A huszárattak és a kettes huszárok tiszteseinek hőstettei a Kárpátokban, az I. világháborúban

huszarok 650x435Huszárok, huszárok, nyalka szép legények! A lelkem is örül, ha reátok nézek! Kinek ne jutna eszébe ez az ódon vers, amelyet mindannyiszor elmondottunk, valahányszor huszárok vonultak el előttünk. A huszár az igazi magyar katona. Ebben a háborúban is olyan ördöngösen harcoltak, hogy a megszeppent muszkák a lobogó mentéről négykezű vörös ördögöknek nevezték őket. A felderítő szolgálatban, a rajtaütésnél a legkiválóbb erő a huszárság. Volt ugyan egy idő a kárpáti téli csata, mikor a lovasság nem tudott érvényesülni, de a tavaszi támadó hadjáratban ugyan megint kivirult a huszárdicsőség. Az oroszok vagy megfutnak, vagy megadják magukat, ha huszárattak fenyegeti őket. Nem színezem a dolgot, hanem ide írom egy névtelenségre vágyó, túl szerény törzsőrmesternek leírását arról, hogy milyen a huszárattak:
«A huszárattak földrengés, égiháború vagy még annál is több: a világ vége. Volt egy attakunk Bucsecsnél. Hajnalban már fölszállt a köd s az égre kapaszkodó vérvörös naptól olyan volt a levegő, mintha vérgőz párolgott volna benne. Riadót fujtak. Három ezred volt összecsapva. Egy ezred 960-980 lovas. Némán készülődtünk a nagy tornára. Érezte mindenki, hogy ez egy végleges leszámolás lesz vagy az oroszoknak, vagy nekünk. Talán mindenki hazagondolt és búcsúzott övéitől, senki sem zavarta a másikat. Mintha paripáink is megérezték volna, hogy mi vár rájuk, idegesen táncoltak alattunk. Mikor aztán elindultunk szorosan egymás mellett és kirepültek a nehéz kardok hüvelyükből, el volt felejtve minden.
Én nem tudtam persze megfigyelni bajtársaimat, hiszen egész magamon kívül voltam. De egy-egy pillanatra feleszméltem s olyankor azt hittem, hogy a tenger vagy a pokol támadott fel összes szörnyetegeivel. A fejem olyan forró volt, mint egy katlan. Úgy éreztem, hogy nem a lovam vágtat, hanem a föld rohan alattam visszafelé. Úsztunk a levegőben. A torkomból úgy törtek ki a hangok, mintha forró vérhullámok szakadnának ki, de nem hallottam a saját hangomat attól a fülsiketítő zúgástól, amely körülvett. Tizenötezer kozákkal csaptunk össze iszonyú erővel. Attila idejében lehettek csak ily rettenetes tusák. Az összecsapás után vadállati, öldöklő verekedés kezdődött. A vér látásától megrészegedtünk. Az egész attak 15 percig tartott csak. Az arcomon a veríték összefojt a ráfreccsent forró vérrel. A győzelem döntő volt. Az ötszörös fölényben levő kozákok vad meneküléssel kerestek egérutat. A csata után sírtam örömömben, úgy éreztem magam, mintha újjászülettem volna s a lovam nyakát csókolgattam. Ez a huszárattak!»
*
Enyedi Mihály 2-ik huszárezredbeli szakaszvezetőt 1914. december 26-ikan őrjáratra küldtek ki a muszka által megszállt Uztriki-Grnbe, annak kipuhatolására, hogy mennyi ellenség van a faluban. A vállalkozás először balul ütött ki, két huszárunk el is esett s ezért Enyedi gyalog folytatta útját. Néhány beosztott huszárjával a patak medren at a faluba lopódzott s a közben beállott sötétségben megállapította, hogy két század orosz gyalogság táborozik a lövészárokban. Bár az ellenség észrevette es loboldozott is raja, Enyedi meg sem hagyta abba a kutatást, hanem egy közeli parasztházba nyitott es a vonakodó atyafit magával cipelte Volosetaba, ahol a szakaszvezetőnek az ellenségről hozott híreit ez a paraszt megerősítette és ki is egészítette.
*
Benedek Ferenc 2-ik huszárezredbeli közhuszárt 1915. január 1-en Csermák Janos ezredes Hajasdról Fenyvesvölgybe küldte vissza az országúton négy lovassal. Csermák ezredes csoportja Hajasdnál az országúttól északra éppen ütközetben volt. Benedek a parancs szerint Fenyvesvölgy fele nyargalt, — miközben az Ungnak Fenyvesvölgytől keletre fekvő hídjánál, csekély távolságról hirtelen oldaltüzet kapott. Megsarkantyúzta lovat és huszárjait magával ragadva, átvágtatott a hídon, azután észrevette, hogy húsz-harminc orosz gyalogos néhány száz lépesnyire éppen azzal foglalatoskodik, hogy egy ott maradt élelmiszeres kocsinkat fosztogatja. Benedek kardot rántott s a kocsi mellett sebesen ellovagolva, egy oroszt levágott vele, mire a többi a váratlan támadástól meghökkenve, szanaszét szaladt.

A korabeli sajtóból válogatta:-cspb-

szozattv


szozat a tiszta hang Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Rátkai 2020 01 30 jorafordulopal vers2020a Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf