Pap József: Záradék

Egy talicskányi földet arrább nem mozdítottak,
És pörölyt meg fogót sem ragadott egyikük se,
Mint városalapításkor Péter, az oroszok
Borotváltképű nyughatatlan és nagy álmú cárja,
És csikónak se fogták be őket, mint boldogult
Apámat meg Vida Ilka nénit aki úgy emlékszik:
»Wekerle csinálta a zsilipet Türr Istvánnal«,
Meg a velük egyívású, jobbára már néhai lurkót
A kubikostalicska elé, napi tíz krajcárért;
Mégis az ő nevük díszlik itt, rangostul,
Mívesen bronzba öntve, a mű homlokzatán, ilyképp:

A Ferencz csatorna torkolatának Tisza-Földvárról Ó Becsére
való áthelyezése az 1894: III. t. cz. értelmében megtörtént.

         I.Ferencz József

Magyarország apostoli királyának dicső uralkodása alatt. –
         építése elhatároztatott 1894. évben
         Wekerle Sándor minizterelnöksége és
Gróf Bethlen András földmívelésügyi ministersége idejében. –
         Megkezdetett 1895. évben
         báró Bánffy Dezső ministerelnöksége és
Gróf Festetics Andor földmívelésügyi ministersége idejében. –
         Befejeztetett 1899. évben
         Széll Kálmán ministerelnöksége és
Darányi Ignácz földmívelésügyi ministersége idejében. –

Pontosan lajstromba venni már aligha tudnánk, hogy kik,
Hányan és honnan valók voltak a föld- és vasmunkások,
Akik e díszelgő nevek közt meg sem említtetnek.
Írattasék hát oda utódaik záradékaként:
                   A
            zsilipmű építése
     megkezdetett és befejeztetett
A Tisza mente népének dolgos keze által.

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hang szozat a tiszta hang
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf