Vörösmarty Mihály levele – feleségének Csajághy Laurának

Tekintetes Vörösmarty Mihályné szül. Csajághy Laura asszonynak,
Uri-utcza, Horvát-ház Pest.

Édes Lórikám!

Egy heti utazás után végre eljutottunk Zsibóra, igen kegyetlen útban, de minden baj nélkül. Tegnap délben érkeztünk meg. Nem írhatom le, mily’ fájdalmas öröm volt Wesselényivel találkozásunk. Midőn szavainkról megismert, sokáig némán állt és könnyei hullottak. A könyü tovább él, mint a szem világa. Lassanként beszéd kerekedett s nem sokára igen derülten érezte magát közöttünk. Előttünk már megérkeztek Kovács Szatmárból és báró Kemény Zsigmond, a regényíró; velünk pedig jött Beöthy Ödön, ki holnap már hazafelé indul. A jövő héten Kolozsvárnak indulunk, s onnan hazafelé, hogy 20-án honn lehessünk.
Zsibó gyönyörű helyen fekszik; a kastély, hol szállva vagyunk, emeletes, jó magas dombon, a Szamos rétei felett, mely a kanyargó Szamossal, s azon túl változatos alakú hegyekkel félkörüleg zárva van; de erről szóval többet.
Útközben láttuk Miskolczon Palóczyt; láttam Debreczent, a roppant falut, hol, mikor kimentünk, épen az akasztófánál a baktartó vas eltört, mi miatt még félnapot kellett időznünk. De a’ mit előbb kell vala írnom, láttam Tokajnak szép, de szerencsétlen táját, hol több mértföldeket víz borít. Innen mentünk Szabolcsba Bónishoz és Zoltánhoz, s így Debreczenbe. Innen Beöthy Ödönhöz Új Máriára, s így végre Zsibóra.
Mind az úton, mind most egészséges vagyok. Hogy vagytok ti, kedvesem? Hogy vannak szegény kis gyermekeim? Vigyázz rájuk és magadra, kedves.
Most már bocsáss meg, le kell feküdnöm, hogy Beöthyt, ki levelemet, holnap korán indulván a postaállomásig viendi, ne várakoztassam. Csókolom anyád kezeit és téged édes kis csókám.
Nem sokára nálatok leszek. Isten veled!
Zsibó, 1845. május 8-án.

Szerető férjed Vörösmarty Mihály

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf