Horváth Endre: Árpád-ból

………………………………………….Téged,
Ekképpen Huba Árpádhoz, fejedelmi vezérnek
Választánk. Te uralkodjál s ivadékod utánad
Rajtunk a legutolsóig. Valamerre szerencséd
Hordoz, mi követünk s karink védelmezik élted.
Védd te szabadságunk, melyért fölemeltetel. Őrizd
Mint apa, mint fejedelem a nemzetet itthoni létben
És künn szárnyrakelő fiait mint őrizi a sas.
Ellenség, ha reánk támad s táborba kiállunk,
Vagy mi rajta ütünk: feje légy valamennyi seregnek,
Béke idétt kiki független gyakorolja vezéri
Fönségét hadain. Ha nyerünk zsákmányban akármit,
Földet, ezüstöt, aranyt, embert vagy barmot elosztod,
Érdemkint köztünk: ne legyen benn része henyének.
Köz dolgunk külön és egyedül nem forgatod a kény
S kedv sugalomja szerint: hol kell, mi s éltes apád is
És te, tanácsba megyünk együtt végezni felüle.
Így mi megállapodik, tőled törvényes erőt vesz
Aki nyakas lészen megtartani: bűnhődik élte
Vesztével s mint dög temetetlen teste maradjon
És ha kibujtogatást hint köztünk és fejedelmünk
Közt szerez összeveszést: ő is fizet érte halállal
Hogyha te vagy véred valamelyike föl meri törni
Szerződésünknek szentségét: szálljon az isten
Átka reá; s megszűnt a nemzet függeni tőle.
Így akarunk fejedelmünknek. Szólj: kész vagy-e ilyképp
A fejedelmi vezérséget vállalni magadra?
   «Tisztes apák! – Árpád ezeket szólotta. – s vezéri
A fegyverben erős magyaroknak! minthogy előttem
Álmos apám tetszék: nem titkolom, én is akarnám
Őt fejedelmemnek. Hozzá vonz lelkem azonkül,
Amiket élemedett hősök ti! benne találtok,
S amiket én inkább ismérek minden egyébnél:
Most, mivel ellene mond, nem vádol gyermeki tisztem
Megsértése: szívem még is fönségnek utána
Nem sóvárg: ragyogása mivel terhelve sok éji
S nappali gondokkal, melyekben más feje nem fő.
Összevonó bizodalmatokat megvetni kevélység
Volna, tudom, tőlem, s ez okért érdemleni inkább
A fejedelemséget, mint sürögve keresni kívánom.
Tettetek: elfogadom. Legyen ifjúsága koromnak,
Hol kell általatok támasztva tanáccsal, üdősbek!
Ősi szabadságunk nem csorbul semmiben. Árpád
Bosszulója leszen, ha kit ellen törni tapasztal.
Ti velem, én veletek harcoljunk érte s hazánkért,
Melyért ezt hagyván, föltévők útnak eredni.
Ellenségtekkel fejedelmetek ütközik első,
És valamíg nem győz, kardját hüvelyébe nem ölti.
Fussanak ők, valamint e nyíl röpül égbe előlünk.»
Ekkor válla között átnyúlt tegzébe s kitántván
Egy nyilat, ágas aját megvont idegére feszíté,
S szempillantat alatt egyenest úgy lőtte az égnek,
Hogy hamar előtűnnék a látó fénynek előle.
Ezzel szálla Tatur nyergéből, s inte Hubának,
És a többinek is: csapkodják vértjeket össze:
Összecsapák és a magyarok valamennyen utánok,
S ébresztő vala pajzsok pönögése örömre.
Földre bocsátkozván a fők, a pajzsokat össze-
Fűzték vállaikon, homorún valamennyire fölrül,
A fejedelmi vezért fölemelték rajta merően
Álltában, szemközt nézvén a tábori testtel,
A méltóságnak  ragyogó fényébe merülve.
   Szólott a főpap: «Magyarok! fejedelmetek Árpád
Ez naptul. Csak az ő intésére harsanik a kürt,
A szent kard az övé, az övé a nemzeti zászló.
Így tetszett nektek, nekem így: vegye által ezennel.»
«Árpádot, magyarok kegyes istene, áldd meg erővel,
Elsőt a fejedelmek közt Etelének utána!
A kasza éle miképp a sarjút rendre teríti:
Dűljenek arca előtt fegyverrel népek azonkint,
És rettegje nevét a föld, valamerre kiterjed.
Ő az Etel folyamán kísérjen bennetek által,
És a Beszkédnek hegyein túl régi hazánkba.
A fejedelmeknek legyen ott fejedelme. Keletre,
Délre, nyugotra s hol a Göncölt forgatja az éjsark.
Vérontó viadalmak után a béke vigassza
Őt és gyermekeit s a had szerzette hazát is.
Ég és földi csapás távozzék tőle. Tej és méz
Folyjon az országban, mely lészen honja magyarnak.
Csillagok ez földön legyetek ti: köztetek ő nap;
Nap, mely enyhesztő melegével, titeket éltet.
Népeinek legyen apja, szegényt és özvegyet, árvát
Gyámoljon; s kit sorsa gyötör, szárnyéki takarják.
Árpád! (így szemeit most a fejedelemre szegezvén)
Áldja meg a magyarok kegyes istene fegyvered élét,
Áldja meg országod, miután elnyerted, ezernyi
Áldással s maradékidat is fogytáig az évnek.»

szozattv


szozat a tiszta hang Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Rátkai 2020 01 30 jorafordulopal vers2020a Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf