Sztárai Mihály: LXXIV. zsoltár

Nóta: Sok ínségünkben neked jelentjük

Sok ínségünkben hozzád kiáltunk
    felséges úristen!
Mert parancsoltad, hogy megkeressünk
    az mi szükségünkben.

Tudjuk, hogy méltán mi bűneikért
    te megvertél minket,
Mert nem tiszteltük, sőt ingerlettük
    te szent felségedet.

Az mi atyánk, mivélünk öszve
    ellened vétkeztek,
Azért, hogy téged ők nem ismertek,
    téged nem tiszteltek.

Reád maradtunk, mert mindenektől
    mi elhagyattattunk,
Az ellenségtől ostromlattattunk,
    naponként rontatunk.

Ígéretedből, te szent igédből
    téged megismertünk,
Szent fiad által néked könyörgünk,
    légy kegyelmes nekünk.

Ne hadd, tekints meg ígíretedet
    és az te népedet,
Kik tiszta szűből mostan dicsírik
    az te szent nevedet.

Végy ki immáran ez nagy ínségből,
    ez idegen kézből,
Hogy te szent neved magasztaltassék
    mi nemzetségünktől.

Sok hálát adunk mint istenünknek
    és mi teremtőnknek,
Te szent fiadnak és vigasztaló
    szent lélek istennek.

1564 után

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hang szozat a tiszta hang
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf