Szunyogh Zsuzsánna levele – férjének Rédey Lászlónak

A férj, II. Rákóczi György udvarában tartózkodott. Később Háromszék vármegye főkapitánya lett. 1657-ben részt vett fejedelme lengyelországi hadjáratában. Érdekes naplót hagyott hátra.

 

1657. június 21.

 

Szeretettel való szolgálatomat ajánlom kegyelmednek, mint szerelmes édes uramnak; az úr Isten kegyelmedet sok jókkal áldja meg.

Édes szerelmes uram, nem akarám elmúlatni, hogy kegyelmedet azzal a levéllel meg nem látogatnám, kegyelmed egészsége felől ne értekezném, kívánván Istentől, minden időben kegyelmed felől jó híreket hallani. Asszonyom őnagysága most mégis az őnagysága gyenge állapota szerint fenn vagyon, noha elég nagy búsulással és nyavalyával. Magam felől is kegyelmednek azt írhatom, édes szerelmes uram, most Istennek hála, tűrhető egészségben vagyok, noha elég nagy keresztviseléssel, mindazért, hogy kegyelmed felől ritkán hallhatok hírt, s mind pedig azt, hogy már ennyi ideig kegyelmedet nem láthatom. Immár, édes uram, tegnap előtt 19 június napján elmúlt szinte fél esztendeje, hogy kegyelmed elment tőlünk; de mit tudjak tenni, el kell szenvednem az én Istenemtől békességesen, noha igen nagy keservesen szenvedek.

Kérem is kegyelmedet, édes szerelmes utam az Istenért, mikor módja vagyon benne kegyelmednek, tudósítson kegyelmed maga egészsége felől, bárcsak egy vagy két szóval, mégis könnyebb, ha csak az írását láthatom kegyelmednek. Azt ki nem tudom írni kegyelmednek, mely nagy búval vagyok; mert azóta hogy Lipcsay eljött, semmit sem hallottam kegyeled felől; édes szerelmes uram, az Istennek ajánlom kegyelemedet. Az úr Isten őrizze, oltalmazza kegyelmedet minden szerencsétlenségtől, az ő szent angyalát küldje el kegyelmedhez, hordozza békével miden járásában, és minden veszedelemben tartsa meg kegyelmedet.

A szegény Zsigán is igen búsulunk; mert igen rosszul álmodozánk vele, talán meg is holt szegény, igen bánnám én is, ha elveszne kegyelmedtől. Ezzel ajánlom kegyelmedet Istennek.

Datum in Szentjób die 21. junius anno 1657.

Kegyelmednek édes uram alázatos szolgálója míg él ezen a rossz, búval teljes világon.

                                                                                                             Szunyogh Susanna

 

Az én szerelmes uramnak, tekintetes, nagyságos Rédey László uramnak, nekem szerelmes uramnak adassék.   

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf