A „Budapest” újság történetei a.d.1907. [II.]

A Mollináry-bakák Kossuth-kegyelete

     A »Budapest« múltjából, abból az időből, amikor politikai rovatvezetője voltam a lapnak, Legkedvesebben emlékszem vissza azokra a napokra, amelyeken a közeli Károly-kaszárnyából a »Budapest« szerkesztőségébe tódultak – bakák.
     A »Budapest« háza előtti kis tér benne van a főváros katonai megszállásának tervezetében, s a szerkesztőség ablakai előtt nem egyszer táborozott – például a véderővita tüntetései alatt – gúlákba rakott fegyverekkel a katonaság.
1892-ben azonban nem néztük ellenséges szemmel a »Budapest« házába rajszerűen betóduló katonákat.
     Mollináry-bakák voltak ezek, Mollináry-bakák, akik csapatostól jöttek a »Budapest« szerkesztőségébe, hogy aláírják – a Kossuth-albumot, a kilencvenedik születésnapját ülő Kossuth Lajos üdvözlésére kitett íveket.
    Szívünk repesett a hazafias örömtől, amikor a feketesárga zsinórozatu magyar katonák a bujdosó kormányzó üdvözlésére siettek.
Katonásan jelentették a »Budapest« szerkesztőjének, hogy »Kérem a 4-dik szakasz délután jön el, a 2-dik század csak holnap jöhet« s így tovább.
     A fekete hajtókás, fehér pitykés bakák most is érdemeseknek bizonyultak arra a népszerűségre, amelynek országszerte örvendtek. A kecskeméti fiúk a katonamundérban sem érezhettek másképp, mint a hogy otthon apáik éreztek. »Kossuth Lajos édesapánk« tiszteletét az anyatejjel szívták magukba, a Kossuth Lajos elveihez való ragaszkodás vérükké vált, s ez a vér fog lüktetni ereikben a csatamezőn is.
     Érthető okokból e megható zarándoklást a Kossuth-album aláírásához nem írtuk ki az újságba, de kiírták azt más lapok, s megjött a – cáfolat.
     És mi, akik láttuk Kossuthot tisztelő bakák kezeírását, akik hallottuk hazafias szívük megnyilatkozását, akiknek kezében ott volt a bizonyíték: az album, nem cáfolhattuk meg a cáfolatot.
     Most már, másfél évtized múlva, megcáfolhatjuk, mert már nincsenek katonasorban, katonai fegyelem alatt a »bűnösök«, akiknek nagy vétkük, hogy üdvözölték a magyar nép megváltóját:Kossuth Lajost.
     Kossuth Lajos többi irataival s emléktárgyaival ez az 1892-diki üdvözlő album is most már a Nemzeti Múzeum birtokában van, s nem késhetik sokáig az idő, hogy a Múzeum megnyitja a nyilvánosság számára a Kossuth-termeket. Majd ekkor megtekinthetők lesznek a Mollináry-bakák üdvözlő aláírásai is.
     Ott kezdődnek azon a lapon, amelyen Kléh István neve olvasható, s folytatódnak azokon a lapokon, amelyek egyikét Hermann Ottó írta lá. Emlékszem, hogy az ő aláírásukkal egyidőben, az ő jelenlétükben is örökítették meg ebbe az albumban a feketesárga zsinóros magyar bakák az ő magyar szívök hazafiságának emlékezetét.
     Én hiszem, hogy nem lehet már messze az az idő, amely letépi újra a magyar bakák ruhájáról a svarcgelb zsinórt. Én hiszem, hogy eljő nemsokára az a kor, amelyben nem fog bűnszámba menni a magyar bakák Kossuth-kegyelete.
     Lesz magyar hadsereg, lesz független Magyarország!


– folytatjuk –

Seffer László

szozattv


szozat a tiszta hang
  2023. 02. 25. SZENT KORONA DÉLUTÁNOK03istenszülőMeghívó két oldalonszekelyfold-november Szaszregen-december2022 pusztaszabolcs-1Meghivo Orosz Ors Szoborsors aink c könyv bemutatójára Gyóni kötetképPatriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf