Volly István: 101 Szűz Mária ének népi gyűjtésből [VIII. rész]

Feljött már a csillag, de nem az a csillag

Feljött már a  csillag

1. Feljött már a csillag,
De nem az a csillag,
Mária Jézusnak
Szent útjain ballag.

2. Mindenütt követi
Ő kedves magzatját,
Mindenütt jajgatja
Szerelmes szent Fiát.

3. Sírjatok emberek,
Sírjatok asszonyok,
Mária keservét,
Akik csak tudjátok!

4. Véle szent asszonyok
Hullatnak könnyeket,
Jajjal töltenek be
Hegyeket, völgyeket.

5. Ezt hallván Mária,
Mindig jobban zokog,
Újonnan összerogy,
Szíve szörnyen dobog.

6. Szent asszonyok jöttek,
Csókkal árasztották,
E helyről Máriát
Lakába vonszolták.

7. Ott is fel-feljajdult
Csak Jézust kiáltá,
Egyetlen csillagát
Hogy már nem láthatá.

8. Iszonyú kínok közt
Ajka elkéküle,
A fájdalom alatt
Álomba merüle.

9. Álmában egy csillag
Kálvária hegyre,
Vezette Máriát,
Szenvedés-helyére.

10. Hol előre látta,
Ami következett,
Szerelmes szent Fia
Fölfeszíttetett.

11. Álmából felriadt:
„Hol az én csillagom?”
Ismét ezt kiáltá:
„Hol az én magzatom?”

12. Jézus szent dajkája,
Ne sírj, ne keseregj,
Jézusnak halálán
Kérlek, óh, ne epedj!

13. Ha Jézus meg nem hal,
Örökre elveszünk,
Ádám vétke miatt
Kárhozatba esünk.

14. Szerelmes szent Anyánk,
Te valál megmentőnk,
Tetőled született
Jézus, üdvözítőnk.

15. Ezerszer áldott légy
Ezen jóságodért,
Hogy égi magzatod
Érettünk onte vért!

16. Inkább én kesergek,
S jajgatok szüntelen,
Bűneim siratva,
Mely úgyis végtelen!

17 Óh, én is keresem
Az én csillagomat,
Tégedet, szent Anyám,
S édes Jézusomat!

18. Ha töredelmesen
Megbánom vétkemet,
Magas mennyországba
Fölvesztek engemet.

Gyűjtötte Volly István

 

Jertek Jézus hívei

Jertek Jézus hívei

1. Jertek Jézus hívei,
Mária tisztelői,
Szívünkből imádkozzunk,
Zengő éneket mondjunk.

2. Jaj de boldogok vagytok,
Kik Krisztusnak szolgáltok,
Fáradságtok jutalma,
Bőség lesz mennyországban.

3. Elmémnek gondolatja,
Nyelvem is azt kiáltja,
Jézus könyörülj rajtunk,
Kik tehozzád sóhajtunk!

4. Bármerre is fordulok,
Szebbet nem gondolhatok,
Mintha Jézust szeretem,
Szent nevét emlegetem.

5. Mária, édesanyánk,
Jöjj el ide mihozzánk,
Karold át e sereget,
Mely tiszteli nevedet.

6. Vigadj szívünk és lelkünk,
Hogy mégis megláthattuk
Csatka ékes rózsája
Angyalok királynéja.

8. Angyalok királynéja,
Szentháromság leánya
Kérjed Jézust érettünk,
Akik téged tisztelünk.

9. Jertek ide, özvegyek,
Mondok rátok egy verset,
Nincsen aki vigasztal,
Aki egy szép szót adna.

10. Szomorú a sorsotok,
Mert nincs néktek párotok,
Kérjétek a Szűzanyát,
Kérje értetek fiát.

11. Majd ha innen kimúlunk,
És a sírba leszállunk,
Fogadj palástod alá,
Márja, édes jó anyánk!

Gyűjtötte Volly István

 

Mennyei szép virágszál

Mennyei szép virágszál

1. Mennyei szép virágszál,
Fogadd köszöntésünk,
Mint Gábriel arkangyal,
Mink is úgy köszöntünk.

2. Üdvözlégy Szűz Mária,
Ékes liliomszál,
Akire a Szentlélek
Nagy ereje leszállt.

3. Szálljon ránk is, Mária,
A te nagy érdemed,
Mint fölszállott mennyekbe
A te esdeklésed.

4. Végre szép Szűz Mária,
Most itt arra kérünk,
A halál végóráján,
Jöjj és maradj velünk.

Gyűjtötte Volly István 

 

Óh, Mária, aranyág

Óh Mária aranyág

1. Óh, Mária, aranyág,
Kinyílott rózsavirág,
Hozzád örömmel megyünk,
Hogy üdvözletet tegyünk.

2. Óh, liliom bimbója,
Piros hajnal csillaga,
A besnyői templomban
Magát illatoztatja.

3. Sok ezren hozzád mennek,
A gyászbamerült hívek,
Tied azon drága kéz,
Mely szívet gyógyítni kész.

4. Hozzád siet az árva,
A gyászos özvegy anya,
Kinek atyja s hitvese
Nyugszik a temetőbe.

5. Az árvának élete
Fekete gyásszal tele,
Mert földi boldogsága
Sötét sírba van zárva.

6. Hullnak forró könnyei,
De jaj, föl nem keltheti
A szerető jó szívet,
Akit a sírhalom fed.

7. A kereső hív kezek
Összetéve pihennek,
A könnyzápor bármint hull,
Pihen mozdulatlanul.

8. Elmaradott bús árvák,
Szomorú özvegy anyák,
Szűnjön meg fájdalmatok,
Mert van édesanyátok.

9. Ez az égi jó anya,
Maga a Szűz Mária,
Meggyógyítja szívetek,
Megtörli könnyeteket.

10. Tudja fájdalmatokat,
Látja könnyhullástokat,
Oly szelíden néz rátok,
Hogy megvigasztalódtok.

11. Nincs meddig a Nap fölkél,
Jobb édesanya ennél,
Aki őbenne bízik,
Soha nem csalatkozik!

Gyűjtötte Volly István


Tehozzád sietünk

/Feljött már a csillag, de nem az a csillag… dallamára/

1. Tehozzád sietünk,
Óh gyönyörű anya,
(Váci) kápolnának
Ragyogó csillaga.

2. Üdvözlégy ezerszer,
Malaszttal vagy teljes,
Kinél sok fájó szív
Vigasztalást keres!

3. A te szép szavaid
Úgy halljuk zengeni,
Hogy tehozzád szabad
Mindenkinek jönni.

4. – „Kitárom karjaim,
Hiszen láthatjátok,
Hogy én vagyok néktek
Jó édesanyátok!”

5. Halljuk szép szavaid,
Sietünk is hozzád,
Vigasztald meg anyánk,
A szívünk fájdalmát.

6. És ha sírba szállunk,
Vitess magadhoz fel,
Ott veled örvendjünk
Koronázott fővel.

7. Dicsőség, imádás
A szentháromságnak,
Tisztelet adassék
Szép Szűz Máriának!

Gyűjtötte Volly István

szozattv


szozat a tiszta hang Körmenet Körmenet
 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf