Reindl Erzsébet: Miltényi József huszárkapitány emléke és kultusza Tapolcán

miltenyiRégóta tudjuk, hogy Miltényi József huszárkapitány sírja a tapolcai temetőben, a kápolna közelében van. Az I. sz. Általános Iskola honismereti szakkörének tagjaival évtizedekkel ezelőtt először szájhagyomány, majd írásbeli dokumentumok alapján gyűjtöttünk róla emlékeztető anyagot. Így a következőket tudtuk meg róla.

    Valkón [Pest megye] született. Adatait a vácszentlászlói plébánián jegyezték be. Akkori vezetéknevét később megváltoztatta, így lett „Miltényi”. Részt vett az 1848-as szabadságharcban, és megsebesült Gácsnál.

    Tapolcára a szabadságharc befejezése után került, és ügyvédként dolgozott.

    Családot alapított, nagyon zárkózottan élt. Kedvenc időtöltése volt, hogy kikocsikázott a Csobánc hegyen lévő szőlőjéhez. A Kossuth Lajos utcában lakott.

    Az osztrák származású helyi plébánosnak, Hágen Gottfriednek, és a szerb származású káplánnak, Kisinovicsnak volt gondja arra, hogy az 1848-as eszméket ne terjeszthesse Miltényi József.

    A szabadságharcban való részvételért halálra ítélték, majd kegyelmet kapott. Halálos ítéletének jelképét, a selyemzsinórt élete végéig nyakán viselte.

    Tisztelete jeléül az akkori plébános, Ley József temette díszsírhelyen a legtekintélyesebb polgárok sorában. Sírja fölé nyírfát ültettek. Ez volt a szabadságharcban résztvevő ember fejfájának jelképe. Fehér márvány síremlékét a keszthelyi Ernst E. kőfaragó készítette.

    Az 1848-as szabadságharc 125. évfordulójára Csuba Anna néni felújítatta édesapja barátjának, Miltényi Józsefnek kopott síremlékét. Javaslatomra attól az évtől kezdve Tapolca vezetőik és ifjúsága minden év március 15-én megemlékezést tartanak ott, és elhelyezik a kegyelet virágait, koszorúit. Már az óvodások is sírja köré tűzdelik saját készítésű kis nemzetiszínű zászlóikat, kokordáikat.

    Az öreg, elszáradt nyírfa helyett, mely évtizedeken át díszlett Milétnyi József sírja felett, a Közületi Szolgáltató Üzem kertészetének fiataljai az 1848-as szabadságharc 140. évfordulójára új, életerős nyírfacsemetét ültettek-

    Az 1970-es években földrajzi név gyűjtése volt folyamatban a tapolcai járásban. Csobánc hegy dűlőneveit Illés Mária tanárnő gyűjtötte. Az ő kutatómunkája nyomán vált ismertté, hogy a „hegykönyv” 1905-1906. évi bejegyzéseinél, a 95. sorszám alatt olvasható Miltényi József szőlőbirtokos neve. Így igazolódott a szájhagyomány szerinti gyűjtés.

    1988-tól Bona Gábor Kossuth Lajos kapitányai című könyvéből juthattunk újabb, Miltényi Józsefre vonatkozó ismeretekhez. Bona Gábor nem ismerte Miltényi József születési helyét. Egy tapolcai kutató közölte, hogy Valkón született.

    1992 januárjában ismeretlen személyek több régi kriptát nyitottak fel Tapolca temetőjében. Miltényi József huszárkapitány sírjának egy tömbből faragott, homokkő fedelét is összetörték. A városatyák úgy döntöttek, hogy a március 15-i koszorúzásra kijavíttatják a megrongálódott síremléket.

    Az 54/1992. sz. Képviselőtestületi Határozat értelmében a Polgármesteri Hivatal illetékese gondoskodott a sír rendbetételéről. Gelencsér Ferenc kőfaragó önkéntes adományként, több tízezer forint értékben, saját költségén állította helyre a síremléket. Ő ezt a módját választotta a huszárkapitány iránti tiszteletadásnak.

    1992-ben a városvédő Ráday Mihály pályázatot hirdetett általános iskolások részére. „Híres emberek sírja a tapolcai temetőben” címmel Toronyi Katalin [Bárdos Lajos Általános Iskola, Tapolca] is írt dolgozatot. Miltényi Józsefre vonatkozó írása megjelent az          ÉRTÉKMENTŐ 1992/6. számában.

    1997-ben Tóth József, a tapolcai Városszépítő Egyesület elnöke egy Miltényi Józsefre vonatkozó adatot kapott a Magyar Országos Levéltárból. Ez igazolja az ő 1848. május 7-én Ozorán kelt névmagyarosítási ügyét.

    A leendő ifjú helytörténészekre vár annak feltárása, hogy az akkori Magyarországnak mely területén zajlott az a 14 csata, amelyben Miltényi József is küzdött hazánk függetlenségéért. Talán ők azt is megtudhatják, hogy Kács községnél [Bács vármegye, Titeli járás], vagy Gács községnél [Nógrád megye] sebesült-e meg? Azt is tudakolhatják, hogy maradt-e fenn róla arckép, fénykép, festmény?

    A közelmúltban úgy nyilatkozott Valkó község polgármestere, hogy lehetősége szerint segíti Miltényi Józsefre vonatkozó kutatómunkánkat.

    1973 óta szebbnél-szebb megemlékezésnek lehettünk tanúi Miltényi József sírjánál. Általában felső tagozatos és középiskolás diákok, katonák, az utóbbi időben képviselők és cserkészek is részesei voltak a megemlékező műsornak. 1997-ben Horváth Andrásné tanítónő első osztályos tanítványaival alkotott feledhetetlen megemlékező műsort 1848-49 eszméire vonatkozóan.

    Az 1848-as forradalom és szabadságharc 150. évfordulója tiszteletére különböző megyei intézmények történelmi vetélkedőre hívták megyénk tanuló ifjúságát. A résztvevők Miltényi Józsefről is megemlékeznek, és leróják tiszteletüket a sírjánál.

    Tapolcán él Miltényi József 1848-as huszárkapitány emléke.

Tapolcai életrajzok, 1998. Tapolca

Forrásmunkák:

Gyulakeszi község hegykönyve 1905-1906., Helytörténeti gyűjtemény, Tapolca

Bona Gábor: Kossuth Lajos kapitányai, Bp. 1988., Zrínyi Kiadó, 416. old.

Novák Mihály: Zala vármegye az 1848-49. évi szabadságharczban, Tahy R. utóda könyvnyomdája Zalaegerszegen, 1906., 391. old.

Tapolcai Világlap, 1992. március 13., 5. szám, 5. old.

Miltenberger-Miltényi névmagyarosítási ügy iratai, Helytörténeti gyűjtemény, Tapolca

Gyalay Mihály: Magyar igazgatástörténeti helységnévlexikon, Bp. 1989. 548. old.

Értékmentő, 1992/6., Toronyi Katalin (Bárdos Lajos Ált. Isk.) dolgozatának részlete

Magyar Országos Levéltár 4145/1997. OL. sz. irata, Helytörténeti Gyűjtemény, Tapolca

Adatközlők:

György Lajos kanonok, apátplébános, Tapolca

Csuba Anna háztartásbeli, Tapolca

Németh Ilona vendéglátó szakmunkás, Tapolca

Illés Mária történelem szakfelügyelő, Tapolca

Dúl Géza plébános, Valkó

Ge lencsér Ferenc kőfaragó, Tapolca-Diszel  

szozattv


szozat a tiszta hang
 meghivo2Gyóni kötetképSZAKC_Hirlevel_2022_06_09sissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf