Ady Lajos: Rákóczi

rakoczifAz utolsó magyar szuverén… Csodás időknek csodás alakja. Vajon nyugodt-e álmod ott a tenger egyhangú mormolása mellett, Rodostóban? Vajon tovább álmodod-e a mi iliászi korunkat, azt a ragyogó, fényes kurucvilágot? S óh, mondja dicsőséges szellemed; nem zavarja-e meg csendes nyugalmadat, aluvásodat az, hogy törvény, honi törvény mondja ki reád a hazaárulás rettenetes vádját?

    És zúg és mormol Rodostó mellett a tenger. És tenger mormolása, futó szél zúgása egyaránt felel a kérdésre. Azt zúgja a tenger, azt a futó szellő, hogy: nem.

    És úgy igazán mondja! Mert, aki a magyar nép lelkének drága kincse ma is, akit szívébe zárt az ő népe, akiről mondában, mítoszban szól a magyar nép mélységes nagy szeretete, mint valami félistenről: annak hitvány szolgák és gyáva lakájhad által hozott olyan törvény, mely ellenkezett az egész magyar nemzet lelkével, fájdalmat nem okozhatott…

    *

    Egy mozgalom indult meg most, a napokban. Megindította Pest egyetemi ifjúsága, illetve a „nemzeti párt”. A szép, hazafias mozgalom célja e diffamáló törvények kitépése, törlése a magyar Corpus Jurisból. Gyönyörű törekvés, dicsérendő terv. Lelkes, hazafias, méltó a magyar ifjúsághoz. Nem lehet eléggé magasztalni Pest nemes ifjúságát azért a törekvéséért, hogy ki akarja tépni törvénykönyvünk e legsötétebb, gyászos lapját, amely nem Rákóczira, hanem mireánk nézve arcpirító szégyen.

    Minden magyar szívnek titkos vágyát, álmát megvalósítandó, indította meg Pest nemes, lelkes ifjúsága, a „nemzeti párt” ezt a szép, gyönyörű szép mozgalmat.

    *

    Oh, Te dicső szellem, Rákóczi nagy szelleme! Ugye te nem haragszol azért a magyar ifjúságra, a nemzeti pártra, hogy a te neved, emléked rehabilitálására csak most, a választások előtt ért reá?

    Te dicső, nagy szellem, ragyogó csodás kor tündöklő alakja, szívünkkel összenőtt, lelkünkkel egybeforrt kuruc fejedelem, mi magyar fajunknak üldözött Nagyura. Ugye nem haragszol, nem neheztelsz mireánk, ha csak Egan Edék, Szemere Miklósok, Károlyi Sándorok ünneplése, magasztalása után jut ideje a lelkes magyar ifjúságnak, a nemzeti pártnak, s akkor is csak a köri választások előtt Tereád is gondolni.

    Rákóczi fejedelem! Ne ítélj el minket, ha néha csak választások előtt a felfújt kicsi nagyságok és nagy kicsiségek után érünk rá neved és emlékedért mozgalmat indítani.

    Hajh, leborulunk mi a te nagyságod előtt, magasztaljuk a dicsőségedet, lelkesedünk, lángolunk is neveden, de lásd, szabadság nagy harcosa, dicső fejedelem, Szemere Miklósokat, Károlyi Sándorokat, Rakovszky Istvánokat (mert nekünk is van, mint Neked volt, nagyságos fejedelem, Károlyi Sándorunk és Rakovszkynk) kellett előbb tömjéneznünk, ünnepelnünk.

    …Ne haragudj hát ezért reánk, Te dicső, nagyságos fejedelem!…

Nagyváradi Napló 1902. február 23.

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf