Telekdi Fruzsina levele – férjének, Ártándi Pálnak

A címzett Werbőczy Istvánnak rövid nádorsága alatt egyik bizalmas híve volt, de amikor Báthory István visszanyerte a nádori tisztséget, akkor váratlanul előbbi pártfogója ellen fordult. A levelező személyek érdekességét emeli, hogy mindketten fontos szereplői a Magyarország 1514-ben című Eötvös regénynek. Sőt, az akkor még vőlegény Ártándi Pált csupán azért nem emelték a keresztes hadak élére, mert Bakócz Tamás érsek kívánságára Dózsa Györgyöt tették meg vezérnek.

 

    1530.

    Szerelmes uram.

    Értem a Csáky Elektől, király őfelsége emberétől kegyelmedet egészségben lenni, kin Istennek nagy hálákat adunk, és tekegyelmed tudjon minket is mind, fiaiddal és leányaiddal és egyéb árváiddal is egészségben lennünk, de mely igen kívánom élted, azonképpen kívánnám az én gyermekimmel megszabadulásod az te atyádfiaival, de kell várnunk a nagy Istentől, az után a felséges királytól. Továbbá tekegyelmed amit énnekem írt, hogy a tárnói porkoláb levelét megkerestessem, tudja azt kegyelmed, hogy benne el akarok járni. Ím elküldök Valkay Mihályhoz, és erősen őtet kérem, hogy ez dologban eljárjon, mert akarok kegyelmednek az én gyermekimmel szolgálni Istenben és ez világ szerint, míg a lélek énbennem tart, mert meg is vagyok kegyelmednek igaz társa és szolgája, mint annak előtte, és leszek, amíg élek. Nos que filie v. d. commendamus divinijs orationibus.

    Isten tartsa meg kegyelmedet nagy jó egészségben.

    Datum ex Kereky die sabati post festum sancti Johannis anno domini 1530.

                      Frusina de Telekd consors
                      Servusque vestre dominitionis

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf