Wesselényi Kata levele – férjének, Kornis Ferencnek

1657. június 5.

    Szolgálatomat ajánlom kegyelmednek édes Uram.
    Az Úr Isten kegyelmedet sok jókkal, kedves hosszú élettel áldja meg szerelmesivel egyetemben.
    Édes uram, akarván kegyelmedet levelek által látogatni, szűvem szerint kívánván a Kegyelmed jó egészségben léte felől örvendetes hírt hallani, kérvén kegyelmedet szeretettel alkalmatosság lévén hozzá, ne neheztelje egészséges állapota felől tudósítani. Magunk felől írhatom Kegyelmednek, Istennek neve dicsértessék, magam beteges állapotomhoz képest gyermekeimmel együtt szenvedhető egészségben vagyok; húsvéttól fogva immár ezen negyedik levelet írtam kegyelmednek, nem tudom, jutott-e kegyelmednek kezéhez valamelyik, vagy nem. Az orgonista váltig búcsúzik, de ismét helyben maradott. Haller Jánosné és a többi gyermekinek kegyelmednek alázatos szolgálatjokat ajánlják, Istentől kegyelmednek sok jókat, kedves hosszú életet kívánják.
Tartsa meg az Úr Isten kegyelmedet sokáig kedves jó egészségben szerelmesivel egyetemben.
    Költ Papmezőn die 5 Junii Anno 1657.
    Kegyelmednek szeretettel szolgál
                                                                     Wesselényi Kata

    Tekintetes és Nagyságos Ruszkay Kornis Ferenc uramnak, nékem édes uramnak adassék.  

szozattv


szozat a tiszta hang Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet
 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf