Zrínyi Kata levele – férjének, Forgách Imrének

     1.

1572
Az én holtomig való szolgálatomat ajánlom Kegyelmednek, mint szerelmes szüvem én édes urának; kívánok az atya úr Istentől a Krisztus által Kegyelmednek kimondhatatlan sok jókat testünk és lelkünk szerént, kiben, hogy velem egyetemben én édes szerelmes uram, ő szent felsége Kegyelmedet sok jó idegig megtartson, szent nevének tisztességére és nekünk idvességünkre imádjuk ő szent felségét.
Továbbá szerelmes én édes szívem uram, Kegyelmednek azt írhatom, hogy a mi szerelmes gyermekink Istennek legyen hála, mind békével vannak.
Én édes szerelmes szívem uram, a szánat ím leküldöttem Kegyelmednek, kérem szívem én édes szerelmes uram, hogy Kegyelmed siessen haza; én holnap várom Kegyelmedet haza, ha Kegyelmed nem jöhet holnap, bizony elég bánatban leszek. Ezzel ajánlom kegyelmednek az én holtomig való szolgálatomat, és az én Kegyelmedhez való tiszta szívből való szerelmemet, mint szerelmes szívem, én édes lelkem uramnak. Az úr Isten hozza Kegyelmedet szerelmes én édes uram jó egészségben haza hamar, és adja az úr Isten, hogy láthassam Kegyelmedet szerelmes én édes lelkem uram ugyan jó egészségben és boldog életben, kiben nagy sok jó ideig egyetemben a mennynek, földnek ura minket megtartson az ő áldott szerelmes szent fiának érdeméért amen.
E levél kelt Bicsén cseterteken estve felé öt órán 1572.
A Kegyelmed szolgáló leánya és társa
                                                             Zrínyi Kata
E levél adassék a Nagyságos Forgách Imre uramnak, nekem szerelmes szívem urának tulajdon kezébe.

        2.

1585. március 11.
Az én holtig való szolgálatomat ajánlom Kegyelmednek, mint szerelmes szívem lelkem én édes uramnak. Kívánok az atya úr Istentől a Krisztus által Kegyelmednek kimondhatatlan sok jókat, testit és lelkit, kiben, hogy én édes szívem lelkem uram ő szent felsége Kegyelmednek sok ideiglen megtartson, szent nevének tisztességére és Kegyelmednek üdvösségére, tiszta szívből könyörgök ő szent feléségnek. Simon, legyen hála az úr Istennek, jól vagyon, a többi is legyen hála az úr Istennek jól vannak, én pedig napról napra mind nehezebben vagyok. Továbbá szerelmes szívem, én édes uram, Kegyelmedet kérem, hogyha Kegyelmed engem szeret, ne késsék Kegyeled ott, hanem siessen Kegyelmed haza. Azon is kérem Kegyelmedet, mint szerelmes szívemet, én édes uramot, hogy Kegyelmed az inastól írja meg énnekem, mely nap indul Kegyelmed, s mint és merre jó Kegyelmed haza, hogy tudhassuk Kegyelmed elibe küldeni Trencsénben. Én innen Kegyelmednek semmi hírt nem írhatok, mert sehonnét semmit nem hallok. Szívvel ajánlom Kegyelmednek az én holtig való szolgálatomat és az én Kegyelmedhez tiszta szívből való szerelmemet, mint szerelemes szívem, lelkem én édes egyetlen egy uramnak.
Az úr Isten hozza Kegyelmedet jó egészségben hamar haza, és adja az úr Isten, hogy láthassam Kegyelmedet szerelmes én édes uram, vígan, jó egészségben és boldog életben, kiben nagy sok jó esztendeig egyetemben a mennynek és földnek ura minket is megtartson, az ő áldott szerelmes szent fiának érdemeiért, amen.
E levél kelt Bicsén martius hónak 11-ik napján 1585. A Kegyelmed szolgáló leánya és társa
                                                           Zrínyi Kata
E levél adassék a Ngs Forgách Imre uramnak, énnekem szerelmes szívem, lelkem én édes uramnak.

szozattv


szozat a tiszta hang
 SZAKC_Hirlevel_2022_06_09sissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf