Mikszáth Kálmán: Árva

ÁrvavárAz árvai vár eredetéről nincsenek biztos adataink.
Különben is a várak eredete és vége nagyon egyhangú.
Mikor keletkezett?
Alkalmasint a lovag-korban! Mikor lett vége? Alkalmasint a kuruc-korban! Többnyire ez a magyarországi várak genealógiájának két határköve.
Árvát szóbeli hagyományok szerint a templarius lovagok építették. Az Anjouk alatt, mint királyi vár nagyon meg volt erősítve. Amint hogy igen helyesen, mert akkoriban Lengyelországgal volt tömérdek galiba s Árvának nagy «prestigeje» volt, mint véghelynek.
Az árvai vár egy kúp-alakú hegynek a csúcsát és oldalát foglalja el, mely hegy az Árva folyó egyik jobboldali mellékvölgyéből emelkedik ki egészen elszigetelten.
Erős és pompás sasfészek volt valamikor. Festések, faragványok, fényűzés nyomai láthatók több helyütt, amit különben is fel lehet tenni, hiszen Árva a hatalmas Thurzó-nemzetség lakhelye volt I. Ferdinándtól kezdve.
Mátyás e várba záratta 1484-ben Várdai Péter kalocsai érseket, ki mint szegény árva küzdte fel magát a díszes papi állásra.
Innen a mondás, melyet a krónikák Mátyás szájába adnak, hogy azt felelte volna az érsek kegyelemért esdő szavaira:
«Arva fuisti Petre, arva eris et in Arva morieris». (Árva voltál Péter, árva leszel és Árván halsz meg.)
A mi csak azért nem történt meg, mert a rab ott az árvai várban túlélte a királyt s akkor szabadon bocsáttatott, de rostélyos börtönét mai napig is mutogatják.
A várban számos érdekes nyomaira akadunk a Thurzóknak. Márványtáblákra a Thurzó-címerekkel, Thurzó György nádornak fehér márványból faragott kép-szobrát, Thurzó Ferenc ízléses díszítő építéseit még most is teljes épségben láthatni.
Thurzó György nádor fiúörököst nem hagyván, királyi adományt kapott leányaira kiterjeszteni az örökösödést.
Árvát még most is az egykori Thurzó-leányok örökösei bírják.
A lengyel betörések óta Árva lig látott ellenséget. Nyugodt élete volt a Thurzók alatt, azért is maradt meg mai napig is némileg épnek.
Mikor a királyoké volt, sok gazdát cserélt, mert a királyoknak Árva vár az úgynevezett «nélkülözhető értéktárgyuk».
Hol ide, hol oda becsapták egy pár ezer forintért zálogba.
Thurzó Ferenc, az első birtokos, is valami sziléziai úrtól váltotta ki.

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hang szozat a tiszta hang
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf