Szenczi Molnár Albert: 90 zsoltár

Te benned bíztunk eleitől fogva,
Utam téged tartottunk hajlékunknak,
Mikor még semmi hegyek nem voltanak,
Hogy még sem ég, sem föld nem volt formálva:
Te voltál és te vagy erős Isten,
És te megmaradsz miden időben.

Az embereket te meghagyod halni,
És ezt mondod az emberi nemzetnek:
Legyetek porrá, kik porból lettetek!
Mert ezer esztendő előtted annyi,
Mint a tegnapnak ő elmúlása,
És egy éjnek rövid vigyázása.

Kimúlni hagyod őket oly hirtelen,
Mint az álom, mely elmúlik azonnal,
Mihelyt az ember felserken álmából,
Á mint a zöld füvecske a mezőben,
A mely nagy hamarsággal elhervad,
Reggel virágzik s estve megszárad.

Midőn, Uram, haragodban versz minket,
Ottan meghalunk a földre leesünk,
A te kemény haragodtól rettegünk
Hogy ha megtekinted nagy bűneinket,
Titkos vétkünket ha előhozod,
És színed eleibe állatod.

Haragod miatt napja életünknek
Menten elmúlik oly hirtelenséggel,
Mint a mondott szót elragadja a szél.
a mi napink, miket nekünk engedtél,
Mintegy hetven esztendei idő,
Hogy ha több, tehát nyolcvan esztendő.

És ha kedves volt is valamennyire,
De többire volt munka és fájdalom;
Elkél életünknek minden ékessége,
Elmúlik mint az árnyék és az álom.
De ki érti a te haragodat?
Csak az, aki féli hatalmadat.

Taníts meg azért minket kegyelmesen,
Hogy rövid voltát életünknek értsük
És eszességgel magunkat viseljük.
Óh Úr Isten! Fordulj hozzánk ismétlen!
Míg hagyod, hogy éltünk nyomorogjon?
Könyörülj már a te szolgáidon.

Tölts be minket reggel nagy irgalommal,
Hogy jó kedvvel vigyük végbe éltünket;
Ne terheltessünk szorgalmatossággal,
Vigasztalj minket és adj könnyebbséget,
És haragodat fordítsd el rólunk,
Mellyel régóta ostoroztatunk.

Szolgáidon láttassad dolgaidat,
Dicsőségedet ezeknek fiain,
Add értünk felséges hatalmadat:
Mi kegyes Urunk, óh irgalmas Isten!
Minden dolgunkat bírjad, forgassad,
Kezeink munkáit igazgassad-

Szenczi Molnár Albert zsoltárfordításának első kiadása:
Psolterium Ungaricum. Szent Dávid királynak és prófétának százötven soltári a francia nótáknak és verseknek módjokra most újonnan magyar versekre fordíttattak és rendeltettek. Szenczi Molnár Albert által. Herbora. 1607.

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf