Áprily Lajos: Tavasz a házsongárdi temetőben /Primăvară în cimitirul Hajongard, románra fordította Csata Ernő/

Áprily Lajos:

Tavasz a házsongárdi temetőben


    A tavasz jött a parttalan időben
s megállt a házsongárdi temetőben.
    Én tört kövön és porladó kereszten
Aletta van der Maet nevét kerestem.
    Tudtam, hogy itt ringatja rég az álom,
s tudtam, elmúlt nevét már nem találom.
    De a vasárnap délutáni csendben
nagyon dalolt a név zenéje bennem.
    S amíg dalolt, a századokba néztem
s a holt professzor szellemét idéztem,
    akinek egyszer meleg lett a vére
Aletta van der Maet meleg nevére.
    Ha jött a harcok lázadó sötétje,
fénnyel dalolt a név, hogy féltve védje.
    S a dallamot karral kísérve halkan,
napsugaras nyugat dalolt a dalban,
    hol a sötétség tenger-árja ellen
ragyogó gátat épített a szellem.
    Aletta van der Maet nevét susogta,
mikor a béke bús szemét lefogta.
    S mikor a hálátlan világ temette,
Aletta búja jajgatott felette,
    míg dörgő fenséggel búgott le rája
a kálvinista templom orgonája.
    Aztán a dal visszhangját vesztve, félve
belenémult a hervadásba, télbe.
    Gyámoltalan nő - szól a régi fáma -
urát keresve, sírba ment utána ...
    A fényben, fenn a házsongárdi csendben
tovább dalolt a név zenéje bennem.
    S nagyon szeretném, hogyha volna könnyem,
egyetlen könny, hogy azt a dallamot
Aletta van der Maet-nak megköszönjem


Lajos, Áprily

Primăvară în cimitirul Hajongard

 

    Primăvara veni în timp infinit
Ș-în Hajongard, la cimitir s-a oprit.
    Un nume căutam pe cruce spartă,
Aletta van der Maet să apară.
    Știam, c-aici are somnul etern,
Și nu-i găsesc numele efemer.

Dar duminică fiind, în liniște,
Tonul numelui cânta în mine.
    Cât cânta, eu meditam la trecut,
citam spiritul profului defunct,
    inima căruia s-a încălzit,
când Aletta van der Maet l-a zărit.
    Când veni bezna luptelor curmându-l,
numele cânta cu fast, apărându-l.
    Și acompaniind în tihnă cântul,
vestul însorit a cântat în versul,
    unde contra valului de beznă
crezul a pus o stavilă imensă.
    Tot pe Aletta van der Maet șopti,
când duhul sfânt i-a închis ochii.
    Când lumea ingrată îl înhuma,
tot Aletta plângea deasupra,
    cât i-a răsunat cu măreție
orga bisericii calviniste.
    Cântul pierzând ecoul, apoi,
amuțind în pălire cu orori.
    Femeie slabă - este o vorbă -
căutând soțul, l-a urmat în tombă...
    Sus în Hajongard, în tihnă, sclipire,
glasul numelui cânta în mine.
    Ași dori, să am lacrimă,
ce să-i mulțumească acest cânt
Alettei van der Maet, din inimă.

Traducere de Csata Ernő


 

Mihail Eminescu: A csillag, Csak egy vágyam maradt, Glossza

Mihail Eminescu:

A csillag

Hosszú az út: innét az égig,
S a csillagig, amíg felér!
Évtizedek suhannak végig,
Amíg a fénye ideér!

Tán a tüze ki is aludt már,
– Kéken rejti a messzeség, –
S mire a fénye ide lefut,
Ki tudja, ott fent, ég-e még?…

Kihűlt a fény, s még égen ég: – vakon.
Még itt se voltunk: ragyogott.
Most látjuk őt, s lám, az ablakon
Benéz, holott már megfagyott.

Akár a vágy, amit az éjjel
Eltüntetett, s elnyelt a tér!
De tűnt szerelmek régi fénye
Mégis örökre elkísér!

Fordította Fekete Tivadar


Mihail Eminescu:

Csak egy vágyam maradt

Csak egy vágyam maradt:
Halálomat érjem
lágy, esti fény alatt
a parti fövényen.
Álmom szelíd legyen:
Erdő közel és ég,
derűs csoda-kékség
nagy, távol tengeren.
Nem kell zene, bágyadt
gyászpompa, ravatal, –
Fonnátok fiatal
gallyból puha ágyat.

És sírhelyem után
majd senki ne sírna,
a hervadt ősz csupán
s zörgő füve, szirma.
Míg forrásvíz csobog,
egyhangú-mogorván
s a fenyvesek ormán
fehér holdfény lobog:
hűs estei ködben
konogna egy kolomp
s szent hulló hársfalomb
suhogna fölöttem.

Nem lennék már sebes,
világba zavart vad:
Az emlék fölkeres,
beföd, betakargat.
Komor fenyőkön át
a hajnali csillag
csillog s ideballag,
mint meghitt jóbarát.
Jajongnak az éjben
zordon hullám-dalok:
És én elporladok
magányom ölében.

Fordította Dsida Jenő   


Mihail Eminescu:

Glossza

Az idő megy, s megjön ismét,
ami van, mind régi s mind új;
jó s rossz között nincs különbség,
látszatok után ne indulj;
semmit ne remélj s ne bánj meg,
hullámzás a hullám sorsa;
hogyha hív, ha bíztat, állj meg,
Hidegen nézz jóra, rosszra.

A dolgok zajló özönként
hömpölyögnek és keringnek,
ki hallgatná ezt meg önként
s tartaná eszébe mindet?
Lelj magadra s húzódj félre
onnan, hol zajong a többség,
míg hűhójuktól kísérve
az idő megy s megjön ismét.

Meg se billenjen nyelvével
a hideg ész mérleg-rúdja
a változó perc felé, mely
boldogság álarcát hordja;
s önholtából most születve
máris pusztulásnak indul,
tudva mindezt, vésd eszedbe:
ami van, mind régi s mind új.

A világot aszerint nézd,
mint a színpadot a néző:
felismered az egy színészt,
ámbár négy személyt idéz ő.
Ha siránkoz, ha veszekszhik,
légy érdektelen közönség;
játékából, lásd, kitetszik:
jó s rossz között nincs különbség.

Múlt s jövő: egyetlen íven
a két oldal, akármelyik;
annak, ki megfejti híven,
a Végben a Kezdet rejlik.
Minden, ami volt leendő
a jelenvalóban itt dúl,
látszat-múlt, látszat-jövendő, –
látszatok után ne indulj.

Hiszen ugyanaz a nóta
folyik a világon mindig,
hiszen évezredek óta
a világ mind búsul, s mind víg;
más az arc, a darab nem más,
más a száj, a dal csupán egy,
ne csaljon meg a rákent máz,
semmit ne remélj s ne bánj meg.

Semmit ne remélj; örökké
gazoké a siker titka,
vaksik válnak vezetőddé,
bár benned ég égi szikra.
De ne bánd; a hiú koncon
marják egymást majd orozva.
Viszályok társul ne vonzzon:
hullámzás a hullám sorsa.

Csillogó hálókat vet ki
rád a világ, hogy egy elnyűtt
színészt cseréljen veled ki:
örvény jár cselével együtt.
Óvakodva vonulj oldalt,
csillogó az ár, te ne lásd meg,
ne halld meg a csábító dalt,
hogyha hív, ha bíztat, állj meg.

Hogyha beléd kötnek, nézd el,
hogyha lehurrognak, hallgass;
mit akarsz a bölcs beszéddel,
tudva, mértékük mily aljas?
Ne törődjél, szája hogy jár,
hadd, ha őt a világ vonzza;
te, hogy el ne tántorodjál,
hidegen nézz jóra, rosszra.

Hidegen nézz jóra, rosszra,
hogyha hív, ha bíztat, állj meg;
hullámzás a hullám sorsa,
semmit ne remélj s ne bánj meg.
Látszatok után ne indulj,
jó s rossz között nincs különbség;
ami van, mind régi s mind új:
az idő meg, s megjön ismét.

Fordította Szabédi László

 


 

Vörösmarty Mihály: Szózat /román nyelven/

Apelu

Fii credinciosu Magiare! catra patri'a ta,
Unde esci nascutu,
Leganatu, crescutu,
Si carea va fi odata si mormentulu teu.

Nicairiu in tota lumea
Nu-e locu pentru tine,
Asta se scii bine
Decatu numai in tiér'a ta.

Se nu uiti, se'tí aducí a minte,
Ca aici a cursu cu lauru sange,
Si cu lacrima,ferbinte se plange
Pentru parentii tei carii au peritu.

Árpád impreuna cu vitesii sei
Aici cu curagiu s'a luptatu,
Si din sclavii ne-a scapatu,
Bratiulu alu vestitului Hunyadi.

O! pentru tine libertate
Steagulu nostru aici a falfaitu,
Jubitii nostrii aici au peritu,
In lupta lunga si crudela.

Si daca Sortea ne a gonitu,
Ne-a numai plecatu,
Dar' nu de totu farimatu
Nati'a a remasu si nu s'a stinsu.

Suferintiele de mai multe sute de ani
Striga d'in gura maré,
Pentru liberare
Or prin morte séu libera viétia.

O! atata sange scumpu catu s'a versatu,
Nu póte ca' se fi fostu de surde,
Nici necasuri nespuse si trude
Alu animeloru sincere si fidele.

Nici se póte cá atat spirtu,
Virtute, Curagiu solenelu,
Impreuna cu sinceru zelu,
Se vescediasca pentru totd'una.

Negresitu si fara indoiala, ca va venni odata
O vreme fericita
Si dilele dorite :
Pentru care se roga cu rivna milione de suflete.

Altmintrelé se va intempla unu amaru grosnicu
O primeside mare,
Si ca populu care
Cade, va gasi subt pamentulu rece odihn'a sa.

Si tóta lumea cu lacrime in ochii sei
Se va uita cu intristare
A supra mormentiloru, in carii
Vitesii si Eroii vestiti sünt ingropati.

Magiare! fii catre patri'ata credinciosu,
In carea tu traiesci,
In carea te hranesci,
Si dupa morte gli'a sa te va'nveli.

Asupra totu pamentului
N'ai tu unu altu locu!
Aici se cerci norocu
Aici se traiesci si se mori!

Fordította Dr. Fr.

szozattv


szozat a tiszta hang Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Rátkai 2020 01 30 jorafordulopal A Szent Korona hazatért   meghívó XIV SZKKONFERENCIA jokaimegh vers2020a A3 wass albert est plakat Könyvbemutató 12 11 2019SZENTKORONA attila20191214 23 56 os eganivanpalmeghivo 2019SZENTKORONADELUTANOK újpogányság szalonna alap 1 VIIKerecsen Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf