Rosty Kálmán: Pátrónánkhoz

Hol van a hon, melynek anyja voltál,
Melybe mennyből hit-virágot oltál,
Költve benne dús erény-tavaszt?
Állam-élte tiszta hajnalára
Szűz kezedből folyt a harmat árja:
Istenáldás, ihlető malaszt.

Itt van a hon! ah de már felette
Nem ragyog hit, hisz elfeledte:
Hogy a múltban napja ez vala;
Mit törődjék hittel és malaszttal,
Aki mammont s kéjvirányt magasztal?
Új hite: a bűn szirén-dala!

Hol a hon, mely harci zászlajára
Tűzte képed’ s küzdve, győzve jára
Kun s tatáron, tar pogányokon?
Mely neveddel törte szét bilincsét
S a szabad hont, – visszavívta kincsét
Vérrel ázott csonka sáncokon?

Itt a hon! de törpe címerére
Vakolót tett, mely vadul töré le
A Nagyasszony ősi templomát;
Jogi bálványt vallanak a térdek,
Zsarnok önzés, kapzsi pártos érdek
Verte láncba Hunyadi honát!

Hol van a hon, melyet szent királyok
A kereszttel óvtak, bús viszályok
Ellenében, s győztek általa?!
S koronájok, melyet ada Róma
S ünnepeden* szállt a szittya trónra:
Lőn Sionnak őre, várfala!

Itt a hon! de angyal-koronája
Vészbe süllyed; zúg az ostrom árja
S a keresztre csap a bősz dagály:
Hogy, mely úgy is meghajolva áll ott,
Ne legyen rajt’ égi béke-zálog
S a hit-ostrom útján akadály!

Hol a nép, mely annyi század óta
Vértanúi hős kebellel óvta
A keresztény testvérnépeket?
Itt! de nem a szent nyugatnak őre,
Üdv-alapját rontja szét a dőre!
S a „keletnek” rak gyár-gépeket!!

Itt a nép! kit karjaidba vontál
S bűneért sok anyakönnyet ontál;
Kérlelőn az égi láng-kezet…
Korcs fiad lőn! most is anyja léssz-e?
Oh, ha nem lesújt a bosszú vésze
S a „nagyszerű halál” elérkezett!!

*) Augusztus 15. 1000.

szozattv


szozat a tiszta hang Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Rátkai 2020 01 30 jorafordulopal vers2020a Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf