Volly István: 101 Szűz Mária ének népi gyűjtésből [XIII. rész]

Angyaloknak nagyságos asszonya

Angyaloknak nagyságos asszonya

1. Angyaloknak nagyságos asszonya,
Úr Jézusnak dicsőséges anyja,
Mennyországnak királyné asszonya,
Paradicsom megnyílt szép kapuja.

2. Reád néznek árváknak szemei,
Özvegyeknek keserves szívei,
Szegényeknek nyomorult ügyei,
Bűnösöknek bánkódó lelkei.

3. Neked szólunk szüzeknek virága,
Pátriárkák nemes unokája,
Apostolok igaz tanítója,
Minden szentek édes vigassága.

4. Asszonyoknak vagy tiszta tüköre,
Férfiaknak bajvívó fegyvere,
Királyoknak oktató mestere,
Magyaroknak választott vezére.

5. Gyönyörködöl angyali székedben,
Szerafimok víg szeretetében,
Kerubimok nagy bölcsességében,
Szent karoknak csendes seregében.

6. Áldott vagy te, Jézusnak dajkája,
Atyaisten szépséges leánya,
Szentléleknek szentséges mátkája,
Szentháromság legszebb alkotmánya.

7. Emlékezzél angyali karokról,
Emlékezzél Ádám fiairól,
Emlékezzél bűnös szolgáidról,
Nagy óhajtva hozzád kiáltókról.

8. Rettenetes a mi bajvívásunk,
Rettenetes végső kimúlásunk,
Mert kegyetlen a mi ellenségünk,
Ha te Szent Szűz nem lész segítségünk.

9. Dicsértessél dicső Szentháromság,
Imádtassál örökkévalóság
Dicsértessél nagyságos Asszonyság
Ki által száll reánk a gazdagság.

    Gyűjtötte Volly István


Boldogasszony Anyánk

Boldogasszony Anyánk 

1. Boldogasszony Anyánk, régi nagy pátrónánk,
Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk:
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne feledkezzél el szegény magyarokról.

2. Óh, Atyaistennek kedves, szép leánya,
Krisztus Jézus anyja, Szentlélek mátkája!

3. Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra,
Anyai palástod fordítsd oltalmunkra.

4. Íme, ládd, mit kérünk, bűnünkből kitérünk,
Tehozzád sóhajtunk, énekszóval intünk!

5. Fordíts el hazánkról ennyi sok ínséget,
Melyben torkig úszunk, s nyerj már békességet!

6. Sírnak és zokognak árváknak szívei,
Hazánk pusztulásán özvegyek lelkei.

/Minden vers után: Magyarországról, édes hazánkról, / Ne feledkezzél el szegény magyarokról!/

    Gyűjtötte Volly István


Készül a koszorú üdvözletből

Készül  a koszorú üdvözletből 

1. Készül a koszorú üdvözletből,
Mit Gábriel hozott az egekből.
Üdvözlégy Mária, Jézus anyja,
Szent olvasó ékes királynéja!

2. Midőn az olvasót imádkozzuk,
Minden apró szemnél csak ezt mondjuk:
Üdvözlégy Mária, Jézus anyja,
Szent olvasó ékes királynéja!

3. Vegye hát mindenki a kezébe,
Szeretettel zengje örömében:
Üdvözlégy Mária, Jézus anyja,
Szent olvasó ékes királynéja!

    Gyűjtötte Volly István


Kizöldült már

Kizöldült már 

1. Kizöldült már a rózsafa, bimbók fakadnak rajta,
Rászállott az ég harmatja, szagos az ő illata.
Ó, mely ékes, kellemetes, szép rózsává fejlődik:
Mikor a nap reggel rá süt, gyönyörűen kinyílik.

2. Szűz Mária a rózsafa, Úr Jézus a bimbója,
Akinek ékes illata széthullott a világba.
Nincs ennél ékesebb rózsa, nem is lehet gondolni,
Jertek hát, ti buzgó hívek, Máriát üdvözleni!

3. E rózsafát az Úristen nekünk maga ültette,
Ezrek közül kiválasztván magának, megkedvelte,
Szerelmének harmatával kegyesen ápolgatta,
Óh, mily gyönyörűséges lett e rózsafa bimbója+

4. Vegyük fel a rózsafüzért, a megáldott olvasót,
Kössünk rajta Máriának legékesebb koszorút.
Fehér, piros, sárga legyen ennek minden bimbója,
Zöld levelek ékesítsék: „Üdvözlégy, Szűz Mária!”

5. Nincsen ennél kedvesebb szó: „Üdvözlégy Szűz Mária!”
Minden szemen ezt rebegjük az áldott olvasóban.
Rezgőszálas aranyvesszőt rakjunk bele, szebb legyen,
Kérjük kedves Szűzanyánkat, előtte kedves legyen!

6. Rózsafüzér királynéja, szentséges Szűz Mária,
Nézd, mily sok a te tisztelőd e roppant nagy világban!
Milliókra megy a száma, kik téged üdvözlenek,
Az áldott szent olvasókon minden percben tisztelnek.

7. Rózsafüzér királynéja, nézz ránk, óh, Szűz Mária,
Anyai szent áldásidat kérünk, add mindnyájunkra!
A szent olvasó-társulat virágozzék, míg élünk,
Holtunk után mennyországba engedd, veled örvendjünk!

    Gyűjtötte Volly István

 
Nagy Isten kedvében

Nagy Isten kedvében 

1. Nagy isten kedvében,
Örök dicsőségben
Örvendező Anya,
Tekints szolgáidra,
Óh, Szűz Mária!

2. Teáltalad nyernek
A bűnbánó lelkek,
Fiadnál irgalmat
És örök jutalmat,
Óh, Szűz Mária!

3. Nálad menedéket,
Keres magyar néped,
Mert tebenned bízván,
Rád hagyott Szent István,
Óh, Szűz Mária!

4. Óh, ne hagyj magunkra,
Tekints országunkra,
A szív egyessége
Legyen hazánk éke,
Óh, Szűz Mária!

    Gyűjtötte Volly István


– folytatjuk –

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf