Tömörkény István: Régi szegedi alakok III. rész

/ Játék a vámmal /

               1

magyar szeker    Förgetegéknek odakint a tanyákon egyéb tennivalóik mellett arról is kell gondoskodniok, hogy mint csaphassák be a vámost. Mióta Szeged ezzel a szomorú kínai fallal körülvette magát, külön tudománnyá vált az, hogy mint lehessen vám alá eső portékát hozni be oly módon, hogy ne kelljen érte fizetni.

    Hozzák be a mustot, újbort vagy óbort, ha még akad. Ilyenkor van annak az ideje.

    A vámoknál azonban csodálatos módon azt észlelik, hogy a tanya népe a kocsin jőve, ritka egyértelműséggel csak nagy üres hordókat hoz a városba. Ott lötyög a kocsiderékban a nagy idomtalan hordó, látszik, hogy üres. Ha megkopogtatja a vámos, kong.

    -Nem termött semmi – szól hátra a kocsiülésből János –, hát eladom a hordót is.

    Egyszer aztán eszébe jut egy vámosnak, hogy bedug egy botot a hordóba a lukon. Egy-két araszra bemegy, ott megáll. Halbőr hunyorog a kocsin, bajt sejt. Mi van ebben a hordóban?

    Hamarosan beütik az oldalát: ott van a nagy hordóban a borral telet kisebb.

    -Hát ez mi? – nevet a vámos.

    János szomorúan nyúl a gelebbe a bukszáért, hogy kifizesse a sarcot.

               2

    Más alkalommal egy közeli János csak úgy gyalogosan jön be a piacra. Kosár van a karján, s kosárban mindenféle vám alá eső dolgok, amiket el akar adni. Kell a pénz nagyon.

    A vám előtt megáll, leteszi a kosarat, s leülvén az útszélbe, lehúzza a csizmáit. A bőrfüleket összeköti, belerakja a kosárból a holmit a csizmák szárába, s átveti az egész készséget a vállán. Negédesen lépked el a vám előtt.

    -Hoz valamit? – kiáltják rá.

    János mutatja az üres kosarat, s halad befelé. Nincs vámolnivaló. Még utána kiáltanak:

    -Jobb így, mint mezítláb?

    Mosolyog az élcnek, s megcsóválja a fejét: né, milyen hamisak a városi urak. Közben azt gondolja magában, hogy nemcsak az az okos ember, aki tükörből fésülködik.

               3

    János elővesz otthon egy zsákot, s abba beletesz egy bárányt, hogy azt majd eladja itthon. El is indul, de mielőtt kimenne a tanyából, füttyent a kutyának. Az eb aztán velemegy, s János gyalogszerrel a birkával a halad a város felé.

    Ahogy a töltésen túl a kubikgödör közé ér, belemegy egybe János, s az összekötött lábú bárányt kirázza a zsákból a földre.  

    -No gyere, puli – mondja aztán.

    A kutya odamegy, János belelöki a zsákba, s aztán nyugodtan halad a vám felé. Ott megállítják.

    -Mi van a zsákban, hé!

    -Hát mi volna? – dünnyög Halbőr. – Kutya.

    -Kutya? Nem igaz az.

    -De pedig igaz – s menni készül.

    -Hó, megálljunk. Mutassa.

    János leteszi a zsákot a válláról, s kibontja. Az ijedt ebállat nagyhirtelen kiugrott belőle, s vonyítva fut vissza a tanyavilágba. János rettenetesen káromkodik, szalad utána, és szidja a vámost. Ahogy a töltésen túl ér, látja, hogy a kutya nyílegyenesen vágtat hazafelé. Megnyugodva néz utána, aztán lemegy a kubikgödörbe, s beteszi a bárányt. Visszafordul megint a város felé, s a vámos mellett elhaladtában fenyegetődzik:

    -Lőtt volna az úrnak baja, csak ne bírtam volna megfogni.

Szegedi Napló, 1893. okt. 11.

szozattv


szozat a tiszta hang Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Rátkai 2020 01 30 jorafordulopal vers2020a Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf