hévségben holmi alávaló italoktól, akik gyakorta embernek megártanak, magát megtartóztassa, és egészsége felől gyakorta s minduntalan írjon; mivel örvendetesebb hírt nem hallhatok a kegyelmed jó egészségénél, melyben Isten ő szent felsége Kegyelmedet sokáig tartsa meg.
    Ex Sáros-Patak 27. junii 1621.
    Kegyelmednek tiszta szívvel szolgál valameddig Isten élteti
                                                                                                            Susanna Lorántffy

* művelhetjük

szozattv


szozat a tiszta hang
  Meghívó két oldalonszekelyfold-november Szaszregen-december2022 pusztaszabolcs-1Meghivo Orosz Ors Szoborsors aink c könyv bemutatójára vargaelőadás SZAKC_Hirlevel_2022_08_31meghivo2Gyóni kötetképsissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf