Féja Géza: Az iskoladrámák

     A protestáns dráma helyét a XVII., s a XVIII. században a katolikus iskoladráma foglalja el. A műfaj célja teljesen megváltozik. A protestáns dráma a széles közösségre akar hatni, a közösség belső viharai és kérdései, tehát a század nagy emberi drámái jelentkeznek benne. A katolikus iskoladrámának céljai szerényebbek, nevelő célzatúak, s az iskolák ifjúságának lelkivilágához alkalmazkodnak; a protestáns kor forradalmi műfajából iskolai segédeszköz lett.
     Az iskolai színi előadások általános szokássá váltak, minden katolikus tanítórendnek, a pálosoknak, piaristáknak, ferenceseknek és jezsuitáknak voltak iskoladrámái. Darabjaikban folytatódott a középkori hagyomány, a misztérium, mely vallásos drámává fejlődött. A humanisztikus tanulmányok természetes lecsapódása a klasszikus tárgyú játék, mely az antik világ népszerűsítését szolgálta. Az iskoladráma természetéből következik, hogy tele van erkölcsi célzattal, oktatva jámborító buzgalommal, nyílt, vagy rejtettebb példálózgatással. Az iskoladráma ott nyer irodalmi súlyt, ahol a szerzetes író eredeti társadalmi élményeit szólaltatja meg. Ezen a téren a legjelentősebbek a pálosok „Intermedium” nevű közjátékát tartjuk 1765-ből.
     Az „Intermedium” az elszegényedett, s mégis rátarti kisnemesség szatírája. Egyik koldus nemes, Kocsonya Mihály, megkéri a másik koldus nemesnek, Berbence Péternek immár idős hajadonsorban levő leányát. Az apa éppen a nemeslevelét vizsgálja, a kérő csatlakozik hozzá, s ezt találja mondani a pecsétjéről: „Hanem a pecsét ellen lészen mindazonáltal valamelly exceptio, mert csak kétágú akasztófát látok rajta”. Feleli az apa: „Ó fiam! azt gondoltam, hogy többet tud kend a törvényi dolgokhoz, de – amint látom – nem igen érti kend a porcus iurist;* még a pecsétet sem ismeri kend. Hiszen gutta üsse meg, nem akasztófa az, hanem Székesfejérvárnak egyik kapuja, amellyen Berbence Pista, a nagyatyámnak nagyatyja, Vak Béla király szamara, böjtben számtalan tojásokat hordott bé. Több eféle érdemi édes hazánknak előmozdíttásában és koronás királyához való hűségének, compehendáltatnak a diploma ténorában”.
     A dráma hangja a protestánsokban megint „nagy magyar szatíra” folytatása. A XVI. század drámájában megjelenik az oligarchia, a nagy ragadozó kerek kétszáz esztendő múltán tétlenségbe és formalizmusba szorult, valójában szegényparaszti életszínvonalra süllyedt, de belső megújhodás helyett szakadásig „régi jussába” kapaszkodó nemesség szatírája tűnik fel egyik iskolánk színpadán; a szerzetesi iskola puritán kultúrmagyarsága fordul szembe a „populus werbőcyánus” időszerűtlen magatartásával.
     A darab kegyetlen társadalmi képpel indul, de azután inkább a női nem szavahihetőségét és megbízhatóságát kifigurázó vígjáték lesz belőle. Írója nem volt tisztában társadalomrajzának jelentőségével, a társadalmi szatíra inkább ösztönösen vegyült be darabjába. Figyelemreméltó a társadalmi szatíra mellett a dráma humora is: éppenolyan vaskos magyar mezei humor tölti be, mint az „Actio curiosa”-t (1678), melyben Gaude uram szellemeskedik. Az utóbbiban jelentkezik először a rusztikus magyar mezei ember a maga természetes bölcselkedésével és vaskos humorával. A pálos iskoladráma ennek a vidékiességnek természetes folytatása.
     Az „Intermedium” eléggé egyedül áll 1772-ig született drámáink és iskoladrámáink sorában. Társai inkább nyelvi és műveltségtörténeti szempontból figyelemreméltóak. Az iskolák nemcsak tanították az irodalmi kultúrát, hanem alkotással is kísérleteztek. Igen érdekes, hogy míg a XVI. század protestáns szellemi forradalma utat nyitott a maga vallásos célzatú műfajainak keretében a társadalomnak és kérdéseinek, a visszahatás korában született iskoladráma tudomást sem vesz korának nemzeti küzdelmeiről s drámájáról.

/*/ „Corpus iuris” helyett mondja.

szozattv


szozat a tiszta hang
  Meghívó két oldalonszekelyfold-november Szaszregen-december2022 pusztaszabolcs-1Meghivo Orosz Ors Szoborsors aink c könyv bemutatójára vargaelőadás SZAKC_Hirlevel_2022_08_31meghivo2Gyóni kötetképsissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf