A huszárattak és a kettes huszárok tiszteseinek hőstettei a Kárpátokban, az I. világháborúban

huszarok 650x435Huszárok, huszárok, nyalka szép legények! A lelkem is örül, ha reátok nézek! Kinek ne jutna eszébe ez az ódon vers, amelyet mindannyiszor elmondottunk, valahányszor huszárok vonultak el előttünk. A huszár az igazi magyar katona. Ebben a háborúban is olyan ördöngösen harcoltak, hogy a megszeppent muszkák a lobogó mentéről négykezű vörös ördögöknek nevezték őket. A felderítő szolgálatban, a rajtaütésnél a legkiválóbb erő a huszárság. Volt ugyan egy idő a kárpáti téli csata, mikor a lovasság nem tudott érvényesülni, de a tavaszi támadó hadjáratban ugyan megint kivirult a huszárdicsőség. Az oroszok vagy megfutnak, vagy megadják magukat, ha huszárattak fenyegeti őket. Nem színezem a dolgot, hanem ide írom egy névtelenségre vágyó, túl szerény törzsőrmesternek leírását arról, hogy milyen a huszárattak:
«A huszárattak földrengés, égiháború vagy még annál is több: a világ vége. Volt egy attakunk Bucsecsnél. Hajnalban már fölszállt a köd s az égre kapaszkodó vérvörös naptól olyan volt a levegő, mintha vérgőz párolgott volna benne. Riadót fujtak. Három ezred volt összecsapva. Egy ezred 960-980 lovas. Némán készülődtünk a nagy tornára. Érezte mindenki, hogy ez egy végleges leszámolás lesz vagy az oroszoknak, vagy nekünk. Talán mindenki hazagondolt és búcsúzott övéitől, senki sem zavarta a másikat. Mintha paripáink is megérezték volna, hogy mi vár rájuk, idegesen táncoltak alattunk. Mikor aztán elindultunk szorosan egymás mellett és kirepültek a nehéz kardok hüvelyükből, el volt felejtve minden.
Én nem tudtam persze megfigyelni bajtársaimat, hiszen egész magamon kívül voltam. De egy-egy pillanatra feleszméltem s olyankor azt hittem, hogy a tenger vagy a pokol támadott fel összes szörnyetegeivel. A fejem olyan forró volt, mint egy katlan. Úgy éreztem, hogy nem a lovam vágtat, hanem a föld rohan alattam visszafelé. Úsztunk a levegőben. A torkomból úgy törtek ki a hangok, mintha forró vérhullámok szakadnának ki, de nem hallottam a saját hangomat attól a fülsiketítő zúgástól, amely körülvett. Tizenötezer kozákkal csaptunk össze iszonyú erővel. Attila idejében lehettek csak ily rettenetes tusák. Az összecsapás után vadállati, öldöklő verekedés kezdődött. A vér látásától megrészegedtünk. Az egész attak 15 percig tartott csak. Az arcomon a veríték összefojt a ráfreccsent forró vérrel. A győzelem döntő volt. Az ötszörös fölényben levő kozákok vad meneküléssel kerestek egérutat. A csata után sírtam örömömben, úgy éreztem magam, mintha újjászülettem volna s a lovam nyakát csókolgattam. Ez a huszárattak!»
*
Enyedi Mihály 2-ik huszárezredbeli szakaszvezetőt 1914. december 26-ikan őrjáratra küldtek ki a muszka által megszállt Uztriki-Grnbe, annak kipuhatolására, hogy mennyi ellenség van a faluban. A vállalkozás először balul ütött ki, két huszárunk el is esett s ezért Enyedi gyalog folytatta útját. Néhány beosztott huszárjával a patak medren at a faluba lopódzott s a közben beállott sötétségben megállapította, hogy két század orosz gyalogság táborozik a lövészárokban. Bár az ellenség észrevette es loboldozott is raja, Enyedi meg sem hagyta abba a kutatást, hanem egy közeli parasztházba nyitott es a vonakodó atyafit magával cipelte Volosetaba, ahol a szakaszvezetőnek az ellenségről hozott híreit ez a paraszt megerősítette és ki is egészítette.
*
Benedek Ferenc 2-ik huszárezredbeli közhuszárt 1915. január 1-en Csermák Janos ezredes Hajasdról Fenyvesvölgybe küldte vissza az országúton négy lovassal. Csermák ezredes csoportja Hajasdnál az országúttól északra éppen ütközetben volt. Benedek a parancs szerint Fenyvesvölgy fele nyargalt, — miközben az Ungnak Fenyvesvölgytől keletre fekvő hídjánál, csekély távolságról hirtelen oldaltüzet kapott. Megsarkantyúzta lovat és huszárjait magával ragadva, átvágtatott a hídon, azután észrevette, hogy húsz-harminc orosz gyalogos néhány száz lépesnyire éppen azzal foglalatoskodik, hogy egy ott maradt élelmiszeres kocsinkat fosztogatja. Benedek kardot rántott s a kocsi mellett sebesen ellovagolva, egy oroszt levágott vele, mire a többi a váratlan támadástól meghökkenve, szanaszét szaladt.

A korabeli sajtóból válogatta:-cspb-

szozattv


szozat a tiszta hang
 SZAKC_Hirlevel_2022_08_31meghivo2Gyóni kötetképsissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf