Barcsay Ábrahám levele – feleségének

     Az erdélyi Barcsay fejedelmi családból származó délceg testőrtiszt Bessenyei György barátja volt. A XVIII. század végén a törökök és a franciák ellen vezetett hadjáratokat végigharcolta. Korának és a testőrírók körének ihletett költője. 1794-ben ezredesként vonult nyugalomba. Ezután bekapcsolódott a megélénkülő politikai életbe, a Martinovics-per során letartóztatták. Kiszabadulása után erdélyi birtokán gazdaságának élt, de sokat foglalkozott a bányászattal is. A jobbágyok és a bányászok tisztelték emberséges magatartásáért, jótékonyságáért. Bethlen Zsuzsannát 1778-ban vette feleségül.

 1789. május 29.
Weiszkirchen v. Fehéregyházi táborból

 

Édes kincsem galambom, kedves Feleségem!
Áldozócsütörtök napján írt kedves rendeidet ide érkezésemmel vettem és tiszta szívemből csókoltam. Az öreg Generális Orczy is azt írja, hogy egy nap s egy órában vette levelünket, jelenti azt is, hogy egy kis levélkét írt néked; a jó úr és barát 22.-kén Bécs mellett levő feredőbe indult; kívánok neki gyógyulást és boldogulást, míg még itt közöttünk folytathatja gyarló pályafutását. Rövid az ember élete, de talán szerencséje még annál is rövidebb. Szükség mind a kettővel úgy bánni, hogy soha semmit önnön magunknak szemünkre ne vethessünk, úgy élvén, világ nyelvét megvethetjük.
Azt szeretnéd tudni édes Angyalom, hogy mit akarok? Egyebet nem, hanem ezen a nyáron folyó háborúnak végit annyira megvárni, hogy az alatt tesznek-e által erdélyi seregekbe, vagy nem, azután akármiképpen hozzád menvén, veled egyesült akarattal s szeretettel még ezen esztendőben végképpen elválhatatlanná lészek. – Csak az Isten addig is légyen gondviselőd, azután arany napokat élünk. Hidd el, hogy szelíd, állhatatos és hív társa lészek egész holtomig. Tégedet, egyedül Tégedet óhajtlak szüntelenül. Ne aggódjál, mindennek jó végi adja az Isten.
A mi öreg Feldmarchalunk g. Hadik egyik lávával bajoskodik. Egyébiránt mindent jól folytat. – A szárazság igen is káros lészen hazánknak. Itt hasonló idők járnak; a melegek már tűrhetetlenek. Jól mondod, hogy nem jó kovács nélkül sok lovat tratani. Ha Isten béviszen, azt is szerzek; megszolgálja ő mindenkor maga fizetését.
Ugyan miért voltál szomorú, mikor utolsó leveledet írtad? Ne keseregj édes szívem, szomorúságod egészlen engem is elhat. Isten veled, légy boldog. Meddig mulatunk itt: még senki sem tudhatja. Az ellenség negyven mérföldnyire vagyon.
Urunkat haldoklófélbe lenni írják. Vagy gyógyulásától, vagy halálától függnek mindenek. Nem tuja az ember: miért imádkozzék. A mint írám utóbbszor, a Török császár valósággal megholt. A fiáról még bizonytalan, ha inkább Marsnak, vagy Venusnak szeret-e áldozni. Ha tőlem kérne tanácsot, tudom, mit javasolnék neki. Isten veled kincsem, Susim, szeressed kérlek örökös hív szolgádot s barátodat
Barcsait s. k.

P. S. Innét ugyan gyakran írok, ha Isten éltet, csak a posta győzze vinni. Obesterem a jövő hónap közepéig nehezen érkezik meg; bajom elég van miatta, az olasz csak olasz, míg egy kis vér mozog erében; jó hogy előre esmértem. Pénzem is volt nála, most betegségről mentegeti magát. Az ezer tíz forintokat, kérlek, tétesd be Szebenbe Türinek. Neki írtam az utolsó postával, nem azért, hogy az ember ne várakozhatnék, hanem azért, hogy szavamnak szeretek megállani. Írtam Türinek, hogy ezen holnap utolsó napján tegye le a Bellica-Cassába. A mostani borongó időkben minden ember nyughatatlanabb a maga dolgával, mint békességben. Aradon álló lovamot most ide várom, majd kimustrálok belőlek; tíz vagy tizenegy lónál többet nem tartok. Itt is minden szörnyű drága. Kracsun jó ember s jó gazda is. Te csudát téssz az oláhokkal. Csókollak sok ezerszer. Gondold meg, hogy most 24 óra alatt postán öledbe repülhetnék. E nagy kín, e talán minél hamarébb végit érjük. Én ugyan semmit el nem mulatok benne. Csak bízd reám a dolgot, és szeress úgy, amint én szeretlek.

 

szozattv


szozat a tiszta hang
  pusztaszabolcs-1Meghivo Orosz Ors Szoborsors aink c könyv bemutatójára vargaelőadás SZAKC_Hirlevel_2022_08_31meghivo2Gyóni kötetképsissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf