Siklódi Pál: Adalékok Udvarhelyszék néprajzához

A székely bokáj

     Ma már ritka, de mestergerendás székely házak falain még található egy-egy pár.
Régebben nagy szerepe volt a bokájnak, elmaradhatatlan része volt a kelengyének, minél nagyobb számban.
Rendes időben bokáj a falon, az erre a célra készült táltartó alatti fogason függött, de összejöveteleken: lakodalom, keresztelő, tor, kaláka alkalmán lekerült a fogasról, megmosult s borral töltve minden személy elé került egy-egy. Amelyik kiürült, a gazda újra töltötte egy nagyobb bokájból, amely kétkupás is volt, míg a rendes kézbeli csak fertályos (1/4 kupa).
Egyszerű falusi fazekas készítette, kettőt sem egyformán. Első pillanatra azt hiszi a néző, hogy mind egyforma, de közelebbről figyelve, egy sem azonos a másikkal.

Faeke

Faeke     A faeke ma már ritkaság errefelé. Siklódon Szilveszter Mártonnál akadtam egyre. Értesítése szerint faekéje 70 éves, amivel utoljára 1891-ben szántottak. Vasekét először 1889-ben láttak, s 1895-ben már teljesen kiszorította a faekét. Először Neufeld Ilyés falubeli kereskedő szerzett vasekét. Nyomban követte őt két gazda: Balázs István és Bálint Péter. A falu zöme kezdetben gyanús szemmel nézte ezt az újságot, de kipróbálás után kézzelfoghatóvá vált mindenki előtt, hogy a vasekével időt és erőt lehet megtakarítani, s a munka jobb. Szilveszter Márton szerint: két marha húzhatta, a faeke elé pedig négy kellett.
A régi faeke talyigáján egyáltalán nem volt vas, még a kerekén sem. Ilyen azonban ma már nem található. A vasat Torockóról hozták a kereset reményében önként vállalkozó szekeresek. A vasazást a helybeli kovács végezte.
Az eke részei a következők: 1. ekeszarv, 2. kődök, 3. ekefő (72 cam), 4. kormán, 5. hosszúvas, 6. kakasszeg, 7. feszityüfa, 8. gerendej (192 cm), 9. patingszeg, „amellyel ahogy akarja, úgy jártassa!” (mélyen vagy szinben), 10. pating, 11. gerendejkarika, „arra való, hogy a hosszúvas ne vágjon belé a fába”. Az ekének a bükkfát ősszel vágták le s tavaszra dolgozták fel. A kormányt (bükkfa-) györérből, a gerendelyt és a kődököt kőrisfából készítették.


Kerestely József

A siklódi osztováta*⃰-csinálás

Osztováta részletei     Osztovátának olyan tisztanövésű és bog nélkül való, egyenes szálú bükkfa szükséges, melynek vastagsága a tövétől fölfelé legalább négy ölnyire olyan, hogy abból a 11 arasz hosszúra vágott cölöp 8 olyan cseretre legyen hasítható, melyből egy hüvelykes-tenyér széles és négy ujj vastag osztováta-talpat lehessen faragni. Nemkülönben egy hüvelykes-tenyér s egy hüvelyk széles és másfél hüvelyk (col) vastag lábakat. A hátulsó láb6 arasz hosszú, az első láb pedig 4. A két közdeszka szintén 6 arasz hosszú, egy-egy hüvelykes-tenyér széles és egy hüvelyk vastag. A két hasajó, a bordahéj, bordahéj-brodica, tetejére való, a karfa és a négy lábittó ugyancsak 6 arasz hosszúak. (Egy hüvelykes-tenyér = az összezárt ujjakkal alkotott hüvelykkel együttes tenyér szélessége. A négy ujj pedig = az összezárt négy ujj együttes szélessége.)
Az osztovátának való fent jelzett alkalmas fát október vagy november hónapban elfűrészelik, elhasogatják és kifaragják, még pedig először csak nagyjából (bárdolják). Simára faragó fejszével faragják. Hazahordják és megszárítják. Azután imden részét meggyalulják. Először a bordahéjat, hasajókat, lábittót és a közdeszkákat csinálják meg. Az osztováta-talpat a következőképpen mérik fel: az első lábtól az első közdeszkáig a távolság egy arasz, az első lábtól a karfáig két és fél arasz, a karfától a hátulsó közdeszkáig három arasz, a hátulsó közdeszkától a hátulsó lábig két arasz. Mérés után a négy láb, a két karfa, a két közdeszka helyét oly pontossággal vésik ki, hogy az azokba pászítandó részek ott a legerősebben megálljanak.
Most következik az összeállítás: a közdeszkák a helyükbe belepásztittatnak s így azok összetartják az osztovátát. A két osztováta-talp egymásközti távolsága három és fél arasz. A kivésendő helyeket először átfúrják, még pedig a közdeszkánál csapfúróval, a láb- és karfánál bokázó fúróval és azután füles vésővel kivésik. A lábak felső részén a hasajó likat kalánfúróval fúrják ki.
Hat darab osztováta egy terü osztováta, melyet szekérre rakva elvisznek a Mezőségre és más olyan vidékekre, ahol jó pénzért vagy gabonáért megveszik.


Hegyi József

/*⃰/ osztováta = szövöszék (erdélyi szó)

 

Ethnographia – Népélet; A Magyar Néprajzi Társaság folyóirata XLIII. évf. 1932.

szozattv


szozat a tiszta hang
  2023. 02. 25. SZENT KORONA DÉLUTÁNOK03istenszülőMeghívó két oldalonszekelyfold-november Szaszregen-december2022 pusztaszabolcs-1Meghivo Orosz Ors Szoborsors aink c könyv bemutatójára Gyóni kötetképPatriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf