Volly István: 101 Szűz Mária ének népi gyűjtésből [V. rész]

Köszönteni megyünk, óh Mária

1. Köszönteni megyünk óh, Mária,
Néked hálát adni, Krisztus anyja.
Köszöntünk tégedet, Mária,
Mária, Úr Jézus szent anyja,
Angyalok királyné asszonya.

2. Nagy szeretetedért, óh Mária,
Sok könyörgésedért, Krisztus anyja.

3. Drága szent nevedért, óh Mária,
Hét örömeidért, Krisztus anyja.

4. Hét szívfájdalmidért, óh Mária,
Szíved gyötrelmiért, Krisztus anyja.

5. Esedezz érettünk, óh Mária,
Buzgó szívvel kérünk, Krisztus anyja.

6. Minden szükségünkben, óh Mária,
Keserűségünkben, Krisztus anyja.

7. Halálunk óráján, óh, Mária,
Nyerj kegyelmet nekünk, Krisztus anyja.

[Minden vers után: Köszöntünk tégedet, Mária, / Mária, Úr Jézus szent anyja,/ Angyalok királyné asszonya!]

Köszönteni megyünk ó Mária

Gyűjtötte Volly István


Mária, Szűzanyám hallgass reám

1. Mária Szűz Anyám, hallgass reám,
Szeretném panaszra nyitni a szám,
Szeretném mondani, de nincs kinek:
Istenem, Istenem, mért hagytál el engem?!

2. Látod, kedves anyám, hogy búsulok,
Ahol senki se lát, ott is sírok,
Jöjj el édesanyám, vigasztalj meg,
Ha meg nem vigasztalsz, halva találsz itt meg.

3. Tudom, hogy vétkeim száma nagyok,
Mégis igen türelmetlen vagyok.
Nem tudom bajaim felejteni,
Panasz nélkül, anyám, nem tudom kibírni!

4. Rettentő a kereszt, amit hordok,
Szörnyű terhe alatt leroskadok,
Segíts édesanyám, hogy viseljem,
Szörnyű bűneimért, tudom, megérdemlem.

5. Istenemet híven nem szerettem,
Senkivel semmi jót sohsem tette.
Hogy fogok éltemmel leszámolni?
Mária, Szűzanyám, ne hagyj elkárhozni!

6. Kérjed érettem az egek urát,
Ő adja a mennyek boldogságát,
Nem vagyok érdemes boldog lenni,
Istennel szeretnék, anyám, kibékülni!

7. Óh, bocsáss meg, kedves édesanyám,
Nem nyílik már többé panaszra szám,
Legyen bármily nehéz a keresztem,
Mária, Szűzanyám, te vigasztalj engem.

Mária Szűzanyám hallgass reám

Gyűjtötte Volly István


Nincs más reménységem

1. Nincs más reménységem, egyedül Mária.
Ez az én szívemnek kegyes szószólója.
Ettől születtetett világ megváltója,
Ehhez siessetek Ádám bűnös fia!

2. Már sok földi bűnöst magadhoz fogadtál,
Mert szent Fiad előtt szószólója voltál.
Sok hozzád térőket kegyesen fogadtál,
Vigasztalás nélkül csak egyet sem hagytál.

3. Én is hozzád jöttem, kegyelmes Szűzanyám,
Bánatos sorsomban, ha megvigasztalnál.
Tudom, kérésemet Fiad meghallgatja,
Mert halála előtt néked megmondotta.

4. Nézd a sok özvegyek sűrű zokogását,
Elhagyott árváknak hullatott könnyeit,
Máris Szűzanyám, én kegyes gyámolóm,
Szomorú napomban te légy vigasztalóm!

5. Nyújtsd hát édesanyám, segítő kezdet,
Fordítsd rám anyai kegyes szemeidet.
Hallgasd meg szívemből forró kérésemet,
Halálom óráján vedd hozzád lelkemet.

Nincs más reménységem

Gyűjtötte Volly István

 
Óh, Mária, lágyítója vagy te a kőszíveknek

1. Óh, Mária, lágyítója vagy te a kőszíveknek,
Csak egyedül orvoslója vagy te a bűnösöknek.
Jöjj el, jöjj el, siessél már, Mária, szívem téged vár.

2. Midőn hallom Mária nevét, lelkem örvendezzen,
Midőn látom a szent képét, szívem csak úgy gerjedjen.

3. Szent angyalok az egekben a te szent neved zengik,
Mert Jézusnak édesanyja szent vagy, ezt énekelik!

4. Mária, te vagy védasszonya a megtérő bűnösnek,
Óh, szép rózsa, gyógyítója vagy te minden hívednek.

5. Tied vagyok, tied leszek Istenem, tiéd vagyok,
Vidd egeknek szent honába lelkemet, ha meghalok.

[Minden vers végén: Jöjj el, jöjj el, siessél már, Mária, téged szívem vár!]

Óh Mária lágyítója vagy

Gyűjtötte Volly István


Van-e, aki ne szeretné szép Szűz Máriát

1. Van-e, aki ne szeretné szép Szűz Máriát,
Midőn így intézi hozzád anyai szavát:
Mindnyájan énhozzám jöjjetek,
Letörlöm bánatos könnyeiteket!

2. Jöjjön ide a kesergő özvegy és árva,
Itt az árvák édesanyja megvigasztalja.
Mindnyájan énhozzám jöttetek,
Letörlöm bánatos könnyeiteket.

3. Jöjjön ide, kit betegség régen kínoz már,
A betegek gyógyítója rá kegyesen vár.
Mindnyájan őhozzá menjetek,
Letörli bánatos könnyeiteket.

Van e aki ne szeretné szép Szűz Máriát

Gyűjtötte Volly István

–folytatjuk–

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf