Huszárvirtusok az I. világháború harcterein

A Vilmos-huszárezred hőse volt Német Mihály is. Talán a legkisebb katonája volt az ezrednek, sokat tréfálkoztak emiatt vele bajtársai. Szörnyen bántotta ez a huszárt és valami nagy cselekedettel szeretett volna tiszteletet szerezni magának. Egy napon azután pompás alkalom kínálkozott erre.
Járőr lovaglásra küldték ki több társával együtt és a kis Német Mihály elhatározta, hogy – most vagy soha! Most valami olyan haditettet kell végrehajtania, amelyet megemlegetnek az ezredben. Nem kisebb tettre határozta el magát, mint hogy átlopódzik az orosz őrsök vonalán és kikémleli az ellenséges hadállásokat. Egy percig sem gondolt a veszedelemmel, amely fenyegette. Macska ügyességgel átlopódzott az ellenséges őrsök vonalán és a hajnal derengő világosságában besurrant a faluba, amelyet az orosz gyalogság tartott megszállva. Egy ház előtt hat muszka reggelizett. Álmos szemmel ülték körül a tábortüzet. Német Mihálynak merész terv ötlött az agyába.
- Bizony elfogom én ezt a hat muszkát – dörmögte és nesztelenül a hatuk mögé lopódzott. Egy pillanat alatt köztük termett, a másik pillanatban már lefegyverezte a muszkákat és terelte őket visszafelé. De mert kevesellte foglyait, útközben még egy kozákot is elfogott. Aztán a muszkáival együtt újra megtette a kockázatos utat, vissza az orosz előőrsök vonalán át és átadta a foglyokat parancsnokának.
Azóta nem mernek tréfálni Miska huszárral.  

*

A megfigyelőtisztnek nagyon gyakran kell sürgőse jelentést küldenie egy, sőt több föllebbvalónak. Az északi harctéren egy ilyen megfigyelőtiszt egy este szintén sürgős jelentést akart küldeni az ezredparancsnoknak. Gyalogos katona nem volt közelben, csak egy Perecz nevű huszár poroszkált arra.
A tiszt odaintette és átadta neki az írást.
- Vigye el ezt a levelet az ezredparancsnoknak.
A huszár golyózáporban tovaszáguld. Már-már eléri a mieink hadállását, amikor sebesülten összerogy.
A bakák a lövészárokban látták, hogy a huszár feléjük vágtat és sejtették, hogy jelentést hoz. Megvitték a hírt parancsnokuknak, aki kiküldött egy bakát, hogy segítsen a huszáron. A huszár már akkor haldoklott. De még volt annyi ereje, hogy átadhatta az írást a bakának és elnyöghette:
- Vigye el… adja át… az ezredes úrnak
Azzal kiszenvedett.
A hős huszárnak halála után a II. osztályú ezüst vitézségi érmet adományozták.  

*

Sajben István szakaszvezetőt, június 6-án estefelé századával Lukavicen át az ellenség üldözésére küldték ki. Már a falu bejáratánál erős jobboldali tüzet kaptak, mire a huszárok lepattantak lovaikról és gyalog indultak támadásba. Sajben, mint a század elővédje, ügyesen födözte az előnyomulási vonalat s egyúttal jelentette, hogy másfél század orosz gyalogság készül támadásra. Kilenc huszárjával feltartotta ezt az ellenséges csapatot és neki köszönhették, hogy a huszárcsapat idejében el tudta foglalni a négyszáz lépéssel hátrább fekvő állást. Így megmentette az egész csapatot.

*

Hírszerző járőrnek küldték ki Váradi Károly káplárt két huszárral. Magyar földön volt akkor a muszka, Pataki községet kellett megközelítenie Váradinak, mert kémeink azt jelentettek, hogy a községben erősebb orosz tábori őrség tanyázik. Váradi és két társa el is végezték feladatukat, de amint visszafele jöttek, a káplár észrevette, hogy a község határában egy Vilmos-huszár holtteste hever. Ez a huszár, akinek káplári csillag volt a blúzán, előtte való nap esett el. Váradi káplár nem akarta ott hagyna halott bajtársát. Hazaviszi a holttestet, ha törik, ha szakad. Elmondott egy Miatyánkot a halott katona felett, aztán a lovára akarta emelni a holttestet.
De váratlanul rájuk támadtak a muszkák. Váradi tehát letette a hullát, fedezéket keresett a maga és bajtársai számára s dühös tüzelést indította a muszkákra.
A muszkák egy pillanatra meghökkentek.
- Na most, előre fiúk! – kiáltotta Váradi és a halott katonát nyergébe emelve, az oroszok eszeveszett tüzelése közben, visszanyargalt ezredéhez.

Korabeli újságokból összeválogatta -cspb-

szozattv


szozat a tiszta hang
 meghivo2Gyóni kötetképSZAKC_Hirlevel_2022_06_09sissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf