Volly István: 101 Szűz Mária ének népi gyűjtésből [XIV. rész]

Bágyadt sérelmétől

Bágyadt sérelmétől

1. Bágyadt sérelmétől mártírok asszonya,
Olvad szerelmétől szűzek Királynéja.
Óh jaj, ha látnátok, hívek megszánnátok,
Szűz szent Anyátokat!

2. Szelíd galambformán zokog édes fián.
Hogy kereszt oltárán látja végső órán.

3. Óh, kesergő anya, Szüzesség virága
Általveré szíved Fiad nehéz kínja.

4. Sok kínban elmerült fájdalmas Jézusom,
Ne hadd szent Anyádat szenvedő Krisztusom.

5. Óh, keresztény lélek, a te váltságodért
Anya szent Fiával tű, szenved életedért.

6. Sírjunk hát mindnyájan és kövessük sírván,
Úgy lesz ő védanyánk, most és holtunk után.

/Minden vers után: Óh jaj, ha látnátok, hívek megszánnátok, / Szűz szent Anyátokat!/

Gyűjtötte Volly István


Fájdalmas, jaj énnékem

Fájdalmas jaj énnékem

1. Fájdalmas, jaj, énnékem, Máriának életem,
Mert szerelmes szülöttem halva fekszik előttem.
Jaj, már nékem, remánységem,
Nincs örömem, meghalt édes szülöttem,

2. Jaj, édes reménységem, kiben bízott életem,
Nincsen már kire vetnem siralmas, bús, két szemem.
Jaj, magzatom, szép rajzatom,
Jaj, megepeszt érted való bánatom!

3. Árvaságra jutottam, már egyedül maradtam,
Szerelmemtől megváltam, halva fekszik szent Fiam.
Jaj, magzatom, szép rajzatom,
Jaj, megepeszt érted való bánatom!

4. Jaj, édes fényes napom, meghervadt szép virágom,
Már homályba hagy szemem, koporsódra néz lelkem.
Jaj, magzatom, szép rajzatom,
Jaj, megepeszt érted való bánatom!

5. Behunyódtak szemeid, mellyel kegyesen néztél,
Megsárgultak karjaid, mellyel engem öleltél.
Jaj, magzatom, szép rajzatom,
Jaj, megepeszt érted való bánatom!

Gyűjtötte Volly István


Isten hozzád Anyánk, már mi elindulunk

Isten hozzád Anyánk már mi elindulunk

1. Isten hozzád Anyánk, már mi elindulunk
Talán mostan tőled utolszor búcsúzunk.
Kesereg a szívünk, el kell menni,
Drága kegyképedet itt kell hagyni.

2. Elédbe borulunk, kedves édesanyánk,
Anyai áldásod, kérünk, add most reánk.
Terjeszd ki felettünk szent kezedet,
S áldd meg azt, ki téged híven szeret.

3. Ha innen elmegyünk, ó jöjj te is velünk,
Nélküled mindnyájan, szegény, árvák leszünk.
Szándd meg az árvákat, s özvegyeket,
Kik vigasztalásért hozzád jöttek.

4. Nagy szeretetedet szívünkből köszönjük,
Sok bajjal terhelten, leborulva kérünk,
Mutass be bennünket szent Fiadnak,
Szent öledbe hordott magzatodnak.

5. Megnyugodott szívünk feltörő sóhaja,
Nincs e földön, mint te, nincs olyan jó anya.
Csak azt kérjük tőled ajándékba,
Vigasztalj meg minket, Szűz Mária!

6. Isten veled, anyánk, sírva felkiáltunk,
E szent helyen talán utoljára látunk,
Halálunkban jöjj majd segélyünkre,
Isteni Fiadhoz vígy mennyekbe!

Gyűjtötte Volly István


Kegyelem tárháza, Mária

Kegyelem tárháza Mária

1. Kegyelem tárháza, Mária anyám,
Tereád gondolok e nap hajnalán.
Kulcsolt két kezemet hozzád emelem,
Szívemet, lelkemet néked szentelem.

2. Te kedves, szép napod a szombati nap,
Mely fiad kegyéből, íme ránk virradt.
Óh áldd meg azokat kik szép napodon,
Tehozzád sietnek ima-szárnyakon.

3. Új frigyre lépek én, anyám, teveled,
Isten után szívem csak téged szeret.
Óh, ne vess meg engem sok bűnöm miatt,
Légy anyám, s én leszek a te gyámfiad.

4. Óh, ne felejts el hát, hogy tiéd vagyok,
S végső leheletig tied maradok.
Mivel tied vagyok, én édesanyám,
Szerető szívednek legyen gondja rám!

5. Hogy ne sértsem többé bűnnel Fiadat,
Bontsd reám anyai bő palástodat,
Född el szépségeddel lelkem mocskait,
Segítsenek jóra kegyes karjaid.

6. Áldott Szűz Mária, mennyei anya,
Bűnbe merült világ védőasszonya,
Halálom óráján kérlek, el ne hagyj,
Hisz te az irgalom édesanyja vagy.

7. Dicsőség, imádás Atyaistennek,
S Fiúnak, aki tetőled született,
Néked is Szentlélek, hív vigasztaló,
Három szent személyben egy örök való.

Gyűjtötte Volly István

 
Óh jaj nékem szomorúnak

Óh jaj nékem szomorúnak

1. Óh, jaj nékem, szomorúnak
Bánattól teljes Anyának,
Megfosztattam szent Fiamtól
Minden vigasztalásomtól.

2. Rakva vagyok fájdalmakkal,
Hová menjek ily bánattal,
Jaj már nékem minden léptem,
Halálig szomorú szívem.

3. Óh, mely árvaságban vagyok,
Szent Fiamért majd meghalok,
Óh, ti árvák, ne hagyjatok,
Bús szívem vigasztaljátok.

4. Zokogásom és sírásom,
Szaporodik nagy bánatom,
Szent Fiamat nem találom,
Oda van kedves magzatom.

5. Istenem, már hová legyek,
Árvaságomban mit tegyek,
Jaj az árvának élete,
Halálig szomorú szívem.

Gyűjtötte Volly István

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf