Bangha Béla SJ.: Prohászka Ottokár szerepe a magyarországi katolikus megújhodásban /részlet/

Az első nagy lökést a rekrisztianizáció felé Zichy Nándor püspök indításai után főleg Prohászka Ottokár adta a magyar katolicizmusnak. Eredményeit tüneményes tudásán, szellemiségén, sugárzó erején és magával ragadó ékesszólásán kívül jórészt annak köszönhette, hogy kezdetben tudatosan óvatos volt. Sokan akkoriban rossz katolicizmusként vádolták Prohászkát s gyakran hangzott a bíráló szó, hogy amit a szószéken mond, azt nagyrészben akár protestáns vagy zsidó szószéken is elmondhatta volna. De Prohászka nagyon jól tudta, mit csinál; tudta, hogy félrenevelt hallgatósága a teljes igazságot akkor még nem viselte volna el s okos alkalmazkodással egyelőre beérte azzal, hogy olyan igazságokat hangoztatott s olyan formában, amelyeket a hittől, igazságtól messze eltávolodott kor is megérthet. A zsidó és szabadkőműves sajtó ujjongott s tapsolt Prohászkának s őt szívesen játszotta ki a határozottabb hangokat pengető többi hitszónokkal szemben. De Prohászka elérte a célját: kényszerítette a templomtól elszokott társadalmat arra, hogy felfigyeljen a katolikus pap és püspök szavára, hogy újra elkezdjen érdeklődni a nagy kérdések iránt, amelyeket ő egyelőre burkoltan, de mégiscsak szőnyegre hozott s észrevétlenül új nimbuszt, tekintélyt, népszerűséget font az egyházi igehirdető homloka köré. Prohászka előtt divat volt a pappal s Egyházzal szóba sem állni, viszont Prohászka óta divat lett az Egyház és a templomi szószék: ez volt a nagy apologéta első nagy diadala és teljesítménye. Vele párhuzamosan indult meg az egyetemi ifjúság széleskörű megnyerése és megszervezése, főleg a Szent Imre-kör és a Szent Imre-kollégiumok által s ugyanakkor a szerzetesek, főleg a jezsuiták akciója, nevezetesen a lelkigyakorlatok s a Mária-kongregációk útján, amelyek egyaránt megfogták a magasabb értelmiséget, az ifjúságot s az iparos és kistisztviselő világot. A kongregációkban tömörölt és szentimrés katolikusokkal csendben és észrevétlenül megindult a szervezett világi apostolkodás első térfoglaló tevékenysége, az első, még akkor nem így nevezett akció. Kongreganista kezdeményezésre egyre-másra új divat kapott lábra az egyes városokban: a hitvédelmi kongregációk és lelkigyakorlatok. Meglepő, egyre gyarapodó eredményekkel, megtérésekkel, felbátorodásokkal, nekibuzdulásokkal. Egyik katolikus kezdeményezés a másikat érte s a meglévőkbe főleg a kongreganisták vittek bele friss és eleven lüktető erőt. A katolikus folyóirat lassankint divatcikk lett, a katolikus középiskolák lassan megszűntek a szabadkőművesség tűzfészke lenni s a rég elvesztett pozíciók visszahódítása megindult. az ellenséges csatazaj, amely ezt a csendes ébredést követte, nem vette el az ébredők és ébresztők bátorságát. Folyóirataink egyre bátrabban és élesebben hangoztatták a teendők vezényszavait, ösztönöztek, indítottak, lelkesítettek.

   Belőlük sarjadt ki az újjáéledés további hatalmas lendítője: a versenyképes katolikus irodalom.      

szozattv


szozat a tiszta hang Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Rátkai 2020 01 30 jorafordulopal vers2020a Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf