Rosty Kálmán: Pátrónánkhoz

Hol van a hon, melynek anyja voltál,
Melybe mennyből hit-virágot oltál,
Költve benne dús erény-tavaszt?
Állam-élte tiszta hajnalára
Szűz kezedből folyt a harmat árja:
Istenáldás, ihlető malaszt.

Itt van a hon! ah de már felette
Nem ragyog hit, hisz elfeledte:
Hogy a múltban napja ez vala;
Mit törődjék hittel és malaszttal,
Aki mammont s kéjvirányt magasztal?
Új hite: a bűn szirén-dala!

Hol a hon, mely harci zászlajára
Tűzte képed’ s küzdve, győzve jára
Kun s tatáron, tar pogányokon?
Mely neveddel törte szét bilincsét
S a szabad hont, – visszavívta kincsét
Vérrel ázott csonka sáncokon?

Itt a hon! de törpe címerére
Vakolót tett, mely vadul töré le
A Nagyasszony ősi templomát;
Jogi bálványt vallanak a térdek,
Zsarnok önzés, kapzsi pártos érdek
Verte láncba Hunyadi honát!

Hol van a hon, melyet szent királyok
A kereszttel óvtak, bús viszályok
Ellenében, s győztek általa?!
S koronájok, melyet ada Róma
S ünnepeden* szállt a szittya trónra:
Lőn Sionnak őre, várfala!

Itt a hon! de angyal-koronája
Vészbe süllyed; zúg az ostrom árja
S a keresztre csap a bősz dagály:
Hogy, mely úgy is meghajolva áll ott,
Ne legyen rajt’ égi béke-zálog
S a hit-ostrom útján akadály!

Hol a nép, mely annyi század óta
Vértanúi hős kebellel óvta
A keresztény testvérnépeket?
Itt! de nem a szent nyugatnak őre,
Üdv-alapját rontja szét a dőre!
S a „keletnek” rak gyár-gépeket!!

Itt a nép! kit karjaidba vontál
S bűneért sok anyakönnyet ontál;
Kérlelőn az égi láng-kezet…
Korcs fiad lőn! most is anyja léssz-e?
Oh, ha nem lesújt a bosszú vésze
S a „nagyszerű halál” elérkezett!!

*) Augusztus 15. 1000.

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf