Balassi Bálint: Adj már csendességet

Adj már csendességet, lelki békességet,
  mennybéli Úr!
Bujdosó elmémet ódd bútól szívemet,
  kit sok kín fúr!

Sok ideje immár, hogy lelkem szomjan vár
  mentségére,
Őrizd, ne hadd, ébreszd, haragod ne gerjeszd
  vesztségére!

Nem kicsiny munkával, fiad halálával
  váltottál meg,
Kinek érdeméért most is szükségemet
  teljesíts meg!

Irgalmad nagysága, nem vétkem rútsága
  feljebb való,
Irgalmad végtelen, de bűnöm éktelen
  s romlást valló.

Jóvoltod változást, gazdagságod fogyást
  ereszthet-é?
Éngem, te szolgádat, mint régen sokakat,
  ébreszthet-é?

Nem kell kételkednem, sőt jót reménlenem
  igéd szerint,
Megadod kedvesen, mit ígérsz kegyesen
  hitem szerint.

Nyisd fel hát karodnak, szentséges markodnak
  áldott zárját,
Add meg életemnek, nyomorult fejemnek
  letört szárnyát;

Repülvén áldjalak, élvén imádjalak
  vétek nélkül,
Kit jól gyakorolván, haljak meg nyugodván,
  bú s kín nélkül!

szozattv


szozat a tiszta hang
 SZAKC_Hirlevel_2022_06_09sissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf